Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державна підтримка
українського експорту
Укр | Eng | Рус
Алжир
Перелік країн
Контакти диппредставництв
Довідка про країну
Економічне співробітництво

Огляд економіки

Торговельно-економічні відносини

Торговельні обмеження

Кон’юнктура ринків
Товарообіг з Україною

Дані країни перебування

Дані Держкомстату

Торгівля послугами

Правові питання

Угоди з Україною

Законодавство країни перебування

Міжурядова комісія

Про МК та її склад

Пошук партнера

Комерційні пропозиції від фірм в країні перебування

Торги/тендери в країні перебування

Міжнародні бізнес-події

Інвестиційне співробітництво

Аналіз інвестиційного співробітництва

Галузеві об’єднання
Корисні посилання
Відгуки про Портал
Міністерство регіонального розвитку та будівництва України
«Структура і функціональні можливості Інтернет-порталу державної підтримки українського експорту різнобічні і багатогранні та в майбутньому даний портал надасть всебічну підтримку просуванню українських товарів на зовнішніх ринках»

Украинские нефтепродукты
Закон АНДР “Про вуглеводні” № 05 – 07 від 28 квітня 2005 р.  
Параметри: ЗЕД

 

Закон АНДР “Про вуглеводні”  № 05 – 07 від 28 квітня 2005 р. із змінами, що були внесені ордонансом № 06-10 від 29 липня 2006 р. (огляд основних положень)
 
Щодо загальних положень закону
 
Нова редакція закону зберегла один із фундаментальних принципів, згідно із яким з метою створення умов для   розвитку сфери видобування вуглеводнів в АНДР від Національної алжирської нафтогазової компанії  SONATRACH-S.P.A. мають бути передані не властиві суб’єкту господарювання адміністративні функції.
 
Разом з тим, закон закріпляє статус національної компанії SONATRACH-S.P.Aяк суб’єкта, якому належить провідна роль у створенні національних багатств АНДР.
 
Визначено, що всі вуглеводні, відкриті або ні в надрах національної території, морського простору АНДР є власністю алжирського народу, інтереси якого виражає держава. 
 
Ці ресурси мають використовуватись ефективно і раціонально, забезпечуючи збереження природного середовища.
 
Користуючись зазначеним принципом закріплення провідної ролі SONATRACH-S.P.A, нова редакція закону визначає єдино цю компанію  в якості поняття концесіонера, який може здійснювати концесію на транспортування трубопровідним транспортом (в попередній редакції це право було дано широкому колу суб’єктів).
 
Інше ключове визначення особи, що може бути стороною по контракту на розвідку та експлуатацію родовищ має аналогічну специфіку – такою стороною може бути SONATRACH-S.P.A, абоSONATRACH-S.P.Aта інша особа, що підписує контракт на розвідку та експлуатацію вуглеводнів. Таким чином, закріплюється рольSONATRACH-S.P.Aв якості обов’язкового учасника будь – якої концесії родовищ в АНДР.
 
Поняття “інша особа” при цьому може включати, як іноземну, так і резидентну особу. Отже, концесії в сфері видобування енергоносіїв в Алжирі є можливим лише на умовах партнерства із національною компанією.
 
Відповідно до статті 6 закону, для здійснення діяльності щодо розвідки та експлуатації родовищ, або  по концесії, суб’єкт має створити представництво або іншу форму, яка дозволяє йому бути суб’єктом оподаткування в АНДР.
 
Отримувач контракту на дослідження та експлуатацію, або держатель концесії на транспортування трубопроводом може отримувати наступні права:
 •  придбання ділянок, супутніх прав, прав на обмеження використання ділянок згідно із руднічним законом АНДР N 01-10 11 від 3 липня 2001 р.;
 • придбання прав щодо використання морської частини;
 • відсудження відповідно до закону № 91-11 від 27 квітня 1991 року.
Щодо основних принципів регулювання в сфері вуглеводнів АНДР
 
Відповідні права надано уповноваженому органу – національній агенції контролю та регулювання в сфері вуглеводнів для випадку транспортної концесії, або агентством використання ресурсів вуглеводнів  (ALNAFT) у випадку контракту на дослідження та (або) експлуатацію.
 
Всі необхідні процедури при цьому фінансуються за рахунок отримувача контракту.
 
Імпорт та дистрибуція нафтопродуктів на національній території АНДР можуть реалізовуватись вільно за умови дотримання чинного законодавства.
 
Щодо встановлення цін на нафтопродукти та природний газ на внутрішньому ринку здійснюються таким чином, щоб:
 • стимулювати операторів забезпечувати задоволення внутрішнього запиту;
 • стимулювати використання нафтопродуктів, що в меншій мірі забруднюють природу, включаючи нецілований бензин, скраплений газ та інш. ;
 • стимулювати використання природного газу в промисловості, електрогенерації, переробній промисловості;
 • продажна ціна нафти на національному ринку, не враховуючи оподаткування, має також включати ціну чистої нафти на вході на нафтопереробному заводі, витрати на очищення, доставку нафтопроводом, зберігання, витрати оптової та роздрібної торгівлі, справедливу маржу для кожного виду діяльності.Витрати мають включати амортизаційні відрахування та нові інвестиції.
Відносно ціни на сиру нафту – це одне з ключових понять, яке визначає цінову політику для внутрішнього ринку Алжиру.
 
Ціна сирої нафти на вході на нафтопереробне підприємство розраховується на кожний рік на основі середньої ціни нафти при її експорті за останні 10 років, базуючись на статистичних даних щодо цін, які публікуються міністерством енергетики.
 
Надбавки до ціни, за виключенням податків, будуть визначені окремими регулюючими актами.
 
Ціна визначається енергетичним міністерство один раз на рік.
 
В такому формулюванні внутрішньої ціни Алжир намагається знайти компроміс із вимогами до вступу країни до СОТ. Один із проблемних аспектів є багатократна різниця між експортною ціною та ціною на внутрішньому ринку.
 
Ціна продажу газу внутрішнім клієнтам , не має включати нічого, крім вартості виробництва, вартості використання інфраструктури, амортизації та нових інвестицій, а також справедливої маржі по кожному виду діяльності.
 
Інші надбавки визначаються додатковими нормативними актами.
 
Ціна газу для внутрішніх споживачів АНДР також, як і ціна нафти, визначається один раз на рік.
 
Міністр енергетики Алжиру зобов’язаний забезпечити оптимальне використання енергетичних ресурсів країни.
 
Міністр енергетики ініціює передачу родовищ в концесію на розробку та (або) експлуатацію та передає їх на розгляд раді міністрів АНДР (рада усіх членів алжирського уряду, під час якої  головує сам президент).
 
Щодо органів, на які покладено регулюючи функції в сфері вуглеводнів АНДР
 
З метою регулювання сфери вуглеводнів в АНДР створено два національних агентства із право юридичної особи та із фінансовою автономією, які звуться агентства із вуглеводнів:
 • національне агентство контролю та регулювання діяльності в сфері вуглеводнів (далі агентство регулювання вуглеводнів);
 • національне агентство із регулювання (збереження) ресурсів вуглеводнів  - “ALNAFT”.
Обидві агенції маючи відповідні регламентовані джерела їх існування, працюють на принципах госпрозрахунку.
 
Кожне агентство очолює дирекція , включаючи президента та 5 директорів, які призначаються президентом країни за поданням міністра енергетики.
Рішення приймаються простою більшістю голосів.
 
Після завершення своєї роботи в агентстві члени дирекції не мають права протягом двох років  працювати на підприємствах в сфері вуглеводнів, а також навіть бути  консультантами в цій сфері.
Також при кожному з зазначених агентств створюється спеціальна наглядова рада.
 
Члени дирекцій агентств та члени наглядових рад зобов’язані суворо дотримувати професійну таємницю.
 
Агентство з регулювання вуглеводнів уповноважене:
 • здійснювати технічну регламентацію діяльності в рамках закону про вуглеводні;
 • регламентувати тарифи та інші питання, що пов’язані із доступом третіх осіб до інфраструктури транспортування та зберігання вуглеводнів;
 • здійснювати регламентацію в сфері техніки безпеки ;
 • готувати технічні завдання та вимоги до проектів щодо будівництва та реконструкції транспортної інфраструктури і інфраструктури зберігання ;
 • забезпечення впровадження норм і стандартів в сфері видобування вуглеводнів на основі найкращих міжнародних норм і стандартів ;
 • використання штрафних санкцій у разі невиконання вимог до технічної регламентації.
Воно також є уповноваженим:
 • вивчати запити щодо отримання концесій в сфері транспортування трубопровідним транспортом та давати відповідні поради міністру енергетики;
 • рекомендувати міністру припиняти концесію у випадку, якщо відбуваються порушення її умов ;
 • управляти фондом компенсації та регулярного розподілення транспортних тарифів;
 • співробітничати із галузевим міністерством в питаннях формування політики в сфері вуглеводнів.
Інше агентство “ALNAFT”  уповноважене: 
 • сприяти залученню інвестицій в сектор вуглеводнів,
 • вести банк даних відносно проведення розвідки та експлуатації родовищ вуглеводнів,
 • надавати дозволи на проведення розвідки вуглеводнів,
 • проводити тендери в сфері розвідки та експлуатації родовищ корисних копалин АНДР,
 • передача периметрів для розвідки та (або) експлуатації,
 • контролювати виконання умов контрактів та чинного законодавства на переданих периметрах для розвідки та (або) експлуатації,
 • проведення досліджень та формування перспективних планів в сфері вуглеводнів,
 • слідкувати за оптимальним використанням ресурсів вуглеводнів,
 • визначення розмірів зборів на користь бюджету АНДР,
 • забезпечення інформацією по ринку газу,
 • співпрацювати із галузевим міністерством щодо формування політики в секторі вуглеводнів,
 • забезпечення довго та середньострокового планування в секторі вуглеводнів;
 • забезпечувати взаємодію із податковими відомством щодо нарахувань відповідних платежів в сфері вуглеводнів. 
Бюджет зазначених агенцій будується виходячи із певного відсотку  (0,5 %) від надходжень від сфери вуглеводнів та затверджується міністерством енергетики АНДР.
 
Закон встановлює ряд вимог щодо забезпечення мінімізації шкоди оточуючому середовищу, включаю обов’язковість попередніх досліджень щодо можливої екологічної шкоди.
 
Щодо основних засад діяльності в сфері розвідки та експлуатації родовищ вуглеводнів на території АНДР.
 
Для потреб дослідження та експлуатації усі національна рудникова область Алжиру  поділена на чотири зони A, B, C, D, що встановлюється нормативним шляхом.
 
Національна рудникова область вуглеводнів поділена на периметри, які є одиницями при прийнятті та запровадженні тих чи інших рішень, у т.ч. в рамках концесій.
 
Для кожної із зон визначається максимальний розмір периметру, а також мінімальна програма (мінімальний обсяг інвестицій), що мають бути реалізовані у разі передачі цього периметру.
 
Дозвіл на дослідження  (тільки дослідження, без розробки) вуглеводнів видаєтьсяALNAFTпісля погодження з міністром енергетики. Цей дозвіл може видаватись терміном на 2 роки відповідно до процедур, що визначені нормативним шляхом.
 
Одна особа може отримати дозвіл на один або декілька периметрів.
 
Всі данні – результати проведення робіт із дослідження периметрів передаються у розпорядження ALNAFT.
 
Уся діяльність із розвідки та (або) експлуатації здійснюється на основі дозволу, отриманого  від ALNAFT. Попередньо з ALNAFT має бути укладений відповідний контракт.
 
Укладений контракт передбачає ексклюзивні права проводити діяльність: 
 • з розвідки родовищ;
 • експлуатацію родовищ у разі відкриття та узгодження з ALNAFT плану розробки та розвитку відкритого родовища 
Видобуті вуглеводні на основі укладеного контракту, є власністю контрактанта. При цьому він має зробити відповідно до отриманої кількості видобутих вуглеводнів відповідні відрахування, згідно із умовами укладеного контракту.
 
Ці відрахування робляться на основі так званих чистих обсягів отриманих вуглеводнів, за виключенням вуглеводнів, що були спожиті для потреб виробництва.
 
Нормування можливих втрат здійснюється відповідними регламентуючими актами.
 
Укладання контракту на розвідку та експлуатацію родовищ в рамках визначених периметрів на дає права на землю. Родовища не можуть бути предметом іпотеки.
 
Будь – які зміни оператора по контракту потребують узгодження з ALNAFT.
 
Контракт на розробку та експлуатацію підписується між ALNAFT і контрактантом.
 
Контракт та будь-які зміни до нього набувають чинності після прийняття декрету радою міністрів Алжиру та його офіційної публікації.
 
Передача повноважень та правонаступництво по контракту має узгоджуватись ізALNAFT.
 
У випадку уступки прав по контракту першочерговим правомпокупки обладає SONATRACH - S.P.A, який має вирішити це питання в термін до 90 днів.
 
При здійсненні переуступки стягується платіж у розмірі 1 % від оцінки прав, що переходять.
 
Щодо порядку укладання контрактів на розробку та експлуатацію родовищ вуглеводнів.
 
Всі контракти на розробку та експлуатацію нафтогазових родовищ укладаються на основі результатів проведення тендерів, процедуру яких визначено нормативним шляхом.
 
Ця регламентація визначає, зокрема: 
 • критерії та правила пре-кваліфікації;
 • процедуру вибору периметрів;
 • процедуру прийняття пропозицій;
 • процедуру оцінки пропозицій та укладання контрактів.
 
В ході тендеру учасником приймається умова, що в подальшому, контракт на розвідку та експлуатацію родовищ корисних копалин містить обов’язкову умову щодо участі SONATRACH -S.P.Aу відкритому родовищі на рівні, не меншому 51 %.
 
По кожному з периметрів ALNAFT обирає, який із наведених двох критеріїв буде використовуватися для відбору пропозицій претендентів: 
 • запропонований розмір мінімальної інвестиційної програми під час першої фази проведення досліджень;
 • додаткова сума з прибутку, яку має сплачувати до бюджету утримувач контракту;
 • додатковий розмір відрахувань до бюджету, зверх мінімального розміру, що встановлений діючим законодавством.  
При укладанні контракту на експлуатацію вже відкритих родовищ ,ALNAFTпроводить тендер, який містить два етапи.
 
На першій фазі оцінюються наступні критерії: 
 • повнота (відсоток) забору вуглеводнів з родовища;
 • оптимізація виробництва;
 • термін реалізації необхідних інвестицій;
 • можливість виконання мінімальної інвестиційної програми, визначеної ALNAFT. 
Друга фаза включає в себе оцінку пропозицій за одним із обраних критеріїв: 
 • додаткова сума з прибутку, яку має сплачувати до бюджету утримувач контракту;
 • додатковий розмір відрахувань до бюджету, зверх мінімального розміру, що встановлений діючим законодавством.  
Проведення кожної фази тендерів є публічним. Вивчення пропозицій та оголошення результатів здійснюється безпосередньо після відкриття конвертів із пропозиціями на місці.
 
Контракт на дослідження та експлуатацію передбачає два основних періоди: період дослідження та період експлуатації.
 
Загальний термін контракту може становити 32 роки, в т.ч. період дослідження включає 7 років. З них 3 роки становить початкова фаза. Далі йдуть друга та третя дослідницькі фази по 2 роки.
 
Після цього 25 років складає період експлуатації.
 
Для сухого газу період експлуатації збільшується до 30 років.
 
Для контракту щодо експлуатації вже відкритих родовищ терміни експлуатації становлять, відповідно 25 та 30 років, що дорівнює тривалості контракту.
 
Існують положення щодо можливого збільшення дослідницької фази з об’єктивних причин. На випадок, коли контрактант відкриває родовища на отриманому периметрі, але не може забезпечити введення їх в експлуатацію через об’єктивні причини, включаючи відсутність транспортної інфраструктури, або відсутність ринку збуту, може застосовуватись період утримання родовища на термін до 3 років. Для родовищ сухого газу цей період може складати до 5 років. Рішення з цього приводу приймає ALNAFT.
 
Укладений контракт включає докладну робочу  програму та відповідний мінімальний бюджет – суму, яку зобов’язується витрати контрактант для кожної із фаз дослідження. На цю суму контрактант має представити банківську гарантію, що є гарантією належного виконання робочої програми. Бюджет програми попередньо узгоджується з ALNAFT.
 
Окрема стаття закону передбачає, що держава та державні органи АНДР в жодному разі не несуть відповідальності та фінансових зобов’язань в рамках укладених контрактів на розробку та експлуатацію родовищ.
 
Контракт на розробку та експлуатацію родовищ в обов’язковому випадку містить умови стосовно охорони природного середовища та промислової безпеки. Також включаються умови щодо звітування та надання будь – якої інформації на вимогуALNAFT.
 
Після того, як на периметрі, отриману для розвідки та подальшої експлуатації ,було зроблене відкриття, контрактант має подати заявку про це ALNAFT  разом із програмою розвитку відкритого родовища та оцінкою необхідних витрат щодо його облаштування.
 
При цьому, як було відзначено вище, контракт містить умови щодо мінімально обов’язкової доліSONATRACH-S.P.A.
 
Після відкриття родовищаSONATRACH-S.P.A. бере на свій рахунок відповідну частку участі в реалізації затвердженої ALNAFT програми розвитку відкритого родовища.
 
Мінімум протягом місяця має бути укладений додатковий контракт щодо участіSONATRACH-S.P.A., включаючи його зобов’язання щодо спів фінансування програми розвитку відкритого родовища, а також зобов’язання щодо відшкодування раніше понесених витрат на дослідження та відкриття родовища відповідно до із самого початку визначеної доліSONATRACH-S.P.A.
 
Контракт на розробку та експлуатацію містить умови щодо забезпечення оптимального використання родовища протягом усього періоду його можливої експлуатації, у т.ч. поза терміном контракту, належного збереження та раціонального використання резерву родовища.
 
Рішенням міністра енергетики в цілях національної енергетичної політики може бути запроваджено обмеження на обсяги видобутку з відкритого в рамках концесії родовища.
 
У випадку, коли відкрите родовище поширюється на два чи більше периметрів, які належать різним контрактантам, передбачено окрему процедуру підготовки плану освоєння родовища двома контрактантами.
 
Усі спірні моменти мають вирішуватись шляхом переговорів зALNAFT. У разі неможливості мирного врегулювання, справа передається в міжнародний арбітраж, згідно із умовами контракту.
 
У разі різночитань законодавства закріплено правило щодо домінування алжирського національного законодавства, включаючи закон про вуглеводні та підзаконні акти, які прийняті на його виконання.
 
По закінченню концесії все, що було створене в рамках концесії, має бути передано державі.  Усі споруди мають бути у справному стані, вільні від будь – яких зобов’язань та безкоштовно.
 
За три роки до закінчення концесії ALNAFT повідомляє про перелік споруд, які не будуть прийняті в державну власність. В цьому випадку концесіонер має забезпечити необхідні витрати щодо відновлення території, яку було використано для цілей концесії, ліквідації шкоди, яку було нанесено природному середовищу.
 
Це питання регулюється окремими нормативними актами.
 
Для того, щоб запобігти відмові здійснювати відновлювальні заходи суми на ці заходи нараховуються та накопичуються щорічно.
 
Це положення поширюється  і на концесії в сфері транспортування трубопровідним транспортом.
 
Щодо визначення базисної ціни на вуглеводні та планування обсягів видобутку та реалізації.
 
Усі укладені Алжиром договори про продаж газу мають бути передані в агентство ALNAFT з метою визначення базисної ціни.
 
На основі цих даних публікується офіційна статистика в нафтогазовій сфері із дотриманням обов’язкової умови щодо конфіденційності даних по окремому контракту.
 
ALNAFT визначає базисну ціну на вуглеводні, яка є одним з ключових параметрів в сфері видобування та реалізації енергоносіїв.
 
Базисною ціною є найвища серед наступних цін :
 
ціна, що витікає з кожного контракту;
базисна ціна попереднього періоду.
 
Зокрема, визначається базисна ціна умовного барелю нафти.
 
Базисна ціна умовного барелю нафти не може бути нижчою на встановлений нормативним шляхом відсоток, ніж ціна барелю ФОБ Sahara blend.
ALNAFT визначає на початку кожного року перспективний план наявності та використання газових ресурсів, включаючи:
 • загальні запаси газу;
 • освоєні запаси газу;
 • потреби внутрішнього ринку;
 • технологічні потреби газу;
 • кількість газу, яку може бути експортовано. 
Щодо діяльності з транспортування трубопровідним транспортом та створення відповідної інфраструктури та надання концесій у цій сфері.
 
Відповідно до умов нової редакції закону АНДР “Про вуглеводні” діяльність з транспортування природного газу трубопровідним транспортом може здійснюватися виключно: 
 • SONATRACH - S.P.A.
 • іншими юридичними особами, створені відповідно до законодавства АНДР, доля SONATRACH - S.P.A. в яких не є меншою 51 %. 
При визначеній зазначеній базовій умові концесії надаються на основі тендеру.
 
Виключення є  можливим у випадку, коли існує необхідність вивезення видобутих вуглеводнів для контрактанта, що отримав права на розробку та експлуатацію того чи іншого периметру.
 
Виключно SONATRACH-S.P.A. надаються концесії в рамках національного плану розвитку інфраструктури транспортування трубопровідним транспортом.
 
При визначеній базовій умові участіSONATRACH-S.P.Aтендер на концесію в сфері трубопровідного транспорту проводиться в два етапи.
 
Під час етапу технічної прекваліфікації беруться до уваги потужність обладнання з транспортування, термін експлуатації, термін реалізації інвестицій, споживання палива для технологічних потреб.
 
В остаточній фінансовій фазі у розрахунок береться порівняння обсягів інвестицій, які згоден вкласти кожен із кандидатів, виходячи із оголошеної регулюючим органом максимально можливої ціни на транспортування трубопровідним транспортом.
 
Максимальний термін концесії в сфері трубопровідного транспорту складає 50 років.
 
В сфері транспортування трубопровідним транспортом АНДР, в незалежності від того чи транспортна інфраструктура державною або концесійною, забезпечується принцип вільного доступу для всіх суб’єктів нафтогазового сектору АНДР, які мають необхідність у транспортуванні вуглеводнів, до транспортної інфраструктури  на основі сплати недискримінаційного тарифу.
 
Для забезпечення відповідного перерозподілу коштів заради дотримання принципу  недискримінаційності тарифів створено спеціальний фонд транспортування трубопровідним транспортом.
 
Тарифи на транспортування трубопровідним транспортом є регульованими.
 
Щодо інших видів діяльності, включаючи зберігання, дистрибуцію, очищення та переробку вуглеводнів.
 
Діяльність з переробки (рафінацію) вуглеводнів може здійснюватисьSONATRACH-S.P.A. або будь – якою особою в асоціації ізSONATRACH-S.P.A. В той же час, діяльність з трансформації нафтопродуктів (нафтохімія) віднесена до категорії вільних, яку може здійснювати будь – яка особа.
 
Діяльність із зберігання та реалізації вуглеводнів є вільною, її може здійснювати будь – яка особа згідно із визначеним порядком регламентації цього питання. На практиці ця регламентація означає можливість працювати лише під маркою національного дистрибутора нафтопродуктів “Naftal” в рамках чітко визначеної маржі при реалізації нафтопродуктів.
 
Режим оподаткування діяльності в сфері вуглеводнів
 
Податковий режим в сфері вуглеводнів представлений рядом специфічних податків і зборів, включаючи: 
 • спеціальний збір за використання площі пічас проведення діяльності з розвідки та експлуатації родовищ, що підлягає сплаті щорічно до державного бюджету,
 • відрахування від вартості видобутих вуглеводнів,
 • податок на дохід від реалізації вуглеводнів (T.R.P), що сплачується до державного бюджету  щомісячно,
 • додатковий податок на результати діяльності (I.C.R), який сплачується щорічно,
 • земельний податок, який сплачується відповідно до чинного законодавства АНДР,
 • інші податки і збори. 
Спеціальний збір за використання площі сплачується відповідно до таблиці, яку включено до закону про вуглеводні в залежності від зони розміщення отриманого периметру.
 
В розрахунку на один кілометр квадратний площі периметру він становить (перераховано в дол. США):
 

 
На стадії розвідки периметру
Період експлуатації
 
1 – 3 роки
4 і 5 роки
6 і 7 роки
ЗонаA
55,6
83,3
111,1
222,2
ЗонаB
66,7
111,1
166,7
333,3
ЗонаC
83,3
138,9
194,4
388,9
ЗонаD
111,1
166,7
222,2
444,4

 
Інший збір - відрахування від вартості видобутих вуглеводнів здійснюється на основі видобутої кількості в середньому на день за звітний період по кожному з родовищ.
Ставка відрахування визначаєт
ься на основі наступної таблиці (вказано так званий умовний барель, на основі стандарту енергетичної ціності усередненого барелю нафти, що дозволяє застосовувати цю таблицю до всіх видів вуглеводнів):
 

Видобуток на день
ЗонаA
ЗонаB
ЗонаC
ЗонаD
00 до 20 000 барелів
5,5 %
8 %
11 %
12,5 %
20 001 до 50 000 барелів
10,5 %
13 %
16 %
20 %
50 001 до 100 000 барелів
15,5 %
18 %
20 %
23 %

Ціна для розрахунку обсягу відрахувань визначається згідно із нормами, які показані нижче.
 
Податок на дохід від реалізації вуглеводнів (T.R.P) включає в якості бази оподаткування  суму відповідного доходу за мінусом:
 
§          щорічних часток вкладених інвестицій у розвиток, які розраховуються як показано нижче;
§          щорічних часток вкладених інвестицій у розвідку, які розраховуються як показано нижче;
§          щорічних часток на відновлення території;
§          витрати на освіту в сфері вуглеводнів;
§          вартості газу на технологічні потреби.
 

Вартість видобутих вуглеводнів в
алжирських динарах (72 динара за долар) 10 9
S1
70
S2
385
Ставка податку
Перший рівень
30 %
Другий рівень
70 %

 
Для цілей розрахунку береться середній обмінний курс долара США в алжирських динарах календарного місяця, що передує кожному платежу, ділиться на 70 та помножається на величину кожного з показниківS1 таS2.
 
Якщо дохід від реалізації вуглеводнів є меншим, або дорівнюєS1, податок на дохід від реалізації вуглеводнів (T.R.P) розраховується виходячи з першого рівня.
 
Якщо дохід від реалізації вуглеводнів є більшимS2, податок на дохід від реалізації вуглеводнів (T.R.P) розраховується виходячи з другого рівня.
 
Якщо дохід від реалізації вуглеводнів знаходиться міжS1 таS2 застосовується наступна формула розрахунку процентів податку:
                                        40
Відсоток  T.R.P = ----------------- (Дохід - S1) + 30
                                 S2    - S1
Щорічні обсяги інвестицій, які вираховуються, в залежності від зони, розраховуються за наступною формулою.
 
Зона А    - ставкаUplift15 %
і            -
Зона В    - Щорічна частина інвестицій 20 %, що відповідає 5 рокам терміну
 
ЗонаC   - ставкаUplift20 %
і            -
ЗонаD   - Щорічна частина інвестицій 12,5 %, що відповідає 8 рокам терміну
 
Всі особи, які зайняті в реалізації контракту на дослідження та експлуатацію, сплачують додатковий податок на результати діяльності (I.C.R) в розмірі 30 % за вирахуванням свої витрат, амортизація яких здійснюється відповідно до таблиці, яка додається
 
Для цілей оподаткування цим податком кожна персона має забезпечувати консолідацію фінансових результатів своєї діяльності в Алжирі.
В ряді окремих випадків може застосовуватись зменшена ставка цього податку на рівні 15 %
 
Для цілей оподаткування доходів база оподаткування також зменшується на витрати транспортування до границі Алжиру, або до внутрішньої точки, у разі внутрішнього споживання.
 
Помісячні сплати здійснюється до 10 числа місяця, наступного за звітним.
 
У разі прострочення платежу застосовується пеня в розмірі 1 % в день.
 
Для інших видів діяльності в сфері вуглеводнів, ніж розробка та експлуатація родовищ, визначається режим оподаткування відповідно  до загальних положень алжирського законодавства. В той же час, при цьому діяльність з транспортування вуглеводнів, скраплення газу та сепарації газу і нафти звільнені : 
 • від ПДВ на товари і послуги, які при цьому залучаються,
 • від митних платежів і зборів, які при цьому застосовуються. 
Найбільш кардинальним запровадженням нової редакції закону “Про вуглеводні” стало встановлення  так званого податку на підвищені доходи для контрактів, що були укладені відповідно до попереднього закону “Про вуглеводні” № 86-14 в редакції від 19 серпня 1986 р.
 
Під цей податок підпадають доходи від реалізації вуглеводнів, що розраховані як різниця між фактичною ціною бареля нафти та розрахунковим рівнем, що встановлений в 30 доларів США.
 
Ставка оподаткування цих доходів становить від 5 до 50 %.
  

Статті витрат
Ставка
Витрати на дослідження, окрім буріння
100
Непродуктивне буріння
§          Пошукове буріння
§          Буріння розвитку родовища
 
100
100
Продуктивне буріння
§          Пошукове буріння
§          Буріння розвитку родовища
 
12,5
12,5
або розмір витрат, що підлягають амортизації, на момент відмови від цього буріння
Інше буріння, включаючи допоміжне та для створення підземного складу
12,5
або розмір витрат, що підлягають амортизації, на момент відмови від цього буріння
Будівництво
§          Капітальні будівлі
§          Переносні споруди
 
5
15
Транспортні шляхи та спорудження інфраструктури
§           Дороги
§          Аеродроми
§          Водні свердловини
 
25
20
15
Обладнання для видобування вуглеводнів
§          Обладнання для добичі
§          Допоміжна обладнання
§          Трубопроводи
 
10
10
10
Резервуари
10
Обладнання для переробки видобутої вуглеводної сировини
10
Трубопроводи для відведення видобутої продукції
10
Додаткове експлуатаційне обладнання
10
Матеріали і обладнання
§          Обладнання для проживання
§          Підйомне обладнання
§          Інші інструменти
 
33
10
15
Транспорт
§          Для південних районів
§          Для інших
§    легкові
§    вантажівки
 
50
 
20
25
Авіатехніка
25
Інше спеціальне обладнання
5
Конторське обладнання
5
Витрати на дозвільну систему
15
Інформація та звязок
25
Інше основне обладнання
20
Транспортна інфраструктура
§          Основна
§          Інша
 
7,5
10
Загальні дослідження та проекти
100

 

 

Подібна інформація про інші країни  
Австрія Азербайджан Алжир Аргентина Бельгія Білорусь Болгарія Боснія і Герцеговина Бразилія Великобританія В`єтнам Греція Грузія Естонія Єгипет ЄС Ізраїль Індія Ірак Іран Іспанія Італія Йорданія Казахстан Канада Киргизстан Китай Куба Кувейт Латвія Литва Ліван Лівія Македонія Малайзія Марокко Мексика Молдова Нідерланди Німеччина ОАЕ Пакистан Південна Корея Польща Португалія Росiя Румунія Саудівська Аравія Сенегал Сербія Сирія Сінгапур Словаччина Словенія США Таджикистан Туніс Туреччина Туркменістан Угорщина Узбекистан Україна Фінляндія Франція Хорватія Чехія Чорногорія Швейцарія Швеція Японія
Інші документи по цій країні  
IT та телекомунікації Будівництво Валюта Географічне розташування Державний устрій Довідкова інформація Економічне співробітництво Економічні новини Енергоносії Законодавство у сфері ЗЕД ЗЕД Інвестиції Інше машинобудування Каміння, скло, кераміка Кон’юнктура ринків Макроекономічні показники Міжурядова комісія Мінеральна сировина Населення Національна символіка Святкові дні Товари агропромислового комплексу Товари деревообробної промисловості Товари легкої промисловості Товари фармацевтичної промисловості Товари хімічної промисловості Товари чорної металургії Точне машинобудування Транспорт Транспортно-експедиційні послуги Фінансові послуги

 
Підписка на оновлення  

Українські експортери
ДИСКАВЕРИ БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (УКРАИНА), ООО
ул. Яворницкого, 41, г. Стрий, Львовская обл.
НЕПТУН, ООО
3-ий пер. Шевченка, 3, с. Б. Дальник, Беляевский район, Одесская область
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ, ООО
ул. Сомовская, 12 Б, Харьков
КРИСТАЛЛ, ВИННИЦКИЙ ЗАВОД, ДП
ул. 600-летия, 21, г. Винница
Експортоспроможна продукція
KSG АGRO, ХОЛДИНГ
Туши и полутуши свиные

ТЕХНОТОН-ЛУГАНСК, ООО
Нить полипропиленовая мультифиламентная

КАЛИБР, ООО
Болты

Комерційні пропозиції
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "БАЄР АФЛАК"
Компанія зацікавлена в реалізації фармацевтичної прощукції в Україні

DOMESTAV, LTD.
Компанія зацікавлена в експорті ламелей для каркасу ліжка зі смереки, ялини, сосни, тополі або вільхи. ...

MIVINA S.R.O.
MIVINA s.r.o. зацікавлена в поставках з України: сантехніки, керамічної плитки, покрівельних матеріалів, ...

Тендери за кордоном
Бововняний очіс
Security Paper Mill India

Відбор компаній для проведення незалежних сертифікації та інспектування прибережних проектів
Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

Аукціон на право користування надрами родовища кам'яного вугілля "Ташкумирське"
Держкомітет промисловості, енергетики та надрокористування Киргизької республіки