Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державна підтримка
українського експорту
Укр | Eng | Рус
Алжир
Перелік країн
Контакти диппредставництв
Довідка про країну
Економічне співробітництво

Огляд економіки

Торговельно-економічні відносини

Торговельні обмеження

Кон’юнктура ринків
Товарообіг з Україною

Дані країни перебування

Дані Держкомстату

Торгівля послугами

Правові питання

Угоди з Україною

Законодавство країни перебування

Міжурядова комісія

Про МК та її склад

Пошук партнера

Комерційні пропозиції від фірм в країні перебування

Торги/тендери в країні перебування

Міжнародні бізнес-події

Інвестиційне співробітництво

Аналіз інвестиційного співробітництва

Галузеві об’єднання
Корисні посилання
Відгуки про Портал
Миколаївська обласна державна адміністрація
«Вважаємо, що сайт є зручним та інформаційно корисним для підприємств, які здійснюють зовнішню торгівлю, державних установ та інших користувачів»

Украинские нефтепродукты
Законодавство Алжиру в сфері залучення іноземних інвестицій  
Параметри: Інвестиції, Законодавство у сфері ЗЕД, Економічне співробітництво

 

Законодавство Алжиру в сфері залучення іноземних інвестицій
 
Алжир декларує свою високу зацікавленість щодо залучення інвестицій, у т.ч. іноземних. Цей чинник визначається в якості одного з ключових щодо забезпечення прискорення економічного зростання та боротьби із безробіттям.
 
 
Щодо загальних умов інвестиційної діяльності
 
Серед міжнародних документів, до яких приєднався Алжир:
 • конвенція щодо признання та виконання іноземних арбітражних рішень – з 1988 року
 • конвенція щодо врегулювання суперечностей відносно інвестицій між Державами та підданими інших держав – з 1995 року
 • сеульська конвенція щодо Міжнародної агенції гарантування інвестицій (MIGA) – з 1985 року.
В рамках чинного законодавства АНДР щодо стимулювання інвестицій основним є ордонанс від 20 серпня 2001 року із змінами, які були внесені в 2006 році, передбачає наступне.
 
В якості інвестицій в АНДР (при цьому поняття внутрішніх та іноземних інвестицій не розділяється) розглядається:
 • придбання активів в рамках створення нової справи, розширення виробничих потужностей, реконструкція існуючої діяльності;
 • участь в капіталі підприємства у вигляді грошових коштів або вкладання матеріальних цінностей;
 • вкладання активів в рамках повної або часткової приватизації.
В рамках чинного законодавства Алжиру надаються усі необхідні гарантії, що існують в міжнародній практиці, включаючи застосування недискримінаційного режиму для іноземних інвесторів, гарантію від конфіскації, гарантію репатріації та вільної конвертації прибутку від інвестицій.
 
В той же час зазначений ордонанс, що регулює інвестиційну діяльність передбачає можливість отримання ряду пільг.
 
Пільговий режим може отримувати діяльність, що пов’язана із створенням нових активів, розширенням виробництва, його відновленням та реструктуризацією, а також приватизацією об’єктів.  Окремо передбачений перелік видів  діяльності, які не підпадають під вказаний режим в рамках положень законодавства, які спрямовані на стимулювання інвестицій.
 
Визначена інвестиційна діяльність, за умов прийняття відповідного рішення, органом, що відповідає за реєстрацію інвестицій, як у випадку національних, так і іноземних інвестицій,   підпадає під наступні види пільг:
 • звільнення від сплати ввізного мита щодо майна, яке безпосередньо спрямовується на інвестування;
 • звільнення від  сплати ПДВ при імпорті або локальному придбанні товарів та послуг, які є предметом інвестиції;
 • звільнення від сплати податку при переході власності до іншої особи при придбані нерухомості в рамках реалізації інвестиції.
Крім того, на основі відповідного звернення інвестора терміном на перші три роки після введення об’єкта інвестицій в експлуатацію можуть бути надані пільги:
 • звільнення від податку на прибуток підприємства;
 • звільнення від податку на професійну діяльність.
Окрім зазначених загальних пільг, існують так звані спеціальні пільги, які надаються:
 • інвестиціям в зонах, розвиток яких підтримується державою (для Алжира – це визначені в географічних координатах зони на півдні і в центрі країни, як правило із складними природними умовами, нерозвинутими комунікаціями);
 • інвестиції, що представляють інтерес для національної економіки, зокрема щодо використання чистих технологій, технологій, які зберігають природні ресурси, економлять енергію та сприяють сталому розвитку.
Інвестиції у рамках визначених зон державної підтримки розвитку  отримують такі пільги:
 • звільнення від сплати податку при переході власності до іншої особи при придбані нерухомості в рамках реалізації інвестиції;
 • застосування ставки реєстраційного збору у розмірі двох проміле для установчих актів товариств та прирощення капіталу;
 • повне або часткове після відповідної оцінки прийняття на себе державою зобов’язань щодо створення об’єктів інфраструктури, які необхідні для функціонування об’єкта інвестицій;
 • пільга по ПДВ на товари та послуги, що були придбані в країні або імпортовані та використані при інвестиціях (окрім товарів та послуг з окремого переліку вилучень з цього режиму);
 • звільнення від сплати ввізного мита  (окрім товарів та послуг з окремого переліку вилучень з цього режиму).
На етапі експлуатації такі інвестиції отримують наступні пільги:
 • звільнення від податку на прибуток товариств на 10 років;
 • звільнення від податку на нерухомість, яка увійшла у інвестиції – на 10 років. 
Що стосується інвестицій, які  представляють інтерес для національної економіки, зокрема щодо використання чистих технологій, технологій, які зберігають природні ресурси, економлять енергію та сприяють сталому розвитку, пільги отримуються рішення уповноваженого органу виконавчої влади – Агентства з питань інвестицій після розгляду Національною радою з питань інвестицій АНДР.
 
Критерії для таких інвестицій встановлюються окремим нормативним актом.
 • звільнення на 5 років від будь яких внутрішніх податків і зборів, а також будь яких податків і зборів при імпорті товарів та послуг, які використані при реалізації інвестиції;
 • звільнення від реєстраційних зборів переуступки нерухомого майна, що здійснюється з метою реалізації інвестиції;
 • звільнення від реєстраційних зборів по актах створення товариств та нарощування капіталу
 • звільнення від податку на майно промислових об’єктів. 
В період експлуатації зазначені види інвестицій звільняються на 10 років від податку на прибуток підприємств та від мита на професійну діяльність.
 
Основні завдання практичної реалізації реєстрації інвестицій та надання пільгових режимів покладено на Національне агентство розвитку інвестицій (http://www.andi.dz), яке підпорядковується Міністерству з питань управління державним майном та розвитку інвестицій, що виконує в системі органів державної влади АНДР роль фонду державного майна.
 
Така особливість обумовлена політикою в сфері приватизації. Алжир дотримується принципу інвестиційної спрямованості приватизації ,як чинника структурного оновлення базових галузей економіки.
 
Серед основних завдань, що покладені на Національне агентство розвитку інвестицій АНДР:
 • сприяння залученню інвестицій;
 • допомога та інформування інвесторів;
 • полегшення формальностей через функціонування “єдиного віконця”;
 • готувати необхідні документи по рішенням щодо надання пільг інвесторам;
 • здійснювати контроль за виконанням свої зобов’язань інвесторами.
Підставою для набуття того чи іншого статусу та отримання пільг є заявка, яку подається до Національного агентства розвитку інвестицій. На зазначеному сайті можна отримати формуляр звернення та перелік документів, які при цьому необхідні.
 
Серед інших органів, що діють в сфері стимулювання залучення інвестицій – Державна рада з питань інвестицій. Основна функція цієї ради – визначення напрямів використання національного фонду підтримки інвестицій. Цей фонд поповнюється, у т.ч. за рахунок субвенцій з державного бюджету. Основним напрямом використання фонду є виконання обов’язків
 
Базовий закон декларує вільне повернення прибутку від інвестиції без будь – яких обмежень. В той же час, постанова  центрального банку Алжира від 5 червня 2005 року № 05-03 регламентує це питання таким чином, що репатріації підлягає частина прибутку та дивідендів, що є  пропорційною частці іноземної інвестиції у загальному капіталі об’єкту інвестування. Зокрема, спори виникли через те, що до загального капіталу було віднесено і позики, що отримувались спільними підприємствами в місцевих банках, через що зменшувалась частка, яка б могла бути репатрійована.
 
Один з заходів, що були запроваджені в 2006 році в рамках передбаченого додаткового закону про державний бюджет Алжиру з метою активізації інвестиційної діяльності в країні -  зменшення податку на прибуток підприємств з 30 до 25 %.
 
З метою розвитку інвестиційної діяльності розпочато опрацювання законопроекту щодо створення  товариств інвестицій і кредитування – позабанківських фінансових установ, діяльність яких  має бути спрямована на залучення фінансових ресурсів, насамперед, на користь  малих та середніх підприємств. Встановлений розмір капіталу таких товариств  має бути у розмірі близько 7 млн. дол. США, половина з яких має бути внесена на момент створення товариства. Передбачається, що протягом перших 5 років свого існування такі товариства будуть звільнені від оподаткування податком на прибуток підприємств.
 
Для підвищення інвестиційної привабливості АНДР запроваджуються заходи, що спрямовані на наближення порядку реєстрації іноземних інвестицій до декларативної системи, реконструкція системи преференцій, удосконалення діяльності інституцій, що відповідають за стимулювання залучення інвестицій.

 

Подібна інформація про інші країни  
Австрія Азербайджан Алжир Аргентина Бельгія Білорусь Болгарія Боснія і Герцеговина Бразилія Великобританія В`єтнам Гвінея Греція Грузія Естонія Єгипет ЄС Ізраїль Індія Індонезія Ірак Іран Ісландія Іспанія Італія Йорданія Казахстан Канада Киргизстан Китай Кіпр Куба Кувейт Латвія Литва Ліван Лівія Македонія Малайзія Мальта Марокко Мексика Молдова Нідерланди Німеччина ОАЕ Пакистан ПАР Південна Корея Польща Португалія Росiя Румунія Саудівська Аравія Сенегал Сербія Сирія Сінгапур Словаччина Словенія США Таджикистан Туніс Туреччина Туркменістан Угорщина Узбекистан Україна Фінляндія Франція Хорватія Чехія Чорногорія Швейцарія Швеція Японія
Інші документи по цій країні  
IT та телекомунікації Будівництво Валюта Географічне розташування Державний устрій Довідкова інформація Економічне співробітництво Економічні новини Енергоносії Законодавство у сфері ЗЕД ЗЕД Інвестиції Інше машинобудування Каміння, скло, кераміка Кон’юнктура ринків Макроекономічні показники Міжурядова комісія Мінеральна сировина Населення Національна символіка Святкові дні Товари агропромислового комплексу Товари деревообробної промисловості Товари легкої промисловості Товари фармацевтичної промисловості Товари хімічної промисловості Товари чорної металургії Точне машинобудування Транспорт Транспортно-експедиційні послуги Фінансові послуги

 
Підписка на оновлення  

Українські експортери
ДИСКАВЕРИ БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (УКРАИНА), ООО
ул. Яворницкого, 41, г. Стрий, Львовская обл.
НЕПТУН, ООО
3-ий пер. Шевченка, 3, с. Б. Дальник, Беляевский район, Одесская область
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ, ООО
ул. Сомовская, 12 Б, Харьков
КРИСТАЛЛ, ВИННИЦКИЙ ЗАВОД, ДП
ул. 600-летия, 21, г. Винница
Експортоспроможна продукція
KSG АGRO, ХОЛДИНГ
Туши и полутуши свиные

ТЕХНОТОН-ЛУГАНСК, ООО
Нить полипропиленовая мультифиламентная

КАЛИБР, ООО
Болты

Комерційні пропозиції
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "БАЄР АФЛАК"
Компанія зацікавлена в реалізації фармацевтичної прощукції в Україні

DOMESTAV, LTD.
Компанія зацікавлена в експорті ламелей для каркасу ліжка зі смереки, ялини, сосни, тополі або вільхи. ...

MIVINA S.R.O.
MIVINA s.r.o. зацікавлена в поставках з України: сантехніки, керамічної плитки, покрівельних матеріалів, ...

Тендери за кордоном
Бововняний очіс
Security Paper Mill India

Відбор компаній для проведення незалежних сертифікації та інспектування прибережних проектів
Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

Аукціон на право користування надрами родовища кам'яного вугілля "Ташкумирське"
Держкомітет промисловості, енергетики та надрокористування Киргизької республіки