Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державна підтримка
українського експорту
Укр | Eng | Рус
Торгівля з країнами світу
Перелік країн
Контакти диппредставництв
Довідка про країну
Економічне співробітництво

Огляд економіки

Торговельно-економічні відносини

Торговельні обмеження

Кон’юнктура ринків
Товарообіг з Україною

Дані країни перебування

Дані Держкомстату

Торгівля послугами

Правові питання

Угоди з Україною

Законодавство країни перебування

Міжурядова комісія

Про МК та її склад

Пошук партнера

Комерційні пропозиції від фірм в країні перебування

Торги/тендери в країні перебування

Міжнародні бізнес-події

Інвестиційне співробітництво

Аналіз інвестиційного співробітництва

Галузеві об’єднання
Корисні посилання
Відгуки про Портал
Міністерство регіонального розвитку та будівництва України
«Структура і функціональні можливості Інтернет-порталу державної підтримки українського експорту різнобічні і багатогранні та в майбутньому даний портал надасть всебічну підтримку просуванню українських товарів на зовнішніх ринках»

Украинские нефтепродукты
Пояснювальна записка до проекту розпорядження КМУ “Про затвердження Національної стратегії розвитку експорту України”  
Параметри: Законодавство у сфері ЗЕД

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України                      
“Про затвердження Національної стратегії розвитку експорту України”
 
 
1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження
 
Експорт є важливим елементом у системі функціонування національної економіки України.
На сьогодні базою для експорту слугують такі галузі економіки, як металургія, сільське господарство, машинобудівна та хімічна промисловості, частка яких становить понад 80 відсотків українського експорту.
Особливістю сучасного розвитку вітчизняних експортоорієнтованих галузей є їх сировинний характер та досить високий рівень залежності від кон’юнктурних коливань на світових ринках.
Однією з ключових характеристик розвитку вітчизняного експорту в останні роки є нарощування обсягів експорту за рахунок сприятливої кон’юнктури світових ринків та постійного зростання цін на основну продукцію українського експорту, у першу чергу на металопродукцію, зерно, насіння соняшнику, продукцію хімічної промисловості, окремі види продукції машинобудування тощо.
Важливим у процесі розвитку експорту стало набуття Україною у травні 2008 року повноправного членства в СОТ, що надало країні можливість стати рівноправним партнером на світових товарних ринках. У результаті було скасовано окремі обмеження та лібералізовано умови доступу на зовнішні ринки для цілого ряду українських товарів металургійної, хімічної, машинобудівної галузей та сільського господарства.
Певні корективи у сталий розвиток країни внесла системна внутрішня та світова фінансово-економічна криза. У 2009 році обсяги експорту скоротилися майже вдвічі і досягли рівня 2005 – 2006 років.
Для України характерні низькі показники експорту високотехнологічних товарів та послуг. Це віддзеркалює недосконалу структуру конкурентних переваг української економіки, яка базується передусім на цінових факторах та порівняльних перевагах у вартості природних ресурсів та робочої сили. При цьому не використовуються належним чином наявні високотехнологічні можливості окремих галузей промисловості.
Отже, розвиток виробництва товарів з високою доданою вартістю є головним пріоритетом у створенні бази для нарощування обсягів та поліпшення структури українського експорту в напрямі збільшення в ньому питомої ваги високотехнологічних товарів.
 
 
2. Мета і шляхи її досягнення
 
Метою прийняття розпорядження є визначення довгострокової державної політики, спрямованої на забезпечення стабільного нарощування обсягів експорту української продукції (товарів та послуг).
Реалізація Національної стратегії розвитку експорту України (далі – Стратегія) дасть змогу забезпечити стабільне зростання ВВП, збільшення валютних надходжень, підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки, інтеграцію у світовий економічний простір, а також покращити платіжний баланс з метою вчасного обслуговування зовнішніх фінансових зобов’язань.
Визначені Стратегією напрями підтримки експорту вітчизняної економіки сприятимуть:
розширенню та закріпленню присутності вітчизняних експортерів на традиційних та нових зовнішніх ринках;
створенню умов для сталого розвитку України на основі підвищення конкурентоспроможності національної економіки та ефективної участі у світовому поділі праці;
розвитку сприятливого інноваційного та інвестиційного середовища;
залученню інвестицій в економіку держави;
інтеграції України в європейську та світову економічні системи.
 
 
3. Правові аспекти
 
Підставою для розроблення проекту розпорядження є:
Закон України від 20.05.2010 № 2278-VI “Про Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2010 рік”;
розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 № 1381-р “Про затвердження плану заходів щодо адаптації української економіки до вимог СОТ”.
У даній сфері правового регулювання основними актами є:
Закон України від 16.04.1991 № 959-ХІІ “Про зовнішньоекономічну діяльність”;
Указ Президента України від 04.09.2009 № 713 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 червня 2009 року “Про звіт Кабінету Міністрів України щодо результатів членства України в Світовій організації торгівлі”.
 
 
4. Фінансово-економічне обґрунтування 
 
Реалізація Стратегії не потребуєдодаткових витрат Державного бюджету України.
 
 
5. Позиція заінтересованих органів
 
Проект Стратегії було надіслано на погодження заінтересованим органам, а саме Мінпромполітики, Мінфіну, Мінагрополітики, Мінтрансзв’язку, МЗС.
 
 
6. Регіональний аспект
 
Проект Стратегії не стосується повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій.
 
 
7. Запобігання корупції
 
Проект Стратегії не включає правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Проект Стратегії не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.
 
 
8. Громадське обговорення
 
Проект розпорядження буде висвітлено на офіційному веб-сайті Мінекономіки для громадського обговорення у встановленому порядку.  
 
 
9. Позиція соціальних партнерів
 
Проект Стратегії не стосується соціально-трудової сфери, тому не зазначається позиція уповноважених представників від всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців, а також не визначається ступінь її відображення в проекті.
 
 
10. Прогноз результатів
 
Стратегічним напрямом розвитку експортного потенціалу стане поглиблення двосторонніх торговельно-економічних відносин України з іншими країнами світу, зростання обсягу виробництва, збільшення експорту вітчизняних товарів та послуг, зміна його структури в напрямку збільшення частки експорту високотехнологічної продукції, а також географічна диверсифікація напрямків експорту.
Подібна інформація про інші країни  
Австрія Азербайджан Алжир Аргентина Бельгія Білорусь Болгарія Боснія і Герцеговина Бразилія Великобританія В`єтнам Гвінея Греція Грузія Естонія Єгипет ЄС Ізраїль Індія Індонезія Ірак Іран Іспанія Італія Йорданія Казахстан Канада Киргизстан Китай Куба Кувейт Латвія Литва Ліван Лівія Македонія Малайзія Марокко Мексика Молдова Нідерланди Німеччина ОАЕ Пакистан ПАР Південна Корея Польща Португалія Росiя Румунія Саудівська Аравія Сербія Сирія Словаччина Словенія США Таджикистан Туреччина Туркменістан Угорщина Узбекистан Україна Фінляндія Франція Хорватія Чехія Чорногорія Швейцарія Швеція Японія
Інші документи по цій країні  
IT та телекомунікації PR та реклама Будівництво Валюта Вироби з чорних та інших некоштовних металів Географічне розташування Державний устрій Довідкова інформація Економічне співробітництво Економічні новини Енергоносії Законодавство у сфері ЗЕД Захист внутрішнього ринку Зв'язок ЗЕД Інвестиції Інформаційно-аналітичні послуги Інше машинобудування Інші послуги Каміння, скло, кераміка Консалтингові послуги Кон’юнктура ринків Макроекономічні показники Митно-тарифне регулювання Міжурядова комісія Мінеральна сировина Населення Національна символіка Нетарифне регулювання Святкові дні Страхування Товари агропромислового комплексу Товари деревообробної промисловості Товари кольорової металургії Товари легкої промисловості Товари фармацевтичної промисловості Товари хімічної промисловості Товари целюлозно-паперової промисловості та друкована продукція Товари чорної металургії Точне машинобудування Транспорт Транспортне машинобудування Транспортно-експедиційні послуги Туризм Фінансові послуги

 
Підписка на оновлення  

Українські експортери
ДИСКАВЕРИ БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (УКРАИНА), ООО
ул. Яворницкого, 41, г. Стрий, Львовская обл.
НЕПТУН, ООО
3-ий пер. Шевченка, 3, с. Б. Дальник, Беляевский район, Одесская область
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ, ООО
ул. Сомовская, 12 Б, Харьков
КРИСТАЛЛ, ВИННИЦКИЙ ЗАВОД, ДП
ул. 600-летия, 21, г. Винница
Експортоспроможна продукція
KSG АGRO, ХОЛДИНГ
Туши и полутуши свиные

ТЕХНОТОН-ЛУГАНСК, ООО
Нить полипропиленовая мультифиламентная

КАЛИБР, ООО
Болты

Комерційні пропозиції
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "БАЄР АФЛАК"
Компанія зацікавлена в реалізації фармацевтичної прощукції в Україні

DOMESTAV, LTD.
Компанія зацікавлена в експорті ламелей для каркасу ліжка зі смереки, ялини, сосни, тополі або вільхи. ...

MIVINA S.R.O.
MIVINA s.r.o. зацікавлена в поставках з України: сантехніки, керамічної плитки, покрівельних матеріалів, ...

Тендери за кордоном
Бововняний очіс
Security Paper Mill India

Відбор компаній для проведення незалежних сертифікації та інспектування прибережних проектів
Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

Аукціон на право користування надрами родовища кам'яного вугілля "Ташкумирське"
Держкомітет промисловості, енергетики та надрокористування Киргизької республіки