Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державна підтримка
українського експорту
Укр | Eng | Рус
Казахстан
Перелік країн
Контакти диппредставництв
Довідка про країну
Економічне співробітництво

Огляд економіки

Торговельно-економічні відносини

Торговельні обмеження

Кон’юнктура ринків
Товарообіг з Україною

Дані країни перебування

Дані Держкомстату

Торгівля послугами

Правові питання

Угоди з Україною

Законодавство країни перебування

Міжурядова комісія

Про МК та її склад

Пошук партнера

Комерційні пропозиції від фірм в країні перебування

Торги/тендери в країні перебування

Міжнародні бізнес-події

Інвестиційне співробітництво

Аналіз інвестиційного співробітництва

Галузеві об’єднання
Корисні посилання
Відгуки про Портал
Запорізька обласна державна адміністрація
«Структура та можливості створеного Вами інформаційного порталу, на наш погляд, цілком відповідають завданням державної політики з розвитку експорту та будуть корисні як підприємствам, так і фізичним особам»

Украинские нефтепродукты
Об утверждении Правил осуществления государственных закупок - Постановление Правительства Республики Казахстан  
Параметри: Законодавство у сфері ЗЕД

 

Об утверждении Правил осуществления государственных закупок
Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2007 года N 1301
 
САПП Республики Казахстан, 2007 г., N 49, ст. 600

 
      В соответствии с подпунктом 10) статьи 13 Закона Республики Казахстан "О государственных закупках" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления государственных закупок.
      2. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.
      3. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2008 года и подлежит официальному опубликованию.
      Премьер-Министр
      Республики Казахстан
Приложение       
к постановлению Правительства
Республики Казахстан   
от 27 декабря 2007 года N 1301
Перечень утративших силу некоторых решений
Правительства Республики Казахстан
      1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2002 года N 1158 "Об утверждении Правил организации и проведения государственных закупок товаров, работ и услуг" (САПП Республики Казахстан, 2002 г., N 37, ст. 390).
      2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 марта 2003 года N 301 "О некоторых вопросах закупа зерна урожая 2003 года" (САПП Республики Казахстан, 2003 г., N 14, ст. 146).
      3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 августа 2003 года N 825 "О внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2002 года N 1158" (САПП Республики Казахстан, 2003 г., N 34, ст. 336).
      4. Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2003 года N 854 "О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 27 марта 2003 года N 301" (САПП Республики Казахстан, 2003 г., N 35, ст. 352).
      5. Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 января 2004 года N 28 "О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 27 марта 2003 года N 301" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., N 1, ст. 15).
      6. Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 января 2004 года N 110 "О внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2002 года N 1158" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., N 4, ст. 60).
      7. Подпункт 1) пункта 2 постановления Правительства Республики Казахстан от 27 марта 2004 года N 371 "О некоторых вопросах государственных закупок отдельных видов сельскохозяйственной продукции" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., N 15, ст. 195).
      8. Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 мая 2004 года N 508 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2002 года N 1158" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., N 20, ст. 259).
      9. Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2004 года N 1446 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2002 года N 1158" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., N 50, ст. 666).
      10. Пункт 6 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 февраля 2005 года N 140 "О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан и признании утратившим силу постановления Кабинета Министров Республики Казахстан от 12 января 1993 года N 31" (САПП Республики Казахстан, 2005 г., N 7, ст. 73).
      11. Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2005 года N 1173 "О внесении дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2002 года N 1158" (САПП Республики Казахстан, 2005 г., N 44, ст. 585).
      12. Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 апреля 2006 года N 324 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2002 года N 1158" (САПП Республики Казахстан, 2006 г., N 14, ст. 139).
      13. Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 августа 2006 года N 747 "О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2002 года N 1158" (САПП Республики Казахстан, 2006 г., N 29, ст. 316).
      14. Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2007 года N 245 "О внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2002 года N 1158" (САПП Республики Казахстан, 2007 г., N 9, ст. 112).
      15. Пункт 9 изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 апреля 2007 года N 352 "О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2007 г., N 13, ст. 157).
Утверждены        
постановлением Правительства
Республики Казахстан    
от 27 декабря 2007 года N 1301
       Сноска. По всему тексту Правил слова "по форме" и "по формам" исключены в соответствии с постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
Правила
осуществления государственных закупок
      Сноска. По всему тексту слова "веб-сайте", "веб-сайта", "веб-сайт" заменены словами "интернет-ресурсе", "интернет-ресурса", "интернет-ресурс" постановлением Правительства РК от 30.12.2009 № 2305 (порядок введения в действие см. п. 2).
      Настоящие Правила осуществления государственных закупок (далее - Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 июля 2007 года "О государственных закупках" (далее - Закон) и определяют порядок осуществления государственных закупок товаров, работ, услуг.
1. Планирование государственных закупок товаров, работ, услуг
Разработка и утверждение планируемой номенклатуры товаров,
работ, услуг
       Сноска. Подраздел исключен в соответствии с постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
Разработка и утверждение годового плана государственных
закупок товаров, работ, услуг
      7. Решение об осуществлении государственных закупок принимается заказчиком только на основании утвержденного либо уточненного годового плана государственных закупок.
      7-1. Заказчик разрабатывает и утверждает годовой план государственных закупок на основании соответствующего бюджета (бизнес-плана, сметы доходов и расходов).
      Годовой план государственных закупок утверждается заказчиком в течение десяти рабочих дней со дня утверждения соответствующего бюджета (бизнес-плана, сметы доходов и расходов) и должен содержать следующие сведения:
      1) номенклатуру товаров, работ, услуг, включая суммы, выделенные для осуществления государственных закупок на трехлетний период по годам. Номенклатура работ должна содержать сведения об объемах товаров, приобретаемых в рамках выполнения данных работ. В случае отсутствия утвержденных соответствующим бюджетом сумм, указываются прогнозные суммы;
      2) способ, за исключением случаев, предусмотренных статьей 4 Закона, и сроки осуществления государственных закупок;
      3) планируемые сроки и место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
      4) планируемые сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с графиком и разбивкой по годам в пределах выделенных и предусмотренных сумм на каждый финансовый год в случаях, предусмотренных статьей 37 Закона.
      Не подлежат включению в годовой план государственных закупок сведения о государственных закупках, осуществляемых в соответствии с подпунктами 3) и 32) пункта 1 статьи 4 Закона.
      Сноска. Подраздел дополнен пунктом 7-1 в соответствии с постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
      8. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня утверждения годового плана государственных закупок направляет либо представляет его в уполномоченный орган по государственным закупкам (далее - уполномоченный орган). Годовой план государственных закупок подписывается первым руководителем либо ответственным секретарем или иным осуществляющим полномочия ответственного секретаря должностным лицом, определяемым Президентом Республики Казахстан, заказчика либо лицом, исполняющим его обязанности.
       Сноска. Пункт 8 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
      9. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений и (или) дополнений в годовой план государственных закупок представляет в уполномоченный орган копии указанного решения и выписки из плана государственных закупок с внесенными изменениями и (или) дополнениями. Указанные решения подписываются первым руководителем либо ответственным секретарем или иным осуществляющим полномочия ответственного секретаря должностным лицом, определяемым Президентом Республики Казахстан, заказчика либо лицом, исполняющим его обязанности.
      Уточненный годовой план государственных закупок направляется заказчиком в уполномоченный орган с использованием информационных систем и электронного документооборота.
       Сноска. Пункт 9 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
      10. Годовой план государственных закупок размещается на интернет-ресурсе заказчика и веб-портале государственных закупок, за исключением заказчиков, осуществляющих государственные закупки в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 4 Закона, в течение пяти рабочих дней со дня его утверждения (уточнения).
       Сноска. Пункт 10 в редакции постановления Правительства РК от 06.05.2009 № 635 (порядок введения в действие см. п. 2 ).
      11. Заказчик может принимать решение об осуществлении государственных закупок до утверждения бюджета только в случаях проведения государственных закупок способом конкурса с использованием двухэтапных процедур.
  2. Общие положения
      12. Для выполнения процедур организации и проведения государственных закупок заказчик определяет организатора государственных закупок согласно статье 7 Закона.
      13. В случае если организатором государственных закупок выступает заказчик в лице своего структурного подразделения, ответственного за выполнение процедур организации и проведения государственных закупок, то заказчик своим приказом определяет его ответственным за организацию и проведение государственных закупок.
      В случае, если структурное подразделение заказчика является юридическим лицом, то заказчик приказом определяет его ответственным за организацию и проведение государственных закупок.
      В случае, если организатором государственных закупок выступает третье юридическое лицо, то заказчик заключает с ним договор на организацию и проведение государственных закупок.
      При этом, организатор государственных закупок определяет должностное лицо, представляющее его во взаимоотношениях с заказчиком, потенциальными поставщиками, соответствующими комиссиями и экспертом, за исключением случаев, когда заказчик и организатор государственных закупок выступают в одном лице. Представитель организатора государственных закупок определяется из числа работников структурного подразделения, ответственного за выполнение процедур организации и проведения государственных закупок.
       Сноска. Пункт 13 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
      14. Заказчик определяет должностное лицо заказчика, представляющего его интересы в предстоящих государственных закупках, за исключением случаев, когда заказчик и организатор государственных закупок выступают в одном лице.
       Сноска. Пункт 14 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
      15. Администратор бюджетной программы вправе выступать в качестве организатора государственных закупок для подведомственного ему государственного учреждения, юридического лица, в отношении которого он выступает органом государственного управления, либо лица, аффилиированного с юридическим лицом, в отношении которого администратор бюджетной программы выступает органом государственного управления.
      Государственное предприятие вправе выступать в качестве организатора государственных закупок для аффилиированных с ним лиц.
      Юридическое лицо, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей) которого принадлежат государству, вправе выступать организатором государственных закупок для аффилиированных с ним лиц.
      Национальный Банк Республики Казахстан вправе выступать в качестве организатора государственных закупок для юридического лица, в отношении которого он является учредителем (уполномоченным органом) либо акционером.
       Сноска. Пункт 15 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
      16. В целях проведения единых государственных закупок:
      1) Правительство Республики Казахстан вправе для нескольких заказчиков определить среди них единого организатора государственных закупок;
      2) аким соответствующей административно-территориальной единицы вправе для нескольких заказчиков определить среди них единого организатора государственных закупок;
      3) заказчик вправе выступить в качестве единого организатора государственных закупок для нескольких государственных учреждений, подведомственных заказчику или аффилиированных с ним лиц;
      4) заказчик вправе для нескольких государственных учреждений, подведомственных заказчику или аффилиированных с ним лиц, определить среди них единого организатора государственных закупок;
      5) для юридических лиц, в отношении которых Национальный Банк Республики Казахстан является учредителем (уполномоченным органом) либо акционером, он вправе выступать в качестве единого организатора государственных закупок.
      Определение организатора государственных закупок (единого организатора государственных закупок) в случаях, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 4) настоящего пункта, допускается при условии соблюдения требований, установленных пунктом 3 статьи 7 Закона.
      17. В случаях определения единого организатора государственных закупок в соответствии с пунктом 16 настоящих Правил, заказчики представляют организатору конкурса в установленный им срок информацию, необходимую для организации и проведения конкурса, в том числе годовой план по установленной форме, техническую спецификацию закупаемых товаров (услуг), проектно-сметную документацию на строительство объекта при закупках строительных работ, а также незамедлительно уведомляют единого организатора конкурса обо всех изменениях в этой информации. При этом, заказчики определяют своих уполномоченных представителей для участия в процедурах по проведению государственных закупок.
      По итогам конкурса, проведенного единым организатором, заказчики заключают с победителями договора о государственных закупках товаров, работ, услуг.
      18. В случае проведения государственных закупок товаров, работ, услуг, имеющих сложные технические характеристики и спецификации, организатор государственных закупок может закупать такие товары, работы, услуги у временных объединений юридических лиц (консорциум) в порядке определенном настоящими Правилами. В случае участия в государственных закупках временных объединений, то такие юридические лица помимо документов установленных настоящими Правилами для подтверждения своих квалификационных требований, должны предоставить следующие документы:
      1) нотариально засвидетельствованный договор солидарной ответственности заключенный между членами юридических лиц (консорциума);
      2) соответствующие лицензии на право предоставления товара, выполнения работ, оказания услуг, в части деятельности предусмотренной договором о совместной хозяйственной деятельности.
       Сноска. Пункт 18 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
3. Организация и проведение государственных закупок товаров,
работ, услуг, осуществляемых способом конкурса
      19. Организация и проведение государственных закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых способом конкурса предусматривает выполнение следующих последовательных мероприятий:
      1) определение заказчиком организатора государственных закупок, уполномоченного представителя заказчика;
      2) определение организатором государственных закупок уполномоченного представителя организатора государственных закупок;
      3) разработка организатором государственных закупок конкурсной документации, а также формирование и утверждение, при необходимости, состава экспертной комиссии (эксперта);
      4) формирование и представление на утверждение организатором государственных закупок состава конкурсной комиссии, секретаря конкурсной комиссии;
      5) утверждение заказчиком конкурсной документации;
      6) извещение организатором государственных закупок об осуществлении государственных закупок товаров, работ, услуг способом конкурса;
      7) предоставление организатором государственных закупок копии конкурсной документации потенциальным поставщикам, изъявившим желание участвовать в государственных закупках товаров, работ, услуг способом конкурса, а также внесение сведений о таких потенциальных поставщиках в журнал регистрации лиц, получивших конкурсную документацию;
      8) разъяснение организатором государственных закупок положений конкурсной документации потенциальным поставщикам, получившим ее копию в случаях предусмотренных пунктами 47-49 настоящих Правил;
      9) регистрация организатором государственных закупок в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе;
      10) вскрытие конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе, а также оформление соответствующего протокола заседания конкурсной комиссии;
      11) направление организатором государственных закупок копий протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в государственных закупках потенциальным поставщикам либо их уполномоченным представителям, сведения о которых внесены в журнал регистрации заявок на участие в конкурсе;
      12) рассмотрение конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе для определения потенциальных поставщиков, соответствующих квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации;
      13) формирование конкурсной комиссией перечня потенциальных поставщиков, которые допущены к участию в конкурсе, и оформление соответствующего протокола о допуске;
      14) направление организатором государственных закупок потенциальным поставщикам, представившим заявки на участие в конкурсе, копий протокола о допуске;
      15) регистрация организатором государственных закупок сведений в журнале регистрации конкурсных ценовых предложений, представленных потенциальными поставщиками, допущенными к участию в конкурсе, конвертов с конкурсными ценовыми предложениями;
      16) вскрытие конвертов с конкурсными ценовыми предложениями участников конкурса, оценка и сопоставление конкурсной комиссией конкурсных ценовых предложений (подведение итогов государственных закупок способом конкурса);
      17) оформление и подписание конкурсной комиссией протокола об итогах государственных закупок способом конкурса и его направление организатором государственных закупок в соответствии со статьей 27 Закона;
      18) по итогам конкурса, проведенного организатором государственных закупок, заказчик заключает с победителем конкурса договор о государственных закупках товаров, работ, услуг.
      Сноска. Пункт 19 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 02.04.2010 № 280 (порядок введения в действие см. п. 2).
      20. Заказчик вправе отказаться от осуществления государственных закупок в случаях, предусмотренных пунктом 10 статьи 5 Закона.
Разработка, согласование и утверждение конкурсной документации
      21. Организатор государственных закупок для определения условий и порядка проведения государственных закупок способом конкурса разрабатывает конкурсную документацию, на основе Типовой конкурсной документации согласно приложению 3 к настоящим Правилам с учетом требований законодательства Республики Казахстан о государственных секретах, и согласовывает ее с заказчиком.
      22. Конкурсная документация должна содержать:
      1) перечень документов представляемых потенциальным поставщиком в подтверждение его (и привлекаемых им субподрядчиков (соисполнителей) соответствия общим квалификационным требованиям:
      нотариально засвидетельствованные документы, подтверждающие правоспособность (для юридических лиц), гражданскую дееспособность для физических лиц (документ о регистрации в качестве субъекта предпринимательства, РНН, копию удостоверения личности):
      юридическое лицо должно представлять нотариально засвидетельствованную копию устава, утвержденного в установленном законодательством порядке . Нерезиденты Республики Казахстан должны представлять нотариально засвидетельствованную с переводом на государственный и (или) русский языки легализованную выписку из торгового реестра;
      нотариально засвидетельствованные копии лицензий и/или патентов, свидетельств, сертификатов, дипломов, других документов, подтверждающих право потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров, выполнение работ и оказание услуг;
      нотариально засвидетельствованную копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица. В случае, если юридическое лицо осуществляет деятельность на основании Типового устава , утвержденного в установленном законодательством порядке , то нотариально засвидетельствованную копию заявления о государственной регистрации;
      нотариально засвидетельствованную выписку из учредительных документов (в случае, если устав не содержит сведения об учредителях или составе учредителей), содержащую сведения об учредителе или составе учредителей либо нотариально засвидетельствованную выписку из реестра держателей акций, выданную не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;
      документы, подтверждающие платежеспособность:
      оригинал справки банка или филиала банка с подписью и печатью, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам обязательств потенциального поставщика длящейся более трех месяцев, предшествующих дате выдачи справки, перед банком или филиалом банка согласно Типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня и ипотечных компаниях, утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан , согласно приложению 10 к Типовой конкурсной документации (в случае, если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков второго уровня или филиалов, а так же иностранного банка, данная справка представляется от каждого из таких банков). Справка должна быть выдана не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов с конкурсными заявками.
      Отсутствие документа, подтверждающего полномочие должностного лица, подписавшего справку, не являются основанием для признания такого потенциального поставщика не соответствующим квалификационным требованиям;
      оригинал или нотариально засвидетельствованная копия бухгалтерского баланса за последний финансовый год, подписанного первым руководителем или лицом, его замещающим. В случае, если вскрытие конвертов происходит в срок до 30 апреля текущего года, то может представляться оригинал или нотариально засвидетельствованная копия бухгалтерского баланса за финансовый год, предшествующий последнему финансовому году;
      оригинал справки установленной формы соответствующего налогового органа об отсутствии налоговой задолженности и задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям более, чем за три месяца ( за исключением случаев, когда срок уплаты отсрочен в соответствии с законодательством Республики Казахстан ), либо о наличии налоговой задолженности и задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям менее одного тенге выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов с конкурсными заявками;
      Конкурсная документация должна содержать информацию о праве потенциального поставщика подтвердить соответствие общему квалификационному требованию о платежеспособности посредством предоставления обеспечения исполнения договора в виде банковской гарантии одного либо нескольких банков-резидентов Республики Казахстан в размере, равном ста процентам от суммы проводимых государственных закупок вместе с заявкой на участие в конкурсе согласно приложению 12 к настоящим Правилам. Обеспечение исполнения договора о государственных закупках предоставляется потенциальным поставщиком на срок установленный в конкурсной документации для полного исполнения обязательств по договору о государственных закупках;
      2) перечень документов, представляемых потенциальным поставщиком и (или) его субподрядчиками (соисполнителями) в подтверждение их соответствия специальным квалификационным требованиям:
      сведения о квалификации для участия в процессе государственных закупок согласно приложениям 6 , 7, 8 к Типовой конкурсной документации, включающие перечень специальных квалификационных и иных требований с указанием документов, подтверждающих соответствие потенциального поставщика и его субподрядчиков (соисполнителей) этим требованиям;
      3) наименование и местонахождение организатора государственных закупок;
      4) описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг, включая утвержденную в установленном порядке проектно-сметную документацию , технические спецификации согласно приложениям 2 , 3 к Типовой конкурсной документации, а при необходимости с указанием нормативно-технической документации. При государственных закупках подрядных работ на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и капитальный ремонт зданий и сооружений производственного и жилищно-гражданского назначения, а также иных объемных, плоскостных или линейных объектов конкурсная документация также должна содержать проектно-сметной документацию;
      5) перечень закупаемых товаров, работ и услуг согласно приложению 1 к Типовой конкурсной документации, с указанием номера лота, единицы измерения, количества, условий поставки, срока и места поставки, условия платежа и суммы, выделенной для закупки;
      6) проект договора о государственных закупках с указанием существенных условий, разрабатываемого на основе типового договора согласно приложениям 4 и 5 к настоящим Правилам;
      7) критерии, кроме цены, на основе которых будет определяться победитель конкурса, в том числе относительное значение каждого из таких критериев, и методику расчета условной цены;
      8) требования к содержанию конкурсного ценового предложения, в том числе указания помимо цены закупаемых товаров, работ, услуг, расходов на их транспортировку и страхование, оплату таможенных пошлин, налогов и сборов, а также иных расходов, предусмотренных условиями поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, а также форму представления ценового предложения согласно приложению 13 к Типовой конкурсной документации;
      9) валюту или валюты, в которых должно быть выражено ценовое предложение участника конкурса, и курс, который будет применен для приведения условной цены к единой валюте в целях их сопоставления и оценки;
      10) требования к языку составления и представления конкурсных заявок на участие в конкурсе, договора о государственных закупках в соответствии с законодательством Республики Казахстан о языках ;
      11) условия внесения, содержания и виды обеспечения конкурсной заявки на участие в конкурсе;
      12) указание на право потенциального поставщика изменять или отзывать свою заявку на участие в конкурсе до истечения окончательного срока их представления;
      13) порядок, способ, место и окончательный срок представления конверта с заявкой на участие в конкурсе (но не позднее пятнадцати часов местного времени рабочего дня), и требуемый срок действия заявок на участие в конкурсе (срок действия конкурсной заявки, представляемой потенциальным поставщиком для участия в конкурсе по государственным закупкам товаров, работ и услуг, проводимом государственным органом и государственным учреждением, должен быть не менее 45 дней с даты вскрытия конкурсных заявок, а проводимом государственным предприятием, юридическим лицом более пятидесяти процентов акций (долей) которых принадлежат государству и аффилиированным с ним юридическим лицом - не менее 35 дней. Конкурсная заявка, имеющая более короткий срок действия, чем указанный в конкурсной документации, отклоняется);
      14) способы, с помощью которых потенциальные поставщики могут запрашивать разъяснения по содержанию конкурсной документации, а также место, дату и время проведения встречи с потенциальными поставщиками по разъяснению положений конкурсной документации;
      15) место, дату и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (не позже двух часов после окончательного срока представления конвертов с заявками на участие в конкурсе);
      16) сведения о представителях заказчика и организатора государственных закупок, уполномоченных представлять их в предстоящих государственных закупках способом конкурса;
      17) условия, виды, объем и способ внесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках, в случаях определенных пунктом 156 настоящих Правил;
      18) сведения о суммах, выделенных для приобретения товаров, работ, услуг, являющихся предметом проводимых государственных закупок способом конкурса (по каждому лоту);
      19) электронный адрес интернет-ресурса заказчика, на котором планируется размещать информацию, подлежащую опубликованию;
      20) сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок на конкурсе согласно приложению 12 к Типовой конкурсной документации и об условии запрета:
      передачи потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) на субподряд (соисполнение) в совокупности более двух третей объема работ (стоимости строительства), услуг.
       Сноска. Пункт 22 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п. 3); от 02.04.2010 № 280 (порядок введения в действие см. п. 2).
      23. Для определения участника конкурса, предлагающего наиболее качественный товар, работу, услугу и поддержки отечественных предпринимателей, организатор государственных закупок обязан предусмотреть в конкурсной документации следующие критерии, влияющие на конкурсное ценовое предложение участников конкурса:
      1) наличие у потенциального поставщика:
      опыта работы на рынке товаров, работ, услуг, являющихся предметом проводимых государственных закупок;
      специалистов, обладающих уровнем профессиональной квалификации и опытом работы на рынке товаров, работ, услуг, являющихся предметом проводимых государственных закупок;
      документа, подтверждающего проведение добровольной сертификации предлагаемых товаров для отечественного товаропроизводителя в соответствии с законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании ;
      сертифицированной системы (сертифицированных систем) менеджмента качества в соответствии с требованиями государственных стандартов по закупаемым товарам, работам, услугам;
      2) функциональные, технические, качественные характеристики товаров, работ, услуг и (или) расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт закупаемых товаров;
      3) казахстанское содержание.
       Сноска. Пункт 23 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
      24. Конкурсная документация также должна предусматривать право потенциального поставщика на подтверждение своего соответствия, а также привлекаемых субподрядчиков (соисполнителей), общим квалификационным требованиям посредством предоставления одного из следующих документов:
      1) документа, подтверждающего присвоение потенциальному поставщику рейтинга международной рейтинговой организации;
      2) выписки из фондовой либо товарной биржи о включении потенциального поставщика в официальный листинг биржи;
      3) исключен постановлением Правительства РК от 28.05.2009 N 786 .
      25. В случае, если потенциальный поставщик - нерезидент Республики Казахстан, то для подтверждения его соответствия квалификационным требованиям, представляются те же документы, что и резиденты Республики Казахстан, либо документы, содержащие аналогичные сведения о квалификации потенциального поставщика-нерезидента Республики Казахстан с засвидетельствованной нотариусом переводом на язык конкурсной документации.
      26. Конкурсная документация, разработанная организатором государственных закупок утверждается первым руководителем либо ответственным секретарем или иным осуществляющим полномочия ответственного секретаря должностным лицом, определяемым Президентом Республики Казахстан, заказчика либо лицом, исполняющим его обязанности.
      Конкурсная документация, разработанная единым организатором государственных закупок, утверждается первыми руководителями либо ответственными секретарями или иными осуществляющими полномочия ответственного секретаря должностными лицами, определяемыми Президентом Республики Казахстан, заказчиков либо лицами, исполняющими их обязанности.
       Сноска. Пункт 26 в редакции постановления Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
      27. При организации конкурса по закупке не являющихся однородными товаров, работ, услуг, организатор государственных закупок может организовать и провести единые государственные закупки указанным способом с разделением таких товаров, работ, услуг в конкурсной документации на лоты по их однородным видам, а однородные товары, работы, услуги на лоты по месту их поставки (выполнения работ, оказания услуг).
       Сноска. Пункт 27 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
Утверждение конкурсной комиссии, эксперта
(экспертной комиссии)
      28. Для выполнения процедур проведения государственных закупок товаров, работ, услуг способом конкурса организатор государственных закупок на каждый конкурс отдельно создает конкурсную комиссию и определяет секретаря конкурсной комиссии.
      Решение о создании конкурсной комиссии и определении секретаря конкурсной комиссии принимается первым руководителем либо ответственным секретарем или иным осуществляющим полномочия ответственного секретаря должностным лицом, определяемым Президентом Республики Казахстан, организатора государственных закупок либо лицом, исполняющим его обязанности.
      В случае, если организатором закупок выступает сам заказчик непосредственно либо в лице своего структурного подразделения, ответственного за выполнение процедур организации и проведения государственных закупок, решение о создании конкурсной комиссии и определении секретаря конкурсной комиссии принимается первым руководителем либо ответственным секретарем или иным осуществляющим полномочия ответственного секретаря должностным лицом, определяемым Президентом Республики Казахстан, заказчика либо лицом, исполняющим его обязанности.
      В случае осуществления государственных закупок работ организатор государственных закупок может включить в состав конкурсной комиссии представителей уполномоченного органа в соответствующей сфере деятельности по согласованию с ним.
      Для разработки технического задания и (или) технической спецификации закупаемых товаров, работ, услуг, организатор государственных закупок в период разработки конкурсной документации может создать экспертную комиссию (привлечь эксперта).
       Сноска. Пункт 28 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
      29. В состав конкурсной комиссии входят председатель, заместитель председателя и члены конкурсной комиссии. Во время отсутствия председателя его функции выполняет лицо, замещающее его. Общее количество членов конкурсной комиссии должно составлять нечетное число и быть не менее трех человек.
      Председателем конкурсной комиссии должно быть определено должностное лицо не ниже заместителя первого руководителя организатора государственных закупок. В случае если организатором государственных закупок выступает сам заказчик непосредственно, председателем конкурсной комиссии должно быть определено должностное лицо не ниже заместителя первого руководителя заказчика. В случае если организатором государственных закупок выступает заказчик в лице своего структурного подразделения, ответственного за выполнение процедур организации и проведения государственных закупок, председателем конкурсной комиссии должно быть определено должностное лицо не ниже руководителя данного структурного подразделения заказчика.
       Сноска. Пункт 29 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
      30. Председатель конкурсной комиссии обязан:
      1) планировать работу и руководить деятельностью конкурсной комиссии;
      2) председательствовать на заседаниях конкурсной комиссии;
      3) осуществлять иные функции, предусмотренные настоящими Правилами.
      31. Конкурсная комиссия действует со дня вступления в силу решения о ее создании и прекращает свою деятельность со дня заключения договора о государственных закупках товаров, работ, услуг способом конкурса.
      32. Заседания конкурсной комиссии проводятся при условии присутствия простого большинства из общего числа членов конкурсной комиссии и оформляются протоколом, который подписывается присутствующими членами конкурсной комиссии, ее председателем, его заместителем и секретарем конкурсной комиссии. В случае отсутствия какого-либо члена конкурсной комиссии в протоколе заседания конкурсной комиссии указывается причина его отсутствия с приложением документа, подтверждающий данный факт.
       Сноска. Пункт 32 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
      33. Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосованием и считается принятым, если за него подано большинство голосов от общего количества присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. В случае равенства голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председатель конкурсной комиссии или, в случае его отсутствия, заместитель председателя. В случае несогласия с решением конкурсной комиссии любой член данной конкурсной комиссии имеет право на особое мнение, которое должно быть изложено в письменном виде и приложено к протоколу заседания конкурсной комиссии.
      34. Организационная деятельность конкурсной комиссии обеспечивается секретарем конкурсной комиссии. Секретарь конкурсной комиссии не является членом конкурсной комиссии и не имеет права голоса при принятии конкурсной комиссией решений.
      Секретарь конкурсной комиссии определяется из числа должностных лиц структурного подразделения организатора государственных закупок, ответственного за организацию и проведение государственных закупок.
      Секретарь конкурсной комиссии:
      1) формирует повестку дня заседания конкурсной комиссии, обеспечивает конкурсную комиссию необходимыми документами, организует проведение заседания конкурсной комиссии;
      2) оформляет и подписывает протокол вскрытия конвертов с конкурсными заявками, протокол о допуске к участию в конкурсе, протокол об итогах конкурса, а также другие протоколы заседаний конкурсной комиссии;
      3) направляет организатору государственных закупок протоколы заседаний, подписанные конкурсной комиссией, заключение эксперта (экспертной комиссии);
      4) обеспечивает сохранность документов и материалов государственных закупок товаров, работ, услуг способом конкурса с момента вскрытия конкурсных заявок;
      5) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящими Правилами.
      35. В случае отсутствия у организатора государственных закупок специалистов соответствующего профиля для определения соответствия предлагаемых потенциальными поставщиками товаров, работ, услуг требованиям конкурсной документации, организатор государственных закупок может привлекать в качестве экспертов государственных служащих на безвозмездной основе, а иных экспертов, как на платной, так и на безвозмездной основе по договоренности сторон.
      Обязательным условием для привлечения того или иного лица в качестве эксперта является соответствие профиля его деятельности предмету государственных закупок.
      Выбор эксперта на платной основе осуществляется организатором государственных закупок в соответствии с Законом .
      36. В случае привлечения нескольких экспертов организатор государственных закупок образовывает экспертную комиссию из числа привлеченных экспертов и определяет среди них руководителя экспертной комиссии.
      37. Эксперты (экспертная комиссия) дают экспертное заключение на предмет соответствия предлагаемых потенциальными поставщиками товаров, работ, услуг требованиям конкурсной документации и не имеют права голоса при принятии конкурсной комиссией решения. Заключение экспертов (экспертной комиссии) обязательно учитывается конкурсной комиссией только в том случае, если оно составлено в пределах требований, предусмотренных конкурсной документацией. Экспертное заключение оформляется в письменном виде, подписывается экспертами (членами экспертной комиссии) и прилагается к протоколу о допуске к участию в конкурсе.
      В случае несогласия эксперта с заключением экспертной комиссии, то такой эксперт излагает особое мнение в письменном виде, которое прилагается к заключению экспертной комиссии и является его неотъемлемой частью.
      38. (Исключен - постановлением Правительства РК от 31.12.2008  N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
      39. До начала проведения государственных закупок товаров, работ, услуг способом конкурса члены конкурсной комиссии, секретарь конкурсной комиссии, а также эксперт (экспертная комиссия) должны ознакомиться с утвержденной конкурсной документацией и приложениями к ней.
Извещение потенциальных поставщиков об осуществлении
государственных закупок товаров, работ, услуг способом конкурса
      40. Извещение организатором государственных закупок потенциальных поставщиков об осуществлении государственных закупок товаров, работ, услуг способом конкурса производится в соответствии со статьей 18 Закона.
      Сведения, содержащиеся в извещении организатора государственных закупок, должны соответствовать сведениям, указанным в конкурсной документации.
      41. Объявление об осуществлении государственных закупок способом конкурса оформляется, согласно приложению 6 к настоящим Правилам и должно содержать следующие сведения:
      1) полное наименование, электронный и почтовый адрес организатора государственных закупок;
      2) название осуществляемых государственных закупок товаров, работ, услуг;
      3) фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя организатора государственных закупок, его должность и контактный телефон, а в случаях, когда заказчик и организатор государственных закупок выступают в одном лице - секретаря конкурсной комиссии;
      4) наименование, а также требуемые объем, место и сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
      5) место и способы получения копии конкурсной документации;
      6) место и окончательный срок представления заявок на участие в конкурсе, а также день, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;
      7) реквизиты организатора государственных закупок для внесения потенциальным поставщиком платы за предоставление организатором государственных закупок копии конкурсной документации, при условии, если такая плата предусмотрена конкурсной документацией;
      8) условие наличия у представителя потенциального поставщика полномочий по получению копии конкурсной документации.
       Сноска. Пункт 41 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
Представление потенциальным поставщикам
копии конкурсной документации
      42. Со дня опубликования объявления об осуществлении государственных закупок товаров, работ, услуг способом конкурса уполномоченный представитель организатора государственных закупок, а в случаях, когда заказчик и организатор государственных закупок выступают в одном лице - секретарь конкурсной комиссии должен предоставить потенциальному поставщику (его уполномоченному представителю) копию конкурсной документации на бумажном носителе либо посредством размещения утвержденной конкурсной документации на интернет-ресурсе заказчика с учетом требований, установленных подпунктом 4) пункта 1 статьи 18 Закона.
      Если конкурсной документацией предусмотрено взимание платы за предоставление конкурсной документации, то копия конкурсной документации предоставляется потенциальному поставщику в этот же день только после внесения им указанной платы. Размер платы не должен превышать расходы организатора государственных закупок на изготовление копии конкурсной документации.
       Сноска. Пункт 42 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
      43. Уполномоченный представитель организатора государственных закупок, а в случаях, когда заказчик и организатор государственных закупок выступают в одном лице - секретарь конкурсной комиссии:
      1) проверяет наличие документального подтверждения полномочий представителя потенциального поставщика, оформленного надлежащим образом, на получение копии конкурсной документации;
      2) проверяет наличие документального подтверждения о внесении потенциальным поставщиком либо его уполномоченным представителем платы за предоставление копии конкурсной документации;
      3) вносит в журнал регистрации лиц, получивших копию конкурсной документации, сведения указанные в подпунктах 3), 4), 5), 6) пункта 44 настоящих Правил;
      4) предоставляет уполномоченному представителю потенциального поставщика копию конкурсной документации под роспись;
      5) осуществляет иные функции, предусмотренные пунктами 45, 47, 76, настоящих Правил.
       Сноска. Пункт 43 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
      44. В журнале регистрации лиц, получивших копию конкурсной документации, должны быть отражены следующие сведения:
      1) название и срок проведения государственных закупок товаров, работ, услуг способом конкурса;
      2) полное наименование заказчика и организатора государственных закупок, их местонахождение;
      3) фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя потенциального поставщика, данные документа, удостоверяющего его личность;
      4) полное наименование, местонахождения и контактные телефоны потенциального поставщика;
      5) время и дата получения уполномоченным представителем потенциального поставщика копии конкурсной документации;
      6) факт внесения платы за предоставление копии конкурсной документации, если указание о взимании такой платы содержится в извещении об осуществлении государственных закупок товаров, работ, услуг способом конкурса.
      45. Журнал регистрации лиц, получивших копию конкурсной документации, должен быть прошит, страницы пронумерованы и запарафированы уполномоченным представителем организатора государственных закупок, а в случаях, когда заказчик и организатор государственных закупок выступают в одном лице - секретарем конкурсной комиссии. Последняя страница журнала регистрации лиц, получивших копию конкурсной документации должна быть скреплена печатью организатора государственных закупок. Допускается ведение единого журнала регистрации лиц, получивших копию конкурсной документации, по всем государственным закупкам товаров, работ, услуг способом конкурса в течение одного финансового года.
       Сноска. Пункт 45 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п. 3); от 02.04.2010 № 280 (порядок введения в действие см. п. 2).
      46. Не допускается предоставление копии конкурсной документации до опубликования объявления об осуществлении государственных закупок товаров, работ, услуг способом конкурса.
       Сноска. Пункт 46 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
Разъяснение положений конкурсной документации
      47. Разъяснение положений конкурсной документации, организация встречи по разъяснению положений конкурсной документации, направление, опубликование текстов разъяснений проводится организатором государственных закупок, внесение изменений и (или) дополнений в конкурсную документацию, осуществляется в сроки и в порядке установленные статьей 20 Закона.
      Протокол встречи с потенциальными поставщиками по разъяснению положений конкурсной документации оформляется согласно приложению 7 к настоящим Правилам и должен содержать:
      1) информацию об уполномоченном представителе организатора государственных закупок, а также иных специалистах организатора государственных закупок и привлеченных им экспертов, представлявших организатора государственных закупок на встрече с потенциальными поставщиками, с указанием их фамилии, имени, отчества;
      2) информацию о потенциальных поставщиках либо их уполномоченных представителях потенциальных поставщиков, присутствовавших на встрече с организатором государственных закупок, с указанием их фамилии, имени, отчества, а также документа, подтверждающего полномочие такого лица, представлять потенциального поставщика на встрече с организатором государственных закупок по разъяснению положений конкурсной документации;
      3) заданные вопросы о разъяснении положений конкурсной документации без указания их источника;
      4) ответы организатора государственных закупок на вопросы потенциальных поставщиков;
      5) указание на необходимость либо отсутствие необходимости внесения изменений и (или) дополнений в утвержденную конкурсную документацию.
       Сноска. Пункт 47 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
      48. Протокол встречи с потенциальными поставщиками должен быть подписан лицами, представлявшими организатора государственных закупок, а также потенциальными поставщиками или их уполномоченными представителями.
      49. В случае, если встреча с потенциальными поставщиками по разъяснению положений конкурсной документации не состоялась по причине неявки потенциальных поставщиков или их уполномоченных представителей в назначенные конкурсной документацией дату и время проведения встречи, организатор государственных закупок в течение одного рабочего дня с указанной даты письменно уведомляет о таком факте конкурсную комиссию.
       Сноска. Пункт 49 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
Содержание и представление заявок
на участие в конкурсе
      50. Заявка на участие в конкурсе является формой выражения согласия потенциального поставщика, претендующего на участие в конкурсе, осуществить поставку товара (выполнить работы, оказать услугу) в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными конкурсной документацией.
      51. Заявка на участие в конкурсе, представляемая потенциальным поставщиком, изъявившим желание участвовать в конкурсе, организатору государственных закупок должна содержать:
      1) заполненную и подписанную потенциальным поставщиком заявку согласно приложениям 4 и 5 к Типовой конкурсной документации;
      2) перечень документов, представляемых потенциальным поставщиком в подтверждение его соответствия общим квалификационным требованиям:
      нотариально засвидетельствованные документы, подтверждающие правоспособность (для юридических лиц), гражданскую дееспособность (для физических лиц):
      юридическое лицо должно представлять нотариально засвидетельствованную копию устава, утвержденного в установленном законодательством порядке . Нерезиденты Республики Казахстан должны представлять нотариально засвидетельствованную с переводом на государственный и (или) русский языки легализованную выписку из торгового реестра;
      нотариально засвидетельствованные копии лицензий и/или патентов, свидетельств, сертификатов, дипломов, других документов, подтверждающих право потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров, работ, услуг;
      нотариально засвидетельствованную копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица. В случае если юридическое лицо осуществляет деятельность на основании Типового устава , утвержденного в установленном законодательством порядке, то нотариально засвидетельствованную копию заявления о государственной регистрации;
      нотариально засвидетельствованную выписку из учредительных документов (в случае если устав не содержит сведения об учредителях или составе учредителей), содержащую сведения об учредителе или составе учредителей либо нотариально засвидетельствованную выписку из реестра держателей акций, выданную не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;
      документы, подтверждающие платежеспособность:
      оригинал справки банка или филиала банка с подписью и печатью, в котором обслуживается потенциальный поставщик об отсутствии просроченной задолженности по всем видам обязательств потенциального поставщика, длящейся более трех месяцев предшествующих дате выдачи справки, перед банком или филиалом банка согласно Типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня и ипотечных компаниях, утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан, согласно приложению 10 к Типовой конкурсной документации (в случае, если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков второго уровня или филиалов, а так же иностранного банка, данная справка представляется от каждого из таких банков). Справка должна быть выдана не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов с конкурсными заявками;
      оригинал или нотариально засвидетельствованная копия бухгалтерского баланса за последний финансовый год, подписанного первым руководителем или лицом, его замещающим. В случае, если вскрытие конвертов происходит в срок до 30 апреля текущего года, то может представляться оригинал или нотариально засвидетельствованная копия бухгалтерского баланса за финансовый год, предшествующий последнему финансовому году;
      оригинал справки установленной формы соответствующего налогового органа об отсутствии налоговой задолженности и задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям более, чем за три месяца (за исключением случаев, когда срок уплаты отсрочен в соответствии с законодательством Республики Казахстан ), либо о наличии налоговой задолженности и задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям менее одного тенге выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов с конкурсными заявками;
      3) документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика и (или) его субподрядчиков (соисполнителей) специальным квалификационным требованиям:
      сведения о квалификации для участия в процессе государственных закупок, согласно приложениям 6 , 7, 8 к Типовой конкурсной документации, включающие подробный перечень специальных квалификационных и иных требований с указанием документов, подтверждающих соответствие потенциального поставщика и его субподрядчиков (соисполнителей) этим требованиям.
      В случае, если потенциальный поставщик предусматривает привлечь субподрядчиков (соисполнителей) работ либо услуг, то потенциальный поставщик должен предоставить организатору государственных закупок документы, подтверждающие соответствие привлекаемых субподрядчиков (соисполнителей) общим и специальным квалификационным требованиям.
      Заявка также должна содержать документы, подтверждающие критерии, влияющие на конкурсное ценовое предложение участников конкурса в случае наличия таковых.
      Заявка также должна содержать сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок на конкурсе согласно приложению 12 к Типовой конкурсной документации и об условии запрета передачи потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) на субподряд (соисполнение) в совокупности более двух третей объема работ (стоимости строительства), услуг;
      4) техническую спецификацию с описанием технических, качественных и эксплуатационных характеристик товаров, работ, услуг, сроков и (или) объемов поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, предоставления гарантий качества к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, график (методы) и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.
      5) обеспечение заявки на участие в конкурсе в размере установленном Законом в виде банковской гарантии либо платежного документа, подтверждающего гарантийный денежный взнос, размещаемый на банковском счете организатора государственных закупок;
      6) (исключен - постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 );
      7) (исключен - постановлением Правительства РК от 31.12.2008  N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 );
      8) доверенность лицу (лицам), представляющему интересы потенциального поставщика, за исключением первого руководителя потенциального поставщика, имеющего право подписи без доверенности, в соответствии с уставом потенциального поставщика, на право подписания заявки на участие в конкурсе и на участие в заседаниях конкурсной комиссии.
      Заявка потенциального поставщика - физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность также должна содержать нотариально засвидетельствованную копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица, выданного соответствующим государственным органом (для подтверждения наличия гражданской правоспособности для заключения договора о государственных закупках) и документы, подтверждающие право владения потенциального поставщика на предлагаемый товар, услуги.
       Сноска. Пункт 51 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
      52. Заявка на участие в конкурсе представляется потенциальным поставщиком организатору государственных закупок в прошитом виде, с пронумерованными страницами и последняя страница заверяется его подписью и печатью (для физического лица, если таковая имеется).
      Техническая спецификация заявки на участие в конкурсе (в прошитом виде, с пронумерованными страницами, последняя страница, заверенная подписью, и печатью потенциального поставщика (для физического лица, если таковая имеется) и оригинал документа подтверждающего обеспечение заявки на участие в конкурсе прикладывается отдельно.
      53. Форма заявки на участие в конкурсе должна быть отпечатана или написана несмываемыми чернилами и подписана потенциальным поставщиком и скреплена печатью (для физического лица, если таковая имеется).
      54. В конкурсной заявке не должно быть никаких вставок между строками, подтирок или приписок, за исключением тех случаев, когда потенциальному поставщику необходимо исправить грамматические или арифметические ошибки.
      55. Потенциальный поставщик, изъявивший желание участвовать в государственных закупках товаров, работ, услуг способом конкурса представляет заявку на участие в конкурсе до истечения окончательного срока их представления в запечатанном конверте, на лицевой стороне которого должны быть указаны полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика (с целью возврата заявки на участие в конкурсе невскрытой, если она будет объявлена "опоздавшей"), полное наименование и почтовый адрес организатора государственных закупок, наименование государственных закупок способом конкурса, а также текст следующего содержания: "КОНКУРС ПО ЗАКУПКЕ (указать название конкурса)" и "НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО: (указать дату и время вскрытия заявок на участие в конкурсе)".
      56. Конверт с заявкой на участие в конкурсе, представленный после истечения установленного срока, не регистрируется в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе, не вскрывается и возвращается потенциальному поставщику.
      57. В течение срока, установленного конкурсной документацией, организатор государственных закупок принимает конверты с заявками на участие в конкурсе.
      58. Организатор государственных закупок:
      1) проверяет наличие документального подтверждения полномочий представителя потенциального поставщика, представившего конверт с заявкой на участие в конкурсе от имени потенциального поставщика;
      2) проверяет наличие на конвертах с заявками на участие в конкурсе сведений, предусмотренных в пункте 55 настоящих Правил. Конверты с заявками на участие в конкурсе, оформленные с нарушением требований пункта 55 настоящих Правил, не подлежат регистрации и возвращаются:
      потенциальным поставщикам не позднее одного рабочего дня со дня получения почтовой связью конверта с заявками на участие в конкурсе;
      уполномоченному представителю потенциального поставщика, представившему конверт с заявкой на участие в конкурсе, незамедлительно;
      3) принимает надлежащим образом оформленные конверты с заявками на участие в конкурсе и вносит в журнал регистрации заявок на участие в конкурсе сведения, предусмотренные настоящим пунктом;
      4) принимает изменения и дополнения к внесенной заявке на участие в конкурсе до истечения окончательного срока предоставления заявок на участие в конкурсе;
      5) обеспечивает возврат заявки на участие в конкурсе, в случае ее отзыва до истечения окончательного срока предоставления заявок на участие в конкурсе.
      Конверт с заявкой на участие в конкурсе, представленный после истечения окончательного срока их представления, не подлежит регистрации и возвращается в порядке и сроки, предусмотренные подпунктом 2) настоящего пункта.
      Конверт с заявкой на участие в конкурсе, представленный без указания полного наименования и почтового адреса потенциального поставщика не подлежит регистрации и вскрытию, но подлежит хранению в течение календарного года.
       Сноска. Пункт 58 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
      59. Организатор государственных закупок указывает в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе следующие сведения:
      1) название и срок проведения государственных закупок товаров, работ, услуг способом конкурса;
      2) полное наименование заказчика и организатора государственных закупок, их почтовый адрес;
      3) (исключен - постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ) ;
      4) фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя потенциального поставщика;
      5) полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика, его РНН;
      6) дата и время регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе;
      7) информацию о внесенных изменениях и (или) дополнениях в заявку на участие в конкурсе потенциальным поставщиком.
      В журнале регистрации заявок на участие в конкурсе организатор государственных закупок указывает потенциальных поставщиков, которым было отказано в регистрации заявки на участие в конкурсе, с изложением причины такого отказа.
      Журнал регистрации заявок на участие в конкурсе должен быть прошит, страницы пронумерованы и запарафированы уполномоченным представителем организатора государственных закупок, а в случаях, когда заказчик и организатор государственных закупок выступают в одном лице - секретарем конкурсной комиссии последняя страница журнала регистрации заявок на участие в конкурсе должна быть скреплена печатью организатора государственных закупок. Допускается ведение единого журнала регистрации заявок на участие в конкурсе по всем государственным закупкам товаров, работ, услуг способом конкурса в течение одного финансового года.
       Сноска. Пункт 59 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
      60. Потенциальный поставщик может изменить или отозвать свою заявку на участие в конкурсе до истечения окончательного срока представления конкурсных заявок, не теряя права на возврат внесенного им обеспечения своей заявки на участие в конкурсе. Внесение изменения должно быть подготовлено, запечатано и представлено так же, как и сама заявка на участие в конкурсе.
      61. Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе оформляется в виде произвольного заявления на имя организатора государственных закупок, подписанного потенциальным поставщиком и скрепленного печатью (для физического лица, если таковая имеется).
      62. Внесение изменения в заявку на участие в конкурсе либо отзыв заявки на участие в конкурсе являются действительными, если они получены организатором государственных закупок до истечения окончательного срока представления заявок на участие в конкурсе.
      Никакие изменения не должны вноситься в заявки на участие в конкурсе после истечения окончательного срока их представления.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе
      63. Обеспечение заявки на участие в конкурсе вносится потенциальным поставщиком в размере одного процента от суммы, выделенной на конкурс (лот) для приобретения товаров, работ, услуг. Потенциальный поставщик вносит обеспечение заявки на участие в конкурсе только на лоты, по которым предоставляется конкурсная заявка.
       Сноска. Пункт 63 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
      64. Потенциальный поставщик вносит обеспечение конкурсной заявки в виде:
      гарантийного денежного взноса, который вносится потенциальным поставщиком на банковский счет организатора государственных закупок либо на счет, предусмотренный бюджетным законодательством Республики Казахстан для организаторов государственных закупок, являющихся государственными органами и государственными учреждениями;
      банковской гарантии согласно приложению 9 Типовой конкурсной документации.
      65. (Исключен - постановлением Правительства РК от 31.12.2008  N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
      66. Срок действия банковской гарантии должен быть не менее срока действия самой конкурсной заявки. Допускается продление потенциальным поставщиком срока действия банковской гарантии на срок продления самой заявки.
      67. Потенциальный поставщик не вносит обеспечение заявки на участие в конкурсе, если он участвует:
      1) на первом этапе государственных закупок способом конкурса с использованием двухэтапных процедур;
      2) в конкурсе по государственным закупкам услуг, предусмотренных государственным социальным заказом.
       Сноска. Пункт 67 в редакции постановления Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
      68. Все конкурсные заявки, не имеющие обеспечения конкурсной заявки, за исключением случая, предусмотренного пунктом 3 статьи 23 Закона, отклоняются конкурсной комиссией, как не отвечающие требованиям конкурсной документации.
      69. Обеспечение заявки на участие в конкурсе не возвращается организатором государственных закупок в случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 23 Закона.
      70. Обеспечение заявки на участие в конкурсе возвращается в течение трех рабочих дней со дня наступления случаев, оговоренных в пункте 7 статьи 23 Закона.
Проведение государственных закупок товаров, работ, услуг
способом конкурса
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе
      71. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводится конкурсной комиссией в день, время и в месте, которые указаны организатором государственных закупок в конкурсной документации, в присутствии простого большинства конкурсной комиссии, уполномоченного представителя организатора государственных закупок, а также потенциальных поставщиков или их уполномоченных представителей.
      72. Если в назначенный день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе отсутствуют необходимое количество членов конкурсной комиссии, секретарь конкурсной комиссии, то председатель конкурсной комиссии, а в случае его отсутствия заместитель председателя конкурсной комиссии, не позднее трех часов до назначенного времени вскрытия конвертов письменно либо устно уведомляет об этом организатора государственных закупок, который до начала процедуры вскрытия конвертов принимает решение о внесении изменений в состав конкурсной комиссии в части замены отсутствующих членов конкурсной комиссии, секретаря конкурсной комиссии с указанием причины такой замены.
       Сноска. Пункт 72 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
      73. До начала заседания конкурсной комиссии секретарь конкурсной комиссии проверяет документально оформленные полномочия представителей потенциальных поставщиков на представление интересов потенциальных поставщиков при осуществлении процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
      74. Вскрытию подлежат конверты с заявками на участие в конкурсе, представленные в сроки, установленные в извещении организатора государственных закупок и конкурсной документации.
      75. Заявка на участие в конкурсе вскрывается и рассматривается в соответствии с настоящими Правилами также в случае, если на конкурс (лот) представлена только одна заявка на участие в конкурсе (лоте).
      76. На указанном заседании конкурсной комиссии:
      1) уполномоченный представитель организатора государственных закупок, а в случаях, когда заказчик и организатор государственных закупок выступают в одном лице - секретарь конкурсной комиссии информирует присутствующих о:
      составе конкурсной комиссии, секретаре конкурсной комиссии;
      количестве потенциальных поставщиков, получивших копию конкурсной документации;
      наличии либо отсутствии запросов потенциальных поставщиков, а также проведении организатором государственных закупок встречи с потенциальными поставщиками по разъяснению положений конкурсной документации;
      наличии либо отсутствии факта, а также причин внесения изменений и дополнений в конкурсную документацию;
      потенциальных поставщиках, представивших в установленный срок заявки на участие в конкурсе, зарегистрированные в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе;
      в хронологическом порядке оглашает сведения, внесенные в соответствующий журнал регистрации заявок на участие в конкурсе, о каждом потенциальном поставщике, представившем заявку на участие в конкурсе;
      оглашает иную информацию по данному конкурсу;
      2) председатель, либо лицо, определенное председателем из числа членов конкурсной комиссии:
      вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе и оглашает перечень документов, содержащихся в заявке и их краткое содержание;
      3) секретарь конкурсной комиссии:
      оформляет соответствующий протокол вскрытия конвертов с заявками, согласно приложению 8 к настоящим Правилам;
      информирует потенциальных поставщиков или их уполномоченных представителей о сроке, в течение которого они могут получить копию указанного протокола заседания конкурсной комиссии.
       Сноска. Пункт 76 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
      77. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе подписывается и полистно парафируется всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии, ее председателем, его заместителем, а также секретарем конкурсной комиссии.
      78. Копия указанного протокола предоставляется потенциальным поставщикам или их уполномоченным представителям, присутствовавшим на заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе, не позднее двух рабочих дней, следующих за днем указанного заседания конкурсной комиссии, а отсутствующим - по их письменному запросу в срок, не позднее двух рабочих дней со дня получения запроса.
      79. Не позднее двух рабочих дней, следующих за днем указанного заседания конкурсной комиссии, организатор государственных закупок опубликовывает на интернет-ресурсе заказчика текст подписанного протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе,
допуск к участию в конкурсе
      80. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе и принимает решение о допуске потенциальных поставщиков к участию в конкурсе (признает участниками в конкурсе) в течение десяти календарных дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (в случае проведения сложных государственных закупок товаров, работ, услуг, имеющих сложные технические характеристики и спецификации, такие заявки рассматриваются в течение двадцати календарных дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе).
      Протокол о допуске к участию в конкурсе оформляется согласно приложению 9 к настоящим Правилам, подписывается, полистно парафируется председателем и всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии, а также секретарем конкурсной комиссии не позднее двух рабочих дней со дня принятия решения о допуске потенциальных поставщиков к участию в конкурсе (признания участниками конкурса). К протоколу о допуске к участию в конкурсе могут быть при наличии приложены экспертное заключение либо особое мнение члена конкурсной комиссии, особое мнение эксперта (члена экспертной комиссии).
       Сноска. Пункт 80 в редакции постановления Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
      81. Не позднее одного рабочего дня со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе секретарь конкурсной комиссии:
      1) согласовывает с председателем, а в случае его отсутствия с заместителем председателя конкурсной комиссии, дату и время проведения заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе;
      2) уведомляет членов конкурсной комиссии о дате и времени проведения заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе;
      3) предоставляет на рассмотрение конкурсной комиссии документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям, предусмотренным конкурсной документацией, а также документы, подтверждающие внесение потенциальным поставщиком обеспечения заявки на участие в конкурсе, под роспись в журнале временной передачи заявок потенциальных поставщиков;
      4) предоставляет для рассмотрения эксперту (экспертной комиссии), в случае их привлечения, документы, подтверждающие соответствие предлагаемых потенциальным поставщиком товаров, работ, услуг требованиям конкурсной документации, под роспись в журнале временной передачи заявок потенциальных поставщиков.
      82. Журнал временной передачи заявок потенциальных поставщиков должен содержать:
      наименование документа, входящего в пакет документов, составляющих заявку на участие в конкурсе;
      количество листов;
      фамилия, инициалы и подпись лица получившего документы конкурсной заявки, дата их получения;
      фамилия, инициалы и подпись секретаря конкурсной комиссии, свидетельствующая об обратном получении документов конкурсной заявки, дата их получения.
      83. Члены конкурсной комиссии, эксперт (руководитель экспертной комиссии) обеспечивают сохранность документов конкурсной заявки потенциальных поставщиков во время их рассмотрения до возврата их секретарю конкурсной комиссии.
       Сноска. Пункт 83 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
      84. Заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок проводятся в присутствии простого большинства членов такой комиссии.
      85. Не допускается рассмотрение заявок на участие в конкурсе без проведения заседания конкурсной комиссии.
      86. Конкурсная комиссия:
      1) рассматривает на предмет полноты и надлежащего оформления пакеты документов, составляющие заявки потенциальных поставщиков на участие в конкурсе;
      2) определяет потенциальных поставщиков, представивших неполный перечень документов и (или) представивших ненадлежащим образом оформленные документы;
      3) в письменной форме запрашивает у потенциальных поставщиков, представивших заявку на участие в конкурсе, материалы и разъяснения в связи с их заявками с тем, чтобы облегчить рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе;
      4) с целью уточнения сведений, содержащихся в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия в письменной форме запрашивает необходимую информацию у соответствующих государственных органов, физических и юридических лиц. Не допускаются запросы и иные действия конкурсной комиссии, связанные с приведением заявки на участие в конкурсе в соответствие с требованиями конкурсной документации. Под приведением заявки на участие в конкурсе в соответствие с требованиями конкурсной документации понимаются действия конкурсной комиссии, направленные на дополнение заявки на участие в конкурсе недостающими документами, замены документов, представленных в заявке на участие в конкурсе, приведение в соответствие путем исправления ненадлежащим образом оформленных документов;
      5) определяет потенциальных поставщиков, которые соответствуют квалификационным и иным требованиям конкурсной документации, и признает участниками конкурса.
      В целях уточнения соответствия потенциальных поставщиков общим квалификационным требованиям в части их непричастности к процедуре банкротства конкурсная комиссия рассматривает информацию, размещенную на интернет-ресурсе уполномоченного органа, осуществляющего контроль за проведением процедур банкротства.
      87. Конкурсная комиссия признает внесенное обеспечение заявки на участие в конкурсе не соответствующим требованиям конкурсной документации в случае:
      1) недостаточного срока действия обеспечения заявки на участие в конкурсе;
      2) ненадлежащего оформления обеспечения заявки на участие в конкурсе, которое выражается в отсутствии сведений, не позволяющих конкурсной комиссии установить:
      лицо, выдавшее обеспечение заявки на участие в конкурсе;
      название государственных закупок товаров, работ, услуг способом конкурса для участия в которых вносится обеспечение заявки;
      срок действия и (или) сумму обеспечения заявки, а также условия его предоставления;
      лицо, которому выдано обеспечение заявки на участие в конкурсе;
      лицо, в пользу которого вносится обеспечение заявки на участие в конкурсе;
      3) внесения обеспечения конкурсной заявки в размере менее одного процента от суммы, выделенной на конкурс (лот).
       Сноска. Пункт 87 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
       87-1. Потенциальный поставщик, являющийся юридическим лицом не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если:
      1) он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям:
      непредставление нотариально засвидетельствованной копии устава, утвержденного в установленном законодательством порядке либо нотариально засвидетельствованной с переводом на государственный и (или) русский язык(и) легализованной выписки из торгового реестра;
      непредставление нотариально засвидетельствованной копии лицензии и (или) патентов, свидетельств, сертификатов, дипломов, других документов, подтверждающих право потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров, работ, услуг;
      непредставление нотариально засвидетельствованной копии свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо нотариально засвидетельствованной копии заявления о государственной регистрации в случае если юридическое лицо осуществляет деятельность на основании Типового устава;
      непредставление нотариально засвидетельствованной выписки из учредительных документов (в случае если устав не содержит сведения об учредителях или составе учредителей), содержащей сведения об учредителе или составе учредителей либо нотариально засвидетельствованной выписки из реестра держателей акций, выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;
      непредставление оригинала справки банка или филиала банка с подписью и печатью, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам обязательств потенциального поставщика длящейся более трех месяцев, предшествующих дате выдачи справки, перед банком или филиалом банка согласно Типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня и ипотечных компаниях, утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан, согласно приложению 10 к Типовой конкурсной документации (в случае если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков второго уровня или филиалов, а так же иностранного банка, непредставление таких справок от каждого из таких банков), выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;
      наличие в оригинале справки банка или филиала банка с подписью и печатью просроченной задолженности по всем видам обязательств потенциального поставщика длящейся более трех месяцев, предшествующей дате выдачи данной справки;
      непредставление оригинала или нотариально засвидетельствованной копии бухгалтерского баланса за последний финансовый год, подписанного первым руководителем или лицом, его замещающим и скрепленного печатью юридического лица либо оригинала или нотариально засвидетельствованной копии бухгалтерского баланса за финансовый год, предшествующий последнему финансовому году в случае если вскрытие конвертов происходит в срок до 30 апреля текущего года, подписанного первым руководителем или лицом, его замещающим и скрепленного печатью юридического лица;
      непредставление оригинала справки установленной формы соответствующего налогового органа об отсутствии налоговой задолженности и задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям более чем за три месяца (за исключением случаев, когда срок уплаты отсрочен в соответствии с законодательством Республики Казахстан ) либо о наличии налоговой задолженности и задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям менее одного тенге выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов с конкурсными заявками;
      наличие в справке соответствующего налогового органа сведений о налоговой задолженности и задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям в размере одного тенге и более (за исключением случаев, когда срок уплаты отсрочен в соответствии с законодательством Республики Казахстан), более чем за три месяца;
      непредставление сведений о квалификации согласно приложениям 6, 7 и 8 к Типовой конкурсной документации;
      несоответствие потенциального поставщика специальным квалификационным требованиям, указанным в конкурсной документации;
      установлен факт представления недостоверной информации по квалификационным требованиям;
      2) если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям:
      непредставление заявки на участие в конкурсе согласно приложению 4 к Типовой конкурсной документации;
      непредставление технической спецификации;
      представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям, установленным в технической спецификации конкурсной документации, за исключением случаев представления технической спецификации с более лучшими техническими, качественными и эксплуатационными характеристиками;
      непредставление сведений о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок на конкурсе, а также виды работ и услуг, передаваемым потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) согласно приложению 12 к Типовой конкурсной документации (в случае привлечения потенциальным поставщиком субподрядчиков (соисполнителей);
      передача потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) на субподряд (соисполнение) в совокупности более двух третей объема работ (стоимости строительства), услуг в случае представления сведений о субподрядчиках;
      непредставление обеспечения заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями конкурсной документации;
      3) нарушил требования статьи 6 Закона.
       Сноска. Правила дополнены пунктом 87-1 в соответствии  с  постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
      87-2. Потенциальный поставщик, являющийся физическим лицом, осуществляющий предпринимательскую деятельность не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса), если:
      1) он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям по следующим основаниям:
      непредставление нотариально засвидетельствованной копии документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица, выданного соответствующим государственным органом;
      непредставление нотариально засвидетельствованной копии удостоверения личности (паспорта);
      непредставление нотариально засвидетельствованной копии лицензии и (или) патентов, свидетельств, сертификатов, дипломов, других документов, подтверждающих право потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров, работ, услуг;
      непредставление нотариально засвидетельствованной копии РНН;
      непредставление оригинала справки банка или филиала банка с подписью и печатью, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам обязательств потенциального поставщика длящейся более трех месяцев, предшествующих дате выдачи справки, перед банком или филиалом банка согласно Типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня и ипотечных компаниях, утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан , согласно приложению 10 к Типовой конкурсной документации (в случае если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков второго уровня или филиалов, а так же иностранного банка, непредставление таких справок от каждого из таких банков), выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;
      наличие в оригинале справки банка или филиала банка с подписью и печатью просроченной задолженности по всем видам обязательств потенциального поставщика длящейся более трех месяцев, предшествующей дате выдачи данной справки;
      непредставление оригинала справки установленной формы соответствующего налогового органа об отсутствии налоговой задолженности и задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям более чем за три месяца (за исключением случаев, когда срок уплаты отсрочен в соответствии с законодательством Республики Казахстан ) либо о наличии налоговой задолженности и задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям менее одного тенге выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов с конкурсными заявками;
      наличие в справке соответствующего налогового органа сведений о налоговой задолженности и задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям в размере одного тенге и более (за исключением случаев, когда срок уплаты отсрочен в соответствии с законодательством Республики Казахстан ), более чем за три месяца;
      непредставление сведений о квалификации согласно приложениям 6, 7 и 8 к Типовой конкурсной документации;
      несоответствие потенциального поставщика специальным квалификационным требованиям, указанным в конкурсной документации;
      установлен факт представления недостоверной информации по квалификационным требованиям;
      2) если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям:
      непредставление заявки на участие в конкурсе согласно приложению 5 к Типовой конкурсной документации;
      непредставление технической спецификации;
      представление потенциальным поставщиком технической спецификации не соответствующей требованиям, установленным в технической спецификации конкурсной документации, за исключением случаев представления технической спецификации с более лучшими техническими, качественными и эксплуатационными характеристиками;
      непредставление сведений о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок на конкурсе, а также виды работ и услуг, передаваемым потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) согласно приложению 12 к Типовой конкурсной документации (в случае привлечения потенциальным поставщиком субподрядчиков (соисполнителей);
      передача потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) на субподряд (соисполнение) в совокупности более двух третей объема работ (стоимости строительства), услуг в случае представления сведений о субподрядчиках;
      непредставление обеспечения заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями конкурсной документации;
      3) нарушил требования статьи 6 Закона.
       Сноска. Правила дополнены пунктом 87-2 в соответствии  с  постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
      88. Эксперт либо экспертная комиссия в сроки, установленные председателем, но не позднее срока рассмотрения заявок на участие в конкурсе:
      1) рассматривает и изучает в пределах своей компетенции на предмет полноты и надлежащего оформления документов, представленных потенциальными поставщиками для подтверждения соответствия предлагаемых ими товаров, работ, услуг требованиям конкурсной документации;
      2) оформляет и подписывает экспертное заключение о соответствии либо несоответствии предлагаемых потенциальными поставщиками товаров, работ, услуг технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации;
      3) представляет надлежащим образом оформленное экспертное заключение, а также передает документы потенциальных поставщиков секретарю конкурсной комиссии.
      89. Заключение эксперта (экспертной комиссии) подписывается и полистно парафируется всеми экспертами, за исключением случаев, когда эксперт выражает особое мнение.
      90. После получения заключения эксперта (экспертной комиссии) секретарь конкурсной комиссии:
      1) уведомляет об этом председателя, а в случае его отсутствия заместителя председателя конкурсной комиссии, и согласовывает с ним дату и время проведения заседания конкурсной комиссии для подведения итогов рассмотрения заявок на участие в конкурсе;
      2) уведомляет членов конкурсной комиссии, а также эксперта (экспертную комиссию) о назначенных дне и времени проведения заседания конкурсной комиссии.
      91. На указанном заседании конкурсной комиссии:
      1) секретарь конкурсной комиссии обеспечивает членов конкурсной комиссии копией экспертного заключения эксперта (экспертной комиссии);
      2) эксперт либо руководитель экспертной комиссии оглашает экспертное заключение с обоснованными выводами, в том числе имеющееся особое мнение эксперта экспертной комиссии (если таковые имеются), при необходимости разъясняет членам конкурсной комиссии выводы экспертного заключения;
      3) конкурсная комиссия рассчитывает процентное значение критериев, предусмотренных в конкурсной документации в соответствии с  пунктом 4 статьи 17 Закона и настоящими Правилами, применительно к каждому потенциальному поставщику, представившему заявку на участие в конкурсе;
      4) конкурсная комиссия подводит итоги рассмотрения заявок на участие в конкурсе с учетом заключения эксперта (экспертной комиссии);
      5) оформляет протокол о допуске к участию в конкурсе.
      92. Заявка на участие в конкурсе признается отвечающей требованиям конкурсной документации, если в ней присутствуют грамматические или арифметические ошибки, которые можно исправить, не затрагивая существа представленной заявки.
      93. Допускается несоответствие технической спецификации потенциального поставщика технической спецификации, указанной в конкурсной документации, если предлагаются товары и услуги с более лучшими функциональными и другими характеристиками, а также когда предлагаются более лучшие технологические решения и (или) выполнение работ из лучших материалов.
      94. Потенциальный поставщик, претендующий на участие в конкурсе, не может быть допущен к участию в конкурсе (признан участником конкурса), по основаниям, предусмотренным пунктом 4 статьи 25 Закона.
      95. Конкурсная комиссия при оценке и сопоставлении всех представленных конкурсных заявок учитывает критерии, перечисленные в пункте 4 статьи 17 Закона, оговоренные в конкурсной документации и применяет их в равном размере ко всем конкурсным заявкам.
      В случае непредставления документов потенциальным поставщиком, подтверждающих критерии, влияющих на конкурсное ценовое предложение, то конкурсная комиссия не применяет к такому потенциальному поставщику условное уменьшение конкурсного ценового предложения. Условия, предложенные потенциальным поставщиком для применения условного уменьшения конкурсного ценового предложения должны быть включены в договор о государственных закупках.
       Сноска. Пункт 95 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
      96. При рассмотрении вопроса наличия опыта работы потенциального поставщика, участвующего в конкурсе по государственным закупкам товаров, работ, услуг, конкурсная комиссия рассматривает опыт работы только на рынке поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг, приобретаемых на данном конкурсе. При этом конкурсная комиссия условно уменьшает цену конкурсной заявки на половину процента (0,5 %) за каждый год наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг, начиная с одного года, но не более пяти процентов. В случае наличия опыта работы до одного года или его отсутствия такой процент не устанавливается. Суммарное процентное влияние на условную цену конкурсной заявки данного критерия не должно превышать пять процентов.
       Сноска. Пункт 96 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п. 3); от 02.04.2010 № 280 (порядок введения в действие см. п. 2).
      97. Конкурсная комиссия определяет конкурсную заявку с самой минимальной стоимостью эксплуатационных расходов, технического обслуживания и ремонта и уменьшает условную цену такой конкурсной заявки на два процента. Суммарное процентное влияние на условную цену конкурсной заявки данного критерия не должно превышать два процента.
      98. Конкурсная комиссия уменьшает условную цену конкурсной заявки на пять процентов за предоставление потенциальным поставщиком более квалифицированных работников соответствующего профиля, чем у других потенциальных поставщиков.
       Сноска. Пункт 98 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
      99. При наличии документа, подтверждающего проведение добровольной сертификации предлагаемых товаров для отечественного товаропроизводителя в соответствии с законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании , конкурсная комиссия условно уменьшает цену такой конкурсной заявки на два процента.
       Сноска. Пункт 99 в редакции постановления Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
      100. При наличии документа, подтверждающего сертификацию системы менеджмента качества в соответствии с требованиями государственных стандартов по закупаемым товарам, работам, услугам, конкурсная комиссия условно уменьшает цену такой конкурсной заявки на три процента.
       Сноска. Пункт 100 в редакции постановления Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
      101. Потенциальный поставщик, обеспечивая соответствие поставляемых товаров, выполняемых работ, предоставляемых услуг конкурсной документации, указывает период, в течение которого гарантируются эксплуатационные характеристики предлагаемых товаров и услуг. Конкурсная комиссия отнимает от условной цены конкурсной заявки половину процента (0,5 %) за каждый год в случае, если предлагаемый в конкурсной заявке гарантийный период больше базового, указанного в конкурсной документации. При этом процентное влияние на цену конкурсной заявки данного критерия не должно превышать три процентов.
       Сноска. Пункт 101 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
      102. Организатор государственных закупок устанавливает один процент влияющий на условную цену конкурсных заявок за функциональные, технические и качественные характеристики предоставляемых товаров, работ, услуг. Суммарное процентное влияние на цену конкурсной заявки данных критериев не должно превышать один процент.
      102-1. При рассмотрении наличия казахстанского содержания конкурсная комиссия уменьшает условную цену конкурсной заявки на одну десятую (0,1) процента за каждый процент казахстанского содержания.
      Наличие казахстанского содержания в товаре подтверждается сертификатом о происхождении товара формы CT-KZ.
      В случае, когда потенциальный поставщик товаров является отечественным товаропроизводителем закупаемого товара, то конкурсная комиссия условно уменьшает цену конкурсной заявки такого потенциального поставщика за наличие казахстанского содержания на десять процентов.
      Казахстанское содержание потенциального поставщика работ, услуг определяется как процентное содержание стоимости оплаты труда граждан Республики Казахстан, которые будут задействованы в исполнении договора о государственных закупках, от общего фонда оплаты труда и стоимости доли (долей) казахстанского происхождения, установленной в товаре (товарах) в соответствии с критериями достаточной переработки или полного производства резидентами Республики Казахстан от общей стоимости товара (товаров), приобретаемых потенциальным поставщиком для исполнения договора о государственных закупках работ, услуг как напрямую, так и посредством заключения договоров субподряда, от общей суммы, предусмотренной для закупки работ, услуг по данному конкурсу (лоту).
      Сноска. Правила дополнены пунктом 102-1 в соответствии с  постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п. 3); в редакции постановления Правительства РК от 02.04.2010 № 280 (порядок введения в действие см. п. 2).
      103. Конкурсная комиссия условно уменьшает цену конкурсной заявки отечественного товаропроизводителя на десять процентов, отечественного поставщика работ, услуг на пять процентов.
      Сноска. Пункт 103 в редакции постановления Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
      104. (Исключен - постановления Правительства РК от 31.12.2008  N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
      105. Секретарь конкурсной комиссии в течение одного рабочего дня со дня подписания протокола о допуске к участию в конкурсе обеспечивает направление копии указанного протокола всем потенциальным поставщикам, представившим заявки на участие в конкурсе в установленный конкурсной документацией срок посредством:
      1) представления либо направления копии протокола о допуске к участию в конкурсе в адрес потенциальных поставщиков, сведения о которых внесены в журнал регистрации заявок на участие в конкурсе;
      2) размещения текста подписанного протокола на интернет-ресурсе заказчика.
       Сноска. Пункт 105 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
Оценка и сопоставление конкурсных ценовых предложений (конкурс)
      106. Потенциальный поставщик, допущенный к участию в конкурсе (участник конкурса) должен не позднее срока, указанного в протоколе о допуске к участию в конкурсе предоставить организатору государственных закупок конверт с конкурсным ценовым предложением.
      107. В установленный протоколом о допуске к участию в конкурсе день, время и месте, конкурсная комиссия проводит заседание по оценке и сопоставлению конкурсных ценовых предложений участников конкурса.
      108. В течение срока, установленного протоколом о допуске к участию в конкурсе секретарь конкурсной комиссии:
      1) удостоверяется в наличии документального подтверждения полномочий представителей участников конкурса для представления конвертов с конкурсными ценовыми предложениями и участия в заседании конкурсной комиссии;
      2) вносит в журнал регистрации конкурсных ценовых предложений сведения об участниках конкурса либо их уполномоченных представителях.
      109. Конверты с конкурсными ценовыми предложениями, представленные по истечении времени, установленного в протоколе о допуске к участию в конкурсе, не принимаются к оценке и сопоставлению.
      110. Секретарь конкурсной комиссии указывает список участников конкурса, которым было отказано в регистрации с изложением причины такого отказа в журнале регистрации конкурсных ценовых предложений.
      111. На заседании конкурсной комиссии:
      1) председатель конкурсной комиссии либо лицо, определенное председателем из числа членов конкурсной комиссии:
      вскрывает конверты с конкурсными ценовыми предложениями участников конкурса в хронологическом порядке их регистрации;
      оглашает в хронологическом порядке регистрации конкурсные ценовые предложения участников конкурса, представивших конкурсные ценовые предложения;
      передает секретарю конкурсной комиссии вскрытые конверты с конкурсными ценовыми предложениями;
      2) конкурсная комиссия:
      отклоняет конкурсные ценовые предложения участников конкурса, превышающие сумму, выделенную для осуществления данных государственных закупок товаров, работ, услуг способом конкурса;
      в случаях, установленных настоящими Правилами, определяет демпинговую цену и отклоняет конкурсное ценовое предложение участника конкурса, являющееся демпинговой;
      в случае, если после отклонения конкурсных ценовых предложений по основаниям, указанным в настоящем подпункте, в конкурсе участвуют два и более конкурсных ценовых предложений участников конкурса, определяет условные цены участников конкурса посредством применения в отношении неотклоненных конкурсных ценовых предложений участников конкурса процентного значения критериев, указанных в протоколе о допуске к участию в конкурсе;
      сопоставляет условные цены участников конкурса и определяет среди них победителя конкурса на основе наименьшей условной цены;
      при равенстве условных цен конкурсных ценовых предложений победителем признается отечественный товаропроизводитель, отечественный поставщик работ, услуг. При равенстве условных цен конкурсных ценовых предложений отечественных товаропроизводителей, отечественных поставщиков работ, услуг победителем признается отечественный товаропроизводитель, отечественный поставщик работ, услуг, имеющий больший опыт работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг, являющихся предметом конкурса.
       Сноска. Пункт 111 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
      112. По результатам заседания конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению конкурсных ценовых предложений участников конкурса:
      1) председатель, а в случае его отсутствия заместитель председателя конкурсной комиссии в день проведения оценки и сопоставления конкурсных ценовых предложений:
      оглашает лицам, присутствующим на заседании конкурсной комиссии результаты проведенных государственных закупок товаров, работ, услуг способом конкурса и объявляет присутствующим победителя конкурса;
      выдает победителю конкурса письменное уведомление, подписанное председателем конкурсной комиссии либо лицом, исполняющим его обязанности;
      информирует участников конкурса либо их уполномоченных представителей о дате, времени и месте предоставления копии протокола об итогах проведенных государственных закупок товаров, работ, услуг способом конкурса;
      2) секретарь конкурсной комиссии:
      не позднее двух рабочих дней со дня проведения заседания конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению конкурсных ценовых предложений участников конкурса составляет проект протокола об итогах государственных закупок товаров, работ, услуг способом конкурса согласно приложению 10 к настоящим Правилам и обеспечивает его подписание и полистное парафирование всеми присутствовавшими на заседании членами конкурсной комиссии, а также секретарем конкурсной комиссии;
      по требованию любого потенциального поставщика, сведения о котором внесены в журнал регистрации заявок на участие в конкурсе, представившего заявку на участие в конкурсе, в течение одного рабочего дня со дня получения такого письменного запроса направляет либо предоставляет уполномоченным представителям таких потенциальных поставщиков на безвозмездной основе копию протокола об итогах проведенных государственных закупок товаров, работ, услуг способом конкурса;
      в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола об итогах проведенных государственных закупок товаров, работ, услуг способом конкурса обеспечивает представление заказчику копии указанного протокола.
      113. Организатор государственных закупок в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола об итогах государственных закупок товаров, работ, услуг способом конкурса должен:
      1) разместить текст протокола на интернет-ресурсе заказчика;
      2) исключен постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (вводится в действие с 01.01.2010);
      3) разместить на веб-портале государственных закупок информацию об итогах проведенных государственных закупок способом конкурса.
      Сноска. Пункт 113 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п. 3).
      114. Сведения, содержащиеся в протоколе об итогах государственных закупок способом конкурса и размещенные на интернет-ресурсе заказчика, должны быть доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам без взимания платы.
       Сноска. Пункт 114 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
Порядок определения
демпинговой цены конкурсной заявки
      115. Цена конкурсной заявки потенциального поставщика на работы признается демпинговой в случае, если она ниже цены указанной в технико-экономическом обосновании (для изготовления проектно-сметной документации) и проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу или ведомственную экспертизу, проведенную в соответствии с законодательством Республики Казахстан об автомобильных дорогах и утвержденной в установленном порядке, более чем на десять процентов. P050481
      Сноска. Пункт 115 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п. 3); от 02.04.2010 № 280 (порядок введения в действие см. п. 2).
      116. Цена конкурсной заявки потенциального поставщика на консультационные услуги признается демпинговой в случае, если она ниже более, чем на семьдесят процентов от среднеарифметической цены неотклоненных конкурсных ценовых предложений участников конкурса.
       Сноска. Пункт 116 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
      117. Исключен постановлением Правительства РК от 02.04.2010 № 280 (порядок введения в действие см. п. 2).
      118. При установлении конкурсной комиссией факта предложения потенциальными поставщиками демпинговых цен конкурсных заявок, представляемых для участия в конкурсе, в протокол об итогах конкурса конкурсная комиссия с целью указания причин отклонения конкурсных заявок включает следующую информацию:
      1) порядок расчета среднеарифметической цены конкурсной заявки;
      2) среднеарифметическую цену конкурсной заявки;
      3) конкурсные заявки, цены которых определены демпинговыми.
Проведение конкурса с использованием
двухэтапных процедур
       Сноска. Заголовок подраздела с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
      119. (Исключен - постановлением Правительства РК от 31.12.2008  N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
      120. Государственные закупки способом конкурса с использованием двухэтапных процедур могут проводиться в случаях, когда:
      1) сложно сформулировать подробные спецификации товаров, работ, услуг и определить их технические и иные характеристики и (или) необходимо запросить предложения от потенциальных поставщиков либо провести с ними переговоры по возникшим вопросам;
      2) необходимо проведение научных исследований, экспериментов, изысканий или разработок.
       Сноска. Пункт 120 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
      121. Государственные закупки способом конкурса с использованием двухэтапных процедур представляют собой совокупность следующих последовательных этапов:
      1) на первом этапе осуществляются следующие мероприятия:
      определение заказчиком организатора государственных закупок;
      образование организатором государственных закупок экспертной комиссии либо определение эксперта;
      на основании потребности заказчика формирование экспертной комиссией либо экспертом технического задания к приобретаемым товарам, работам, услугам;
      определение интернет-ресурса заказчика и письменное уведомление уполномоченного органа об электронном адресе такого интернет-ресурса;
      опубликование объявления на интернет-ресурсе заказчика о проведении государственных закупок способом конкурса с использованием двухэтапных процедур;
      представление организатором государственных закупок технического задания лицам, заинтересованным в участии на первом этапе государственных закупок, способом конкурса с использованием двухэтапных процедур;
      представление потенциальными поставщиками технических предложений, разработанных в соответствии с техническим заданием;
      рассмотрение экспертной комиссией либо экспертом технических предложений потенциальных поставщиков и обсуждение с ними вопросов, касающихся технических, качественных и (или) иных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, договорных условий их поставки (выполнения, оказания);
      разработка экспертной комиссией либо экспертом технической спецификации закупаемых товаров, работ, услуг;
      разработка организатором государственных закупок конкурсной документации и утверждение ее первым руководителем либо ответственным секретарем или иным осуществляющим полномочия ответственного секретаря должностным лицом, определяемым Президентом Республики Казахстан, заказчика либо лицом, исполняющим его обязанности;
      направление организатором государственных закупок приглашения потенциальным поставщикам, представившим на первом этапе технические предложения, принять участие во втором этапе государственных закупок способом конкурса с использованием двухэтапных процедур;
      2) на втором этапе осуществляются мероприятия, предусмотренные для проведения государственных закупок способом конкурса.
      Сноска. Пункт 121 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п. 3).
      122. При проведении конкурса с использованием двухэтапных процедур конкурсная комиссия составляет протоколы вскрытия конвертов и об итогах конкурса на каждый этап конкурса.
      123. Если иное не предусмотрено настоящими Правилами, при проведении конкурса по закупкам товаров, работ и услуг с использованием двухэтапных процедур используются те же процедуры и правила, что и при проведении конкурса.
       Сноска. Пункт 123 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
Основания признания государственных закупок способом конкурса
несостоявшимися
      124. Государственные закупки способом конкурса признаются несостоявшимися в следующих случаях:
      1) отсутствия представленных заявок;
      2) предоставления менее двух заявок;
      3) к участию в конкурсе не допущен ни один потенциальный поставщик;
      4) к участию в конкурсе допущен один потенциальный поставщик;
      5) осталось только одно неотклоненное конкурсное ценовое предложение участника конкурса;
      6) победитель конкурса уклонился от заключения договора о государственных закупках.
       Сноска. Пункт 124 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
       124-1. Государственные закупки способом конкурса с применением специального порядка признаются несостоявшимися в следующих случаях:
      1) отсутствия представленных конкурсных ценовых предложений;
      2) осталось только одно неотклоненное конкурсное ценовое предложение участника конкурса;
      3) победитель конкурса с применением специального порядка уклонился от заключения договора о государственных закупках.
      Сноска. Правила дополнены пунктом 124-1 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п. 3).
4. Организация и проведение государственных закупок товаров,
работ, услуг способом запроса ценовых предложений
      Сноска. Раздел 4 исключен постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (вводится в действие с 01.01.2010).
5. Организация и проведение государственных закупок
товаров, работ, услуг способом из одного источника
      141. Решение об осуществлении государственных закупок товаров, работ, услуг способом из одного источника принимается заказчиком в случаях, установленных статьей 32 Закона.
      142. Организация и проведение государственных закупок товаров, работ, услуг способом из одного источника предусматривает выполнение следующих последовательных мероприятий:
      1) принятие решения заказчиком о проведении государственных закупок товаров, работ, услуг способом из одного источника с обоснованием применения данного способа государственных закупок;
      2) определение заказчиком организатора государственных закупок для организации и проведения государственных закупок товаров, работ, услуг способом из одного источника;
      3) разработка организатором государственных закупок технической спецификации приобретаемых товаров, работ, услуг с определением условий, места и сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, условий и сроков оплаты;
      4) утверждение заказчиком технической спецификации приобретаемых товаров, работ, услуг, а также условий, места и сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, условий и сроков их оплаты;
      5) направление организатором государственных закупок потенциальному поставщику письменного приглашения принять участие в государственных закупках с указанием сведений, предусмотренных пунктом 1 статьи 33 Закона;
      6) рассмотрение организатором государственных закупок представленных потенциальным поставщиком документов, подтверждающих соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям, обоснования цены, предлагаемой им на участие в государственных закупках способом из одного источника;
      7) оформление организатором государственных закупок протокола об итогах государственных закупок способом из одного источника согласно приложению 11 к настоящим Правилам;
      8) предоставление организатором государственных закупок протокола об итогах осуществления государственных закупок товаров, работ, услуг способом из одного источника заказчику.
      143. Для разработки технической спецификации приобретаемых товаров, работ, услуг организатор государственных закупок вправе привлечь эксперта либо экспертную комиссию. Привлечение эксперта либо экспертной комиссии осуществляется на условиях и в порядке, определенном пунктом 35 настоящих Правил.
      144. Структурное подразделение организатора государственных закупок, ответственное за организацию и проведение государственных закупок товаров, работ, услуг обеспечивает разработку технической спецификации приобретаемых товаров, работ, услуг.
      145. Организатор государственных закупок в течение трех рабочих дней со дня принятия решения заказчика об осуществлении государственных закупок способом из одного источника в письменной форме направляет потенциальному поставщику приглашение к участию в государственных закупках содержащее информацию согласно пункту 1 статьи 33 Закона.
      146. При наступлении случая, указанного в подпункте 1) пункта 124 настоящих Правил, информация, направляемая потенциальному поставщику об условии закупки из одного источника должна соответствовать условиям конкурсной документации конкурса, признанного несостоявшимся.
      147. В случае, предусмотренном подпунктами 1) и 2) пункта 124 настоящих Правил потенциальный поставщик, которому направляется запрос, определяется организатором государственных закупок.
      В случае, предусмотренном подпунктом 3) пункта 124 настоящих Правил, организатор государственных закупок направляет запрос потенциальному поставщику, согласно протоколу о допуске, с наибольшей условной скидкой, представившему конкурсную заявку, за исключением лица, нарушившего требования статьи 6 Закона.
      148. В случае, предусмотренном подпунктами 4) и 5) пункта 124 настоящих Правил, организатор государственных закупок направляет запрос потенциальному поставщику, допущенному к участию в конкурсе либо участнику конкурса, конкурсное ценовое предложение которого является единственным неотклоненным.
      149. В случае принятия предложения о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг потенциальный поставщик направляет организатору государственных закупок свое письменное согласие с приложением документов, подтверждающих его соответствие общим и специальным квалификационным требованиям, предусмотренными подпунктами 2) и 3) пункта 51 настоящих Правил, отсутствие ограничений связанных с процессом государственных закупок товаров, работ, услуг, документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям технической спецификации, а также предлагаемую потенциальным поставщиком цену за поставляемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги.
      Допускается несоответствие технической спецификации потенциального поставщика технической спецификации, предложенной организатором государственных закупок, если предлагаются товары и услуги с более лучшими функциональными и другими характеристиками, а также, когда предлагаются более лучшие технологические решения и (или) выполнение работ из лучших материалов.
      Сноска. Пункт 149 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 02.04.2010 № 280 (порядок введения в действие см. п. 2).
      150. Организатор государственных закупок оформляет протокол об итогах осуществления государственных закупок способом из одного источника, передаваемый для подписания заказчику, в котором должна содержаться следующая информация:
      1) обоснование применения государственных закупок товаров, работ, услуг способом из одного источника;
      2) краткое описание товаров, работ, услуг, приобретаемых способом из одного источника;
      3) о соответствии потенциального поставщика квалификационным требованиям;
      4) наименование и местонахождение поставщика, с которым будет заключен договор о государственных закупках товаров, работ, услуг, и цена такого договора.
      151. В случае, если для осуществления государственных закупок товаров, работ, услуг способом из одного источника была утверждена экспертная комиссия либо эксперт, к протоколу об итогах закупок товаров, работ, услуг прикладывается экспертное заключение.
      152. Заказчик не позднее двух рабочих дней со дня подписания протокола об итогах государственных закупок способом из одного источника должен разместить текст протокола на интернет-ресурсе заказчика.
      153. Требование пункта 152 не распространяется на государственные закупки способом из одного источника товаров, работ, услуг, сведения о которых составляют государственные секреты.
      154. В случае, если цена на товары, работы, услуги предложенная потенциальным поставщиком превышает сумму, выделенную для осуществления данной закупки, то такое предложение отклоняется и государственные закупки товаров, работ, услуг способом из одного источника признаются несостоявшимися.
6. Договор о государственных закупках
Заключение договора о государственных закупках
товаров, работ, услуг
      155. Заказчик направляет поставщику два экземпляра проекта договора о государственных закупках, составленные в соответствии с типовым договором согласно приложениям 4 и 5 к настоящим Правилам, которые должны быть подписаны заказчиком и полистно запарафированы уполномоченным представителем заказчика.
      В случае подведения итогов государственных закупок способом конкурса заказчик также направляет победителю конкурса один экземпляр протокола об итогах.
      156. Поставщик должен в течение десяти рабочих дней со дня заключения договора о государственных закупках внести обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случаях поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг в размере свыше четырехтысячекратного месячного расчетного показателя на соответствующий финансовый год.
       Сноска. Пункт 156 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
      157. Обеспечение исполнения договора о государственных закупках вносится поставщиком в качестве гарантии того, что он своевременно, полно и надлежащим образом исполнит свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках.
      158. Размер обеспечения исполнения договора устанавливается организатором государственных закупок в размере трех процентов от общей суммы договора о государственных закупках.
      159. Поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения договора о государственных закупках:
      1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет заказчика либо на счет, предусмотренный бюджетным законодательством Республики Казахстан для заказчиков , являющихся государственными органами и государственными учреждениями;
      2) банковская гарантия согласно приложению 12 к настоящим Правилам.
       Сноска. Пункт 159 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
      160. Не допускается совершение поставщиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по договору.
      161. Не допускается использование заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного поставщиком, на цели, не предусмотренные Законом.
      162. Требование о внесении обеспечения исполнения договора о государственных закупках не распространяется на поставщиков, определенных по итогам государственных закупок способом запроса ценовых предложений, через товарные биржи, а также на поставщиков, предоставивших его в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 8 Закона.
      Сноска. Пункт 162 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п. 3); от 20.12.2009 № 2138 (порядок введения в действие см. п. 2); от 02.04.2010 № 280 (порядок введения в действие см. п. 2).
      163. Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения договора о государственных закупках поставщику в сроки, указанные в договоре, или в течение пяти рабочих дней с момента полного и надлежащего исполнения поставщиком своих обязательств по договору.
      164. Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора, если договор о государственных закупках расторгнут в связи с невыполнением поставщиком товаров, работ, услуг договорных обязательств.
Исполнение договора о государственных закупках
товаров, работ, услуг
      165. При исполнении договора о государственных закупках наименование, количество, качество, техническая спецификация, стоимость, место и сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) должны соответствовать содержанию договора о государственных закупках.
      166. Договор о государственных закупках считается исполненным при условии полного выполнения заказчиком и поставщиком принятых обязательств по указанному договору.
7. Типовые требования к специальному порядку осуществления
государственных закупок способом конкурса
Требования к порядку проведения на регулярной основе
предварительного квалификационного отбора потенциальных поставщиков
      167. Специальный порядок утверждается органами управления заказчиков, указанных в пункте 1 статьи 42 Закона, и включает требования к:
      1) порядку проведения на регулярной основе предварительного квалификационного отбора потенциальных поставщиков;
      1-1) установлению квалификационных требований;
      2) порядку формирования перечня квалифицированных потенциальных поставщиков;
      3) процедурам и срокам выбора поставщика на основе запроса ценовых предложений потенциальных поставщиков, прошедших предварительный квалификационный отбор в соответствии с подпунктом 1) настоящего пункта, и заключение с ним договора о государственных закупках;
      4) порядку предоставления поддержки отечественным товаропроизводителям, отечественным поставщикам работ, услуг.
       Сноска. Пункт 167 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
      168. Дата приема документов для участия в квалификационном отборе потенциальных поставщиков для включения в перечень квалифицированных потенциальных поставщиков (далее - Перечень), а также текст извещения потенциальных поставщиков о проведении квалификационного отбора для включения в Перечень (далее - Извещение) утверждаются советом директоров либо первым руководителем.
      169. В тексте Извещения, помимо прочего, должен содержаться запрос документов, подтверждающих соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям, установленных органом управления заказчика.
       Сноска. Пункт 169 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
      170. (Исключен - постановлением Правительства РК от 31.12.2008  N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
      171. При осуществлении Извещения о проведении квалификационного отбора среди потенциальных поставщиков товаров, работ, услуг организатор государственных закупок должен:
      1) исключен постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (вводится в действие с 01.01.2010);
      2) разместить на интернет-ресурсе заказчика текст объявления о проведении квалификационного отбора;
      3) направить в уполномоченный орган электронный адрес  интернет-ресурса заказчика, на котором размещен текст объявления о проведении квалификационного отбора;
      4) обеспечить на интернет-ресурсе заказчика регистрацию в хронологическом порядке факта представления Извещения о проведении квалификационного отбора с указанием сведений о месте нахождения, почтовом и электронном адресах, а также других сведений о лице, получившем Извещение.
      В случае осуществления повторного Извещения о проведении квалификационного отбора организатор государственных закупок, должен выполнить требования, предусмотренные подпунктами 1), 2), 3) и 4) настоящего пункта.
      Сноска. Пункт 171 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (вводятся в действие с 01.01.2010).
      172. Рассмотрение заявок потенциальных поставщиков на участие в квалификационном отборе для включения в перечень квалифицированных потенциальных поставщиков (далее - Заявка) проводится в сроки установленные советом директоров либо первым руководителем.
      173. Потенциальные поставщики должны предоставить полный перечень запрашиваемых в Извещении документов.
      174. Заявки потенциальных поставщиков рассматриваются на предмет соответствия квалификационным требованиям, установленных органом управления заказчика.
       Сноска. Пункт 174 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
      175. Рассмотрение заявок на включение в Перечень осуществляется комиссией сформированной советом директоров либо первым руководителем.
      176. При рассмотрении Заявок комиссия в письменной форме запрашивает:
      1) у потенциальных поставщиков материалы и разъяснения в связи с их Заявками с тем, чтобы облегчить их рассмотрение;
      2) в целях уточнения сведений, содержащихся в Заявках необходимую информацию у соответствующих государственных органов, физических и юридических лиц.
      Не допускается направление запроса и иные действия комиссии, связанные с приведением Заявки в соответствие с требованиями Извещения, заключающемся в дополнении Заявки недостающими документами, замене документов, представленных в Заявке, приведении в соответствие ненадлежащим образом оформленных документов.
      177. Комиссия рассматривает Заявку как отвечающую требованиям Извещения, если в ней присутствуют грамматические или арифметические ошибки, которые можно исправить, не затрагивая существа представленной Заявки.
      178. На заседании комиссии может присутствовать потенциальный поставщик и (или) его уполномоченные представители с правом ведения аудиозаписи и видеосъемки.
      179. Потенциальный поставщик не может быть внесен в Перечень, если:
      1) он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям, установленным органом управления заказчика;
      2) нарушил требования статьи 6 настоящего Закона;
      3) его Заявка определена не соответствующей требованиям Извещения.
        Сноска. Пункт 179 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
      180. В случае, если потенциальный поставщик не включен в Перечень, то в протоколе о включении в Перечень отражаются обоснования отклонения Заявки.
      181. Сведения о потенциальном поставщике, нарушившем требования статьи 6 Закона, должны быть направлены в уполномоченный орган для включения в реестр недобросовестных участников государственных закупок.
      182. По результатам рассмотрения Заявок комиссия определяет потенциальных поставщиков, которые соответствуют квалификационным и иным требованиям Извещения, и включает их в Перечень.
      183. Протокол о включении в Перечень подписывается председателем, всеми присутствующими на заседании членами комиссии, а также секретарем комиссии не позднее двух рабочих дней со дня принятия решения о включении в Перечень потенциальных поставщиков прошедших отбор.
      184. Организатор государственных закупок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем подписания протокола о включении в Перечень, должен известить потенциальных поставщиков, представивших Заявки о принятом решении комиссии посредством:
      1) представления либо направления копии протокола о включении в Перечень;
      2) размещения текста подписанного протокола на интернет-ресурсе заказчика.
      185. Решение комиссии о включении в Перечень может быть обжаловано в порядке, установленном статьей 45 Закона.
Требования к порядку формирования перечня квалифицированных
потенциальных поставщиков
      186. Организатор государственных закупок формирует Перечень в срок не более трех рабочих дней со дня подписания протокола о включении в Перечень.
      187. В сроки, утвержденные советом директоров либо первым руководителем, организатор государственных закупок должен:
      1) исключен постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (вводится в действие с 01.01.2010);
      2) разместить на интернет-ресурсе заказчика текст Перечня;
      3) разместить на веб-портале государственных закупок текст перечня.
      Сноска. Пункт 187 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п. 3).
      188. Перечень должен содержать минимальное количество квалифицированных потенциальных поставщиков, которое устанавливается советом директоров либо первым руководителем.
      Организатор государственных закупок должен ежеквартально обновлять Перечень. Потенциальные поставщики, включенные в Перечень, должны в сроки, утвержденные советом директоров либо первым руководителем, предоставлять подтверждение их соответствия квалификационным требованиям, установленным органом управления заказчика и требованиям, указанным в Извещении. В случае неподтверждения соответствия таким требованиям указанный потенциальный поставщик исключается из Перечня в срок, утвержденный советом директоров или первым руководителем. Организатор государственных закупок при наступлении такого случая должен выполнить требования, предусмотренные подпунктами 2) и 3) пункта 187 настоящих Правил.
      Сноска. Пункт 188 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п. 3).
Требования к процедурам и срокам выбора поставщика на основе
запроса ценовых предложений потенциальных поставщиков,
прошедших предварительный квалификационный отбор,
и заключение с ним договора о государственных закупках
      189. Сроки организации и проведения закупок утверждаются советом директоров либо первым руководителем.
      190. Организатор государственных закупок разрабатывает и предоставляет на утверждение заказчику условия закупок (далее - Условия), включающие техническое задание, техническую спецификацию, условия внесения обеспечения исполнения договора, существенные условия договора, а также другие требования предоставляемые поставщикам товаров, работ, услуг.
      191. Организатор государственных закупок после утверждения заказчиком Условий направляет их потенциальным поставщикам, включенным в Перечень, с указанием сроков и порядка подачи ими Заявок на поставку предмета закупок, а также порядка рассмотрения таких заявок.
      192. Заседание конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению конкурсных ценовых предложений проводится в день, время и месте, указанные в Условиях. На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению конкурсных ценовых предложений должен присутствовать потенциальный поставщик и (или) его уполномоченный представитель с правом ведения аудиозаписи и видеосъемки.
      193. Потенциальные поставщики или их уполномоченные представители не позднее срока, указанного в Условиях, представляют конкурсной комиссии конверты с конкурсными ценовыми предложениями.
      194. Не допускается представление потенциальным поставщиком более одного конкурсного ценового предложения, равно как отзыв конкурсного ценового предложения либо внесение изменений и (или) дополнений к представленному конкурсному ценовому предложению.
      195. Конкурсная комиссия в хронологическом порядке вносит в журнал регистрации конкурсных ценовых предложений сведения о потенциальных поставщиках, представивших конверты с конкурсными ценовыми предложениями до истечения срока, установленного Условием.
      196. Конкурсная комиссия вскрывает конверты с конкурсными ценовыми предложениями в присутствии потенциальных поставщиков и (или) их уполномоченных представителей и объявляет им каждое конкурсное ценовое предложение.
      197. Потенциальные поставщики и (или) их уполномоченные представители вправе ознакомиться с содержанием конвертов с конкурсными ценовыми предложениями.
      198. Конкурсная комиссия отклоняет конкурсные ценовые предложения потенциальных поставщиках, в случаях, если:
      1) цена конкурсного ценового предложения является демпинговой. Порядок расчета демпинговой цены определяется настоящими Правилами;
      2) конкурсное ценовое предложение превышает сумму, выделенную для приобретения данных товаров, работ, услуг.
      199. В день проведения оценки и сопоставления конкурсных ценовых предложений конкурсная комиссия объявляет присутствующим победителя конкурса и выдает ему письменное уведомление, подписанное председателем конкурсной комиссии либо лицом, исполняющим его обязанности.
      200. Конкурсная комиссия не позднее двух рабочих дней со дня определения победителя конкурса оформляет протокол об итогах государственных закупок способом конкурса, который подписывается председателем и всеми присутствовавшими на заседании членами конкурсной комиссии, а также секретарем конкурсной комиссии.
      201. В случае, если государственные закупки способом конкурса состоят из лотов, конкурсная комиссия оформляет и подписывает общий протокол об итогах государственных закупок способом конкурса, в котором указываются победители конкурса по каждому лоту.
      202. Организатор государственных закупок не позднее двух рабочих дней со дня подписания протокола об итогах государственных закупок способом конкурса должен:
      1) разместить текст протокола на интернет-ресурсе заказчика;
      2) исключен постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (вводится в действие с 01.01.2010);
      3) разместить на веб-портале государственных закупок информацию об итогах проведенных государственных закупок способом конкурса.
      Сноска. Пункт 202 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п. 3).
      203. Организатор государственных закупок не позднее одного рабочего дня со дня получения письменного запроса потенциального поставщика, сведения о котором внесены в журнал регистрации заявок на участие в конкурсе, должен представить ему на безвозмездной основе копию протокола об итогах государственных закупок способом конкурса.
      204. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола об итогах государственных закупок подписывает и направляет потенциальному поставщику проект договора о государственных закупках, составленного в соответствии с типовым договором, согласно приложениям 4 и 5 к настоящим Правилам.
8. Порядок осуществления государственных закупок посредством электронных государственных закупок
      Сноска. Заголовок раздела 8 в редакции постановления Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
      Сноска. Заголовок подраздела "Общие положения" исключен в соответствии  с постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
      205. Электронные государственные закупки осуществляются посредством предоставления электронных услуг на веб-портале государственных закупок в соответствии с Правилами проведения электронных государственных закупок, определяемых Правительством Республики Казахстан.
      Сноска. Пункт 205 в редакции постановления Правительства РК от 02.04.2010 № 280 (порядок введения в действие см. п. 2).
      206. Исключен постановлением Правительства РК от 02.04.2010 № 280 (порядок введения в действие см. п. 2).
Регистрация в Системе заказчиков, организаторов электронных
государственных закупок и потенциальных поставщиков
      Сноска. Заголовок подраздела "Регистрация в Системе заказчиков, организаторов электронных государственных закупок и потенциальных поставщиков" исключен в соответствии с постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п. 3).
      207. Исключен постановлением Правительства РК от 02.04.2010 № 280 (порядок введения в действие см. п. 2).
      208. - 220. Исключены постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п. 3).
  Порядок функционирования Системы
и условия работы в Системе
       Сноска. Подраздел исключен постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
      
  Размещение в Системе годового плана
государственных закупок на предстоящий финансовый год
       Сноска. Подраздел исключен постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
Организация и проведение электронных государственных закупок
       Сноска. Подраздел исключен постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
9. Особый порядок осуществления государственных закупок
способом конкурса
Общие положения
      249. (Исключен - постановлением Правительства РК от 31.12.2008  N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
      250. Государственные закупки с применением особого порядка осуществляются в соответствии с Законом , за исключением норм, устанавливающих квалификационные требования, а также регламентирующих процедуры и сроки проведения государственных закупок, предусмотренных Законом .
Особый порядок осуществления государственных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения правопорядка и национальной безопасности, соблюдения режима секретности, а также гарантии национальной безопасности Республики Казахстан
       Сноска. Заголовок подраздела в редакции постановления Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
      251. Государственные закупки с применением особого порядка осуществляются в случаях приобретения товаров, работ, услуг в целях обеспечения правопорядка и национальной безопасности, а также товаров, работ, услуг, сведения о которых составляют государственные секреты, когда требуется установление особого порядка проведения государственных закупок, обеспечивающих соблюдение режима секретности, а также гарантии национальной безопасности.
       Сноска. Пункт 251 в редакции постановления Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
       252. Государственные закупки товаров, работ, услуг в целях обеспечения правопорядка и национальной безопасности, а также товаров, работ, услуг, сведения о которых составляют государственные секреты осуществляются способом конкурса с применением закрытых процедур.
       Сноска. Пункт 252 в редакции постановления Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
       253. Государственные закупки способом конкурса с применением закрытых процедур осуществляются в соответствии с Законом и настоящими Правилами, за исключением извещения об осуществлении государственных закупок способом конкурса, опубликования на интернет-ресурсе заказчиков текстов, подписанных протоколов вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, о допуске к участию в конкурсе, об итогах государственных закупок способом конкурса и опубликования итогов проведенных государственных закупок способом конкурса.
       Сноска. Пункт 253 в редакции постановления Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
       254. При проведении государственных закупок способом конкурса с применением закрытых процедур организатор государственных закупок направляет в адрес потенциальных поставщиков, приглашаемых им для участия в конкурсе, письменные уведомления с условием подтверждения ими получения такого приглашения.
       Сноска. Пункт 254 в редакции постановления Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
       255. Потенциальные поставщики, которым направляются письменные уведомления для участия в конкурсе, должны иметь разрешение на работы с использованием сведений, составляющих государственные секреты, выдаваемое в установленном порядке Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан и его органами.
      Список потенциальных поставщиков, которым направляются письменные уведомления для участия в конкурсе, утверждается первым руководителем либо ответственным секретарем или иным осуществляющим полномочия ответственного секретаря должностным лицом, определяемым Президентом Республики Казахстан, заказчика либо лицом, исполняющим его обязанности.
       Сноска. Пункт 255 в редакции постановления Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
       256. В случаях, неурегулированных настоящей главой, заказчики, организаторы государственных закупок и члены конкурсных комиссий руководствуются Законом и настоящими Правилами.
       Сноска. Пункт 256 в редакции постановления Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
       257. В случаях, когда приобретаются товары, работы, услуги для обеспечения правопорядка и национальной безопасности за счет средств займов, предоставляемых международными финансовыми институтами (Всемирный Банк, Европейский Банк Реконструкции и Развития, Азиатский Банк Развития, Исламский Банк Развития, Международный Банк Реконструкции и Развития), то закупки могут производиться по процедурам кредитора, если это является обязательным условием предоставления займа.
       Сноска. Пункт 257 в редакции постановления Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
Особый порядок осуществления государственных закупок
лекарственных средств, изделий медицинского назначения и
услуг по амбулаторному, лекарственному обеспечению,
предусмотренных гарантированным объемом бесплатной
медицинской помощи
       Сноска. Подраздел исключен постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
      
Особенности закупа лекарственных средств
       Сноска. Подраздел исключен постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
      
Особенности организации и проведения государственных закупок
услуг по амбулаторному лекарственному обеспечению
       Сноска. Подраздел исключен постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
Особый порядок осуществления государственных закупок услуг по
проведению фундаментальных научных исследований, а также работ,
услуг по разработке нормативно-технической документации,
необходимой для проведения этих исследований
      273. Государственные закупки услуг по проведению научных исследований, а также услуг по разработке нормативно-технической документации, необходимой для проведения исследований, при осуществлении которых обязательно проведение государственной научно-технической экспертизы (далее - ГНТЭ), для которых Законом не предусмотрен другой способ осуществления закупок, должны осуществляться способом проведения конкурса.
      274. Особый порядок конкурса по осуществлению государственных закупок услуг по проведению научных исследований, а также услуг по разработке нормативно-технической документации, необходимой для проведения этих исследований заключается в необходимости проведения конкурса отдельных научно-технических программ и проектов, проведения государственной научно-технической экспертизы и принятия решения о финансировании научных программ и проектов на основе оценки соответствия критериям и параметрам ГНТЭ.
      275. Государственные закупки услуг по проведению научных исследований, а также услуг по разработке нормативно-технической документации, можно проводить на основании конкурса отдельных научно-технических программ и (или) проектов.
      276. Требования и критерии оценки конкурсных заявок в соответствии с требованиями ГНТЭ в установленном порядке определяются заказчиком и указываются в Инструкции , являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации.
      277. Перечень мероприятий по государственным закупкам определяется заказчиком на основе статьи 29 Закона и пунктом 8  статьи 26 Закона Республики Казахстан "О науке".
      278. Конкурсная заявка на участие в конкурсе оформляется потенциальным поставщиком по каждой программе, проекту (лоту) и должна содержать информацию, необходимую и достаточную для экспертной оценки научно-технологической эффективности предложения, социальных, экологических и других последствий при реализации программ и проектов и результатов исследований, а также документы, подтверждающие наличие профессиональных знаний, опыта, репутации, необходимых финансовых, материально-технических и трудовых ресурсов для исполнения принимаемых обязательств.
      279. Конкурсная документация разрабатывается организатором государственных закупок в соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 17 Закона и должна содержать требования и критерии оценки программ и проектов ГНТЭ.
      280. Срок вскрытия и окончательного приема первоначальных конкурсных заявок устанавливается заказчиком в соответствии с пунктом 1 статьи 18 Закона.
      281. Конкурсная заявка, подготовленная и представляемая потенциальным поставщиком, должна содержать следующие документы:
      1) заявку на участие в конкурсе, заполненную в соответствии с конкурсной документацией;
      2) документальные доказательства, свидетельствующие о том, что потенциальный поставщик обладает квалификацией, необходимой для участия в конкурсе по государственным закупкам, предусмотренной конкурсной документацией;
      3) предложения, касающиеся технических, качественных и иных характеристик закупаемых услуг и условий их оказания;
      4) другие документы, необходимые для представления в соответствии с требованиями конкурсной документации.
      282. Первоначально конкурсная комиссия рассматривает соответствие потенциальных поставщиков квалификационным требованиям, перечисленным в статье 8 Закона и критериям, указанным в конкурсной документации, за исключением соответствия требованиям технической спецификации и цен конкурсных заявок.
      283. При вскрытии конкурсных заявок конкурсная комиссия отклоняет конкурсную заявку если:
      1) потенциальный поставщик, представивший ее, не соответствует квалификационным требованиям;
      2) если конкурсная заявка не отвечает требованиям конкурсной документации.
      284. Результаты вскрытия оформляются отдельным протоколом по соответствующей форме согласно приложению 18 к настоящим Правилам.
      285. Конкурсные заявки по результатам вскрытия признанные как соответствующие требованиям статьи 8 Закона и критериям, указанным в конкурсной документации, направляется конкурсной комиссией на государственную научно-техническую экспертизу, организуемую уполномоченным органом в области науки и научно-технической деятельности.
      286. В случае необходимости программы и проекты научных исследований и разработок могут быть направлены на специальную экспертизу (экологическую и/или другую).
      287. По рекомендации ГНТЭ конкурсной комиссией рассматривается вопрос соответствия конкурсной заявки и проекта программы (проекта) технической спецификации, и принимается решение о возможности финансирования программы (проекта) с учетом ценовых предложений потенциальных поставщиков услуг в рамках выделенного объема финансирования на реализацию научно-технических программ.
      288. Оценка конкурсных заявок, кроме цены в целях их сравнения и сопоставления, должна содержать следующие критерии:
      1) соответствие проекта основным направлениям программы, на которую объявлен конкурс;
      2) новизна, научно-технический и инновационный потенциал, перспективность, комплексность планируемых работ, преимущества ожидаемых результатов по сравнению с отечественными и зарубежными аналогами;
      3) уровень готовности проекта к реализации, технологическая реализуемость, наличие научно-технического задела;
      4) экономическая эффективность и целесообразность проведения работ;
      5) достаточность квалификации коллектива исполнителей и его опыта для выполнения поставленной задачи (кадровый состав, научно-производственный потенциал);
      6) организационная и материально-техническая обеспеченность выполнения поставленной задачи;
      7) обоснованность запрашиваемого финансирования.
      289. При проведении конкурса по осуществлению государственных закупок, с применением особого порядка, услуг по проведению научных исследований, а также услуг по разработке нормативно-технической документации, необходимой для проведения этих исследований срок действия конкурсной заявки устанавливается не менее 75 календарных дней со дня вскрытия конвертов с конкурсными заявками.
      290. Итоги работы конкурсной комиссии оформляются решением в форме протокола об итогах конкурса по закупке услуг по проведению научных исследований, а также услуг по разработке нормативно-технической документации, необходимой для проведения этих исследований согласно приложению 19 к настоящим Правилам.
      291. Научные организации в силу специфики научной деятельности освобождаются от обеспечения заявки на участие в конкурсе.
Особый порядок осуществления государственных закупок жилища,
принадлежащего на праве частной собственности физическому лицу,
не являющемуся субъектом предпринимательской деятельности
      292. В срок не позднее тридцати календарных дней со дня опубликования объявления и размещения на интернет-ресурсе заказчика информации организатором государственных закупок об осуществлении государственных закупок жилища, потенциальные поставщики должны представить следующие документы в запечатанных конвертах:
      1) нотариально засвидетельствованные копии удостоверения личности физического лица;
      2) копию РНН (ИНН);
      3) правоустанавливающие документы на жилище.
      293. Регистрация конвертов проводятся в соответствии с настоящими Правилами. Конверты вскрываются конкурсной комиссией в определенное время в присутствии прибывших поставщиков и (или) их уполномоченных представителей.
      294. Рассмотрение документов проводится в присутствии потенциальных поставщиков и (или) их уполномоченных представителей. В ходе рассмотрения документов потенциальными поставщиками могут снижать свои ценовые предложения.
Особый порядок осуществления государственных закупок товаров,
услуг для проведения выставок, семинаров, конференций,
совещаний, форумов, симпозиумов, тренингов
      295. Государственные закупки с применением особого порядка осуществляются в случаях, если годовые объемы государственных закупок товаров, услуг для проведения выставок, семинаров, конференций, совещаний, форумов, симпозиумов, тренингов в стоимостном выражении превышают четырехтысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год .
       Сноска. Пункт 295 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
      296. Государственные закупки товаров, услуг для проведения выставок, семинаров, конференций, совещаний, форумов, симпозиумов, тренингов осуществляются способом конкурса.
       Сноска. Пункт 296 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
      297. Государственные закупки товаров, услуг для проведения выставок, семинаров, конференций, совещаний, форумов, симпозиумов, тренингов осуществляются в соответствии с Законом и настоящими Правилами, за исключением норм, устанавливающих квалификационные требования.
       Сноска. Пункт 297 в редакции постановления Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
       298. Организатор государственных закупок может в дополнение к процедурам извещения об осуществлении государственных закупок способом конкурса, предусмотренным Законом и настоящими Правилами опубликовать текст объявления в других средствах массовой информации.
       Сноска. Пункт 298 в редакции постановления Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
       299. Государственные закупки товаров, услуг для проведения выставок осуществляются с использованием двухэтапных процедур, что представляет собой совокупность следующих последовательных этапов:
      1) на первом этапе осуществляются следующие мероприятия:
      определение заказчиком организатора государственных закупок;
      образование организатором государственных закупок экспертной комиссии либо определение эксперта;
      на основании потребности заказчика формирование экспертной комиссией либо экспертом технического задания к оказываемым услугам;
      извещение об осуществлении государственных закупок способом конкурса с использованием двухэтапных процедур, предусмотренных Законом и настоящими Правилами;
      представление организатором государственных закупок технического задания лицам, заинтересованным в участии на первом этапе государственных закупок способом конкурса с использованием двухэтапных процедур;
      рассмотрение экспертной комиссией либо экспертом проектов рабочих эскизов и концепций для организации проведения выставки потенциальных поставщиков и обсуждение с ними вопросов, касающихся технических, качественных и (или) иных характеристик закупаемых услуг, договорных условий их оказания;
      разработка экспертной комиссией либо экспертом технической спецификации закупаемых товаров, работ, услуг;
      разработка организатором государственных закупок конкурсной документации и утверждение ее первым руководителем заказчика либо лицом, исполняющим его обязанности;
      направление организатором государственных закупок приглашения потенциальным поставщикам, представившим на первом этапе проекты рабочих эскизов и концепций для организации проведения выставки, принять участие во втором этапе государственных закупок способом конкурса с использованием двухэтапных процедур;
      2) на втором этапе осуществляются мероприятия, предусмотренные для проведения государственных закупок способом конкурса.
       Сноска. Пункт 299 в редакции постановления Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
       300. Потенциальные поставщики для участия на первом этапе конкурса с использованием двухэтапных процедур по государственным закупкам товаров, услуг для проведения выставок должны представить в течение 20 календарных дней со дня извещения о проведении таких государственных закупок в соответствии с подпунктом 1) и 2) статьи 18 Закона следующие документы:
      1) юридические лица:
      заявку на участие в конкурсе в соответствии с приложением 4 к Типовой конкурсной документации;
      нотариально засвидетельствованную копию свидетельства государственной регистрации/перерегистрации юридического лица;
      сведения о квалификации в соответствии с приложением 7 к Типовой конкурсной документации;
      проекты рабочего эскиза и концепции для организации проведения выставки;
      рекомендательные письма с указанием опыта работы по организации проведения выставок;
      2) физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность:
      заявку на участие в конкурсе в соответствии с приложением 5 к Типовой конкурсной документации;
      нотариально засвидетельствованную копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица, выданного соответствующим государственным органом;
      сведения о квалификации в соответствии с приложением 7 к Типовой конкурсной документации;
      проекты рабочего эскиза и концепции для организации проведения выставки;
      рекомендательные письма с указанием опыта работы по организации проведения выставок.
       Сноска. Пункт 300 в редакции постановления Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
       301. Потенциальные поставщики для участия на втором этапе конкурса с использованием двухэтапных процедур по государственным закупкам товаров, услуг для проведения выставок должны представить в течение 10 календарных дней со дня подведения итогов первого этапа конкурса следующие документы:
      1) юридические лица:
      предлагаемую потенциальным поставщиком цену, представленную по форме согласно приложению 13 к Типовой конкурсной документации и содержащую все фактические затраты потенциального поставщика;
      2) физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью:
      предлагаемую потенциальным поставщиком цену, представленную согласно приложению 13 к Типовой конкурсной документации и содержащую все фактические затраты потенциального поставщика.
       Сноска. Пункт 301 в редакции постановления Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
       302. При проведении конкурса с использованием двухэтапных процедур конкурсная комиссия составляет протоколы вскрытия конвертов, допуска и об итогах конкурса на каждый этап конкурса.
       Сноска. Пункт 302 в редакции постановления Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
      302-1. Конкурсная комиссия подводит итоги первого этапа конкурса с использованием двухэтапных процедур по государственным закупкам товаров, услуг для проведения выставок в срок не позднее трех рабочих дней со дня вскрытия конвертов с конкурсными заявками.
      Конкурсная комиссия подводит итоги второго этапа конкурса с использованием двухэтапных процедур по государственным закупкам товаров, услуг для проведения выставок в срок не позднее трех рабочих дней со дня вскрытия конвертов с конкурсными заявками.
       Сноска. Правила дополнены пунктом 302-1 в соответствии  с постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
       302-2. Конкурсная комиссия отклоняет конкурсную заявку на первом этапе конкурса с использованием двухэтапных процедур по государственным закупкам товаров, услуг для проведения выставок, если:
      1) конкурсная заявка потенциального поставщика не отвечает требованиям конкурсной документации;
      2) проекты рабочих эскизов и концепций для организации проведения выставки не отвечают требованиям технического задания.
       Сноска. Правила дополнены пунктом 302-2 в соответствии  с постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
       302-3. Конкурсная комиссия отклоняет конкурсную заявку на втором этапе конкурса с использованием двухэтапных процедур по государственным закупкам товаров, услуг для проведения выставок, если цена конкурсной заявки потенциального поставщика превышает сумму, выделенную для закупки.
       Сноска. Правила дополнены пунктом 302-3 в соответствии  с постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
       302-4. Потенциальные поставщики для участия в конкурсе по государственным закупкам товаров, услуг для проведения семинаров, конференций, совещаний, форумов, симпозиумов, тренингов представляют в течение 15 календарных дней со дня извещения о проведении таких государственных закупок в соответствии с подпунктом 1) и 2) статьи 18 Закона следующие документы:
      1) юридические лица:
      заявку на участие в конкурсе в соответствии с приложением 4 к Типовой конкурсной документации;
      нотариально засвидетельствованную копию свидетельства государственной регистрации/перерегистрации юридического лица;
      сведения о квалификации в соответствии с приложением 7 к Типовой конкурсной документации;
      рекомендательные письма с указанием опыта работы по организации проведения семинаров, конференций, совещаний, форумов, симпозиумов, тренингов;
      предлагаемую потенциальным поставщиком цену, представленную по форме согласно приложению 13 к Типовой конкурсной документации и содержащую все фактические затраты потенциального поставщика;
      2) физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью:
      заявку на участие в конкурсе в соответствии с приложением 5 к Типовой конкурсной документации;
      нотариально засвидетельствованную копию патента;
      сведения о квалификации в соответствии с приложением 7 к Типовой конкурсной документации;
      рекомендательные письма с указанием опыта работы по организации проведения семинаров, конференций, совещаний, форумов, симпозиумов, тренингов;
      предлагаемую потенциальным поставщиком цену, представленную по форме согласно приложению 13 к Типовой конкурсной документации и содержащую все фактические затраты потенциального поставщика.
       Сноска. Правила дополнены пунктом 302-4 в соответствии  с постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
       302-5. При проведении конкурса по организации проведения семинаров, конференций, совещаний, форумов, симпозиумов, тренингов конкурсная комиссия составляет протоколы вскрытия конвертов, допуска и об итогах конкурса.
       Сноска. Правила дополнены пунктом 302-5 в соответствии  с постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
       302-6. Конкурсная комиссия подводит итоги конкурса в срок не позднее трех рабочих дней со дня вскрытия конвертов с конкурсными заявками.
       Сноска. Правила дополнены пунктом 302-6 в соответствии  с постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
       302-7. Конкурсная комиссия отклоняет конкурсную заявку, если:
      1) конкурсная заявка потенциального поставщика не отвечает требованиям конкурсной документации;
      2) цена конкурсной заявки потенциального поставщика превышает сумму, выделенную для закупки.
       Сноска. Правила дополнены пунктом 302-7 в соответствии  с постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
       302-8. Организатор государственных закупок признает конкурс состоявшимся, если имеется один потенциальный поставщик, представивший конкурсную заявку, отвечающую требованиям конкурсной документации и предложивший цену, не превышающую сумму, выделенную для осуществления закупки.
       Сноска. Правила дополнены пунктом 302-8 в соответствии  с постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
       302-9. В случаях, неурегулированных настоящей главой, заказчики, организаторы государственных закупок и члены конкурсных комиссий руководствуются Законом и настоящими Правилами.
       Сноска. Правила дополнены пунктом 302-9 в соответствии  с постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
Особый порядок осуществления государственных закупок услуг,
предусмотренных государственным социальным заказом
      303. Особый порядок осуществления государственных закупок способом конкурса (далее - особый порядок) применяется заказчиками, являющимися государственными органами, государственными учреждениями и государственными предприятиями на праве оперативного управления.
      304. Государственные закупки с применением особого порядка осуществляются в соответствии с Законом , за исключением норм, устанавливающих квалификационные требования, а также регламентирующих процедуры и сроки проведения государственных закупок, предусмотренных Законом .
      305. Государственные закупки с применением особого порядка осуществляются в случаях приобретения услуг, предусмотренных государственным социальным заказом. При этом государственные закупки осуществляются в соответствии с Законом Республики Казахстан " О государственном социальном заказе ".
      306. При государственных закупках услуг, предусмотренных государственным социальным заказом на потенциальных поставщиков не распространяются следующие квалификационные требования:
      1) являться платежеспособным;
      2) обладать материальными и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о государственных закупках.
      307. Копия протокола заседания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе предоставляется потенциальным поставщикам, либо их уполномоченным представителям, присутствовавшим на заседании конкурсной комиссии, не позднее четырех рабочих дней, следующих за днем указанного заседания конкурсной комиссии, также публикуется на интернет-ресурсе заказчика текст подписанного протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
      308. Заявки на участие в конкурсе рассматриваются конкурсной комиссией в течение десяти рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (в случае проведения сложных государственных закупок товаров, работ, услуг имеющих сложные технические характеристики и спецификации, а также в случаях приобретения услуг, предусмотренных государственным социальным заказом, сроки рассмотрения таких заявок могут составлять до тридцати календарных дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе). Конкурсная комиссия подводит итоги рассмотрения заявок и составляет протокол доступа к участию в конкурсе в вышеуказанные сроки соответственно.
Особый порядок проведения государственных закупок специальных
социальных услуг по предоставлению гарантированного объема
специальных социальных услуг
       Сноска. Раздел 9 дополнен подразделом в соответствии с постановлением Правительства РК от 14.03.2009 № 323 .
      309. Заказчиками государственных закупок специальных социальных услуг, предусмотренных гарантированным объемом специальных социальных услуг (далее - специальные социальные услуги), являются местные исполнительные органы.
      310. Государственные закупки с применением особого порядка проводятся способом конкурса в соответствии с Законом, с учетом норм, предусмотренных настоящей главой.
      311. Для бесперебойного оказания специальных социальных услуг лицу (семье), находящемуся в трудной жизненной ситуации, с начала года конкурс по закупу специальных социальных услуг на следующий год проводится в текущем году после утверждения бюджета на следующий год.
      312. Извещение о проведении государственных закупок специальных социальных услуг способом конкурса осуществляется в соответствии с Законом и настоящими Правилами.
      313. Конкурсная документация должна содержать следующие сведения:
      1) наименование и местонахождение организатора государственных закупок;
      2) перечень закупаемых услуг;
      3) описание и требуемые качественные характеристики закупаемых услуг по форме согласно приложению 2 к Типовой конкурсной документации;
      4) техническую спецификацию, с указанием условий предоставления специальных социальных услуг, направленных на получение качественного конечного результата;
      5) количество лиц (семей), которым необходимо оказать специальные социальные услуги;
      6) место оказания услуг;
      7) требуемые сроки оказания услуг;
      8) условия платежа и проект договора о государственных закупках с указанием существенных условий;
      9) перечень документов, представляемых потенциальным поставщиком в подтверждение его (и привлекаемых им соисполнителей) соответствия квалификационным требованиям;
      10) информацию о запрете передачи соисполнителям в совокупности более 40 % от общего объема услуг по договору;
      11) порядок, способ, место и окончательный срок представления конверта с заявкой на участие в конкурсе и конкурсными ценовыми предложениями, а также требуемый срок действия заявок на участие в конкурсе;
      12) способы, с помощью которых потенциальные поставщики могут запрашивать разъяснения по содержанию конкурсной документации, а также место, дату и время проведения встречи с потенциальными поставщиками по разъяснению положений конкурсной документации;
      13) место, дату и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и конкурсными ценовыми предложениями (не позднее одиннадцати часов местного времени рабочего дня);
      14) описание процедуры вскрытия конвертов, рассмотрения заявок на участие в конкурсе, оценки и сопоставления конкурсных ценовых предложений;
      15) описание всех критериев, кроме цены, на основе которых будет определяться победитель конкурса, в том числе относительное значение каждого из таких критериев, и методику расчета условной цены;
      16) сведения о суммах, выделенных для приобретения услуг, являющихся предметом проводимых государственных закупок (по каждому лоту).
      314. В конкурсной документации могут содержаться и другие дополнительные сведения, позволяющие потенциальным поставщикам получить наиболее полную информацию об условиях проводимых государственных закупок.
      315. В конкурсной документации не допускается содержание указаний на правовую форму юридического лица и иных характеристик, определяющих принадлежность услуги отдельному потенциальному поставщику.
      316. При осуществлении государственных закупок однородных или нескольких видов однородных специальных социальных услуг организатор государственных закупок обязан в конкурсной документации разделить однородные услуги на лоты по категориям получателей специальных социальных услуг и условиям их предоставления.
      В случаях, предусмотренных настоящим пунктом, рассмотрение заявок на участие в конкурсе, оценка и сопоставление конкурсных ценовых предложений участников конкурса, а также определение победителя конкурса осуществляются по каждому лоту, предусмотренному в конкурсной документации.
      317. Заявка на участие в конкурсе, представляемая потенциальным поставщиком, изъявившим желание участвовать в конкурсе, организатору государственных закупок должна содержать:
      1) заполненную и подписанную потенциальным поставщиком заявку по форме согласно приложениям 4 и 5 к Типовой конкурсной документации;
      2) перечень документов, представляемых потенциальным поставщиком в подтверждение его соответствия общим квалификационным требованиям:
      нотариально засвидетельствованные документы, подтверждающие правоспособность (для юридических лиц), гражданскую дееспособность (для физических лиц):
      юридическое лицо должно представлять нотариально засвидетельствованную копию устава, утвержденного в установленном законодательством порядке. Нерезиденты Республики Казахстан должны представлять нотариально засвидетельствованную с переводом на государственный и (или) русский языки легализованную выписку из торгового реестра;
      нотариально засвидетельствованную копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица. В случае, если юридическое лицо осуществляет деятельность на основании Типового устава, утвержденного в установленном законодательством порядке, то нотариально засвидетельствованную копию заявления о государственной регистрации;
      нотариально засвидетельствованные копии лицензий и/или патентов, свидетельств, сертификатов, дипломов, других документов, подтверждающих право потенциального поставщика на предоставление закупаемых услуг;
      документы, подтверждающие платежеспособность:
      оригинал справки банка или филиала банка с подписью и печатью, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам обязательств потенциального поставщика, длящейся более трех месяцев предшествующих дате выдачи справки, перед банком или филиалом банка согласно Типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня и ипотечных компаниях, утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан, согласно приложению 10 к Типовой конкурсной документации (в случае, если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков второго уровня или филиалов, а также иностранного банка, данная справка представляется от каждого из таких банков). Справка должна быть выдана не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов с конкурсными заявками;
      оригинал справки установленной формы соответствующего налогового органа об отсутствии налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям более, чем за три месяца (за исключением случаев, когда срок уплаты отсрочен в соответствии с законодательством Республики Казахстан), либо о наличии налоговой задолженности и задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям менее одного тенге, выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов с конкурсными заявками, и скрепленной печатью;
      3) документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика и (или) его соисполнителей специальным квалификационным требованиям:
      сведения о квалификации для участия в процессе государственных закупок по формам, согласно приложению 7 к Типовой конкурсной документации, включающие подробный перечень специальных квалификационных и иных требований с указанием документов, подтверждающих соответствие потенциального поставщика и его соисполнителей этим требованиям.
      В случае, если потенциальный поставщик предусматривает привлечь соисполнителей услуг, то потенциальный поставщик должен предоставить организатору государственных закупок документы, подтверждающие соответствие привлекаемых соисполнителей общим и специальным квалификационным требованиям.
      Заявка также должна содержать документы, подтверждающие критерии, влияющие на конкурсное ценовое предложение участников конкурса в случае наличия таковых.
      Заявка также должна содержать сведения о соисполнителях при оказании услуг, являющихся предметом закупок на конкурсе и об условии запрета передачи потенциальным поставщиком соисполнителю в совокупности более 40 % объема услуг;
      4) перечень оказываемых услуг (с указанием лотов, в которых принимает участие), в том числе:
      описание качественных характеристик услуг (технические спецификации);
      количественные показатели оказываемых услуг;
      место, условия и сроки (периоды) оказания услуг;
      альтернативные условия платежа (при наличии таковых);
      цену оказываемых услуг с расшифровкой по расходам;
      5) обязательство о предоставлении с момента вступления договора о государственных закупках в законную силу документов, подтверждающих качественные характеристики услуг и их соответствие конкурсной документации, включая перечень соответствующих государственных и отраслевых стандартов и нормативов;
      6) доверенность лицу (лицам), представляющему интересы потенциального поставщика, за исключением первого руководителя потенциального поставщика, имеющего право подписи без доверенности, в соответствии с уставом потенциального поставщика, на право подписания заявки на участие в конкурсе и на участие в заседаниях конкурсной комиссии.
      Заявка потенциального поставщика - физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность также должна содержать нотариально засвидетельствованную копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица, выданного соответствующим государственным органом (для подтверждения наличия гражданской правоспособности для заключения договора о государственных закупках).
      318. Потенциальный поставщик не вносит обеспечение заявки на участие в конкурсе и исполнение договора о государственных закупках.
      319. Заявки на участие в конкурсе рассматриваются конкурсной комиссией в течение двух рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Конкурсная комиссия подводит итоги рассмотрения заявок и составляет протокол о допуске к участию в конкурсе в вышеуказанные сроки.
      Организатор государственных закупок не позднее 16 часов второго рабочего дня направляет всем участникам протокол допуска и уведомляет участников, прошедших отбор по квалификационным требованиям, о времени представления и вскрытия конвертов с ценовыми конкурсными предложениями (не позднее 11 часов третьего рабочего дня).
      В день вскрытия конвертов с ценовыми конкурсными предложениями проводится заседание конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению конкурсных ценовых предложений и подписывается протокол итогов конкурса.
      320. Организатор государственных закупок признает конкурс состоявшимся, если имеется хотя бы один потенциальный поставщик, представивший конкурсную заявку, отвечающую требованиям конкурсной документации и предложивший цену, не превышающую суммы, выделенной для осуществления закупки.
      321. При определении победителя в государственных закупках специальных социальных услуг, организатор государственных закупок вправе учитывать имеющиеся отзывы и рекомендации лиц, получавших специальные социальные услуги.
      322. Организаторы конкурса ежемесячно возмещают затраты поставщикам услуг за фактически оказанные услуги в соответствии с актами выполненных работ, на основании сверки представленных реестров специальных социальных услуг в пределах средств, предусмотренных планами финансирования бюджетных программ (подпрограмм) по обязательствам и платежам администратора бюджетных программ.
      323. В случаях, не урегулированных настоящей главой, заказчики, организаторы государственных закупок и члены конкурсных комиссий руководствуются Законом и настоящими Правилами.
Особый порядок осуществления государственных закупок
товаров, работ, услуг для реализации антикризисных мер
       Сноска. Раздел 9 дополнен подразделом в соответствии с постановлением Правительства РК от 06.05.2009 № 635 (порядок введения в действие см. п. 2 ).
      324. Государственные закупки товаров, работ, услуг с применением особого порядка осуществляются в случаях, если годовые объемы государственных закупок товаров, работ, услуг для реализации антикризисных мер, определенных Правительством Республики Казахстан, в стоимостном выражении превышают четырехтысячекратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.
      Государственные закупки для реализации антикризисных мер, определенных Правительством Республики Казахстан, не превышающие четырехтысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, могут осуществляться в соответствии с особым порядком осуществления государственных закупок товаров, работ, услуг для реализации антикризисных мер, предусмотренным настоящими Правилами, либо и иными способами осуществления государственных закупок, предусмотренными Законом и настоящими Правилами.
      Сноска. Пункт 324 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 02.04.2010 № 280 (порядок введения в действие см. п. 2).
      325. Государственные закупки товаров, работ, услуг для реализации антикризисных мер, определенных Правительством Республики Казахстан, осуществляются в соответствии с Законом и настоящими Правилами, за исключением норм, регламентирующих процедуры и сроки проведения государственных закупок способом конкурса.
      326. Организатор государственных закупок не позднее трех рабочих дней со дня утверждения конкурсной документации, но не менее чем за десять календарных дней до окончательной даты представления потенциальными поставщиками заявок на участие в конкурсе обязан выполнить требования, предусмотренные подпунктами 1), 2), 3) и 4) статьи 18 Закона.
      327. Конкурсная документация по государственным закупкам товаров, работ, услуг для реализации антикризисных мер, определенных Правительством Республики Казахстан, представляется организатором государственных закупок согласно статье 19 Закона.
      327-1. Конкурсная документация по государственным закупкам товаров, работ, услуг для реализации антикризисных мер, определенных Правительством Республики Казахстан, должна содержать сведения об обязательных условиях для реализации антикризисных мер, предусмотренных Правительством Республики Казахстан.
      Сноска. Правила дополнены пунктом 327-1 в соответствии с постановлением Правительства РК от 02.04.2010 № 280 (порядок введения в действие см. п. 2).
      328. Лица, сведения о которых внесены в журнал регистрации, предусмотренный пунктом 2 статьи 19 Закона, вправе обратиться с запросом к организатору государственных закупок о разъяснении положений конкурсной документации, но не позднее пяти календарных дней до истечения окончательного срока представления заявок на участие в конкурсе. Запрос о разъяснении положений конкурсной документации должен быть направлен организатору государственных закупок способами, указанными в конкурсной документации.
      Организатор государственных закупок обязан в течение двух рабочих дней со дня получения запроса ответить на него и без указания от кого поступил запрос:
      направить разъяснение положений конкурсной документации лицам, сведения о которых внесены в журнал регистрации, предусмотренный пунктом 2 статьи 19 Закона;
      опубликовать текст разъяснения положений конкурсной документации на интернет-ресурсе заказчика.
      329. Организатор государственных закупок вправе в срок не позднее трех календарных дней до истечения окончательной даты представления заявок на участие в конкурсе по собственной инициативе или в ответ на запрос лиц, сведения о которых внесены в журнал регистрации, предусмотренный пунктом 2 статьи 19 Закона, внести изменения и (или) дополнения в конкурсную документацию. Внесение изменений и (или) дополнений в конкурсную документацию утверждается в порядке, установленном пунктом 6 статьи 17 Закона.
      Организатор государственных закупок не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения о внесении изменений и (или) дополнений в конкурсную документацию обязан:
      направить на безвозмездной основе текст внесенных изменений и (или) дополнений лицам, сведения о которых внесены в журнал регистрации, предусмотренный пунктом 2 статьи 19 Закона;
      опубликовать на интернет-ресурсе заказчика уточненную конкурсную документацию с указанием внесенных изменений и (или) дополнений.
      Окончательный срок представления заявок на участие в конкурсе должен быть продлен на пять календарных дней.
      330. При проведении конкурса по государственным закупкам товаров, работ, услуг для реализации антикризисных мер, определенных Правительством Республики Казахстан, конкурсная комиссия составляет протоколы вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, о допуске к участию в конкурсе и об итогах конкурса в течение пяти календарных дней со дня вскрытия конвертов с конкурсными заявками.
      331. В случаях, не урегулированных настоящим подразделом, заказчики, организаторы государственных закупок и члены конкурсных комиссий руководствуются Законом и настоящими Правилами.
10. Переходные положения
       Сноска. Правила дополнены разделом 10 в соответствии с постановлением Правительства РК от 06.05.2009 № 635 (порядок введения в действие см. п. 2 ).
      Положения пунктов 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330 и 331 настоящих Правил действуют до 1 января 2011 года.
Приложение 1
к Правилам 
              Номенклатура товаров, работ, услуг
      Сноска. Приложение исключено постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п. 3).
Приложение 2      
к Правилам осуществления
государственных закупок
Годовой план государственных закупок товаров, работ и услуг
      Сноска. Приложение 2 в редакции постановления Правительства РК от 02.04.2010 № 280 (порядок введения в действие см. п. 2).
Общие сведения

БИН
заказчика
РНН
заказчика
Для
государственных
учреждений
Наименование
заказчика
(на государ-
ственном
языке)
Наименование
заказчика
(на русском
языке)
Финансовый
год
Код ГУ
Фонд
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
 
 
 

План государственных
закупок

Тип
пункта
плана
Для государственных учреждений
Код товара,
работы,
услуги (в
соответ-
ствии с КП
ВЭД)
Администра-
тор
бюджетной
программы
Программа
Подпрограм-
ма
Специфика
Источник
финансиро-
вания
1
2
3
4
5
6
7
8
 
 
 
 
 
 
 
 

продолжение таблицы

Наименова-
ние
закупаемых
товаров,
работ,
услуг (на
государс-
твенном
языке)
Наимено-
вание
закупаемых
товаров,
работ,
услуг (на
русском
языке)
Краткая
характери-
стика
(описание)
товаров,
работ и
услуг (на
государс-
твенном
языке)
Краткая
характери-
стика
(описание)
товаров,
работ и
услуг (на
русском
языке)
Способ
закупок
Вид
предмета
закупок
Единица
измерения
(в соот-
ветствии
с ОКЕИ)
Количес-
тво,
объем
9
10
11
12
13
14
15
16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

продолжение таблицы

Цена за
единицу,
тенге
Сумма,
утвер-
жденная
для
закупки,
тенге
Прогнозная
сумма на
второй год
трехлет-
него
периода,
тенге
Прогнозная
сумма на
третий год
трехлет-
него
периода,
тенге
Планиру-
емый
срок
осущест-
вления
государс-
твенных
закупок
(месяц)
Срок
поставки
товара,
выполнения
работ,
оказания
услуг
Место
поставки
товара,
выполнения
работ,
оказания
услуг (код
населенного
пункта в
соответс-
твии с
КАТО)
Размер
авансо-
вого
платежа,
%
17
18
19
20
21
22
23
24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 3
к Правилам
Утверждаю:
______________________________
(указать полное наименование Заказчика и Ф.И.О. его должностного
лица, утвердившего данную конкурсную документацию)
Решение N_______________
от "__"_______ 200_ года
      Сноска. Приложение 3 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
      По всему тексту слова "по форме" и "по формам" исключены постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
ТИПОВАЯ
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ     
      по государственным закупкам
      _____________________________________________________________
      (указать наименование государственных закупок способом конкурса)
      Заказчик ____________________________________________________
      (указать полное наименование, место нахождения Заказчика,
РНН, банковские реквизиты)
      Представитель Заказчика ____________________________________
      (указать Ф.И.О. должностного лица - представителя Заказчика,
контактные телефоны и, при наличии, адреса электронной почты)
      Организатор государственных закупок
      _____________________________________________________________
      (указать полное наименование, место нахождения, РНН,
банковские реквизиты)
      Представитель организатора государственных закупок
      _____________________________________________________________
      (указать Ф.И.О. должностного лица - представителя организатора
государственных закупок, включая должность, контактные телефоны и,
при наличии, адреса электронной почты)
      Стоимость конкурсной документации
      _____________________________________________________________
      (указать стоимость конкурсной документации в тенге, либо если
взимание платы за предоставление конкурсной документации не
предусматривается или конкурсная документация размещается в сети
Интернет в электронном виде, то этот пункт необходимо изложить в
следующей редакции: "Конкурсная документация предоставляется
бесплатно"
  1. Общие положения
      1. Конкурс проводится с целью выбора поставщика (ов) (указать наименование товаров, работ, услуг).
      Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п. 3).
      2. Сумма, выделенная для данного конкурса (лота) по государственным закупкам товара (работ, услуг), составляет ___________ тенге (в случае разделения товаров (работ, услуг) на лоты сумма указывается для каждого лота отдельно).
      3. Настоящая конкурсная документация включает в себя:
      1) перечень закупаемых товаров (работ, услуг) согласно приложению 1 к настоящей Типовой конкурсной документации;
      2) описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг, включая утвержденную в установленном порядке проектно-сметную документацию, технические спецификации согласно приложениям 2 и 3 к настоящей Типовой конкурсной документации;
      3) заявки на участие в конкурсе для юридических и физических лиц согласно приложениям 4 и 5 к настоящей Типовой конкурсной документации;
      4) сведения о квалификации потенциального поставщика для поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) согласно приложениям 6, 7, 8 к настоящей Типовой конкурсной документации;
      5) перечень обязательных критериев, которые будут учитываться конкурсной комиссией при определении победителя конкурса с целью определения участника конкурса, предлагающего наиболее качественный товар, работу, услугу, в соответствии с пунктом 4 статьи 17 Закона Республики Казахстан "О государственных закупок" (далее - Закон) и Правилами осуществления государственных закупок с указанием процентного значения каждого из критериев;
      6) при осуществлении государственных закупок работ, связанных со строительством либо реконструкцией объектов, организатор государственных закупок в конкурсной документации должен указать этапы, виды и объемы выполнения работ, а также суммы государственных закупок таких работ в каждом финансовом году, если срок их выполнения согласно предпроектной документации превышает один финансовый год.
      4. Потенциальный поставщик, изъявивший желание участвовать в конкурсе, вносит с заявкой на участие в конкурсе обеспечение заявки на участие в конкурсе в размере одного процента от суммы, выделенной для приобретения товаров, работ, услуг в одной из нижеперечисленных форм:
      1) гарантийного денежного взноса денег, размещаемых на следующем банковском счете __________________ (указать полные реквизиты банковского счета заказчика либо организатора государственных закупок);
      2) банковской гарантии согласно приложению 9 к настоящей Типовой конкурсной документации.
      Срок действия обеспечения заявки на участие в конкурсе не может быть менее срока действия самой заявки на участие в конкурсе.
  2. Разъяснение организатором государственных закупок положений
конкурсной документации потенциальным поставщикам,
получившим ее копию
      5. Потенциальный поставщик, претендующий на участие в конкурсе,  вправе обратиться с письменным запросом о разъяснении положений конкурсной документации, но не позднее __ часов, __ мин., "__" __________ 200_ года. Запросы потенциальных поставщиков необходимо направлять по следующим реквизитам организатора государственных закупок: (указать почтовый адрес организатора государственных закупок, подразделение и номер комнаты где будет производиться прием запросов).
      Сноска. Пункт 5 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п. 3).
      6. Организатор государственных закупок обязан в течение трех рабочих дней со дня получения запроса ответить на него и без указания от кого поступил запрос:
      1) направить разъяснение положений конкурсной документации лицам, сведения о которых внесены в журнал регистрации лиц, получивших конкурсную документацию;
      2) опубликовать текст разъяснения положений конкурсной документации на интернет-ресурсе заказчика.
      7. Организатор государственных закупок должен в срок не позднее ____ часов, ___ мин., "__" __________ 200_ года по собственной инициативе или в ответ на запрос потенциального поставщика, которому организатор государственных закупок предоставил копию конкурсной документации, внести изменения и (или) дополнения в конкурсную документацию. Внесение изменений в конкурсную документацию оформляется в том же порядке, что и утверждение конкурсной документации.
      Внесенные изменения имеют обязательную силу, и в срок не более одного рабочего дня со дня утверждения изменений в конкурсную документацию направляются организатором государственных закупок на безвозмездной основе всем потенциальным поставщикам, которым предоставлена копия конкурсной документации. При этом окончательный срок представления заявок на участие в конкурсе продлевается организатором государственных закупок на срок не менее чем на десять календарных дней, для учета потенциальными поставщиками этих изменений в заявках на участие в конкурсе.
      Организатор государственных закупок публикует на интернет-ресурсе заказчика уточненную конкурсную документацию с указанием внесенных изменений и (или) дополнений.
      Сноска. Пункт 7 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п. 3).
      8. Организатор государственных закупок проводит встречу с потенциальными поставщиками, которым предоставлена копия конкурсной документации, либо их уполномоченными представителями для разъяснения положений конкурсной документации в ___________ (указать место, дату и время проведения встречи).
      9. Организатор государственных закупок составляет протокол встречи с потенциальными поставщиками, в котором указываются представленные запросы потенциальных поставщиков о разъяснении конкурсной документации без указания их источника, а также ответы на эти запросы. Протокол не позднее двух рабочих дней со дня проведения встречи с потенциальными поставщиками направляется конкурсной комиссии и всем потенциальным поставщикам, которым организатор государственных закупок представил копию конкурсной документации по почтовым реквизитам, указанным в журнале регистрации потенциальных поставщиков, получивших конкурсную документацию.
      Организатор государственных закупок публикует текст протокола встречи с потенциальными поставщиками на интернет-ресурсе заказчика.
  3. Требования к оформлению заявки на участие в государственных
закупках способом конкурса и представление потенциальными
поставщиками конвертов с заявками на участие в
государственных закупках способом конкурса
  Заявка на участие в конкурсе
      10. Заявка на участие в конкурсе является формой выражения согласия потенциального поставщика, претендующего на участие в конкурсе, осуществить поставку товара (выполнить работы, оказать услуги) в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными настоящей конкурсной документацией.
      11. Заявка на участие в конкурсе, представляемая потенциальным поставщиком, изъявившим желание участвовать в конкурсе, организатору государственных закупок должна содержать:
      1) заполненную и подписанную потенциальным поставщиком заявку согласно приложениям 4 и 5 к настоящей Типовой конкурсной документации;
      2) перечень документов, представляемых потенциальным поставщиком в подтверждение его соответствия общим квалификационным требованиям:
      нотариально засвидетельствованные документы, подтверждающие правоспособность (для юридических лиц), гражданскую дееспособность для физических лиц (документ о регистрации, как субъекта предпринимательства, РНН, копию удостоверения личности):
      юридическое лицо должно представлять нотариально засвидетельствованную копию устава, утвержденного в установленном законодательством порядке. Нерезиденты Республики Казахстан должны представлять нотариально засвидетельствованную с переводом на государственный и (или) русский языки легализованную выписку из торгового реестра;
      нотариально засвидетельствованные копии лицензий и/или патентов, свидетельств, сертификатов, дипломов, других документов, подтверждающих право потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров, выполнение работ и предоставление услуг;
      нотариально засвидетельствованную копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица. В случае если юридическое лицо осуществляет деятельность на основании Типового устава, утвержденного в установленном законодательством порядке, то нотариально засвидетельствованную копию заявления о государственной регистрации;
      нотариально засвидетельствованную выписку из учредительных документов (в случае если устав не содержит сведения об учредителях или составе учредителей), содержащую сведения об учредителе или составе учредителей либо нотариально засвидетельствованную выписку из реестра держателей акций, выданную не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;
      документы, подтверждающие платежеспособность:
      оригинал справки банка или филиала банка с подписью и печатью, в котором обслуживается потенциальный поставщик об отсутствии просроченной задолженности по всем видам обязательств потенциального поставщика, длящейся более трех месяцев предшествующих дате выдачи справки, перед банком или филиалом банка согласно Типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня и ипотечных компаниях, утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан, согласно приложению 10 к настоящей Типовой конкурсной документации (в случае, если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков второго уровня или филиалов, а так же иностранного банка, данная справка представляется от каждого из таких банков). Справка должна быть выдана не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов с конкурсными заявками;
      оригинал или нотариально засвидетельствованная копия бухгалтерского баланса за последний финансовый год, подписанного первым руководителем или лицом, его замещающим. В случае, если вскрытие конвертов происходит в срок до 30 апреля текущего года, то может представляться оригинал или нотариально засвидетельствованная копия бухгалтерского баланса за финансовый год, предшествующий последнему финансовому году;
      оригинал справки установленной формы соответствующего налогового органа об отсутствии налоговой задолженности и задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям более чем за три месяца (за исключением случаев, когда срок уплаты отсрочен в соответствии с законодательством Республики Казахстан), либо о наличии налоговой задолженности и задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям менее одного тенге выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов с конкурсными заявками.
      Конкурсная документация должна содержать информацию о праве потенциального поставщика подтвердить соответствие общему квалификационному требованию о платежеспособности посредством предоставления обеспечения исполнения договора в виде банковской гарантии одного либо нескольких банков-резидентов Республики Казахстан в размере, равном ста процентам от суммы проводимых государственных закупок вместе с заявкой на участие в конкурсе. Обеспечение исполнения договора о государственных закупках предоставляется потенциальным поставщиком на срок, установленный в конкурсной документации для полного исполнения обязательств по договору о государственных закупках;
      3) документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика и (или) его субподрядчиков (соисполнителей) специальным квалификационным требованиям:
      сведения о квалификации для участия в процессе государственных закупок, согласно приложениям 6, 7, 8 к настоящей Типовой конкурсной документации, включающие подробный перечень специальных квалификационных и иных требований с указанием документов, подтверждающих соответствие потенциального поставщика и его субподрядчиков (соисполнителей) этим требованиям.
      В случае, если потенциальный поставщик предусматривает привлечь субподрядчиков (соисполнителей) работ либо услуг, то потенциальный поставщик должен предоставить организатору государственных закупок, документы, подтверждающие соответствие привлекаемых субподрядчиков (соисполнителей) общим и специальным квалификационным требованиям;
      сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом закупок на конкурсе согласно приложению 12 к настоящей Типовой конкурсной документации и условие запрета передачи потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) на субподряд (соисполнение) в совокупности более двух третей объема работ (стоимости строительства), услуг;
      4) техническую спецификацию с описанием технических, качественных и эксплуатационных характеристик товаров, работ, услуг, сроков и (или) объемов поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, предоставления гарантий качества, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, график (методы) и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
      5) обеспечение заявки на участие в конкурсе в размере установленном Законом, в виде банковской гарантии либо платежного документа, подтверждающего гарантийный денежный взнос, размещаемый на банковском счете организатора государственных закупок;
      6) (исключен - постановлением Правительства РК от 31.12.2008  N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 );
      7) (исключен - постановлением Правительства РК от 31.12.2008  N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 );
      8) доверенность лицу (лицам), представляющему интересы потенциального поставщика на право подписания заявки на участие в конкурсе и на участие в заседаниях конкурсной комиссии, за исключением первого руководителя потенциального поставщика, имеющего право подписи без доверенности, в соответствии с уставом потенциального поставщика.
       Сноска. Пункт 11 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
  Требования к оформлению заявки на участие в конкурсе
      12. Заявка на участие в конкурсе представляется потенциальным поставщиком организатору государственных закупок в прошитом виде, с пронумерованными страницами и последняя страница заверяется его подписью - и печатью (для физического лица, если таковая имеется).
      Техническая часть заявки на участие в конкурсе (в прошитом виде, с пронумерованными страницами, последняя страница, заверенная подписью, и печатью потенциального поставщика (для физического лица, если таковая имеется) и оригинал документа подтверждающего обеспечение заявки на участие в конкурсе прикладываются отдельно.
      13. Заявки на участие в конкурсе должна быть отпечатана или написана несмываемыми чернилами и подписана потенциальным поставщиком и скреплена печатью (для физического лица, если таковая имеется).
      14. В конкурсной заявке не должно быть никаких вставок между строками, подтирок или приписок, за исключением тех случаев, когда потенциальному поставщику необходимо исправить грамматические или арифметические ошибки.
      15. Потенциальный поставщик запечатывает заявку на участие в конкурсе в конверт, на лицевой стороне которого должны быть указаны полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика (с целью возврата заявки на участие в конкурсе невскрытой, если она будет объявлена "опоздавшей"), полное наименование и почтовый адрес организатора государственных закупок, наименование государственных закупок способом конкурса, а также текст следующего содержания: "КОНКУРС ПО ЗАКУПКЕ (указать название конкурса)" и "НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО: (указать дату и время вскрытия заявок на участие в конкурсе)".
  Порядок представления заявки на участие в конкурсе
      16. Заявки на участие в конкурсе представляются потенциальными поставщиками либо их уполномоченными представителями организатору государственных закупок нарочно или с использованием заказной почтовой связи по адресу: (указать полный почтовый адрес организатора государственных закупок, номер комнаты, Ф.И.О. лиц (а) ответственного за прием и регистрацию заявок на участие в конкурсе) в срок до (указать дату и время окончания приема конкурсных заявок) включительно.
      17. Все конкурсные заявки, полученные организатором государственных закупок после истечения окончательного срока представления конкурсных заявок, не вскрываются и возвращаются представившим их потенциальным поставщикам по реквизитам указанным на конвертах с заявками на участие в конкурсе либо лично соответствующим уполномоченным представителям потенциальных поставщиков под расписку о получении.
      18. Представленные потенциальными поставщиками или их уполномоченными представителями заявки на участие в конкурсе регистрируются уполномоченным представителем организатора государственных закупок, а в случаях, когда заказчик и организатор государственных закупок выступают в одном лице - секретарем конкурсной комиссии в соответствующем журнале с указанием даты и времени приема заявок на участие в конкурсе.
       Сноска. Пункт 18 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
      19. Не подлежат приему и регистрации конверты с заявками на участие в конкурсе с нарушением требований к оформлению конвертов с конкурсными заявками на участие в конкурсе, предусмотренными настоящей конкурсной документацией.
  Изменение конкурсных заявок и их отзыв
      20. Потенциальный поставщик может изменить или отозвать свою заявку на участие в конкурсе до истечения окончательного срока представления конкурсных заявок, не теряя права на возврат внесенного им обеспечения своей заявки на участие в конкурсе. Внесение изменения должно быть подготовлено, запечатано и представлено так же, как и сама заявка на участие в конкурсе.
      Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе оформляется в виде произвольного заявления на имя организатора государственных закупок, подписанного потенциальным поставщиком и скрепленного печатью (для физического лица, если таковая имеется).
      Внесение изменения заявки на участие в конкурсе либо отзыв заявки на участие в конкурсе являются действительными, если они получены организатором государственных закупок до истечения окончательного срока представления заявок на участие в конкурсе.
      21. Не допускается внесение изменений и (или) дополнений, равно как отзыв заявки на участие в конкурсе, после истечения окончательного срока представления конверта с заявкой на участие в конкурсе.
      22. Организатор государственных закупок не позднее десяти календарных дней до истечения срока действия заявок на участие в конкурсе, установленного конкурсной документацией, вправе сделать запрос потенциальных поставщиков о продлении срока их действия заявки на конкретный период времени. Потенциальный поставщик вправе отклонить такой запрос, не утрачивая права на:
      1) участие в проводимых государственных закупках способом конкурса в течение срока действия его заявки на участие в конкурсе;
      2) возврат внесенного им обеспечения заявки на участие в конкурсе после истечения срока действия такой заявки.
      23. Потенциальный поставщик несет все расходы, связанные с его участием в государственных закупках способом конкурса. Заказчик, организатор государственных закупок, конкурсная комиссия, экспертная комиссия, эксперт не несут обязательства по возмещению этих расходов независимо от итогов государственных закупок способом конкурса.
  4. Вскрытие конкурсной комиссией конвертов с заявками на
участие в государственных закупках способом конкурса
      24. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе производится конкурсной комиссией в присутствии всех прибывших потенциальных поставщиков или их уполномоченных представителей (указать день, время и место вскрытия конвертов с конкурсными заявками и проведения заседания конкурсной комиссии, указанные в объявлении (уведомлении) о проведении конкурса. Период между окончательным сроком представления конвертов с конкурсными заявками и вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе не должен превышать двух часов.
      Вскрытию подлежат конверты с заявками потенциальных поставщиков, представленные в сроки и в порядке, установленные в объявлении (уведомлении) организатора государственных закупок и настоящей конкурсной документацией.
      В случае, если на конкурс (лот) представлена только одна заявка на участие в конкурсе, то данная заявка на участие в конкурсе также вскрывается.
      25. Присутствующие на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе уполномоченные представители потенциальных поставщиков, подтверждая свое присутствие, должны предъявить документы, подтверждающие их полномочия и зарегистрироваться в журнале регистрации потенциальных поставщиков, (указать место, дату и время регистрации, это время должно быть раньше времени вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, а место регистрации должно быть тем же, что и место проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе).
      Потенциальные поставщики и их уполномоченные представители уведомляют конкурсную комиссию о технических средствах аудиозаписи и видеосъемки, которые они намерены использовать для записи процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
      Сноска. Пункт 25 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п. 3).
      26. Не допускается вмешательство потенциальных поставщиков или их уполномоченных представителей, присутствующих на заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе, в деятельность уполномоченного представителя организатора государственных закупок, конкурсной комиссии, секретаря конкурсной комиссии.
      Сноска. Пункт 26 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 02.04.2010 № 280 (порядок введения в действие см. п. 2).
      27. На указанном заседании конкурсной комиссии:
      1) уполномоченный представитель организатора государственных закупок, а в случаях, когда заказчик и организатор государственных закупок выступают в одном лице - секретарь конкурсной комиссии, сведения о котором указаны в настоящей конкурсной документации, информирует присутствующих о:
      о составе конкурсной комиссии, секретаре конкурсной комиссии;
      количестве потенциальных поставщиков, получивших копию конкурсной документации;
      наличии либо отсутствии запросов потенциальных поставщиков, а также проведении организатором государственных закупок встречи с потенциальными поставщиками по разъяснению положений конкурсной документации;
      наличии либо отсутствии факта, а также причин внесения изменений и дополнений в конкурсную документацию;
      потенциальных поставщиках, представивших в установленный срок заявки на участие в конкурсе, зарегистрированные в соответствующем журнале регистрации;
      2) председатель конкурсной комиссии либо лицо, определенное председателем из числа членов конкурсной комиссии:
      вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе и оглашает перечень документов, содержащихся в заявке и их краткое содержание;
      3) секретарь конкурсной комиссии:
      оформляет соответствующий протокол вскрытия конвертов;
      информирует уполномоченных представителей потенциального поставщика о сроке, в течение которого они могут получить копию указанного протокола заседания конкурсной комиссии.
      Протокол заседания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе подписывается и полистно парафируются всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии, ее председателем, его заместителем, а также секретарем конкурсной комиссии.
      Копия протокола указанного заседания конкурсной комиссии предоставляется потенциальным поставщикам или их уполномоченным представителям, присутствовавшим на заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе, не позднее двух рабочих дней, следующих за днем указанного заседания конкурсной комиссии, а отсутствующим - по их письменному запросу в срок, не позднее двух рабочих дней со дня получения запроса.
      Сноска. Пункт 27 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п. 3); от 02.04.2010 № 280 (порядок введения в действие см. п. 2).
  5. Рассмотрение конкурсной комиссией заявок на участие в
государственных закупках способом конкурса на предмет их
соответствия требованиям конкурсной документации и допуск
потенциальных поставщиков к участию в конкурсе
      28. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе осуществляется конкурсной комиссией с целью определения среди потенциальных поставщиков, претендующих на участие в конкурсе, потенциальных поставщиков, соответствующих квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, и признания их участниками конкурса.
      29. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия вправе:
      1) в письменной форме запросить у потенциальных поставщиков, претендующих на участие в конкурсе, материалы и разъяснения в связи с их заявками с тем, чтобы облегчить рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе;
      2) с целью уточнения сведений, содержащихся в заявках на участие в конкурсе, в письменной форме запросить необходимую информацию у соответствующих государственных органов, физических и юридических лиц.
      Не допускаются запросы и иные действия конкурсной комиссии, связанные с приведением заявки на участие в конкурсе в соответствие с требованиями конкурсной документации. Под приведением заявки на участие в конкурсе в соответствие с требованиями конкурсной документации понимаются действия конкурсной комиссии, направленные на дополнение заявки на участие в конкурсе недостающими документами, замены документов, представленных в заявке на участие в конкурсе, приведение в соответствие ненадлежащим образом оформленных документов.
      Конкурсная комиссия рассматривает заявку на участие в конкурсе как отвечающую требованиям конкурсной документации, если в ней присутствуют грамматические или арифметические ошибки, которые можно исправить, не затрагивая существа представленной заявки.
      30. Конкурсная комиссия признает потенциального поставщика несоответствующим квалификационным требованиям в случае:
      1) непредставления потенциальным поставщиком либо представление ненадлежащим образом оформленного документа (документов) для подтверждения соответствия потенциального поставщика и привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг квалификационным требованиям;
      2) установления факта несоответствия квалификационным требованиям на основании информации, содержащейся в документах, представленных потенциальным поставщиком для подтверждения его соответствия, а также не соответствия привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) квалификационным требованиям;
      3) представления недостоверной информации по квалификационным требованиям.
      Признание потенциального поставщика несоответствующим квалификационным требованиям по основаниям, не предусмотренным пунктом 1 статьи 9 Закона не допускается.
      Конкурсная комиссия признает внесенное обеспечение заявки на участие в конкурсе соответствующей требованиям настоящей конкурсной документации, в случае внесения обеспечения заявки в размере более одного процента от суммы.
      31. Конкурсная комиссия признает внесенное обеспечение заявки на участие в конкурсе не соответствующим требованиям настоящей конкурсной документации в случае:
      1) недостаточного срока действия обеспечения заявки на участие в конкурсе;
      2) ненадлежащего оформления обеспечения заявки на участие в конкурсе, которые выражается в отсутствии сведений, не позволяющих конкурсной комиссии установить:
      лицо, выдавшее обеспечение заявки на участие в конкурсе;
      название государственных закупок товаров, работ, услуг способом конкурса для участия в которых вносится обеспечение заявки;
      срок действия и (или) сумму обеспечения заявки, а также условия его предоставления;
      лицо, которому выдано обеспечение заявки на участие в конкурсе;
      лицо, в пользу которого вносится обеспечение заявки на участие в конкурсе.
      По иным основаниям признание внесенного обеспечения заявки на участие в конкурсе не соответствующим требованиям конкурсной документации не допускается.
       Сноска. Пункт 31 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
      32. Потенциальный поставщик, претендующий на участие в конкурсе, не допускается к участию в конкурсе (не признается участником конкурса), если:
      1) он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным требованиям;
      2) нарушил требования статьи 6 Закона;
      3) его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации.
      В случае если потенциальный поставщик не допущен к участию в конкурсе по основаниям, предусмотренным подпунктом 2) настоящего пункта, то:
      в протоколе о допуске к участию в конкурсе отражаются обоснования отклонения заявки на участие в конкурсе такого потенциального поставщика;
      сведения о потенциальном поставщике, нарушившем требования статьи 6 Закона подлежат внесению в установленном порядке в реестр недобросовестных участников государственных закупок.
      33. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия:
      1) определяет потенциальных поставщиков, соответствующих квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации, которые допускаются к участию в конкурсе (участники конкурса);
      2) применяет процентное значение критериев, предусмотренных в конкурсной документации в соответствии с пунктом 4 статьи 17 Закона;
      3) оформляет протокол о допуске к участию в конкурсе и определяет день, время, место представления потенциальными поставщиками, допущенными к участию в конкурсе (участниками конкурса), конкурсных ценовых предложений организатору государственных закупок.
      34. Протокол о допуске к участию в конкурсе подписывается всеми присутствующими на заседании членами, а также секретарем конкурсной комиссии.
      Организатор государственных закупок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем подписания протокола о допуске к участию в конкурсе, представляет или направляет копию указанного протокола всем потенциальным поставщикам, представившим заявки на участие в конкурсе, а также размещает текст подписанного протокола на интернет-ресурсе заказчика. Решение конкурсной комиссии о допуске к участию в конкурсе, может быть обжаловано в порядке, определенном статьей 45 Закона.
       Сноска. Пункт 34 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
  6. Оформление потенциальными поставщиками, допущенными к
участию в конкурсе, конкурсных ценовых предложений
      35. Представляемые потенциальными поставщиками, допущенными к участию в конкурсе (участниками конкурса), конкурсные ценовые предложения оформляются в следующем виде:
      1) форма конкурсного ценового предложения должна быть отпечатана или написана несмываемыми чернилами и подписана потенциальным поставщиком и скреплена печатью (для физического лица, если таковая имеется);
      2) в конкурсном ценовом предложении не должно быть никаких вставок между строками, подтирок или приписок, за исключением тех случаев, когда потенциальному поставщику необходимо исправить грамматические ошибки;
      3) конкурсные ценовые предложения отечественных потенциальных поставщиков должны быть выражены в тенге.
      36. Потенциальный поставщик запечатывает конкурсное ценовое предложение в конверт, на лицевой стороне которого должны быть указаны полное наименование потенциального поставщика, а также текст следующего содержания: "КОНКУРС ПО ЗАКУПКЕ (указать название конкурса) - КОНКУРСНОЕ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ - НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО: (указать дату и время вскрытия конкурсных ценовых предложений)".
      Не допускается представление участником конкурса более одного конкурсного ценового предложения, равно как и отзыв конкурсного ценового предложения либо внесение изменений и (или) дополнений к представленному конкурсному ценовому предложению.
  7. Оценка и сопоставление конкурсной комиссией конкурсных
ценовых предложений участников конкурса и определение
победителя конкурса
      37. В день, время и месте, установленные протоколом о допуске к участию в конкурсе, конкурсная комиссия проводит заседание по оценке и сопоставлению конкурсных ценовых предложений участников конкурса.
      Конкурсная комиссия в хронологическом порядке вносит в журнал регистрации конкурсных ценовых предложений сведения об участниках конкурса, представивших конверты с конкурсными ценовыми предложениями до истечения срока, установленного протоколом о допуске к участию в конкурсе.
      На заседании конкурсной комиссии председатель конкурсной комиссии либо лицо, определенное председателем из числа членов конкурсной комиссии:
      вскрывает конверты с конкурсными ценовыми предложениями участников конкурса в хронологическом порядке их регистрации;
      оглашает в хронологическом порядке регистрации конкурсные ценовые предложения участников конкурса, представивших конкурсные ценовые предложения;
      передает секретарю конкурсной комиссии вскрытые конверты с конкурсными ценовыми предложениями.
      38. Участники конкурса и (или) их уполномоченные представители вправе ознакомиться с содержанием конвертов с конкурсными ценовыми предложениями.
      39. На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению конкурсных ценовых предложений вправе присутствовать участники конкурса и (или) их уполномоченные представители с правом ведения аудиозаписи и видеосъемки. При этом участники конкурса и (или) их уполномоченные представители должны уведомить конкурсную комиссию о применении указанных технических средств.
       Сноска. Пункт 39 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
      40. Для облегчения процедуры оценки и сопоставления конкурсных ценовых предложений, конкурсная комиссия переводит все цены конкурсных ценовых предложений, выраженные в различных валютах, в валюту Республики Казахстан - тенге по официальному курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату заседания конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению конкурсных ценовых предложений (участников конкурса).
      41. Конкурсная комиссия:
      1) отклоняет конкурсные ценовые предложения участников конкурса, превышающие сумму, выделенную для осуществления данных государственных закупок товаров, работ, услуг способом конкурса;
      2) отклоняет конкурсное ценовое предложение участника конкурса, если его цена является демпинговой;
      3) в случае, если после отклонения конкурсных ценовых предложений по основаниям, указанным в подпунктах 1) и 2) настоящего пункта, в конкурсе участвуют два и более конкурсных ценовых предложений участников конкурса, определяет условные цены данных участников конкурса посредством применения в отношении их конкурсных ценовых предложений процентного значения критериев, установленных в протоколе о допуске к участию в конкурсе;
      4) определяет победителя конкурса на основе наименьшей условной цены.
      42. По результатам оценки и сопоставления конкурсных ценовых предложений участников конкурса и определения победителя конкурса, конкурсная комиссия оформляет протокол об итогах государственных закупок товаров, работ, услуг способом конкурса. Протокол об итогах государственных закупок товаров, работ, услуг способом конкурса полистно парафируется и подписывается председателем и всеми присутствовавшими на заседании членами конкурсной комиссии, а также секретарем конкурсной комиссии.
      43. Организатор государственных закупок не позднее одного рабочего дня со дня получения письменного запроса потенциального поставщика, сведения о котором внесены в журнал регистрации заявок на участие в конкурсе, обязан представить ему на безвозмездной основе копию протокола об итогах государственных закупок способом конкурса.
       Сноска. Пункт 43 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
  8. Возврат обеспечения заявок на участие в конкурсе
      44. Организатор государственных закупок возвращает внесенное обеспечение заявки на участие в конкурсе потенциальному поставщику в течение трех рабочих дней со дня наступления одного из следующих случаев:
      1) отзыва данным потенциальным поставщиком своей заявки на участие в конкурсе до истечения окончательного срока представления заявок на участие в конкурсе;
      2) подписания протокола о допуске к участию в конкурсе. Указанный случай не распространяется на потенциальных поставщиков, признанных участниками конкурса;
      3) подписания протокола об итогах государственных закупок способом конкурса. Указанный случай не распространяется на участника конкурса, определенного победителем конкурса;
      4) вступления в силу договора о государственных закупках и внесения победителем конкурса обеспечения исполнения договора о государственных закупках, предусмотренного конкурсной документацией;
      5) истечения срока действия заявки потенциального поставщика на участие в конкурсе.
      45. Обеспечение заявки на участие в конкурсе не возвращается организатором государственных закупок в случаях, если:
      1) потенциальный поставщик отозвал либо изменил и (или) дополнил заявку на участие в конкурсе после истечения окончательного срока представления заявок на участие в конкурсе;
      2) потенциальный поставщик, признанный участником конкурса, не представил в установленный срок либо отозвал свое конкурсное ценовое предложение;
      3) потенциальный поставщик, определенный победителем конкурса, уклонился от заключения договора о государственных закупках;
      4) победитель конкурса, заключив договор о государственных закупках, не исполнил либо несвоевременно исполнил требования, установленные конкурсной документацией, о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках.
  9. Договор о государственных закупках по итогам конкурса
      46. В течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола об итогах государственных закупок способом конкурса составляется договор о государственных закупок товаров, работ, услуг в соответствии с требованиями Закона и на основании Типового договора о государственных закупках работ (товаров/услуг).
      47. Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения договора о государственных закупках поставщику в течение пяти рабочих дней с момента полного и надлежащего исполнения поставщиком своих обязательств по договору.
      48. В случаях предусмотренных пунктами 5, 6 и 7 статьи 37 Закона договор должен содержать положения о его заключении на срок более одного финансового года.
      49. Договор должен содержать условия о внесении изменений в договор о государственных закупках.
      49-1. Договор с отечественными товаропроизводителями и отечественными поставщиками работ, услуг должен содержать условие о предварительной оплате и полной оплате за поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. При этом срок полной оплаты не должен превышать тридцати календарных дней со дня исполнения обязательств по данному договору.
      Сноска. Приложение 3 дополнено пунктом 49-1 в соответствии с постановлением Правительства РК от 02.04.2010 № 280 (порядок введения в действие см. п. 2).
      50. В случае, если потенциальный поставщик в сроки, установленные Законом, не представил заказчику подписанный договор о государственных закупках или, заключив договор о государственных закупках, не внес обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случаях, предусмотренных конкурсной документацией, то такой потенциальный поставщик признается уклонившимся от заключения договора о государственных закупках.
      51. В случае признания потенциального поставщика уклонившимся от заключения договора о государственных закупках заказчик:
      1) удерживает внесенное им обеспечение заявки на участие в конкурсе и представляет соответствующие сведения в уполномоченный орган и обращается в суд с иском о признании такого потенциального поставщика недобросовестным участником государственных закупок;
      2) вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого потенциального поставщика заключить договор о государственных закупках, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора о государственных закупках.
Приложение 1   
к Типовой конкурсной
документации   
  Перечень закупаемых товаров, работ и услуг
Конкурс по государственным закупкам________________________________
                                    (указать полное наименование)

N
лота
Наи-
мено-
вание
за-
каз-
чика
Наиме-
нование
товара
(работы,
услуги)*
Еди-
ница
изме-
рения
Коли-
чество,
объем
Условия
поставки
(в соот-
ветствии с
ИНКОТЕРМС
2000)
Срок
по-
став-
ки
това-
ров,
вы-
пол-
нения
ра-
бот,
ока-
зания
услуг
Место
по-
став-
ки
това-
ров,
выпол-
нения
работ,
ока-
зания
услуг
Раз-
мер
аван-
сово-
го
пла-
тежа,
%
Сумма,
выде-
лен-
ная
для
госу-
дар-
ствен-
ных
заку-
пок
спо-
собом
кон-
курса
(по
лоту
N),
тенге
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
 

случае,
когда
характе-
ристики
товаров
(работ
либо
услуг)
описы-
ваются в
техни-
ческой
специфи-
кации,
в этой
графе
указы-
вается
краткое
наимено-
вание
товара
(работы
либо
услуги)
и ссылка
на кон-
кретный
раздел
техни-
ческой
специфи-
кации по
каждой
позиции)
 
 
 
 
 
 
 

  * Полное описание и характеристика товаров, работ, услуг указывается в технической спецификации
Должность, Ф.И.О. и подпись         Должность, Ф.И.О. и подпись
руководителя организатора           руководителя Заказчика
государственных закупок             _______________/______________/
_______________/______________/     Дата _________
Дата _________
М.П.                                М.П.
Приложение 2   
к Типовой конкурсной
документации   
  Техническая спецификация закупаемых товаров/услуг
      Конкурс по государственным закупкам __________________________
                                         (указать полное наименование)
      В данной технической спецификации организатор государственных закупок должен дать полное описание и требуемые технические и качественные характеристики закупаемых товаров/услуг, включая необходимые спецификации, планы, чертежи, эскизы и указать международные или внутренние стандарты, которым должны соответствовать поставляемые товары, оказываемые услуги. При необходимости должна быть сделана ссылка на соответствующую нормативно-техническую документацию.
      При необходимости, организатор государственных закупок в данной технической спецификации указывает сопутствующие услуги, необходимые при поставке товаров/услуг (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров и т.д.). Заказчику и где они должны проводиться, год выпуска товара, срок гарантии.
Приложение 3   
к Типовой конкурсной
документации   
  Техническая спецификация закупаемых работ
      Конкурс по государственным закупкам _________________________
                                        (указать полное наименование)
      В данной технической спецификации организатор государственных закупок должен дать полное описание и требуемые технические и качественные характеристики закупаемых работ, включая необходимые спецификации, планы, чертежи, эскизы и указывать международные или внутренние стандарты, которым должны соответствовать выполняемые работы, срок гарантии. При необходимости должны быть сделаны ссылки на соответствующую нормативно-техническую документацию.
      Также в данной технической спецификации организатор государственных закупок должен дать краткое описание строительной площадки, географических, инженерно-геологических и других особых природных условий, наличие инфраструктуры и коммуникаций, описание местных ресурсов, систему стандартов и технических нормативов и должен указать полный состав объекта, требования по инженерной подготовке территории, технологии производства и оборудованию, инженерному обеспечению, используемым материалам и конструкциям, оснащению объекта и т.п., исключающие разногласия при вводе объекта в эксплуатацию.
Приложение 4   
к Типовой конкурсной
документации 
       Сноска. Приложение 4 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).  
  Заявка на участие в конкурсе
(для юридических лиц)
      Кому__________________________________________________________
     (указывается наименование организатора государственных закупок)
      От кого_______________________________________________________
         (указывается полное наименование потенциального поставщика)
      1. Сведения о юридическом лице, претендующем на участие в конкурсе (потенциальном поставщике):

Юридический, почтовый адрес и
контактные телефоны,
потенциального поставщика
 
Банковские реквизиты юридического
лица (РНН, БИК, ИИК), а также
полное наименование и адрес банка
или его филиала, в котором
юридическое лицо обслуживается
 
Ф.И.О. первого руководителя
юридического лица
 

       Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
        2. _____________________ (указывается полное наименование юридического лица) настоящей заявкой выражает желание принять участие в государственных закупках способом конкурса (указать полное наименование конкурса) в качестве потенциального поставщика и выражает согласие осуществить (поставку товара (ов), выполнение работ, оказание услуг - указать необходимое) в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными конкурсной документацией.
      3. Потенциальный поставщик настоящей заявкой подтверждает отсутствие нарушений ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона Республики Казахстан "О государственных закупках" (далее - Закон).
      Настоящим также выражается согласие потенциального поставщика на расторжение в порядке, установленном законами Республики Казахстан, договора о государственных закупках (товара(ов), работ, услуг - указать необходимое), предусмотренного пунктом 9 статьи 37 Закона.
      4. Потенциальный поставщик подтверждает, что он ознакомлен с конкурсной документацией и осведомлен об ответственности за предоставление организатору государственных закупок и конкурсной комиссии недостоверных сведений о своей правомочности, квалификации, качественных и иных характеристиках (поставляемого товар(ов), выполняемых работ, оказываемых услуг - указать необходимое), соблюдении им авторских и смежных прав, а так же иных ограничений, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.
      Потенциальный поставщик принимает на себя полную ответственность за представление в данной заявке на участие в конкурсе и прилагаемых к ней документах таких недостоверных сведений.
      5. (Исключен - постановлением Правительства РК от 31.12.2008  N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
      6. (Исключен - постановлением Правительства РК от 31.12.2008  N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
      7. (Исключен - постановлением Правительства РК от 31.12.2008  N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
      8. (Исключен - постановлением Правительства РК от 31.12.2008  N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
      9. Настоящая конкурсная заявка действует в течение ___ дней.
      10. В случае признания нашей конкурсной заявки выигравшей, мы внесем обеспечение исполнения договора о государственных закупках на сумму, составляющую три процента от общей суммы договора (указывается, если внесение обеспечения исполнения договора было предусмотрено в конкурсной документации).
      11. До момента заключения договора о государственных закупках настоящая заявка на участие в конкурсе вместе с Вашим уведомлением о признании ее выигравшей будет выполнять роль обязательного договора между нами.
      ________________________________
      ___________________/____________/
(Должность, Ф.И.О. первого руководителя либо его заместителя юридического лица - потенциального поставщика и его подпись)
      Дата заполнения ____________
      М.П.
Приложение 5   
к Типовой конкурсной
документации   
       Сноска. Приложение 5 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
  Заявка на участие в конкурсе
(для физического лица)
      Кому_______________________________________________________________
    (указывается наименование организатора государственных закупок)
От кого____________________________________________________________
        (указывается полное наименование потенциального поставщика)
      1. Сведения о физическом лице, претендующем на участие в конкурсе (потенциальном поставщике):

Ф.И.О. физического лица - потенциального поставщика,
в соответствии с документом, удостоверяющим личность
 
Данные документа удостоверяющего личность
физического лица - потенциального поставщика
 
Адрес прописки физического лица - потенциального
поставщика
 
Фактический адрес проживания физического лица -
потенциального поставщика
 
Номер свидетельства о регистрации, патента либо иного
документа дающего право на занятие, соответствующее
предмету конкурса, предпринимательской деятельностью
в соответствии с законодательством Республики
Казахстан
 
Банковские реквизиты физического лица - потенциального поставщика (РНН, БИК, ИИК), а также полное наименование и адрес банка или его филиала в котором обслуживается физическое лицо
 
Контактные телефоны, почтовый адрес и адрес
электронной почты (при его наличии) физического
лица - потенциального поставщика
 

      Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
        2. ___________________ (указывается Ф.И.О. физического лица) настоящей заявкой выражает желание принять участие в государственных закупках способом конкурса (указать полное наименование конкурса) в качестве потенциального поставщика и выражает согласие осуществить (поставку товара (ов), выполнение работ, оказание услуг - указать необходимое) в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными конкурсной документацией.
      3. Потенциальный поставщик настоящей заявкой подтверждает отсутствие нарушений ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона Республики Казахстан "О государственных закупках" (далее - Закон).
      Настоящим также выражается согласие потенциального поставщика на расторжение в порядке, установленном законами Республики Казахстан, договора о государственных закупках (товаров (ов), работ, услуг - указать необходимое), предусмотренного пунктом 9 статьи 37 Закона.
      4. Потенциальный поставщик подтверждает, что он ознакомлен с конкурсной документацией и осведомлен об ответственности за предоставление организатору государственных закупок и конкурсной комиссии недостоверных сведений о своей правомочности, квалификации, качественных и иных характеристиках (поставляемого товаров (ов), выполняемых работ, оказываемых услуг - указать необходимое), соблюдении им авторских и смежных прав, а так же иных ограничений, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.
      Потенциальный поставщик принимает на себя полную ответственность за представление в данной заявке на участие в конкурсе и прилагаемых к ней документах таких недостоверных сведений.
      5. (Исключен - постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
      6. (Исключен - постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
      7. (Исключен - постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
      8. (Исключен - постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
      9. Настоящая конкурсная заявка действует в течение __ дней.
      10. В случае признания нашей конкурсной заявки выигравшей, мы внесем обеспечение исполнения договора о государственных закупках на сумму, составляющую три процента от общей суммы договора (указывается, если внесение обеспечения исполнения договора было предусмотрено в конкурсной документации).
      11. До момента заключения договора о государственных закупках настоящая заявка на участие в конкурсе вместе с Вашим уведомлением о признании ее выигравшей будет выполнять роль обязательного договора между нами.
      ________________________________
      _____________________/__________/
(Ф.И.О. физического лица - потенциального поставщика и его подпись)
      Дата заполнения _______________
Приложение 6   
к Типовой конкурсной
документации    
       Сноска. Приложение 6 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п. 3).
  Сведения о квалификации
(заполняется потенциальным поставщиком при закупках работ)
      1. Наименование потенциального поставщика __________________
      ____________________________________________________________
       Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
      2. Объем работ, выполненных потенциальным поставщиком в течение последних пяти лет (при его наличии), в тенге____________________.

Наименование и
местонахождение
объектов
Наименование
заказчиков и
номера их
телефонов
Тип работ и год
завершения объектов
Стоимость
договора, тенге
(может не указываться)
 
 
 
 
 
 
 
 

      Сноска. Пункт 2 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
        3. Для выполнения работ имеет существенное значение наличие у потенциального поставщика следующих единиц оборудования (строительных механизмов, машин), с приложением копий подтверждающих документов. Потенциальный поставщик должен ответить на все вопросы, перечисленные в таблице ниже:

Вид
оборудования
(строительных
механизмов,
машин)
Количество
имеющихся
единиц
Состояние
(новое,
хорошее,
плохое)
Собственное,
арендованное
(у кого), будет
приобретено
(у кого)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Сноска. Пункт 3 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
        4. Квалификация и опыт работников (указываются работники, которых потенциальный поставщик считает необходимыми для исполнения обязательств по данному конкурсу (лоту)


п/п
Фамилия,
имя
отчество
Долж-
ность
Стаж работы
в сфере
выполнения
работ
закупаемых
на данном
конкурсе
Квалификация
или
специальность
по диплому,
свидетельству
и другим
документам
об
образовании
Категория,
разряд,
класс по
специальности
(при наличии)
Граж-
данство

        Сноска. Пункт 4 в редакции постановления Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
      4-1. Фонд оплаты труда граждан Республики Казахстан*


п/п
Ф.И.О.
работников
(указать N и
дату выдачи
уд. личности)
Должность
Гражданство
Заработная плата за время
исполнения договора о
государственных закупках
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
3
 
 
 
 
Общий
фонд
оплаты
труда
 
 
 
 
Bсего
оплата
труда
граждан
РК
 
 
 
 

      * может не заполняться
      Сноска. Приложение 6 дополнено пунктом 4-1 в соответствии с постановлением Правительства РК от 02.04.2010 № 280 (порядок введения в действие см. п. 2).
      5. Сведения о доступе к финансовым ресурсам (денежные средства: собственные, кредитные и т.д.). Перечислить ниже
___________________________________________________________________
      Сноска. Пункт 5 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
      6. Сведения о рекомендациях. Перечислить и приложить рекомендательные письма, отзывы других юридических и физических лиц.________________________
      7. (Исключен - постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
      8. (Исключен - постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
      
      Достоверность всех сведений о квалификации подтверждаю.
      Подпись_________________
Приложение 7   
к Типовой конкурсной
документации   
       Сноска. Приложение 7 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).  
  Сведения о квалификации
(заполняется потенциальным поставщиком при закупках услуг)
      1. Наименование потенциального поставщика___________________
      ____________________________________________________________
       Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
      2. Объем аналогичных закупаемым на конкурсе услуг, оказанных потенциальным поставщиком в течение последних пяти лет (при его наличии), в тенге
__________________________________________________________________.

Наименование
оказанных
услуг
Наименование
заказчиков и
номера их телефонов
Место и год
оказания услуг
Стоимость
договора, тенге (может не указываться)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Сноска. Пункт 2 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
      3. Для оказания услуг имеет существенное значение наличие у потенциального поставщика следующих единиц оборудования (механизмов, машин). Потенциальный поставщик должен ответить на все вопросы, перечисленные в таблице ниже:

Вид
оборудования
(механизмов,
машин)
Количество
имеющихся
единиц
Состояние
(новое, хорошее,
плохое)
Собственное,
арендованное
(у кого), будет
приобретено
(у кого)
 
 
 
 
 
 
 
 

      Сноска. Пункт 3 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
      4. Квалификация и опыт работников (указываются работники, которых потенциальный поставщик считает необходимыми для исполнения обязательств по данному конкурсу (лоту)


п/п
Фамилия,
имя
отчество
Долж-
ность
Стаж работы
в сфере
оказания
услуг на
данном
конкурсе
Квалификация
или
специальность
по диплому,
свидетельству
и другим
документам
об
образовании
Категория,
разряд,
класс по
специальности
(при наличии)
Граж-
данство

      Сноска. Пункт 4 в редакции постановления Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п. 3).
      4-1. Фонд оплаты труда граждан Республики Казахстан*


п/п
Ф.И.О. работников
(указать № и дату
выдачи уд. личности)
Должность
Гражданство
Заработная плата за время
исполнения договора о
государственных закупках
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
3
 
 
 
 
Общий фонд
оплаты
труда
 
 
 
 
Всего
оплата
труда
граждан РК
 
 
 
 

      *может не заполняться
      Сноска. Приложение 7 дополнено пунктом 4-1 в соответствии с постановлением Правительства РК от 02.04.2010 № 280 (порядок введения в действие см. п. 2).
      5. Сведения о доступе к финансовым ресурсам (денежные средства: собственные, кредитные и т.д.). Перечислить ниже и приложить копии подтверждающих документов.
___________________________________________________________________
      6. Сведения о рекомендациях. Перечислить и приложить рекомендательные письма, отзывы других юридических и физических лиц_____________________________________.
      7. (Исключен - постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
      8. (Исключен - постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
      
      Достоверность всех сведений о квалификации подтверждаю.
      Подпись_______________
Приложение 8   
к Типовой конкурсной
документации   
       Сноска. Приложение 8 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).       
  Сведения о квалификации
(заполняется потенциальным поставщиком при закупках товаров)
      1. Наименование потенциального поставщика _________________
      ___________________________________________________________
       Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
      2. Объем, аналогичных закупаемым на конкурсе, товаров, поставленных (произведенных) потенциальным поставщиком в течение последних пяти лет (при его наличии), в тенге.

Наименование
товара
Наименование
заказчиков и
номера их телефонов
Место и дата
поставки
товара
Стоимость
договора, тенге (может не указываться)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Сноска. Пункт 2 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
      3. Квалификация и опыт работников (указываются работники, которых потенциальный поставщик считает необходимыми для исполнения обязательств по данному конкурсу (лоту)


п/п
Фамилия,
имя
отчество
Долж-
ность
Стаж работы
в сфере
поставки
товаров
закупаемых
на данном
конкурсе
Квалификация
или
специальность
по диплому,
свидетельству
и другим
документам
об
образовании
Категория,
разряд,
класс по
специальности
(при наличии)
Граж-
данство

        Сноска. Пункт 3 в редакции постановления Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
        4. Сведения о доступе к финансовым ресурсам (денежные средства: собственные, кредитные и т.д.). Перечислить ниже и приложить копии подтверждающих документов____________________________________.
      5. Сведения о рекомендациях. Перечислить и приложить рекомендательные письма, отзывы других юридических и физических лиц______________________________.
      6. (Исключен - постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
      7. (Исключен - постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
      
      Достоверность всех сведений о квалификации подтверждаю.
      Подпись________________
Приложение 9   
к Типовой конкурсной
документации   
       Сноска. Приложение 9 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).    
  Банковская гарантия
Наименование банка_________________________________________
                          (наименование и реквизиты банка)
      Кому______________________________________________________________
    (наименование и реквизиты организатора государственных закупок)
Гарантийное обязательство N_______
      _________________            "___"_________ _____________г.
      (местонахождение)
      Мы были проинформированы, что________________________________
                             (наименование потенциального поставщика)
в дальнейшем "Поставщик", принимает участие в конкурсе по закупке __________,
организованном_______________________________________________________
                  (наименование организатора государственных
________________и готов осуществить поставку (выполнить работу, оказать услугу)
  закупок)
____________________________________________________________________.
наименование товаров, работ, услуг по конкурсу (лоту/-ам)            
      Конкурсной документацией от "___"__________ _____ г. по проведению
вышеназванного конкурса предусмотрено внесение потенциальными
поставщиками обеспечения конкурсной заявки в виде банковской гарантии.
      В связи с этим мы ______________________ настоящим берем на себя
                         (наименование банка)
безотзывное обязательство выплатить Вам по Вашему требованию сумму,
равную_____________________________________________________________
             (сумма в цифрах и прописью)
по получении Вашего письменного требования на оплату, а также письменного подтверждения того, что Поставщик:
      отозвал либо изменил и (или) дополнил заявку на участие в конкурсе после истечения окончательного срока представления заявок на участие в конкурсе;
      признанный участником конкурса, не представил в установленный срок либо отозвал свое конкурсное ценовое предложение;
      определенный победителем конкурса, уклонился от заключения договора о государственных закупках;
      заключив договор о государственных закупках, не исполнил либо несвоевременно исполнил требования, установленные конкурсной документацией, о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках.
      Данное гарантийное обязательство вступает в силу со дня вскрытия конвертов с конкурсными заявками.
      Данное гарантийное обязательство действует до окончательного срока действия конкурсной заявки Поставщика на участие в конкурсе и истекает полностью и автоматически, независимо от того, будет ли нам возвращен этот документ или нет, если Ваше письменное требование не будет получено нами к концу _____________. Если срок действия конкурсной заявки продлен, то данное гарантийное обязательство продлевается на такой же срок.
      Все права и обязанности, возникающие в связи с настоящим гарантийным обязательством, регулируются законодательством Республики Казахстан.
Подпись и печать гаранта                        Дата и адрес
      
Приложение 10   
к Типовой конкурсной
документации   
  Справка об отсутствии задолженности
      Банк (наименование) по состоянию на ______________ подтверждает отсутствие просроченной задолженности перед банком, длящейся более трех месяцев предшествующих дате выдачи справки, согласно типового Плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня и ипотечных компаниях, утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 июля 2002 года N 275, (указать полное наименование юридического лица, тел., адрес, РНН, БИК, и т.д.), обслуживающимся в данном Банке.
      Дата
      Подпись
      М.П.
Приложение 11        
к Типовой конкурсной     
документации         
       Сноска. Приложение 11 исключено постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).                
  Документ о наличии и количестве работников
 
Приложение 12   
к Типовой конкурсной
документации   
       Сноска. Приложение 12 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).            
  Сведения о субподрядчиках по выполнению работ
(соисполнителях при оказании услуг), являющихся
предметом закупок на конкурсе, а также виды работ и услуг
передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам
(соисполнителям)
(указать полное наименование конкурса)

N
п\п
Наименование
субподрядчика
(соисполнителя)
- юридического
лица либо
Ф.И.О.
субподрядчика
(соисполнителя),
являющегося
физическим
лицом
Регистра-
ционный
номер налого-
плательщика
субподрядчика
(соиспол-
нителя), его
полный
юридический и
почтовый
адрес,
контактный
телефон
Наиме-
нование
выпол-
няемых
работ
(оказы-
ваемых
услуг) в
соответ-
ствии с
Техни-
ческой
специ-
фикацией
Объем
выпол-
няемых
работ
(оказы-
ваемых
услуг) в
соответ-
ствии с
Техни-
ческой
специ-
фикацией
в денежном
выражении
Объем
выпол-
няемых
работ
(оказы-
ваемых
услуг) в
соответ-
ствии с
Техни-
ческой
специ-
фикацией в
процентном
выражении
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Всего по данному субподрядчику
(соисполнителю)
 
тенге
 
% объема
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Всего по данному субподрядчику
(соисполнителю)
 
тенге
 
% объема
Итого по всем субподрядчикам
(соисполнителям)
 
тенге
 
% объема

      Настоящим субподрядчик (и) (соисполнитель (и)) потенциального поставщика, подающего заявку на участие в конкурсе (указать полное наименование конкурса) выражают свою осведомленность об условиях участия в государственных закупках способом конкурса (указать полное наименование конкурса) и принимают на себя ответственность за нарушения требований предусмотренных конкурсной документацией в части касающейся субподрядчиков (соисполнителей) потенциального поставщика.

Наименование субподрядчика
(соисполнителя) - юридического
лица либо Ф.И.О. субподрядчика
(соисполнителя), являющегося
физическим лицом
Ф.И.О.
уполномоченного
представителя
субподрядчика
(соисполнителя)
Подпись
 
 
 
       
 
 
 

   
      Объем работ и услуг, передаваемых потенциальным поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) не должен превышать двух третей от общего объема работ и услуг.
      Приложение 13   
к Типовой конкурсной
документации   
  Таблица цен
потенциального поставщика
(наименование потенциального поставщика,
заполняется отдельно на каждый лот)

N
п/п
Содержание
Наименование товара,
работы, услуги
1
Краткое описание
 
2
Страна происхождения (при закупках
работ исключить)
 
3
Завод-изготовитель (при закупках работ
и услуг исключить)
 
4
Единица измерения
 
5
Цена _________за единицу в ______ на
условиях _______________ ИНКОТЕРМС 2000
(пункт назначения)
 
6
Количество (объем)
 
7
Всего цена = стр.5 х стр.6,
в _______
 
8
Общая цена, в ______ на условиях
_________________ИНКОТЕРМС 2000, пункт
назначения, включая все расходы
потенциального поставщика на транспор-
тировку, страхование, уплату таможенных
пошлин, НДС и других налогов, платежей
и сборов, стоимость комплектующих дета-
лей и обязательных запасных частей,
обслуживания в течение начального срока
эксплуатации на единицу измерения,
другие расходы
 

        Потенциальный поставщик вправе указать другие расходы, в том числе:
      размер скидки, в случае ее представления
      Мы согласны с Вашими условиями платежа, оговоренными в конкурсной документации. Предлагаем следующие альтернативные условия платежа
____________________________________________________________________
(перечисляются альтернативные условия платежа, если таковые имеются)
или другие условия
(перечислить______________________________________________________)
при этом предоставляем ценовую скидку
в размере _________________________________________
          (указать в денежном выражении, прописью)
______________                            ________________________
   (Подпись)                                (Должность, фамилия)
М.П.
      Примечание: потенциальный поставщик может не указывать составляющие общей цены, при этом указанная в данной строке цена рассматривается конкурсной комиссией как определенная с учетом всех затрат потенциального поставщика и не подлежит пересмотру.
Приложение 4
к Правилам 
       Сноска. Приложение 4 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
  Типовой договор о государственных закупках товаров/услуг
______________________ "___" _____________ _______ г.
  (Место нахождения)
_____________________________________________, именуемый (ое)(ая) в
      (полное наименование Заказчика)
дальнейшем Заказчик, в
лице ___________________________________________________________, с
      (должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)
одной стороны и __________________________________________________,
             (полное наименование поставщика - победителя конкурса)
именуемый (ое)(ая) в дальнейшем Поставщик, в лице
__________________________________________________________________,
     (должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)
действующего на основании_________________________________________,
                               (Устава, Положения и т.п.)
с другой стороны, на основании Закона "О государственных закупках"
(далее - Закон) и итогов государственных закупок (способом конкурса,
ценовых предложений, одного
источника) _______________________________________________________,
прошедших ___________________ "___"_________ _______ году заключили
настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) и
пришли к соглашению о нижеследующем:
      1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товары/услуги на сумму в размере (указать сумму цифрами и прописью) (далее - цена Договора).
      2. В данном Договоре нижеперечисленные понятия будут иметь следующее толкование:
      1) "Договор" - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Поставщиком в соответствии с Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, зафиксированный в письменной форме, подписанный сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в договоре есть ссылки;
      2) "Цена Договора" означает сумму, которая должна быть выплачена Заказчиком Поставщику в рамках Договора за полное выполнение своих договорных обязательств;
      3) "Товары" означает предметы (вещи) в том числе полуфабрикаты или сырье в твердом, жидком или газообразном состоянии, электрическая и тепловая энергия, объективированные результаты творческой интеллектуальной деятельности, а также вещные права, с которыми можно совершать сделки купли-продажи в соответствии с законами Республики Казахстан, которые Поставщик должен поставить Заказчику в рамках Договора;
      4) "Сопутствующие услуги" означают услуги, обеспечивающие поставку Товаров, такие, например, как транспортировка и страхование, и любые другие вспомогательные услуги, включающие, например, монтаж, пуск, оказание технического содействия, обучение и другие подобного рода обязанности Поставщика, предусмотренные данным Договором;
      5) "Услуги" - деятельность, направленная на удовлетворение потребностей Заказчика, не имеющая вещественного результата;
      6) "Заказчик" - государственные органы, государственные учреждения, а также государственные предприятия, юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилиированные с ними юридические лица;
      7) "Поставщик" - физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках.
       Сноска. Пункт 2 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
      3. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:
      1) настоящий Договор;
      2) перечень закупаемых товаров/услуг;
      3) техническая спецификация;
      4) обеспечение исполнения Договора.
      4. Поставщик обязан в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора внести обеспечение исполнения Договора, в случаях указанных в пункте 156 Правил. Поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения Договора:
      1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика либо на счет, предусмотренный бюджетным законодательством Республики Казахстан для заказчиков, являющихся государственными органами и государственными учреждениями;
      2) банковскую гарантию.
      5. Не допускается совершение Поставщиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору. Не допускается использование Заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного Поставщиком, на цели, не предусмотренные Законом.
      6. Договор о государственных закупках на срок более одного финансового года государственными органами, государственными учреждениями и государственными предприятиями на праве оперативного управления может быть заключен в случае приобретения:
      1) товаров, длительность технологического срока изготовления которых обуславливает их поставку в следующем (последующие) финансовом году (годы) (должна присутствовать справка изготовителя, подтверждающая такой факт);
      2) услуг по организации питания личного состава Вооруженных Сил и других воинских формирований Республики Казахстан. Срок действия такого договора о государственных закупках не должен превышать три года;
      3) услуг на срок более одного финансового года в случаях, установленных законами Республики Казахстан.
      При этом заключение таких договоров о государственных закупках со сроком действия более одного финансового года в случаях, вышепредусмотренных, допускается только с поставщиками, определенными по итогам государственных закупок, проведенных на конкурентной основе.
      Договор о государственных закупках, заключаемый по результатам конкурсов, должен содержать условия согласия поставщика о предоставлении информации об использовании прибыли, полученной как разница между заявленной и условной ценой, в уполномоченный орган по государственным закупкам.
      7. Государственные предприятия на праве хозяйственного ведения, а также юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилиированные с ними юридические лица могут заключить долгосрочный договор о государственных закупках товаров, услуг, необходимых для выполнения мероприятия со сроком завершения в следующем (последующие) финансовом году (годы), установленном в плане развития (бизнес-плане), утвержденном органом управления или высшим органом указанных лиц.
       Сноска. Пункт 7 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
      8. Договор о государственных закупках по аудиту годовой финансовой отчетности может быть заключен на срок не более трех лет.
      9. Поставщик обязуется продать и поставить (оказать), а Заказчик принять и оплатить товар (услугу) в количестве и качестве в соответствии с конкурсной заявкой Поставщика и конкурсной документацией Заказчика, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора. Форма оплаты
___________________________________________________________________
            (перечисление, за наличный расчет, и т.д.)
      10. Сроки выплат__________________________________________________
                     (пример: % после приемки товара в пункте назначения
                     или предоплата или и т.д.)
      11. Необходимые документы, предшествующие оплате:
      _____________________________________________________________
           (счет-фактура или акт приемки-передачи или т.п.)
      Договор о государственных закупках должен предусматривать условия внесения изменений в договор о государственных закупках.
      Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:
      1) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых товаров, услуг, при условии неизменности цены за единицу товара, услуги, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных товаров, услуг. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках товаров, услуг допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных товаров, услуг;
      2) в случае, если поставщик в процессе исполнения заключенного с ним договора о государственных закупках товара предложил при условии неизменности цены за единицу товара более лучшие качественные и (или) технические характеристики либо сроки и (или) условия поставки товара, являющегося предметом заключенного с ним договора о государственных закупках товара;
      3) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на товары, услуги и соответственно суммы договора, если в процессе исполнения договора о государственных закупках цены на аналогичные закупаемые товары, услуги изменились в сторону уменьшения.
      Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным данным пунктом.
      12. Товары или услуги, поставляемые в рамках данного Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации.
      13. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать кому-либо содержание Договора или какого-либо из его положений, а также технической документации, планов, чертежей, моделей, образцов или информации, предоставленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для выполнения настоящего Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения договорных обязательств.
      14. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо вышеперечисленные документы или информацию, кроме как в целях реализации Договора.
      15. Заказчик или его представители могут проводить технический контроль и/или испытания товаров для подтверждения их соответствия технической спецификации, если это оговорено в технической спецификации. Все расходы на эти испытания несет Поставщик. В технической спецификации указывается, какого рода проверки и испытания требуются Заказчику, а также где они должны проводиться. Заказчик должен в письменном виде и своевременно уведомить Поставщика о своих представителях, предназначенных для этих целей.
      16. Технический контроль и испытания могут проводиться на территории Поставщика или его субподрядчика (ов), в месте доставки и/или в конечном пункте назначения товаров. Если они проводятся на территории Поставщика или его субподрядчика (ов), инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.
      17. Если товары, прошедшие технический контроль или испытания, не отвечают технической спецификации, Заказчик может отказаться от них, и Поставщик либо заменяет забракованный Товар, либо внесет необходимые изменения в соответствии с требованиями технической спецификации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.
      18. Ни один пункт вышеуказанного не освобождает Поставщика от гарантий или других обязательств по данному Договору.
      19. Поставщик должен обеспечить упаковку товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения. Упаковка должна выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования товаров.
      20. Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне должны строго соответствовать специальным требованиям, определенным Заказчиком.
      21. Поставка Товаров осуществляется Поставщиком в соответствии с условиями Заказчика, оговоренными в перечне закупаемых Товаров/Услуг следующим образом:
      а) для Товаров, поставляемых из-за границы:
      после отгрузки товара Поставщик должен уведомить Заказчика и страховую компанию по телексу или факсу обо всех деталях транспортировки, включая номер Договора, описание товаров, количество, судно, номер коносамента и его дату, порт и дату отгрузки, порт разгрузки и т.д. Поставщик должен направить Заказчику следующую документацию:
      1) копии счета-фактуры Поставщика с описанием Товаров, указанием количества, цены единицы Товара и общей суммы;
      2) оригинал и 3 копии транспортных накладных;
      3) Копии упаковочного листа с указанием содержимого каждой упаковки;
      4) страховой Сертификат;
      5) гарантийный сертификат Изготовителя или Поставщика;
      6) свидетельство о проведении технического контроля, выданное уполномоченной инспекционной службой, а также отчет о проведении технического контроля на заводе Поставщика (если такое имело место);
      7) сертификат о происхождении товара.
      Вышеуказанные документы должны быть получены Заказчиком, по крайней мере, за одну неделю до прибытия Товаров в порт или пункт доставки, и в случае их неполучения, Поставщик будет нести ответственность за все связанные с этим расходы.
      б) Для местных Товаров:
      1) копии счета-фактуры Поставщика с описанием товаров, указанием количества товаров, цены единицы товаров и общей суммы;
      2) транспортная накладная, железнодорожная квитанция или автогрузовая квитанция;
      3) гарантийный сертификат изготовителя или Поставщика;
      4) свидетельство о проведении технического контроля, выданное уполномоченной инспекционной службой, а также отчет о проведении технического контроля на заводе Поставщика (если такое имело место);
      5) сертификат о происхождении товара.
      22. Товары, поставляемые в соответствии с Договором, должны быть полностью застрахованы в тенге (или в свободно конвертируемой валюте) от порчи или повреждений, связанных с их изготовлением, приобретением, транспортировкой, хранением и доставкой (указать необходимый вид страхования). В страховом полисе Заказчик должен быть назван вместе с Поставщиком как сторона, получающая компенсацию от страховой компании.
      23. Страхование должно быть в размере 110 % от суммы Договора "от склада до склада" при страховании от "всех рисков", включая риски, связанные с военными действиями и забастовками.
      24. Поставщик должен поставить Товары до пункта назначения. Транспортировка этих товаров до пункта назначения осуществляется и оплачивается Поставщиком, а связанные с этим расходы включаются в цену Договора.
      25. В рамках данного Договора Поставщик должен предоставить услуги, указанные в конкурсной документации.
      26. Цены на сопутствующие услуги должны быть включены в цену Договора.
      27. Заказчик может потребовать от Поставщика предоставить следующую информацию о запасных частях, изготовляемых или реализуемых Поставщиком, а именно стоимость и номенклатуру запасных частей, которые Заказчик может выбрать для закупки у Поставщика и использовать их после истечения гарантийного срока.
      28. Поставщик, в случае прекращения производства им запасных частей, должен:
      а) заблаговременно уведомить Заказчика о предстоящем свертывании производства, с тем, чтобы позволить ему произвести необходимые закупки в необходимых количествах;
      б) в случае необходимости, вслед за прекращением производства бесплатно предоставить Заказчику планы, чертежи и техническую документацию на запасные части.
      29. Поставщик гарантирует, что Товары, поставленные в рамках Договора, являются новыми, неиспользованными, новейшими либо серийными моделями, отражающими все последние модификации конструкций и материалов, если Договором не предусмотрено иное. Поставщик далее гарантирует, что Товары, поставленные по данному Договору, не будут иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, при нормальном использовании поставленных Товаров в условиях, обычных для страны Заказчика. В случае появления дефектов в конструкциях, материалах, изготовленных Поставщиком в строгом соответствии с технической спецификацией, представленной Заказчиком, Поставщик не несет ответственности за упущения Заказчика в его (Заказчика) технической спецификации.
      30. Эта гарантия действительна в течение ________________________ после
                                        (указать требуемый срок гарантии)
доставки всей партии Товаров или ее части в зависимости от конкретного случая и их приемки на конечном пункте назначения, указанном в Договоре.
      31. Заказчик обязан оперативно уведомить Поставщика в письменном виде обо всех претензиях, связанных с данной гарантией.
      32. После получения подобного уведомления Поставщик должен как можно скорее произвести ремонт или замену бракованного Товара или его части без каких-либо расходов со стороны Заказчика.
      33. Если Поставщик, получив уведомление, не исправит дефект(ы) в сроки, требуемые Заказчиком, Заказчик может применить необходимые санкции и меры по исправлению дефектов за счет Поставщика и без какого-либо ущерба другим правам, которыми Заказчик может обладать по Договору в отношении Поставщика.
      34. Оплата Поставщику за поставленные Товары будет производиться в форме и в сроки, указанные в пунктах ____ и ___ настоящего Договора.
      35. Цены, указанные Заказчиком в Договоре, должны соответствовать ценам, указанным Поставщиком в его конкурсной заявке.
      36. Никакие отклонения или изменения (чертежи, проекты или технические спецификации, метод отгрузки, упаковки, место доставки, или Услуги, предоставляемые поставщиком и т.д.) в документы Договора не допускаются, за исключением письменных изменений, подписанных обеими сторонами.
      37. Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Поставщику для поставки любой части товаров по Договору, то цена Договора или график поставок, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Поставщика на проведение корректировки в рамках данной статьи должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Поставщиком распоряжения об изменениях от Заказчика.
      38. Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.
      39. Поставщик должен предоставить Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора, если это оговорено в документах конкурсной заявки. Наличие субподрядчиков не освобождает Поставщика от материальной или другой ответственности по Договору.
      40. Поставка Товаров и предоставление Услуг должны осуществляться Поставщиком в соответствии с графиком, указанным в таблице цен.
      41. Задержка с выполнением поставки со стороны Поставщика может привести к следующим санкциям, возлагаемым на него: расторжение Заказчиком Договора с удержанием обеспечения исполнения Договора либо выплата неустойки за несвоевременную поставку.
      42. Если в период выполнения Договора Поставщик или его субподрядчик (и) в любой момент столкнутся с условиями, мешающими своевременной поставке Товаров и предоставлению услуг, Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о факте задержки, ее предположительной длительности и причине (ах). После получения уведомления от Поставщика Заказчик должен оценить ситуацию и может, по своему усмотрению, продлить срок выполнения Договора Поставщиком; в этом случае такое продление должно быть подписано сторонами путем внесения поправки в текст Договора.
      43. За исключением форс-мажорных условий, если Поставщик не может поставить Товары либо предоставить услуги в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитает из цены Договора в виде неустойки сумму в 0,1 % от цены договора за каждый день просрочки.
      44. Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий Договора Заказчик может расторгнуть настоящий Договор или частично, направив Поставщику письменное уведомление о невыполнении обязательств:
      а) если Поставщик не может поставить часть или все Товары в срок(и), предусмотренные Договором, или в течение периода продления этого Договора, предоставленного Заказчиком;
      б) если Поставщик не может выполнить какие-либо другие свои обязательства по Договору.
      45. Поставщик не лишается своего обеспечения исполнения Договора и не несет ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в силу невыполнения его условий, если задержка с выполнением Договора является результатом форс-мажорных обстоятельств.
      46. Для целей настоящего Договора "форс-мажор" означает событие, неподвластное контролю со стороны Поставщика, не связанное с просчетом или небрежностью Поставщика и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться действиями, такими как: военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин и эмбарго на поставки товаров.
      47. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.
      48. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если расторжение Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.
      49. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.
      50. Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанных обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.
      51. Договор о государственных закупках может быть расторгнут на любом этапе в случае выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона, а также оказания организатором государственных закупок содействия Поставщику, не предусмотренного Законом. Поставщик не имеет права требовать оплату только за те затраты, связанные с расторжением Договора по данным основаниям.
      52. Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.
      53. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
      53-1. В случае заключения договора о государственных закупках с отечественными товаропроизводителями или отечественными поставщиками услуг, договор должен содержать условие о предварительной оплате и полной оплате за поставку товаров, либо оказание услуг. При этом срок полной оплаты не должен превышать тридцати календарных дней со дня исполнения обязательств по данному договору.
      Сноска. Приложение 4 дополнено пунктом 53-1 в соответствии с постановлением Правительства РК от 02.04.2010 № 280 (порядок введения в действие см. п. 2).
      54. В случае заключения договора о государственных закупках с нерезидентом Республики Казахстан допускается оформление договора о государственных закупках в предлагаемой им форме с учетом требований законодательства Республики Казахстан.
      55. Договор составляется на государственном и/или русском языках. В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже, рассматривается экземпляр Договора на государственном и/или русском языках. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.
      56. Договор должен быть составлен в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
      57. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.
      58. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.
      59. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.
      60. Поставщик обязан внести обеспечение исполнения Договора в форме, объеме и на условиях, предусмотренных в конкурсной документации.
      60-1. Поставщик обязуется обеспечить казахстанское содержание согласно конкурсной заявке (при его наличии).
      Сноска. Приложение 4 дополнено пунктом 60-1 в соответствии  с постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
      61. Настоящим Договором могут быть предусмотрены иные штрафные санкции, согласованные Заказчиком и Поставщиком в установленном порядке, либо иные условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.
      62. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан (для государственных органов и государственных учреждений) и после внесения Поставщиком обеспечения исполнения Договора, в случаях указанных в пункте 156 Правил.
      63. Адреса и реквизиты Сторон:
           Заказчик                                  Поставщик
      _____________________                   _____________________
      (полное наименование)                   (полное наименование)
      _____________________                   _____________________
      _____________________                   _____________________
            (адрес)                                  (адрес)
      _____________________                   _____________________
         (телефон, факс)                         (телефон, факс)
      _____________________                   _____________________
            (Ф.И.О.)                                  (Ф.И.О.)
      _____________________                   _____________________
           (подпись)                                 (подпись)
      "___"_________ ____г.                   "___"_________ ____г.
      МП.                                     М.П.
      Дата регистрации в территориальном органе казначейства (для государственных органов и государственных учреждений):
________________________
      Настоящий Типовой договор о государственных закупках товаров/услуг регулирует правоотношения, возникающие между Заказчиком и Поставщиком в процессе осуществления Заказчиком государственных закупок товаров/услуг. Заказчик, используя настоящий Договор, должен разработать на основании итогов государственных закупок свой окончательный проект договора о государственных закупках товаров/услуг. При этом любые вносимые в настоящий Договор изменения и дополнения должны соответствовать законодательству Республики Казахстан, в том числе по государственным закупкам, конкурсной документации Заказчика, конкурсной заявке Поставщика и Протоколу об итогах конкурса. Выделенные в настоящем Договоре курсивом разъяснения должны заполняться Заказчиком.
Приложение 5
к Правилам 
      Сноска. Приложение 5 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
  Типовой договор о государственных закупках работ
______________________ "___" _____________ _______ г.
  (Место нахождения)
_____________________________________________, именуемый (ое)(ая) в
      (полное наименование Заказчика)
дальнейшем Заказчик, в лице _______________________________________
________________________________________________________________, с
      (должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)
одной стороны и __________________________________________________,
             (полное наименование поставщика - победителя конкурса)
именуемый (ое)(ая) в дальнейшем Поставщик, в лице
__________________________________________________________________,
     (должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)
действующего на основании_________________________________________,
                               (Устава, Положения и т.п.)
с другой стороны, на основании Закона "О государственных закупках"
(далее - Закон) и итогов государственных закупок (способом конкурса,
ценовых предложений, одного источника)
__________________________________________________________________,
прошедшего _________________ "___"_________ _______ году заключили
настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) и
пришли к соглашению о нижеследующем:
      1. Организатор государственных закупок - (указать наименование организатора государственных закупок) объявил государственные закупки (краткое описание работ) для Заказчика и принял конкурсную заявку Подрядчика на выполнение этих работ на сумму в размере (указать сумму цифрами и прописью) (далее - цена Договора).
      2. Работы выполняются по Проекту (название проекта, наименование и местонахождение объекта)_________________________________________________________
      Генеральный проектировщик (наименование организации и адрес)
      _____________________________________________________________
      3. В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:
      1) "Заказчик" - государственные органы, государственные учреждения, а также государственные предприятия, юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилиированные с ними юридические лица;
      2) "Генеральный подрядчик" (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);
      3) "Субподрядчик (соисполнитель)" означает лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);
      4) "Технадзор" означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;
      5) "Объект" - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;
      6) "Участок" означает территорию, отведенную для строительства Объекта или производства работ;
      7) "Цена Договора" означает общую сумму Договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком;
      8) "Договор" - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственных закупках" и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на строительство зданий и сооружений и ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и Субподрядчиками;
      9) "Временные сооружения" означает все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта;
      10) "Материалы" означают все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для строительства Объекта;
      11) "Оборудование" означает все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства Объекта;
      12) "Срок продолжительности строительства" означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить строительство Объекта;
      13) "Дни" - календарные дни, "месяцы" - календарные месяцы;
      14) "Изменения" - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;
      15) "Дефект" - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;
      16) "Период устранения недоделок и дефектов" - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.
       Сноска. Пункт 3 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
      4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:
      1) настоящий Договор;
      2) предмет Договора/перечень закупаемых работ;
      3) техническая спецификация;
      4) обеспечение исполнения Договора (этот подпункт указывается, если в конкурсной документации предусматривалось внесение обеспечения исполнения договора);
      5) проектно-сметная документация/рабочие чертежи (указать номера чертежей и их даты):
      Документ
      Название
      Номер и дата
      6) Дополнения (при наличии таковых):
      Документ
      Название
      Номер и дата
      7) Прочие документы: (указать дополнительные документы, которые Заказчик хочет внести в документы Договора)
      _____________________________________________________________
      _____________________________________________________________
      5. Поставщик обязан в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора внести обеспечение исполнения Договора, в случаях указанных в пункте 156 Правил. Поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения Договора:
      1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика либо на счет, предусмотренный бюджетным законодательством Республики Казахстан для заказчиков, являющихся государственными органами и государственными учреждениями;
      2) банковскую гарантию.
      6. Не допускается совершение Поставщиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору. Не допускается использование Заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного Поставщиком, на цели, не предусмотренные Законом.
      7. Договор о государственных закупках на срок более одного финансового года может быть заключен государственными органами, государственными учреждениями и государственными предприятиями на праве оперативного управления в случае приобретения работ со сроком их завершения в следующем (последующие) финансовом году (годы), предусмотренном в проектно-сметной документации прошедшей государственную экспертизу.
      При этом заключение таких договоров о государственных закупках со сроком действия более одного финансового года в случаях, вышепредусмотренных, допускается только с поставщиками, определенными по итогам государственных закупок, проведенных на конкурентной основе.
      Договор о государственных закупках, заключаемый по результатам конкурсов, должен содержать условия согласия поставщика о предоставлении информации об использовании прибыли, полученной как разница между заявленной и условной ценой, в уполномоченный орган по государственным закупкам.
      Государственные предприятия на праве хозяйственного ведения, а также юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилиированные с ними юридические лица могут заключить долгосрочный договор о государственных закупках работ необходимых для выполнения мероприятия со сроком завершения в следующем (последующие) финансовом году (годы), установленном в плане развития (бизнес-плане), утвержденном органом управления или высшим органом указанных лиц.
      Сноска. Пункт 7 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
      8. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.
      8-1. Договор о государственных закупках с отечественными поставщиками работ должен содержать условие о предварительной оплате и полной оплате за осуществление работ, при этом срок полной оплаты не должен превышать тридцати календарных дней со дня исполнения обязательств по данному договору.
      Сноска. Приложение 5 дополнено пунктом 8-1 в соответствии с постановлением Правительства РК от 02.04.2010 № 280 (порядок введения в действие см. п. 2).
      9. В случае заключения договора о государственных закупках с нерезидентом Республики Казахстан допускается оформление договора о государственных закупках в предлагаемой им форме с учетом требований законодательства Республики Казахстан.
      10. Договор составляется на государственном и/или русском языках.
      В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже, рассматривается экземпляр Договора на государственном и/или русском языках. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.
      11. Договор о государственных закупках должен предусматривать условия внесения изменений в договор о государственных закупках.
      Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:
      1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно цены договора, если в процессе исполнения договора о государственных закупках цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения;
      2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном бюджетным и иным законодательством Республики Казахстан;
      3) в части уменьшения либо увеличения цены договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;
      4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах либо стоимости труда и материальных ресурсов, связанных с изменением законодательства Республики Казахстан, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам, при условии внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу.
      Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 39 Закона.
      12. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов строительства Объекта, имеет силу только в письменном виде.
      13. Подрядчик может заключать Договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда), и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.
      14. При наличии на Участке субподрядчиков Подрядчик должен координировать свои работы с ними.
      15. Заказчик передает Подрядчику проектно-сметную документацию на строительство (ремонт, реконструкцию) объекта. (При проведении конкурса по государственным закупкам на условии строительства "под ключ", данное условие должно быть оговорено в данном Договоре).
      16. Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.
      17. Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.
      18. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.
      19. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком и не указанные в конкурсной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.
      20. Подрядчик обеспечивает страховое покрытие на имя Заказчика на период от Даты начала работ до полного окончания работ, включая период устранения дефектов.
      Объекты страхования и суммы
___________________________________________________________________
   (страхование поставки оборудования, страхования людей и т.д.)
      21. Страховые полисы и сертификаты должны быть предоставлены Подрядчиком Заказчику для утверждения до Даты начала работ.
      22. Если Подрядчик не представляет требуемые сертификаты, Заказчик может произвести страхование, которое должен был обеспечить Подрядчик, и удержать эти расходы из Стоимости Договора.
      23. Никакие изменения условий страхования Подрядчик не может делать без согласия Заказчика.
      24. Обе стороны должны соблюдать все условия страховых полисов.
      25. Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.
      26. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.
      27. Заказчик разрешает Подрядчику пользоваться всем Участком, отведенным под строительство Объекта. Если часть Участка под строительство не передана к Дате передачи Участка, и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае Заказчик должен продлить срок окончания работ на срок задержки передачи этого Участка.
      28. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также разработчики проектно-сметной документации всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.
      29. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.
      30. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Поставщик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
      31. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.
      32. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.
      33. Подрядчик в течение срока _________________ представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по строительству Объекта, а также график производства выплат со стороны Заказчика, в соответствии с его конкурсной заявкой.
      34. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.
      35. Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.
      36. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика(ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.
      37. Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и (или) заменяет конструкцию.
      38. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.
      39. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.
      40. Форма оплаты ____________________________________________
                        (перечисление, за наличный расчет, и т.д.)
      41. Виды и сроки выплат
      _____________________________________________________________
      (указать, как будут произведены выплаты и сроки их выплаты:
      авансовый платеж, текущие выплаты, окончательная оплата)
      42. Необходимые документы, предшествующие оплате:
___________________________________________________________________
(счет-фактура или акт приемки-передачи выполненных работ или т.п.)
      43. Заказчик может произвести авансовый платеж (предоплату) Подрядчику в сумме _________. Подрядчик должен использовать выплаченный аванс только на оплату материалов, оборудования и заработную плату, требуемую для выполнения работ по настоящему Договору.
      44. В случае осуществления Заказчиком авансовых платежей, ежемесячные платежи корректируются с вычетом сумм авансовых платежей в размерах пропорционально объемам выполненных работ ___________. Срок платежей ____________.
      45. Если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающуюся ему сумму в сроки, указанные в Договоре, то в этих случаях он выплачивает Подрядчику неустойку по задержанным платежам в размере 0,1 % от причитающейся суммы __________ за каждый день просрочки. Оплата неустойки производится вместе со следующим платежом. Процент неустойки начисляется с даты, когда должен быть произведен платеж и заканчивается датой, когда был произведен последний платеж.
      46. Следующие события влекут за собой изменения сроков продолжительности работ или денежные компенсации Подрядчику:
      1) Заказчик не разрешает пользоваться всеми участками Объекта, что задерживает выполнение работ. В этом случае Заказчик обязан продлить срок выполнения работ по настоящему Договору;
      2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированное Договором. В случае, если данные испытания не указывают на какие-либо Дефекты, то время остановки работ для проведения испытания добавляются к договорному сроку выполнения работ;
      3) задерживается авансовый платеж;
      4) при наличии на Объекте нескольких подрядчиков, составленный Заказчиком график работ для других подрядчиков негативно влияет на сроки выполнения работ Подрядчика по данному Договору.
      Сумма компенсаций согласовывается с подрядчиком.
      47. Денежная компенсация будет выплачена Подрядчику только после завершения всех работ и устранения перечня недоделок и Дефектов.
      Сноска. Пункт 47 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 02.04.2010 № 280 (порядок введения в действие см. п. 2).
      48. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.
      Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на ______ лет.
      Сноска. Пункт 48 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 02.04.2010 № 280 (порядок введения в действие см. п. 2).
      49. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.
      50. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:
      1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;
      2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до _________________ количества дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;
      3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;
      4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение _____________ дней;
      5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;
      6) Заказчик не выплачивает Подрядчику подтвержденную Технадзором Заказчика сумму в течение _____________ дней, следующих за датой подтверждения суммы;
      7) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.
      51. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.
      52. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.
      53. В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.
      54. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.
      55. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:
      1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;
      2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.
      Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.
      56. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.
      57. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.
      58. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.
      59. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.
      60. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.
      61. Подрядчик предоставляет Заказчику график получения материалов и оборудования на Участке. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Заказчиком. В случае, если Подрядчик задерживает разгрузку и хранение своих материалов и оборудования, и если такая задержка может нанести ущерб осуществлению работ в целом, Заказчик может осуществить разгрузку и хранение материалов и оборудование Подрядчика (но не обязан делать это) за счет Подрядчика. В этом случае Заказчик обязан уведомить Подрядчика не менее чем за один рабочий день об осуществлении таких работ, с указанием даты начала и места работ. В случае, если такую разгрузку или хранение осуществляет Заказчик, весь риск, связанный с ущербом или повреждением вышеупомянутого, несет Подрядчик.
      Сноска. Пункт 61 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 02.04.2010 № 280 (порядок введения в действие см. п. 2).
      62. Материалы и оборудование, поставляемые Заказчиком, принимаются и проверяются совместно Заказчиком и Подрядчиком. Разгрузку на стройплощадке осуществляет Подрядчик. Такая приемка должна быть засвидетельствована письменным документом о приемке, который подготавливается Подрядчиком. Любая недостача или повреждение применительно к таким материалам и оборудованию должны быть четко зафиксированы в письменном документе о приемке. После приемки таких материалов и оборудования Подрядчик несет полную ответственность за обработку и хранение таких материалов и оборудования, и несет полную ответственность в случае утраты или повреждения вышеуказанного. Любые излишки материалов или оборудования, остающиеся после завершения Подрядчиком своих работ, должны быть возвращены Заказчику.
      63. В случае, если Договором предусмотрена поставка материалов или оборудования Заказчика, Подрядчик должен заблаговременно уведомить Заказчика о сроках, которые могут оказаться необходимыми для их поставки. Эти сроки должны быть предусмотрены графиком работ Подрядчика.
      64. Если в соответствии с Договором Заказчик должен обеспечить электричество и воду в обоснованных количествах для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик несет ответственность за выполнение подключения и за распределение воды и электроэнергии от точек подключения, определяемых Заказчиком. Перерывы в обеспечении этими услугами могут являться основанием для изменения срока продолжительности работ.
      65. Подрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.
      66. В случае, если Подрядчик окажется не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требует настоящий Договор, Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.
      67. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия).
      68. Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика.
      69. Дата Акта Рабочей комиссии считается датой завершения работ.
      70. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию (Актом Государственной комиссии).
      71. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,1 процент от цены договора за каждый день просрочки.
      72. Сроком начала работ считается дата вступления в силу настоящего Договора (либо данная дата определяется Договором).
      73. Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору не позднее (указать количество дней) календарных дней после начала работ.
      73-1. Поставщик (подрядчик) обязуется обеспечить казахстанское содержание согласно конкурсной заявке (при его наличии).
      Сноска. Приложение дополнено пунктом 73-1 в соответствии с постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
      74. Заказчик обязуется выплатить Подрядчику за объем выполненных по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре.
      75. Из суммы выполненных Подрядчиком работ ежемесячно (или указать другой период) Заказчик удерживает 5 % стоимости выполненных работ, которые выплачиваются Подрядчику после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов (далее - Окончательная оплата).
      76. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов.
      77. Настоящим Договором могут быть предусмотрены иные штрафные санкции, согласованные Заказчиком и Подрядчиком в установленном порядке, либо иные условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.
      78. Подрядчик обязан внести обеспечение исполнения Договора в форме, объеме и на условиях, предусмотренных в конкурсной документации (если внесение такого обеспечения предусматривается в конкурсной документации).
      79. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан (для государственных органов и учреждений) и после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора, в случаях указанных в пункте 156 Правил.
      80. Адреса и реквизиты Сторон:
           Заказчик                                  Поставщик
      _____________________                   _____________________
      (полное наименование)                   (полное наименование)
      _____________________                   _____________________
      _____________________                   _____________________
            (адрес)                                  (адрес)
      _____________________                   _____________________
         (телефон, факс)                         (телефон, факс)
      _____________________                   _____________________
            (Ф.И.О.)                                  (Ф.И.О.)
      _____________________                   _____________________
           (подпись)                                 (подпись)
      "___"_________ ____г.                   "___"_________ ____г.
      МП.                                     М.П.
      Дата регистрации в территориальном подразделении казначейства (для государственных органов, государственных учреждений): _________________________
      Настоящий Типовой договор о государственных закупках работ регулирует правоотношения, возникающие между Заказчиком и Подрядчиком в процессе осуществления Заказчиком государственных закупок работ. Заказчик, используя настоящий Договор, должен разработать на основании итогов государственных закупок свой проект договора о государственных закупках работ. При этом любые вносимые в настоящий Договор изменения и дополнения должны соответствовать законодательству Республики Казахстан, в том числе по государственным закупкам, конкурсной документации Заказчика, конкурсной заявке Подрядчика и протоколу об итогах конкурса. Выделенные в настоящем Договоре курсивом разъяснения должны заполняться Заказчиком.
Приложение 6
к Правилам
       Сноска. Приложение 6 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
  Форма объявления об осуществлении государственных закупок
способом конкурса
       Сноска. Заголовок приложения 6 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
____________________________________________________________________
(наименование, почтовый и электронный адреса организатора
государственных закупок)
объявляет о проведении конкурса по государственным закупкам следующих
товаров (работ, услуг): ____________________________________________
                       (наименование осуществляемых государственных
                       закупок товаров, работ, услуг)
      Товар должен быть доставлен (работы выполнены/услуги оказаны):
____________________________________________________________________
   (указывается место поставки товаров, работ, услуг и их объемы)
(организатор государственных закупок вправе сделать ссылку, что полный перечень закупаемых товаров, работ, услуг, их количество и подробная спецификация указаны в конкурсную документацию).
      Требуемый срок поставки товаров (выполнения работ/оказания услуг)
____________________________________________________________________
      К конкурсу допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие
квалификационным требованиям, указанным в п. 1 ст. 8 Закона Республики
Казахстан "О государственных закупках".
      Пакет копии конкурсной документации можно получить в срок до
"___"___________ ________ года
(указать время и дату за 24 часа до вскрытия конвертов с конкурсными
заявками)
включительно по адресу: _____________________, комната N_____с ____
до ___ часов после представления потенциальным поставщиком документа об
оплате конкурсной документации (в случае, если таковая предусмотрена
конкурсной документацией) и/или по электронной почте по адресу
________________________
      Стоимость пакета копии конкурсной документации составляет
___________тенге и вносится на счет_________________________________
                           (указать соответствующий счет организатора
                           государственных закупок);
(данный абзац исключается, если оплата не предусмотрена).
      Конкурсные заявки на участие в конкурсе, запечатанные в
конверты, представляются (направляются) потенциальными поставщиками в
___________________________________________________________________
   (указать наименование организатора государственных закупок)
по адресу: ________________________________________________________
                   (указать полный адрес, N ком.)
      Окончательный срок представления заявок на участие в конкурсе до
_______________________
(указать время и дату).
      Конверты с заявками на участие в конкурсе будут вскрываться в
_______________________ по следующему адресу: _____________________
(указать время и дату)                (указать полный адрес, N ком.)
      Дополнительную информацию и справку можно получить по
телефону: __________________________________________
            (указать код города и номер телефона)
      Уполномоченный представитель организатора государственных закупок
товаров, работ, услуг ______________________________________________
                  (указывается Ф.И.О., должность и контактный телефон)
Приложение 7
к Правилам
  Протокол встречи с потенциальными поставщиками по разъяснению
конкурсной документации
________________________
(Название конкурса)
      __________________________                  _________________
      (Место проведения встречи)                    (Время и дата)
      1. Лица представляющие организатора государственных закупок:
___________________________________________________________________
(уполномоченный представитель организатора государственных закупок,
иные специалисты организатора государственных закупок и привлеченные
эксперты, представлявшие организатора государственных закупок на
встрече с потенциальными поставщиками, с указанием их Ф.И.О.,
контактных телефонов)
провели встречу по разъяснению положений конкурсной документации
следующим лицам ___________________________________________________
               (об уполномоченных представителях потенциальных
поставщиков, присутствовавших на встрече с организатором
государственных закупок, с указанием их Ф.И.О., а также документа,
подтверждающего полномочие такого лица представлять потенциального
поставщика на встрече с организатором государственных закупок по
разъяснению положений конкурсной документации)
      2. На встрече потенциальными поставщиками были заданы вопросы по
разъяснению положений конкурсной документации:
___________________________________________________________________
          (по каким положениям были заданы вопросы)
      3. Уполномоченными представителями организатора государственных
закупок были даны следующие ответы на заданные вопросы:
___________________________________________________________________
(указать кем из присутствующих представителей организатора
государственных закупок были даны ответы с указанием их ф.и.о.,
контактных телефонов)
      4. Представители организатора государственных закупок в результате встречи по разъяснению конкурсной документации РЕШИЛИ:
      1) признать конкурсную документацию, требующую изменения (дополнения)
___________________________________________________________________
(указать какое именно положение конкурсной документации необходимо
изменить(дополнить)
      2) признать отсутствие необходимости внесения изменения (дополнения)
в конкурсную документацию
___________________________________________________________________
      (подписи уполномоченных представителей потенциальных поставщиков, присутствовавших на встрече с организатором государственных закупок, с указанием их Ф.И.О., а также документа, подтверждающего полномочие такого лица, представлять потенциального поставщика на встрече с организатором государственных закупок по разъяснению положений конкурсной документации)
___________________________________________________________________
      (подписи уполномоченного представителя организатора государственных закупок, иных специалистов организатора государственных закупок и привлеченных экспертов, представлявших организатора государственных закупок на встрече с потенциальными поставщиками, с указанием их Ф.И.О.)
Приложение 8
к Правилам
  Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
по государственной закупке товаров, работ, услуг
___________________________________
(название конкурса)
      __________________________                  _________________
          (Место вскрытия)                          (Время и дата)
      1. Конкурсная комиссия в составе:
___________________________________________________________________
(указывается Ф.И.О., должность председателя, его заместителя, членов
конкурсной комиссии, дата, время и место вскрытия заявок на участие
в конкурсе) произвела процедуру вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе.
      2. Копия конкурсной документации предоставлена следующим
потенциальным поставщикам: _______________________________________.
                          (наименование, адрес всех потенциальных
поставщиков, которым представлена копия конкурсной документации)
      3. Заявки на участие в конкурсе следующих потенциальных
поставщиков _______________________________________________________
            (указывается наименование, адрес всех потенциальных
поставщиков, представивших заявки на участие в конкурсе после
истечения окончательного срока представления заявок на участие в
конкурсе) возвращены невскрытыми на основании_____________________.
      4. Заявки на участие в конкурсе следующих потенциальных
поставщиков, представивших их в установленные сроки, до истечения
окончательного срока представления заявок на участие в конкурсе:
___________________________________________________________________
(наименование, адрес всех потенциальных поставщиков, представивших
конкурсные заявки до истечения окончательного срока представления
конкурсных заявок, время представления заявки на участие в конкурсе
в хронологическом порядке в соответствии с журналом регистрации
заявок на участие в конкурсе) вскрыты и они содержат:
___________________________________________________________________
(указывается перечень документов, содержащихся в заявке, информация
об отзыве и изменении заявок на участие в конкурсе, количество
листов документов конкурсной заявки), которые оглашены всем
присутствующим при вскрытии заявок на участие в конкурсе.
      5. При вскрытии конкурсных заявок присутствовали следующие
потенциальные поставщики: _________________________________________
                         (наименование, адрес всех потенциальных
поставщиков, присутствовавших при вскрытии заявок на участие в
конкурсе, Ф.И.О. их уполномоченных представителей).
      Ф.И.О., подписи председателя, членов и секретаря конкурсной комиссии.
Приложение 9
к Правилам
       Сноска. Приложение 9 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
  Протокол о допуске к участию в конкурсе
Конкурс по закупке ____________________
                   (название конкурса)
      __________________________                  _________________
          (Местонахождение)                         (Время и дата)
      1. Конкурсная комиссия в составе:
___________________________________________________________________
         (перечислить состав Конкурсной комиссии)
рассмотрела заявки на участие в конкурсе по государственным закупкам
__________________________________________________________________.
      2. Информация о привлечении экспертов, представленных ими заключений по соответствию предложенных в заявке на участие в конкурсе товаров, работ, услуг технической спецификации.
      3. Заявки на участие в конкурсе следующих потенциальных поставщиков, представивших их в установленные сроки до истечения окончательного срока представления заявок на участие в конкурсе:
___________________________________________________________________
      (в хронологическом порядке в соответствии с журналом регистрации заявок на участие в конкурсе указывается наименование, адрес всех потенциальных поставщиков, представивших конкурсные заявки до истечения окончательного срока представления конкурсных заявок, время представления заявки на участие в конкурсе, перечень документов, содержащихся в заявке, информация об отсутствии того или иного документа, предусмотренного конкурсной документацией информация об отзыве и изменении заявок на участие в конкурсе и другая информация) оглашены всем присутствующим в заседании конкурсной комиссии.
      4. Следующие конкурсные заявки на участие в конкурсе отклонены к участию в конкурсе:
___________________________________________________________________
      (указываются потенциальные поставщики (его реквизиты), конкурсные заявки на участие, которых отклонены с указанием причины: не соответствуют квалификационным требованиям; не соответствуют требованиям конкурсной документации, нарушены требования статьи 6 Закона).
      5. Конкурсные заявки потенциальных поставщиков, которые соответствуют квалификационным требованиям и иным требованиям конкурсной документации _______________________________ (указывается перечень всех поставщиков, по каждому лоту отдельно).
      6. Информация о результатах применения относительного значения критериев, предусмотренных пунктом 4 статьи 17 Закона, ко всем заявкам, представленным на участие в данном конкурсе.
      Допускается оформление общего протокола о допуске к участию в конкурсе при условии указания в нем участников конкурса по каждому лоту.
      Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе путем открытого голосования РЕШИЛА:
      1. Допустить к участию в конкурсе следующих потенциальных поставщиков: _____________________________(указать перечень потенциальных поставщиков допущенных к участию в конкурсе). Определить следующие значения критериев оценки конкурсных заявок потенциальных поставщиков за исключением лица, нарушившего требования статьи 6 Закона согласно нижеприложенной форме.
      2. не допустить к участию в конкурсе следующих потенциальных поставщиков: _____________________________ (указать перечень потенциальных поставщиков не допущенных к участию в конкурсе).
      3. назначить день, время и место приема конвертов с конкурсными ценовыми предложениями на _____________________________
      4. назначить заседание конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению конкурсных ценовых предложений на _____________________________ (указать день, время, место заседания конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению конкурсных ценовых предложений но не ранее трех рабочих со дня извещения заинтересованных лиц.)
      5. организатору государственных закупок представить (направить) копии данного протокола о допуске к участию в конкурсе
___________________________________________________________________
      (указать потенциальных поставщиков, сведения о которых внесены в журнал регистрации заявок на участие в конкурсе) и разместить текст данного протокола на интернет-ресурсе Заказчика
      За данное решение проголосовали:
      ЗА - ______ голосов (ф.и.о. членов конкурсной комиссии);
      Против - ________ голосов (ф.и.о. членов конкурсной комиссии).
       Расчет процентных влияний на условную цену
      конкурсной заявки потенциального поставщика

N
п/п
Наиме-
нование
потен-
циального
постав-
щика
Номер
лота
Процентное влияние на условную цену
потенциального поставщика с учетом
следующих критерий оценки, в процентах
Опыт
работы
на рынке
товаров,
работ,
услуг,
являю-
щихся
пред-
метом
прово-
димых
государ-
ственных
закупок
Наличие
специалистов,
обладающих
уровнем
профессио-
нальной
квалификации
 
Наличие
документа о
добровольной
сертификации
товаров для отечествен-
ного това-
ропроизводи-
теля в
соот-
ветствии
с законода-
тельством
Республики
Казахстан о
техническом
регули-
ровании
Наличие
сертифици-
рованной
системы
(сертифици-
рованных
систем)
менеджмента
качества
в соот-
ветствии с
требо-
ваниями
государ-
ственных
стандартов
по закупаемым товарам, работам, услугам
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  продолжение таблицы

Процентное влияние на условную
цену потенциального поставщика
с учетом следующих критерий
оценки, в процентах
итого
суммарное
процентное
влияние на
условную
цену
конкурсной
заявки
Процентное
влияние на
условную цену
с учетом,
в процентах
Все-
го
функцио-
нальные,
техни-
ческие и
качест-
венные
характе-
ристики
товаров,
работ,
услуг
Расходы на
эксплуа-
тацию,
техни-
ческое
обслужи-
вание
и ремонт
Предо-
ставление
гарантии
эксплуа-
тационных
характе-
ристик
предла-
гаемых
товаров
и услуг.
Статуса отечест-
венного товаро-
произво-
дителя, отечест-
венного постав-
щика работ, услуг
Казах-
станское содержа-
ние
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Подписи председателя, его заместителя, членов и секретаря конкурсной комиссии
Приложение 10
к Правилам 
      Сноска. Приложение 10 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п. 3).
  Протокол об итогах государственных закупок способом конкурса
по закупке ____________________
            (название конкурса)
      __________________________                  _________________
          (Местонахождение)                         (Время и дата)
      1. Конкурсная комиссия в составе: ______________________________________ (перечислить состав конкурсной комиссии) конкурс (с использованием двухэтапных процедур) по государственным закупкам ______________________________________ (кратко описать закупаемые товары, работы, услуги).
      2. Сумма, выделенная для закупки (указать сумму) в тенге по каждому лоту отдельно.
      3. Следующие заявки на участие в конкурсе были допущены:
___________________________________________________________________
(указать заявки на участие в конкурсе потенциальных поставщиков, допущенных к конкурсу в соответствии с протоколом о допуске)
      4. Конверты с конкурсными ценовыми предложениями потенциальных поставщиков ______________________________________ (указываются наименования потенциальных поставщиков) ценовые предложения которые, не были приняты к оценке и сопоставлению в связи с их представлением по истечении окончательного времени для их регистрации.
      5. Конкурсные ценовые предложения участников конкурса, представивших конкурсные ценовые предложения до истечения окончательного времени для их регистрации к участию заседания конкурсной комиссии: _____________________________________________________
                                (указываются Ф.И.О. участников конкурса либо их уполномоченных представителей, в хронологическом порядке согласно журналу регистрации конвертов с конкурсными ценовыми предложениями) вскрыты и они содержат: ____________________________________________________________________________________
(указываются конкурсные ценовые предложения участников конкурса в хронологическом порядке их регистрации в журнале регистрации конвертов с конкурсными ценовыми предложениями а) которые оглашены всем присутствующим при вскрытии конвертов с конкурсными ценовыми предложениями участников конкурса.
      6. Конкурсные ценовые предложения отклонены: ______________________________________ (указываются Ф.И.О. участников конкурса либо их уполномоченных представителей, конкурсные ценовые предложения, которых отклонены с указанием причины: превышение конкурсного ценового предложения над суммой, выделенной для закупок товаров, работ, услуг; конкурсное ценовое предложение, являющиеся демпинговой,)
      7. Условные цены участников конкурса ______________________________________ (указывается условная цена участников конкурса с учетом процентного значения критериев, установленных в конкурсной документации с целью определения участника конкурса, предлагающего наиболее качественные товары, работы, услуги)
      Конкурсная комиссия по результатам оценки и сопоставления путем открытого голосования РЕШИЛА:
      1) признать выигравшей конкурсную заявку участника конкурса ______________________________________ (указать наименование и местонахождение участника конкурса, а также условия, на которых он признан победителем).
      или
      признать конкурс (с применением двухэтапных процедур) по государственным закупкам ______________________________________(наименование конкурса)
      несостоявшимся
      (Если при рассмотрении, оценке и сопоставлении конкурсных ценовых предложений участников конкурса не был определен победитель конкурса или все конкурсные ценовые предложения были отклонены, указать соответствующую причину)
      2) Заказчику (заказчикам) ______________________________________
                                (перечислить наименование и
местонахождение каждого заказчика)
в срок до _______ года заключить договор о государственных закупках с
___________________________________________________________________
      (указать наименование победителя конкурса );
      3) Организатору государственных закупок
___________________________________________________________________
      (указать наименование организатора государственных закупок)
разместить текст данного протокола об итогах конкурса по государственным закупкам товаров, работ, услуг на интернет-ресурсе Заказчика.
      За данное решение проголосовали:
      ЗА - ____ голосов (ф.и.о. членов конкурсной комиссии);
      Против - ____ голосов (ф.и.о. членов конкурсной комиссии).
      Подписи председателя, членов и секретаря конкурсной комиссии
Приложение 11
к Правилам
       Сноска. Приложение 11 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
   Протокол об итогах государственных закупок способом из одного
источника
____________________
(название конкурса)
      __________________________                  _________________
          (Место нахождение)                        (Время и дата)
      1. Организатор государственных закупок
      _____________________________________________________________
                      (название, адрес)
провел закупки способом из одного источника. ______________________
                 (кратко описать закупаемые товары, работы, услуги).
      2. Сумма, выделенная для закупки (указать сумму) тенге.
      3. Обоснования применения данного способа
      _____________________________________________________________
(приложить решение Заказчика об осуществлении государственных
закупок из одного источника, номер, дату приказа)
      4. Соответствие поставщика квалификационным требованиям
___________________________________________________________________
      (указывается соответствие либо несоответствие требованиям
предусмотренных пунктом 1 статьи 8 Закона)
      5. Наименование и местонахождение поставщика с которым будет
заключен договор и, цена такого договора:
_________________________________________________________
      6. Информация о привлечении экспертов, представленных ими заключений.
      7. Организатор государственных закупок по результатам данных
закупок способом из одного источника РЕШИЛ:
      1) закупить товары (работы, услуги) у поставщика ________________________
(указать наименование и местонахождение поставщика).
      или
      признать государственные закупки способом из одного источника
________________________
      несостоявшимся (указать соответствующую причину)
      2) Заказчику (заказчикам) ________________________
(перечислить наименование и местонахождение каждого заказчика)
в срок до ____ года заключить договор о государственных закупках с
___________________________________________________________________
        (указать наименование поставщика).
      3) Организатору государственных закупок
___________________________________________________________________
      (указать наименование организатора государственных закупок)
направить текст настоящего протокола на интернет-ресурс Заказчика.
       Подписи уполномоченного представителя организатора государственных закупок и первого руководителя либо ответственного секретаря или иного осуществляющего полномочия ответственного секретаря должностного лица, определенного Президентом Республики Казахстан, заказчика либо лица, исполняющего его обязанности.
Приложение 12
к Правилам 
  Банковская гарантия
(форма обеспечения исполнения
договора о государственных закупках)
      Наименование банка: _________________________________________
                              (наименование и реквизиты банка)
      Кому: _______________________________________________________
                   (наименование и реквизиты заказчика)
      Гарантийное обязательство N___
      __________________                 "___"___________ _____ г.
      (место нахождения)
      Принимая во внимание, что __________________________________,
                                     (наименование поставщика)
"Поставщик", заключил (ит)* договор о государственных закупках N__
от ______ г. (далее - Договор) на поставку (выполнение, оказание)
_______________________________________________________и Вами было
      (описание товаров, работ или услуг)
предусмотрено в Договоре, что Поставщик внесет обеспечение его
исполнения в виде банковской гарантии на общую сумму
_________ тенге, настоящим _______________________________________
                                    (наименование банка)
подтверждаем, что являемся гарантом по вышеуказанному Договору и берем на себя безотзывное обязательство выплатить Вам по Вашему требованию сумму, равную
__________________________________________________________________
                  (сумма в цифрах и прописью)
по получении Вашего письменного требования на оплату, а также письменного подтверждения того, что Поставщик не исполнил или исполнил ненадлежащим образом свои обязательства по Договору.
      Данное гарантийное обязательство вступает в силу с момента его подписания и действует до момента полного исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.
      Все права и обязанности, возникающие в связи с настоящим гарантийным обязательством, регулируются законодательством Республики Казахстан.
      Подпись и печать гарантов                              Дата и адрес
      (В лице первого руководителя банка (филиала банка) или его заместителя и главного бухгалтера банка
      ____________________________                ___________________________
      * в случае указанном в пункте 8 статьи 8 Закона
Приложение 13
к Правилам 
  Заявление заказчика
на регистрацию в системе электронных государственных закупок
       Сноска. Приложение 13 исключено постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
Приложение 14
к Правилам 
  Заявление организатора электронных государственных закупок
на регистрацию в системе электронных государственных закупок
       Сноска. Приложение 14 исключено постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
Приложение 15
к Правилам 
  Регистрационная карточка-заявление
потенциального поставщика - физического лица на регистрацию
в системе электронных государственных закупок
       Сноска. Приложение 15 исключено постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
Приложение 16
к Правилам 
  Регистрационная карточка-заявление потенциального
поставщика - юридического лица на регистрацию в системе
электронных государственных закупок
       Сноска. Приложение 16 исключено постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
Приложение 17
к Правилам 
  ДОГОВОР
о регистрации потенциального поставщика в информационной системе
электронных государственных закупок
N _____
      Сноска. Приложение 17 исключено постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).
Приложение 18
к Правилам
       Сноска. Приложение 18 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).   
  Протокол вскрытия конвертов с конкурсными заявками,
представленными потенциальными поставщиками
для участия в конкурсе по закупке услуг по проведению научных
исследований, а также услуг по разработке нормативно-технической
документации, необходимой для проведения этих исследований
(название конкурса)   
      ____________________                        _________________
        (Место вскрытия)                            (Время и дата)
      Конкурсная комиссия в составе: (фамилия, имя, отчество, должность председателя, его заместителя, членов конкурсной комиссии, дата, время и место вскрытия конкурсных заявок) произвела процедуру вскрытия конвертов с конкурсными заявками.
      Конкурсная документация предоставлена следующим потенциальным поставщикам: (наименование, адрес всех потенциальных поставщиков, которым предоставлена конкурсная документация).
      Конкурсные заявки следующих потенциальных поставщиков (наименование, адрес всех потенциальных поставщиков, представивших конкурсные заявки после истечения окончательного срока представления конкурсных заявок, время представления конкурсных заявок) возвращены невскрытыми на основании (причина не вскрытия).
      Конкурсные заявки следующих потенциальных поставщиков, представивших конкурсную заявку в установленные сроки до истечения окончательного срока представления конкурсных заявок: (наименование, адрес всех потенциальных поставщиков, представивших конкурсные заявки до истечения окончательного срока представления конкурсных заявок, время представления конкурсной заявки) согласно приложению 1 к настоящему приложению вскрыты и они содержат: (цена за услуги, общая цена конкурсной заявки, основные условия каждой конкурсной заявки, информация о наличии или отсутствии документов, составляющих конкурсную заявку, об отзыве и другая информация, объявленная при вскрытии конкурсных заявок), которые оглашены всем присутствующим при вскрытии конкурсных заявок, допущены комиссией к дальнейшему прохождению конкурса и направлены на государственную научно-техническую экспертизу, согласно приложению 2 к настоящему приложению.
      При вскрытии конкурсных заявок присутствовали следующие потенциальные поставщики:
      (наименование, адрес всех потенциальных поставщиков, присутствующих при вскрытии конкурсных заявок и фамилия, имя и отчество их уполномоченных представителей).
      По результатам вскрытия конвертов с конкурсными заявками и рассмотрения представленных документов по формальным признакам Комиссией отклонено (количество заявок) заявок согласно приложению 3 к настоящему приложению.
      Ф.И.О. и подписи председателя, его заместителя, членов и секретаря конкурсной комиссии.
Приложение 1 к приложению 18
                       Перечень
  конкурсных заявок, представленных потенциальными исполнителями на конкурс по государственной закупке
научных исследований для выполнения _________________________
                                               (название конкурса)
       Сноска. Заголовок приложения 1 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).  

N
п\п
N
регист
Дата
поступ-
ления
Название
проекта
Организация
исполнитель
ФИО
исполнителя
Объем
запрашиваемого
финансирования,
тыс. тенге
общий
в т.ч.
на
_____
год
1
2
3
4
5
6
7
8

Приложение 2 к приложению 18
                            Перечень
    конкурсных заявок, направленных на государственную
               научно-техническую экспертизу

N
п\п
N
рег.
Название
проекта
Организация
исполнитель
ФИО
исполнителя
Объем запрашиваемого
финансирования, тыс.тенге
общий
в т.ч. на
____ год
1
2
3
4
5
6
7

Приложение 3 к приложению 18
                              Перечень
        конкурсных заявок, отклоненных конкурсной комиссией,
          как не соответствующих требованиям Инструкции по
        подготовке конкурсных заявок________________________
                                       (название конкурса)

N
п\п
N
рег
Название проекта
Организация
исполнитель
Причина отклонения
1
2
3
4
5

Приложение 19
к Правилам 
       Сноска. Приложение 19 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 31.12.2008 N 1356 (порядок введения в действие см. п.3 ).  
  Протокол об итогах конкурса
по закупке услуг по проведению научных исследований, а также
услуг по разработке нормативно-технической документации,
необходимой для проведения этих исследований
(название конкурса)
      _____________________                      __________________
        (Местонахождение)                          (Время и дата)
      1. Конкурсная комиссия в составе (перечислить состав Конкурсной комиссии) провела (с использованием двухэтапных процедур) конкурс по государственным закупкам (кратко описать закупаемые работы, услуги).
      2. Сумма, выделенная для закупки (указать сумму) тенге по каждому научному направлению (лоту если разделены) отдельно.
      3. Конкурсную документацию приобрели/получили (перечислить наименования и места нахождения всех потенциальных поставщиков, выкупивших/получивших конкурсную документацию, даты приобретения/получения).
      4. От потенциальных поставщиков поступили запросы о разъяснении конкурсной документации (изложить содержание таких запросов, если имели место) и на них были даны следующие разъяснения (изложить обобщенное содержание ответов на запросы).
      5. Конкурсную заявку на участие в конкурсе представили следующие потенциальные поставщики приложение 1 к приложению 18 (перечислить наименования и места нахождения всех потенциальных поставщиков, представивших конкурсную заявку, даты представления).
      6. Следующие конкурсные заявки были отклонены приложение 3 к приложению 18 (дать полную информацию об отклоненных конкурсных заявках, перечислить все причины и основания для их отклонения). В случае отклонения всех конкурсных заявок также указать соответствующие причины.
      7. Допущенные к участию в конкурсе потенциальные поставщики проектов удовлетворяющие квалификационным требованиям приложение 2 к приложению 18.
      8. (Изложить информацию о квалификационных данных потенциальных поставщиков или об отсутствии таких данных).
      9. Потенциальные поставщики представили следующие предложения по (выполнению работ, оказанию услуг): (указать наименование научного направления (лота), на который потенциальный поставщик представил конкурсную заявку, цену за единицу работы или услуги, общую цену каждой конкурсной заявки и краткое изложение других основных условий каждой конкурсной заявки).
      10. Конкурсная комиссия при рассмотрении представленных конкурсных заявок исходила из следующих критериев оценки и сопоставления конкурсных заявок: (перечислить критерии оценки и сопоставления конкурсных заявок, применяемые конкурсной комиссией в соответствии с конкурсной документацией, подготовленной организатором государственных закупок, при их наличии).
      11. Оценка поданных на конкурс проектов произведена на основе заключений государственной научно-технической экспертизы. Результаты заключения государственной научно-технической экспертизы по конкурсным проектам приведены в приложении 1 к настоящему приложению.
      12. Конкурсная комиссия по результатам оценки и сопоставления конкурсных заявок РЕШИЛА:
      1) Признать выигравшей конкурс конкурсные заявки с учетом рекомендаций государственной научно-технической экспертизы (указать наименование и местонахождение потенциальных поставщиков, представивших данные конкурсные заявки, а также условия, на которых они признаны победителями) исполнителей согласно приложению 2 к настоящему приложению (если при рассмотрении, оценке и сопоставлении конкурсных заявок не был определен победитель конкурса или все конкурсные заявки были отклонены, указать соответствующую причину).
      2) Заказчику в срок до года заключить договор с исполнителями, признанными победителями конкурса на выполнение научных исследований с рекомендованными объемами финансирования.
      3) Организатору государственных закупок (указать наименование организатора государственных закупок):- опубликовать в средствах массовой информации итоги проведенного конкурса.
      Подписи председателя, его заместителя, членов и секретаря конкурсной комиссии или ответственного
      лица, уполномоченного от секретариата подписывать документы.
Приложение 1 к приложению 19
                             Результаты
   государственной научно-технической экспертизы конкурсных
       проектов, представленных ________________________
                                      (название конкурса)

N
п\п
N
рег
Название
проекта
Организация
исполнитель
Запрашиваемый
объем
финансирования
Заключение ГНТЭ
1
2
3
4
5
6

Приложение 2 к приложению 19
                          Перечень
       научных проектов, рекомендованных к финансированию
           для выполнения_________________________
                            (название конкурса)

N
п\п
N
рег
Название
проекта
Организация
исполнитель
ФИО
исполнителя
Выделенный объем
финансирования
на _______ год,
тыс. тенге
1
2
3
4
5
6

 
Подібна інформація про інші країни  
Австрія Азербайджан Алжир Аргентина Бельгія Білорусь Болгарія Боснія і Герцеговина Бразилія Великобританія В`єтнам Гвінея Греція Грузія Естонія Єгипет ЄС Ізраїль Індія Індонезія Ірак Іран Іспанія Італія Йорданія Казахстан Канада Киргизстан Китай Куба Кувейт Латвія Литва Ліван Лівія Македонія Малайзія Марокко Мексика Молдова Нідерланди Німеччина ОАЕ Пакистан ПАР Південна Корея Польща Португалія Росiя Румунія Саудівська Аравія Сербія Сирія Словаччина Словенія США Таджикистан Туреччина Туркменістан Угорщина Узбекистан Україна Фінляндія Франція Хорватія Чехія Чорногорія Швейцарія Швеція Японія
Інші документи по цій країні  
IT та телекомунікації Будівництво Державний устрій Довідкова інформація Економічне співробітництво Економічні новини Енергоносії Законодавство у сфері ЗЕД Захист внутрішнього ринку ЗЕД Інвестиції Інше машинобудування Інші послуги Каміння, скло, кераміка Кон’юнктура ринків Макроекономічні показники Митно-тарифне регулювання Міжурядова комісія Мультігалузевий захід Населення Нетарифне регулювання Страхування Товари агропромислового комплексу Товари деревообробної промисловості Товари кольорової металургії Товари легкої промисловості Товари фармацевтичної промисловості Товари хімічної промисловості Товари чорної металургії Точне машинобудування Транспорт Транспортно-експедиційні послуги Туризм Фінансові послуги

 
Підписка на оновлення  

Українські експортери
ДИСКАВЕРИ БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (УКРАИНА), ООО
ул. Яворницкого, 41, г. Стрий, Львовская обл.
НЕПТУН, ООО
3-ий пер. Шевченка, 3, с. Б. Дальник, Беляевский район, Одесская область
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ, ООО
ул. Сомовская, 12 Б, Харьков
КРИСТАЛЛ, ВИННИЦКИЙ ЗАВОД, ДП
ул. 600-летия, 21, г. Винница
Експортоспроможна продукція
KSG АGRO, ХОЛДИНГ
Туши и полутуши свиные

ТЕХНОТОН-ЛУГАНСК, ООО
Нить полипропиленовая мультифиламентная

КАЛИБР, ООО
Болты

Комерційні пропозиції
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "БАЄР АФЛАК"
Компанія зацікавлена в реалізації фармацевтичної прощукції в Україні

DOMESTAV, LTD.
Компанія зацікавлена в експорті ламелей для каркасу ліжка зі смереки, ялини, сосни, тополі або вільхи. ...

MIVINA S.R.O.
MIVINA s.r.o. зацікавлена в поставках з України: сантехніки, керамічної плитки, покрівельних матеріалів, ...

Крамниця-А
Тендери за кордоном
Бововняний очіс
Security Paper Mill India

Відбор компаній для проведення незалежних сертифікації та інспектування прибережних проектів
Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

Аукціон на право користування надрами родовища кам'яного вугілля "Ташкумирське"
Держкомітет промисловості, енергетики та надрокористування Киргизької республіки