Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державна підтримка
українського експорту
Укр | Eng | Рус
Торгівля з країнами світу
Перелік країн
Контакти диппредставництв
Довідка про країну
Економічне співробітництво

Огляд економіки

Торговельно-економічні відносини

Торговельні обмеження

Кон’юнктура ринків
Товарообіг з Україною

Дані країни перебування

Дані Держкомстату

Торгівля послугами

Правові питання

Угоди з Україною

Законодавство країни перебування

Міжурядова комісія

Про МК та її склад

Пошук партнера

Комерційні пропозиції від фірм в країні перебування

Торги/тендери в країні перебування

Міжнародні бізнес-події

Інвестиційне співробітництво

Аналіз інвестиційного співробітництва

Галузеві об’єднання
Корисні посилання
Відгуки про Портал
Міністерство закордонних справ України
«Міністерство закордонних справ України вбачає створений під егідою Міністерства економіки України веб-портал «Державна підтримка українського експорту» є дієвим інструментом висвітлення торговельного потенціалу нашої держави та просування вітчизняної продукції на світові ринки»

Украинские нефтепродукты
Товарна структура зовнішньої торгівлі (січень–лютий 2011 р)  
Параметри: Кон’юнктура ринків, Макроекономічні показники

Товарна структура зовнішньої торгівлі за січень–лютий 2011 р.

 
 

 

Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД

 
Експорт
Імпорт
тис. дол. США
у % до січня–лютого 2010 р.
у % до загального
 обсягу
тис. дол. США
у % до січня–лютого 2010 р.
у % до загального обсягу
Усього
9366454,7
146,8
100,0
11447037,8
164,1
100,0
I. Живi тварини; продукти тваринного походження
131876,8
127,5
1,4
155349,8
98,2
1,4
01 живi тварини
1400,1
2269,1
0,0
9554,6
104,5
0,1
02 м’ясо та харчові субпродукти
20806,9
200,1
0,2
31825,4
81,2
0,3
03 риба i ракоподібні
3283,3
100,1
0,0
92343,2
99,0
0,8
04 молоко та молочнi продукти, яйця; мед
105473,7
119,2
1,1
19829,2
130,0
0,2
05 інші продукти тваринного походження
912,8
76,5
0,0
1797,5
129,7
0,0
II. Продукти рослинного походження
618978,5
108,1
6,6
321428,6
136,6
2,8
06 живі рослини та продукти квітництва
19,5
9,6
0,0
18881,5
222,8
0,2
07 овочі, коренеплоди
11335,9
176,5
0,1
15711,1
82,6
0,1
08 їстівні плоди i горіхи; цитрусовi
29393,4
82,4
0,3
137161,8
108,5
1,2
09 кава, чай, прянощi
1853,6
148,0
0,0
41072,0
134,6
0,4
10 зерновi культури
275616,3
60,6
2,9
44529,6
241,1
0,4
11 продукцiя борошномельно-круп’яної промисловості
18826,3
162,6
0,2
6984,7
292,9
0,1
12 насiння і плоди олійних рослин
281597,3
448,4
3,0
52509,7
206,1
0,5
13 камеді, смоли
35,1
14,9
0,0
4483,5
102,6
0,0
14 інші продукти рослинного походження
301,0
173,2
0,0
94,6
91,3
0,0
III. 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження
587182,9
177,2
6,3
78877,6
139,0
0,7
IV. Готові харчовi продукти
432621,7
127,1
4,6
352753,1
121,4
3,1
16 продукти з м’яса, риби
4104,1
84,1
0,0
16749,9
149,7
0,1
17 цукор і кондвироби з цукру
32389,4
122,0
0,3
8535,2
57,1
0,1
18 какао та продукти з нього
93611,5
105,5
1,0
74838,2
129,6
0,7
19 продукти із зернових культур
40876,6
127,9
0,4
21201,8
152,9
0,2
20 продукти переробки овочів, плодiв
41298,9
164,1
0,4
39244,3
175,5
0,3
21 різні харчовi продукти
19472,5
140,0
0,2
73204,1
133,1
0,6
22 алкогольнi i безалкогольнi напої та оцет
42576,0
69,8
0,5
36509,1
140,6
0,3
23 залишки і вiдходи харчової промисловості
127594,1
206,3
1,4
31210,3
130,8
0,3
24 тютюн
30698,7
116,2
0,3
51260,2
78,1
0,4
V. Мінеральнi продукти
1228613,0
149,3
13,1
5083633,8
182,3
44,4
25 сiль, сiрка, штукатурнi матерiали, цемент
73104,6
185,9
0,8
67737,2
107,6
0,6
26 руди, шлаки та зола
565105,6
212,8
6,0
174020,6
93,3
1,5
27 енергетичні матеріали; нафта та продукти її перегонки
590402,7
114,0
6,3
4841876,0
190,7
42,3
 з них:
 
 
 
 
 
 
 кам’яне вугілля
100270,8
184,3
1,1
358663,4
211,3
3,1
 нафта сира (включаючи газовий конденсат)
619068,3
98,8
5,4
 газ природний
3260419,8
234,6
28,5
VI. Продукцiя хiмiчної та пов’язаних з нею галузей промисловостi
843743,5
189,0
9,0
1055129,7
141,2
9,2
28 продукти неорганiчної хiмiї
290539,1
238,5
3,1
36979,3
119,7
0,3
29 органiчнi хiмiчнi сполуки
135257,9
314,3
1,4
118049,1
152,8
1,0
30 фармацевтична продукція
21179,9
88,8
0,2
345953,9
114,2
3,0
31 добрива
274665,6
163,8
2,9
116956,5
222,7
1,0
32 екстракти дубильнi, барвники
50757,1
152,1
0,5
45175,6
156,2
0,4
33 ефiрнi олії, косметичні препарати
21228,4
107,6
0,2
102744,7
101,2
0,9
34 мило, мийні засоби
16452,4
126,4
0,2
56954,7
117,6
0,5
35 бiлковi речовини
1781,1
159,9
0,0
15704,1
123,9
0,1
36 порох і вибуховi речовини
2402,3
338,1
0,0
2559,2
197,2
0,0
37 фото- або кiнематографічні товари
48,5
34,4
0,0
6088,0
92,8
0,1
38 іншi продукти хiмiчної промисловості
29431,2
134,2
0,3
207964,6
246,8
1,8
VII. Полімерні матеріали, пластмаси та каучук
126392,2
158,0
1,3
539859,3
155,3
4,7
39 полімерні матеріали, пластмаси
102189,3
169,9
1,1
406507,9
147,9
3,6
40 каучук, гума
24202,9
122,0
0,3
133351,4
182,9
1,2
VIII. Шкiряна i хутряна сировина та вироби з них
27019,6
106,9
0,3
28233,2
154,6
0,2
41 шкури та шкіра необроблені
15900,0
88,6
0,2
13472,3
163,5
0,1
42 вироби із шкiри
9775,8
161,2
0,1
13643,3
144,4
0,1
43 хутряна сировина
1343,8
107,2
0,0
1117,6
195,2
0,0
IX. Деревина і вироби з деревини
142491,0
136,6
1,5
49317,3
139,8
0,4
44 деревина і вироби з деревини
142400,8
136,5
1,5
46926,5
139,1
0,4
45 пробка та вироби з неї
77,6
1848,0
0,0
1724,7
154,0
0,0
46 вироби із соломи
12,6
81,3
0,0
666,1
155,9
0,0
X. Маса з деревини або iнших волокнистих целюлозних матеріалів
147821,7
132,7
1,6
259594,3
121,1
2,3
47 маса з деревини
47,2
33,1
0,0
20844,0
168,5
0,2
48 папiр та картон
130948,8
137,0
1,4
223663,6
117,5
2,0
49 друкована продукція
16825,7
107,7
0,2
15086,8
129,1
0,1
ХI. Текстиль та вироби з текстилю
124188,5
109,7
1,3
295749,6
149,1
2,6
50 шовк
21,6
0,0
0,0
482,4
90,4
0,0
51 вовна
758,9
168,8
0,0
4794,5
139,2
0,0
52 бавовна (тканини)
787,3
83,7
0,0
34445,3
139,9
0,3
53 іншi рослиннi волокна
167,4
134,7
0,0
3667,5
150,3
0,0
54 нитки синтетичні або штучні
1079,5
115,8
0,0
21556,4
113,9
0,2
55 хiмiчнi штапельнi волокна
1280,2
131,1
0,0
34362,5
127,4
0,3
56 вата
2873,4
64,0
0,0
22548,2
150,4
0,2
57 килими
2287,5
151,2
0,0
6602,9
206,5
0,1
58 спецiальнi тканини
575,7
155,5
0,0
7256,3
97,9
0,1
59 текстильнi матерiали
2036,6
88,6
0,0
14344,9
124,4
0,1
60 трикотажні полотна
1146,1
113,7
0,0
12764,6
159,3
0,1
61 одяг трикотажний
24014,0
133,0
0,3
56763,1
202,0
0,5
62 одяг текстильний
71950,9
106,0
0,8
44225,1
141,3
0,4
63 іншi готовi текстильні вироби
15209,5
107,7
0,2
31936,1
189,8
0,3
XII. Взуття, головнi убори, парасольки
32315,6
136,1
0,3
82961,0
162,1
0,7
64 взуття
31277,2
137,5
0,3
79818,4
161,9
0,7
65 головнi убори
578,5
73,1
0,0
782,1
167,1
0,0
66 парасольки
394,8
282,5
0,0
704,3
161,5
0,0
67 обробленi перо та пух
65,1
110,7
0,0
1656,2
171,7
0,0
XIII. Вироби з каменю, гiпсу, цементу, кераміки, скла
61926,2
156,6
0,7
128723,5
160,2
1,1
68 вироби з каменю, гiпсу, цементу
12319,5
172,0
0,1
30856,9
169,7
0,3
69 керамiчнi вироби
30789,6
158,6
0,3
50155,7
136,0
0,4
70 скло та вироби із скла
18817,0
145,1
0,2
47711,0
188,8
0,4
XIV. 71 Дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні  метали та вироби з них
16684,8
205,6
0,2
57363,1
194,9
0,5
XV. Недорогоцінні метали та вироби з них
3244000,0
152,7
34,6
671641,8
151,6
5,9
72 чорнi метали
2682411,1
148,2
28,6
355463,1
160,3
3,1
73 вироби з чорних металів
449063,9
208,3
4,8
116468,3
128,9
1,0
74 мiдь i вироби з міді
42676,4
105,2
0,5
23028,5
186,8
0,2
75 нiкель i вироби з нікелю
1863,7
89,1
0,0
32214,6
147,2
0,3
76 алюмiнiй i вироби з алюмінію
23726,0
96,5
0,3
48674,5
152,4
0,4
78 свинець і вироби із свинцю
1853,1
64,2
0,0
5873,2
129,9
0,1
79 цинк i вироби із цинку
108,6
270,8
0,0
6919,1
112,3
0,1
80 олово та вироби з олова
8,7
24,5
0,0
2350,2
478,6
0,0
81 іншi недорогоцінні метали
22546,4
209,4
0,2
19216,2
179,3
0,2
82 інструменти, ножовi вироби
5429,8
115,0
0,1
33998,7
151,4
0,3
83 іншi вироби з недорогоцінних металiв
14312,2
109,5
0,2
27435,2
135,0
0,2
XVI. Механічне обладнання; машини та механiзми, eлектрообладнання та їх частини; пристрої для записування або відтворення зображення і звуку
833582,0
124,7
8,9
1422453,0
182,3
12,4
84 котли, машини, апарати і механічні пристрої
434323,4
106,6
4,6
812069,3
194,4
7,1
85 електричнi машини і устаткування
399258,6
152,9
4,3
610383,7
168,3
5,3
XVII. Транспортні засоби та шляхове обладнання
633780,2
181,8
6,8
648455,6
216,2
5,7
86 залізничні або трамвайні локомотиви, шляхове обладнання
533973,9
221,6
5,7
54844,8
238,0
0,5
87 наземні транспортні засоби, крiм залiзничних
80893,4
168,3
0,9
564078,3
211,6
4,9
88 аеронавігаційні або космiчнi апарати
14019,0
109,5
0,1
14009,1
810,7
0,1
89 плавучi засоби морські або річкові
4893,8
10,5
0,1
15523,3
181,9
0,1
XVIII. Прилади i апарати оптичнi, для фотографування або кiнематографiї; апарати медико-хiрургiчнi; годинники; музичнi iнструменти
30946,1
92,1
0,3
112316,0
107,7
1,0
90 прилади і апарати
30516,5
91,7
0,3
108969,9
108,8
1,0
91 годинники
304,6
146,7
0,0
2199,2
71,6
0,0
92 музичні інструменти
125,0
134,1
0,0
1146,9
112,1
0,0
ХX. Рiзнi товари і вироби
61825,6
129,3
0,7
100591,7
131,0
0,9
94 меблi
50490,2
136,3
0,5
49956,5
122,8
0,4
95 іграшки, iгри
10730,4
104,8
0,1
28896,8
127,8
0,3
96 рiзнi готовi вироби
605,0
109,5
0,0
21738,3
161,2
0,2
XXІ. 97 Вироби мистецтва
28,3
379,5
0,0
340,2
249,9
0,0
99 Різне
40436,3
118,6
0,4
2265,9
11,5
0,0

 

 

 

 
Подібна інформація про інші країни  
Австрія Азербайджан Алжир Аргентина Бельгія Білорусь Болгарія Боснія і Герцеговина Бразилія Великобританія Греція Грузія Естонія Єгипет ЄС Ізраїль Індія Ірак Іран Іспанія Італія Йорданія Казахстан Канада Киргизстан Китай Кувейт Латвія Литва Ліван Лівія Македонія Малайзія Марокко Мексика Молдова Нідерланди Німеччина ОАЕ Пакистан Південна Корея Польща Португалія Росiя Румунія Саудівська Аравія Сербія Сирія Сінгапур Словаччина Словенія США Таджикистан Туреччина Туркменістан Угорщина Узбекистан Україна Фінляндія Франція Хорватія Чехія Чорногорія Швейцарія Швеція Японія
Інші документи по цій країні  
IT та телекомунікації PR та реклама Будівництво Валюта Вироби з чорних та інших некоштовних металів Географічне розташування Державний устрій Довідкова інформація Економічне співробітництво Економічні новини Енергоносії Законодавство у сфері ЗЕД Захист внутрішнього ринку Зв'язок ЗЕД Інвестиції Інформаційно-аналітичні послуги Інше машинобудування Інші послуги Каміння, скло, кераміка Консалтингові послуги Кон’юнктура ринків Макроекономічні показники Митно-тарифне регулювання Міжурядова комісія Мінеральна сировина Населення Національна символіка Нетарифне регулювання Святкові дні Страхування Товари агропромислового комплексу Товари деревообробної промисловості Товари кольорової металургії Товари легкої промисловості Товари фармацевтичної промисловості Товари хімічної промисловості Товари целюлозно-паперової промисловості та друкована продукція Товари чорної металургії Точне машинобудування Транспорт Транспортне машинобудування Транспортно-експедиційні послуги Туризм Фінансові послуги

 
Підписка на оновлення  

Українські експортери
ДИСКАВЕРИ БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (УКРАИНА), ООО
ул. Яворницкого, 41, г. Стрий, Львовская обл.
НЕПТУН, ООО
3-ий пер. Шевченка, 3, с. Б. Дальник, Беляевский район, Одесская область
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ, ООО
ул. Сомовская, 12 Б, Харьков
КРИСТАЛЛ, ВИННИЦКИЙ ЗАВОД, ДП
ул. 600-летия, 21, г. Винница
Експортоспроможна продукція
KSG АGRO, ХОЛДИНГ
Туши и полутуши свиные

ТЕХНОТОН-ЛУГАНСК, ООО
Нить полипропиленовая мультифиламентная

КАЛИБР, ООО
Болты

Комерційні пропозиції
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "БАЄР АФЛАК"
Компанія зацікавлена в реалізації фармацевтичної прощукції в Україні

DOMESTAV, LTD.
Компанія зацікавлена в експорті ламелей для каркасу ліжка зі смереки, ялини, сосни, тополі або вільхи. ...

MIVINA S.R.O.
MIVINA s.r.o. зацікавлена в поставках з України: сантехніки, керамічної плитки, покрівельних матеріалів, ...

Тендери за кордоном
Бововняний очіс
Security Paper Mill India

Відбор компаній для проведення незалежних сертифікації та інспектування прибережних проектів
Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

Аукціон на право користування надрами родовища кам'яного вугілля "Ташкумирське"
Держкомітет промисловості, енергетики та надрокористування Киргизької республіки