Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державна підтримка
українського експорту
Укр | Eng | Рус
Швеція
Перелік країн
Контакти диппредставництв
Довідка про країну
Економічне співробітництво

Огляд економіки

Торговельно-економічні відносини

Торговельні обмеження

Кон’юнктура ринків
Товарообіг з Україною

Дані країни перебування

Дані Держкомстату

Торгівля послугами

Правові питання

Угоди з Україною

Законодавство країни перебування

Міжурядова комісія

Про МК та її склад

Пошук партнера

Комерційні пропозиції від фірм в країні перебування

Торги/тендери в країні перебування

Міжнародні бізнес-події

Інвестиційне співробітництво

Аналіз інвестиційного співробітництва

Галузеві об’єднання
Корисні посилання
Відгуки про Портал
Миколаївська обласна державна адміністрація
«Вважаємо, що сайт є зручним та інформаційно корисним для підприємств, які здійснюють зовнішню торгівлю, державних установ та інших користувачів»

Украинские нефтепродукты
Стратегія співробітництва Швеції з Україною в цілях розвитку на 2009-2013 роки  
Параметри: ЗЕД, Економічне співробітництво

 

Русскоязычный заголовок: Стратегия сотрудничества Швеции с Украиной в целях развития на 2009-2013 годы
 
Стратегія співробітництва Швеції з Україною в цілях розвитку на 2009-2013 роки
Додаток до рішення Уряду Швеції
2008-12-11 (UF2008/11210/EC)
Неофіційний переклад
 
 
1. Мета та пріоритети
 
Метою співробітництва Швеції з країнами Східної Європи в цілях розвитку задля проведення реформ є зміцнення демократії, справедливий і стійкий розвиток, а також гармонізація зі стандартами Європейського Союзу та його основними цінностями.
Через відсутність національної стратегії розвитку, План дій Україна-ЄС у рамках Європейської політики сусідства (European Neighbourhood Policy, ENP) є основним документом для моніторингу прогресу України в сфері політики розвитку та реформ. Саме цей документ було взято  за основу для співробітництва Швеції з Україною в цілях розвитку. Зараз між Україною та ЄС тривають перемовини щодо укладення Угоди про асоціацію, яка замінить діючу Угоду про партнерство та співробітництво (PCA, 1998).Поява проекту Східного партнерства є наступним сигналом з боку ЄС, що свідчить про бажання зміцнювати стосунки зі своїми східними сусідами, включно з Україною.
Загальною метою співробітництва Швеції з Україною в цілях розвитку на 2009-2013 роки буде посилення євроінтеграційних процесів:
  • у сфері демократичного врядування та прав людини;
  • у сфері природних ресурсів та навколишнього природного середовища.
Вибір секторів було зроблено, виходячи з тих потреб у реформах, що їх визначила Україна на шляху до Європейської інтеграції, а також беручи до уваги порівняльні переваги Швеції та діяльність інших донорів. Цей вибір також відображає прагнення протидіяти корупції, зосереджуючись на демократичному врядуванні та контролеві за державними фінансами.
Планування допомоги Україні здійснюватиметься у близькій співпраці з Європейською Комісією, а Стратегія сформульована таким чином, що внесок Швеції та Європейський інструмент сусідства і партнерства (European Neighbourhood Policy Instrument, ENPI) взаємопідсилюють один одного. Термін дії цієї Стратегії урядом Швеції приведено у відповідність до фінансово-стратегічного циклу ЄС.

Швеція вестиме стратегічний діалог з Україною щодо досягнутих результатів в контексті взятих Україною зобов'язань перед Європейським Союзом, а також на виконання міжнародних конвенцій та угод у відібраних секторах. Цей діалог дасть можливість краще зрозуміти, що являє собою гармонізація з європейськими стандартами. Рівні можливості для чоловіківіжінок, питання ВІЛ/СНІДу будуть також частиною стратигічного діалогу між Швецією та Україною.
Загальною метою процесу співробітництва, впродовж дії цієї Стратегії, є зміцнення керівної ролі і відповідальності з боку України, а також підвищення ефективності надання зовнішньої допомоги, використовуючи секторальний підхід й покращення координації між усіма зацікавленими сторонами. Тісна співпраця з Європейською Комісією створить умови для гармонізації та кращих можливостей щодо використання Україною власних систем планування, впровадження та моніторингу.
Такі тематичні пріоритети для політики уряду Швеції щодо глобального розвитку, як демократія, права людини, навколишнє природне середовище, клімат, рівні права та роль жінок у розвитку, відображено при виборі секторів та тем для діалогу між країнами; вони також повинні бути інтегрованими в усі заходи програми.


2. Напрямки та об’єм допомоги


2.1 Сектори
Шведська підтримка буде спрямована на два сектори:
  • демократичне врядування та права людини;
  • природні ресурси та навколишнє природне середовище.
Громадянське суспільство підтримуватиметься насамперед в межах вибраних секторів і слугуватиме ресурсом для проведення реформ.

Демократичне врядування і права людини
Метою Швеції у цьому секторі є більш ефективне і прозоре державне управління, наближене до європейських стандартів та норм.
Шведська допомога в рамках цього сектору зосередиться на управлінні державними фінансами. Допомога у реформуванні цієї сфери є необхідною передумовою запобігання корупції, а також досягнення ефективності та відкритості у використанні державних коштів. Саме тому, існуючі недоліки щодо управління державними фінансами є невід’ємною темою діалогу Європейського Союзу з Україною. Уряд України висловив чітке бажання реформувати сферу державних фінансів та наблизитися до європейських стандартів, запровадивши середньострокове планування та бюджетування, що також пошириться на роботу галузевих міністерств та регіональний рівень. Підтримка у сфері державних фінансів доповнить надання бюджетної підтримки з боку Європейської Комісії та створить потенціал для забезпечення відповідального використання коштів як на центральному, так і на місцевому рівнях.
У рамках стратегії може розглядатися можливість для продовження надання допомоги органам влади в сфері управління інформацією, а також щодо інших адаптаційних вимог, що їх ставить перед Україною членство у Світовій організації торгівлі та майбутня Угода про поглиблену вільну торгівлю з Європейським Союзом.
Впродовж періоду дії Стратегії додаткову допомогу може бути надано іншим сферам у рамках демократичного врядування, якщо буде визнано, що вони відіграють вирішальне значення у Європейській інтеграції країни, а також виявиться готовність української сторони провадити реформи, наприклад, судової та правоохоронної систем. Реформи в цих сферах є надзвичайно важливими з огляду на євроінтеграційну перспективу, і якщо Європейська Комісія або Рада Європи очолять реформування згаданих секторів, Швеція може доповнити ці зусилля, надаючи підтримку, націлену на інституційний розвиток та підвищення компетенції працівників. За умови, що політична ситуація в Україні дозволить ширшу співпрацю, шведська допомога може бути частиною реформи сектору безпеки в цілому.
Серед інших нагальних реформ, де можливості продовжувати співпрацю залежать від чітко вираженої політичної волі керівництва України, є реформи у сфері децентралізації та місцевого самоврядування.
Рівні можливості повинні бути невід’ємною частиною всієї підтримки, що надається Швецією. Однак можуть розглядатися і окремі проекти, націлені, наприклад, на роботу з чоловіками.
В окремих випадках може розглядатися надання допомоги на підтримку у сфері захисту прав людини, наприклад, в питаннях ЛГБТ. Продовження надання підтримки для боротьби з ВІЛ/СНІДом можливе лише за умови істотного покращення ситуації щодо відповідальності і лідерства уряду України в цьому питанні. Шведське агентство з питань міжнародного розвитку (Sida)може також підтримувати проекти в сфері культури в співпраці зі Шведською радою мистецтв.
 
Природні ресурси та навколишнє природне середовище
У межах цього сектору Швеція ставить собі за мету:
  • Підвищення спроможності органів влади України у розробці та впровадженні законодавчих актів та регуляторних документів, адаптованих до вимог ЄС у сфері навколишнього природного середовища та клімату;
  • Зменшення забруднення повітря, ґрунту й води, а також підвищення енергетичної ефективності.
Швеція підтримуватиме проекти, націлені на інституційний розвитокта підвищення компетенції службовців на національному, регіональному і місцевому рівнях задля гармонізації законодавства України із законодавством ЄС, а також його адаптації до директив ЄС та зобов'язань щодо міжнародних конвенцій. Допомога Швеції покращить спроможність відповідальних органів влади щодо розробки націлених на результат програм реформування сектору. Ці заходи доповнюватимуть бюджетну пітримку у даному секторі, що надаватиметься Європейською Комісією. Інтеграція в межах сектору є дуже важливою і означатиме, що підтримка Міністерству охорони навколишнього природного середовища України і органам влади буде доповнена підтримкою іншим міністерствам і органам влади, які ведуть роботу у сфері охорони навколишнього природного середовища в межах своїх відповідних секторів. Це, насамперед, стосується тих органів влади, які відповідають за підвищення енергоефективності у промисловому та житловому господарстві, захист від радіоактивного опромінювання тароботу зхімічними речовинами. Крім того, продовжиться співпраця у дозвільній системі та в сфері інтегрованого управління водними ресурсами.
Проведення заходів, спрямованих на виконання вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, згідно з директивами ЄС, потребує великих інвестицій, тому шведська допомога, що надавалася через Європейський банк реконструкції і розвитку (EBRD), та була націлена на підвищення енергетичної ефективності промислових підприємств середнього розміру, може бути продовжена.
Буде розглянута можливість для підтримки демонстрації нових сучасних технологій, призначених для охорони навколишнього природного середовища.Такі заходи можуть стати добрим доповненням до більших проектів, які здійснюватимуться спільно з міжнародними фінансовими організаціями.
За умови, якщо уряд Швеції прийме рішення про нову кредитно-гарантійну систему, що включатиме схему кредитування для навколишнього природного середовища та клімату, її також можна буде застосувати в Україні.
Зараз Україна розробляє нову стратегію в галузі охорони навколишнього природного середовища на період до 2020 року. На підтримку цієї роботи буде скерована частина допомоги Європейської Комісії та Швеції.
В рамках цього сектору надаватиметься підтримка представникам громадянського суспільства, націлена на вдосконалення їх здатності вести роботу в сфері охорони навколишнього природного середовища. Роль громадянського суспільства полягатиме у моніторингові заходів, що відбуватимуться в діалозі з органами влади, а також в інформуванні широкої громадськості про стан навколишнього природного середовища та про значення стійкого використання природних ресурсів.
2.2 Форми допомоги
Шведська допомога надаватиметься, великою мірою, задля підтримки й покращення роботи органів влади на центральному, регіональному та місцевому рівнях. Але для того, щоб зміцнити умови для демократичного, справедливого й стійкого розвитку України, шведський уряд також підтримуватиме й українські організації громадянського суспільства.
Успіх стратегії звичайно залежить від керівної ролі і зацікавленості українського уряду. Швеція буде все більше використовувати секторальний підхід (SWAP), запропонований ЄК. Проте допомога шляхом виконання проектів та програм продовжує бути актуальною і запитаною. Відтак вони можуть стати частиною програм бюджетної підтримки, які Європейська Комісія в подальшому буде все більшою мірою використовувати. Концентрація шведської допомоги в галузі охорони навколишнього природного середовища здійснюється двома основними шляхами. Перший шлях – це розвиток інституційної спроможності і створення потенціалу в обмеженій кількості органів влади. Другий шлях – це інвестиційні програми, що виконуються міжнародними фінансовими установами.
 
2.3 Обсяг допомоги
Річний обсяг допомоги складатиме у шведських кронах: близько 180 мільйонів на 2009 рік, близько 200 мільйонів на 2010 рік і близько 220 мільйонів на період 2011-2013 років.


3. Реалізація стратегії


Стратегія шведського уряду на 2009-2013 роки виходить з того, що Україна продовжуватиме свій євроінтеграційний курс. Задля зменшення ризиків в умовах політичної нестабільності цілі спільних заходів будуть поєднані іззобов’язаннями, які Україна офіційно на себе взяла, особливо стосовно Європейського співтовариства. Sida має можливість переглядати свій проектний портфель. Ретельний відбір партнерів для співпраці й форми допомоги мають сприяти прозорості й протидіяти ризику виникнення корупції. Перспективність і передбачуваність – це важливі фактори щодо тісної співпраці як з країною, так і з іншими міжнародними організаціями.
Якщо політичні умови в країні радикально зміняться або ж економічний спад призведе до несподіваних негативних наслідків, шведський уряд може переглянути Стратегію співробітництва з Україною в цілях розвитку в цілому.  
3.1 Співпраця з іншими донорами, включаючи багатосторонні міжнародні організації
Шведська допомога в цілях розвитку має здійснюватися у тісній співпраці з іншими міжнародними організаціями, зокрема з Європейською Комісією. Оскільки вся міжнародна допомога, що надається Україні, є відносно незначною частиною її валового національного продукту, координація зусиль міжнародних донорів для досягнення результатів набуває надзвичайної ваги. Швеція буде приділяти особливу увагу партнерству з новими країнами-членами Європейського співтовариства, оскільки їх досвід перехідного періоду до демократії і зближення з ЄС має велике значення для України.
Стратегічно важливими партнерами, співпраця з якими відбувається вже сьогодні й розвиватиметься в майбутньому, є Рада Європи (CoE), а також міжнародні фінансові інституції, серед яких Європейський банк реконструкції і розвитку (EBRR), Світовий банк (WB), Північний інвестиційний банк (NIB) і Скандинавська екологічна фінансова корпорація (NEFCO). 
3.2 Адаптація, гармонізація і координація
Паризька декларація (2005) щодо підвищенняефективностізовнішньоїміжнародної допомоги і Європейський кодекс поведінки щодо взаємодоповнюваності та розподілу обов’язків мають бути дороговказом для шведської двосторонньої допомоги та співпраці з іншими донорами.
Тісна співпраця уряду Швеції та Sida з Європейською Комісією має покращити умови для розробки дієвої стратегії реформування України і, якщо це можливо, для використання її власної системи планування, виконання, моніторингу та оцінки для проектів і програм міжнародної технічної допомоги. План дій Україна-ЄС, в рамках Європейської політики сусідства, буде для Швеції важливою точкою відліку в співпраці з Україною у сфері розвитку.
Швеція буде активно підтримувати роботу, спрямовану на ефективну міжвідомчу координацію з питань європейської інтеграції та координації у сфері технічної допомоги.
 
4. Моніторинг і оцінка


Моніторинг і оцінка результатів стратегії здійснюються на основі реального виконання зобов’язань України перед ЄС, а також зобов’язань в рамках підписаних міжнародних конвенцій. Власні українські системи моніторингу і оцінки будуть використуватися там, де це можливо, паралельно зі шведськими внутрішніми процедурами оцінювання результатів надання допомоги. Звіти Європейської комісії про хід виконання Плану дійУкраїна-ЄС відіграє в цьому важливу роль і може використовуватися для опосередкованої оцінки ефективності шведської допомоги. Ключові складові демократії в країні регулярно переглядатиме Рада Європи. Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСD) у такий самий спосіб надаватиме звіти про результативність заходів (Environment Performance Review) у галузі охорони навколишнього середовища. Швеція буде регулярно відстежувати результати в рамках поточної співпраці з українськими органами влади, Європейською Комісією та іншими міжнародними донорами.
 
Подібна інформація про інші країни  
Австрія Азербайджан Алжир Аргентина Бельгія Білорусь Болгарія Боснія і Герцеговина Бразилія Великобританія В`єтнам Греція Грузія Естонія Єгипет ЄС Ізраїль Індія Індонезія Ірак Іран Ісландія Іспанія Італія Йорданія Казахстан Канада Киргизстан Китай Кіпр Куба Кувейт Латвія Литва Ліван Лівія Македонія Малайзія Мальта Марокко Мексика Молдова Нідерланди Німеччина ОАЕ Пакистан ПАР Південна Корея Польща Португалія Росiя Румунія Саудівська Аравія Сенегал Сербія Сирія Сінгапур Словаччина Словенія США Таджикистан Туніс Туреччина Туркменістан Угорщина Узбекистан Україна Фінляндія Франція Хорватія Чехія Чорногорія Швейцарія Швеція Японія
Інші документи по цій країні  
IT та телекомунікації PR та реклама Будівництво Валюта Географічне розташування Державний устрій Довідкова інформація Економічне співробітництво Економічні новини Енергоносії Законодавство у сфері ЗЕД Захист внутрішнього ринку Зв'язок ЗЕД Інвестиції Інше машинобудування Інші послуги Кон’юнктура ринків Макроекономічні показники Митно-тарифне регулювання Міжурядова комісія Мінеральна сировина Населення Національна символіка Нетарифне регулювання Святкові дні Товари агропромислового комплексу Товари деревообробної промисловості Товари легкої промисловості Товари хімічної промисловості Товари целюлозно-паперової промисловості та друкована продукція Товари чорної металургії Точне машинобудування Транспорт Туризм Фінансові послуги

 
Підписка на оновлення  

Українські експортери
ДИСКАВЕРИ БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (УКРАИНА), ООО
ул. Яворницкого, 41, г. Стрий, Львовская обл.
НЕПТУН, ООО
3-ий пер. Шевченка, 3, с. Б. Дальник, Беляевский район, Одесская область
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ, ООО
ул. Сомовская, 12 Б, Харьков
КРИСТАЛЛ, ВИННИЦКИЙ ЗАВОД, ДП
ул. 600-летия, 21, г. Винница
Експортоспроможна продукція
KSG АGRO, ХОЛДИНГ
Туши и полутуши свиные

ТЕХНОТОН-ЛУГАНСК, ООО
Нить полипропиленовая мультифиламентная

КАЛИБР, ООО
Болты

Комерційні пропозиції
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "БАЄР АФЛАК"
Компанія зацікавлена в реалізації фармацевтичної прощукції в Україні

DOMESTAV, LTD.
Компанія зацікавлена в експорті ламелей для каркасу ліжка зі смереки, ялини, сосни, тополі або вільхи. ...

MIVINA S.R.O.
MIVINA s.r.o. зацікавлена в поставках з України: сантехніки, керамічної плитки, покрівельних матеріалів, ...

Тендери за кордоном
Бововняний очіс
Security Paper Mill India

Відбор компаній для проведення незалежних сертифікації та інспектування прибережних проектів
Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

Аукціон на право користування надрами родовища кам'яного вугілля "Ташкумирське"
Держкомітет промисловості, енергетики та надрокористування Киргизької республіки