Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державна підтримка
українського експорту
Укр | Eng | Рус
Бельгія
Перелік країн
Контакти диппредставництв
Довідка про країну
Економічне співробітництво

Огляд економіки

Торговельно-економічні відносини

Торговельні обмеження

Кон’юнктура ринків
Товарообіг з Україною

Дані країни перебування

Дані Держкомстату

Торгівля послугами

Правові питання

Угоди з Україною

Законодавство країни перебування

Міжурядова комісія

Про МК та її склад

Пошук партнера

Комерційні пропозиції від фірм в країні перебування

Торги/тендери в країні перебування

Міжнародні бізнес-події

Інвестиційне співробітництво

Аналіз інвестиційного співробітництва

Галузеві об’єднання
Корисні посилання
Відгуки про Портал
Полтавська обласна державна адміністрація
«Структура сайту влаштовує, інформація доступна для зацікавлених користувачів, функціональні можливості сайту відповідають потребам»

Украинские нефтепродукты
Дослідження національних ринків Бельгіїза її торгівлею з країнами світу та з Україною (2-4 квартали 2008 р. )  
Параметри: ЗЕД, Економічне співробітництво

 

Дослідження національних ринків Бельгіїза її торгівлею з країнами світу та з Україною у ІІ – IV кварталах 2008 р.
 
І. Джерела:
 
За основу досліджень взято дані статистичної системи Єврокомісії „Євростат”, яка дозволяє отримувати актуалізовані дані (з нормальною затримкою ~3 місяців) у деталізованому (до 8 знаків кодів товарів за УКТЗЕД з вартісними і кількісними показниками) у зручному для аналізу вигляді (таблиці різних конфігурацій з можливістю проведення селекції та розрахунків). Дані електронної статистичної системи Нацбанку Бельгії „Бельгостат” за загальноєвропейською концепцією (community concept) співпадають з даними „Євростату” практично за всіма параметрами, однак на забезпечують необхідної для аналізу деталізації. Дані люксембурзької електронної статистичної системи „Люксстат” мають незначну похибку з огляду на використання поправки на національну концепцію, однак, загалом, теж можуть вважатися такими, що співпадають з даними „Євростату”.
 
ІІ. Методологія:
 
Для аналізу зовнішньої торгівлі Бельгії та Люксембургу було взято дані 2007 р. в цілому та ІІ і ІІІ кварталів 2008 р., оскільки станом на 26.02.2009 р. дані за ІV квартал представлені „Євростатом” не в повному обсязі. При аналізі торгівлі з Україною використано дані ІІІ та ІV кварталів, які вже маються в наявності, однак, за деякими позиціями визначаються як попередні. При підрахуванні цінових показників слід вважати похибку та відносність розрахунків, оскільки за більшістю товарних позицій „Євростат” подає кількісні дані у „100 кг” (за цим показником здійснено розрахунки), за певною частиною товарних позицій кількісні дані подаються також у „додаткових одиницях”, які залежать від специфіки товару (Джоулі для енергетичних продуктів; штуки для техніки і обладнання; тощо). 
 
У торгівлі з Україною здійснено відбір основних товарних груп (3% і більше від загального вартісного обсягу двосторонніх експортно-імпортних операцій) за 2-ма знаками кодів УКТЗЕД, та проаналізовано квартальну динаміку розвитку у порівнянні з попереднім кварталом за кожною з „активних” товарних позицій.
 
ІІІ. Аналіз.
 
1.        Бельгія – всі країни світу.
 
а) Імпорт. Протягом 2007 р. загальні обсяги бельгійського імпорту склали 301,429 млрд.євро. Основними партнерами залишалися країни ЄС, частка яких у загальному імпорті до Бельгії склала 70,9% від всього імпорту. Серед ЄСівських партнерів основними є: ФРН (17,7%), Нідерланди (17,6%), Франція (11,2%), Великобританія (6,2%), Ірландія (4,9%), Італія (3,7%), Швеція (2,1%). П’яте місце серед основних партнерів посідають США (5,4%), сьоме – КНР (4,2%), дев’яте – Японія (2,5%). Росія посідає 12-ту позицію з 1,6%.
 
Основними товарними групами за, якими Бельгія здійснювала імпорт з країн світу у 2007 р. були:
 
1.        27-(код УКТЗЕД)- Енергетичні матеріали; нафта та продукти її перегонки; бітумінозні речовини; воски мінеральні (частка в загальному імпорті 11,6%, обсяги 34,9 млрд.євро);
3.        30-Фармацевтична продукція (9,4%, 28,4 млрд.євро);
5.        29-Органічні хімічні сполуки (7,72%, 23,3 млрд.євро);
8.        72-Чорні метали (4,5%, 13,468 млрд.євро);
 
У ІІ кварталі 2008 р. бельгійський імпорт склав 83,610 млрд.євро. Розподіл серед партнерів по імпорту практично не змінився, окрім збільшення до 19,6% частки імпорту з Нідерландів, які вийшли на першу позицію в бельгійському імпорті. Це пояснюється, в першу, чергу збільшенням світових цін на енергоносії та, відповідно збільшенням вартісних обсягів їх імпорту з Нідерландів, які залишаються основним постачальником нафто- та газопродукці до Бельгії.
 
Обсяги бельгійського імпорту у ІІІ кв. 2008 р. зменшилися порівняно з ІІ кв. цього ж року на 2,5% і склали 81,496 млрд.євро. Істотного зменшення зазнали імпортні поставки до Бельгії з таких провідних постачальників, як Італія (-15,6%), Швеція (-16,2%), Іспанія (-16,1%), Норвегії (-19%). На 3,4% зменшився імпорт з Нідерландів, на 6,4% з ФРН, на 8,4% з Франції, на 2,1% із США. Водночас збільшився імпорт з КНР (на 26,8% переважно за рахунок продукції легкої промисловості та електроніки), на 25,2% з РФ (започаткування діяльності на внутрішньому ринку „Газпрому” та за рахунок поставок діамантів), на 8,4% з Індії, на 6% з Бразилії, на 38,8% з ПАР.
 
За товарними групами у ІІІ кв. 2008 р. збільшення, порівняно з попереднім кварталом, зазнали імпортні поставки енергетичної продукції (код 27, на 5,6%, їх частка збільшилася до 16,7% в загальному імпорті), фармацевтичної продукції (код 30, на 5,6%), чорних металів (код 72, на 6,3%), Одягу та текстилю трикотажного і нетрикотажного (код 62 на 37,5%, код 61 на 47,3%), рудно-шлакової продукції (код 26 на 20%). Водночас, більшість основної імпортованої продукції зазнала зменшення: автотранспортні засоби (код 87 на 17,9%), машинобудівна продукція (код 84 на 11%), електроустаткування (код 85 на 3%), полімери і пластмаси (код 39 на 8,2%), точні прилади (код 90 на 5%), вироби з чорних металів (код 73 на 7%), папір та паперові вироби (код 48 на 8%), каучук та гума (код 40 на 9,5%).
 
б) Експорт. Протягом 2007 р. загальні обсяги бельгійського експорту склали 315,277 млрд.євро. Основними партнерами залишалися країни ЄС, частка яких у загальному експорті з Бельгії склала 76,3% від всього експорту. Серед ЄСівських партнерів основними є: ФРН (19,5%), Франція (16,6%), Нідерланди (11,9%), Великобританія (7,6%), Італія (5,2%), Іспанія (3,6%), Швеція (1,5%). П’яте місце серед основних партнерів посідають США (5,7%), 8-10-те місце посіли Швейцарія, Люксембург і Індія (з відносно однаковою часткою 1,7%), дев’яте – Японія (2,5%). Близько 1% бельгійського експорту припадає на Польщу, КНР, РФ, Туреччину, Австрію, Ізраїль, Данію, Чехію і Японію.
 
Основними товарними групами за, якими Бельгія здійснювала експорт до країн світу у 2007 р. були:
 
1.        87-(код УКТЗЕД)-Автомобілі та інші наземні транспортні засоби, та їх частини (11,5%, 36,1 млрд.євро);
2.        30-Фармацевтична продукція (10,4%, 32,8 млрд.євро);
5.        29-Органічні хімічні сполуки (7,2%, 22,6 млрд.євро);
7.        72-Чорні метали (6%, 18,9 млрд.євро);
 
У ІІ кварталі 2008 р. бельгійський експорт склав 86,023 млрд.євро. Розподіл серед партнерів по експорту практично не зазнав суттєвих змін, окрім зменшення на 1% частки експорту до США. На 0,6% збільшилися експортні поставки Бельгії до РФ.
 
Загальні обсяги бельгійського експорту у ІІІ кв. 2008 р. зменшилися порівняно з ІІ кв. цього ж року на 5,4% і склали 81,361 млрд.євро. Істотного зменшення зазнали експортні поставки з Бельгії до таких провідних імпортерів, як Італія (-12,8%), Швеція (-9,5%), Іспанія (-14,5%), Швейцарія (-27,2%), Польща (-11,3%), Туреччина (-20,6%), КНР (17,1%). На 6,2% зменшився експорт до Нідерландів, на 8,2% до Франції, на 4,6% до Великобританії, на 1,9% до США, на 7,1% до Люксембургу. Збільшилися експортні показники Бельгії у торгівлі лише з ФРН (на 1,5%), з Бразилією (частка в загальному експорті складає 0,7%, ↑16,5%,), з Норвегією (частка 0,5%, ↑6,8%) та Гон-Конгом (частка 0,5%, ↑5,6%). Значного збільшення зазнав бельгійський експорт до Нігерії (частка 0,4%, ↑105,6% в першу чергу за рахунок збільшення на 202% експорту паливно-мастильних матеріалів, обсяг склав майже чверть млрд.євро) та ПАР (частка 0,5%, ↑51,4% за рахунок збільшення на 907% експорту за товарною позицією 3808 - Інсектициди, гербіциди). Динаміка торгівлі з іншими країнами не вплинула суттєво на розвиток експорту з Бельгії з огляду на незначні обсяги.
 
За товарними групами у ІІІ кв. 2008 р. збільшення, порівняно з попереднім кварталом, зазнали експортні поставки: фармацевтичної продукції (код 30 на 2,28%), енергетичних матеріалів (код 27 на 4,9%), продукти хімічної промисловості (код 38 на 5,3%), трикотажний та не трикотажний одяг та текстиль (код 61 на 43,3%, код 62 на 39,2%), взуттєві вироби (код 64 на 35%). Частка цих товарних груп у загальному експорті Бельгії склала 25,6%, тому позитивна динаміка їх розвитку не змогла вплинути на загальну негативну тенденцію до зменшення, оскільки більшість експортних позицій втратили обсяги. Найбільш відчутним стало зменшення поставок у таких основних групах бельгійського експорту як: автотранспортні засоби (код 87 на 20,2%), машинобудівна продукція (код 84 на 12,3%), чорних металів (код 72 на 12,2%), полімери і пластмаси (код 39 на 6,8%), органічні хімічні сполуки (код 29 на 5%), перли натуральні/культивовані, дорогоцінне/напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали та вироби з них (код 71 на 5,9%), електроустаткування (код 85 на 5,8%), точні прилади (код 90 на 7,4%).
 
2.        Бельгія – Україна
 
а) Імпорт до Бельгії з України (український експорт). Протягом 2007 р. загальні обсяги бельгійського імпорту з України склали 167,944 млн.євро, що становить 0,1% всього бельгійського імпорту. Україна посіла 70 місце у зовнішній торгівлі з Бельгією з 244 країн і територій, охоплених статистикою Євростату.
 
Початок 2008 р. не характеризувався позитивними тенденціями для імпорту з України. Обсяги імпорту у ІІ кварталі склали лише 28,939 млн.євро, однак, вже у ІІІ кварталі ситуація виправилася, квартальна динаміка продемонструвала збільшення майже втричі (на 194%) до 85,063 млн.євро.
 
Основними товарними групами за, якими Бельгія здійснювала імпорт з України у ІІІ кварталі 2008 р. були:
1.     27-(код УКТЗЕД)- Енергетичні матеріали; нафта та продукти її перегонки; бітумінозні речовини; воски мінеральні (частка у двосторонньому імпорті 44,4%, обсяги 37,750 млн.євро, частка у загальному імпорті Бельгії за товарною групою 0,28%).
2.     12- Насіння і плоди олійних рослин; насіння інше, плоди і зерна; технічні або лікарські рослини; солома і корми (частка у двостор.імп. 16,2%, обсяг 13,754 млн., частка у заг.бельг.імп.за групою 4,62%).
3.     72- Чорні метали (частка у двостор.імп. 8,6%, обсяг 7,308 млн.євро, частка у заг.бельг.імп.за групою 0,2%).
4.     62- Одяг та додаткові речі до одягу, текстильні, крім трикотажних (частка у двостор.імп. 8,2%, обсяг 6,949 млн.євро, частка у заг.бельг.імп.за групою 0,7%).
5.     10- Зернові культури (частка у двостор.імп. 4,6%, обсяг 3,877 млн.євро, частка у заг.бельг.імп.за групою 1,04%).
6.     29- Органічні хімічні сполуки (частка у двостор.імп. 4%, обсяг 3,408 млн.євро, частка у заг.бельг.імп.за групою 0,06%).
7.     85- Електричні машини і устаткування; аудіо-, відеоапаратура (частка у двостор.імп. 2,6%, обсяг 2,241 млн.євро, частка у заг.бельг.імп.за групою 0,06%).
8.     44- Деревина і вироби з деревини, деревне вугілля (частка у двостор.імп. 2,4%, обсяг 2,003 млн.євро, частка у заг.бельг.імп.за групою 0,4%).
9.     71- Перли натуральні/культивовані, дорогоцінне/напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали та вироби з них (частка у двостор.імп. 2,14%, обсяг 1,820 млн.євро, частка у заг.бельг.імп.за групою 0,05%).
 
Структура бельгійського імпорту у ІV кв. 2008 р. зазнала змін. Суттєво збільшилися поставки з України насіннєвої продукції (на 634%, частка у заг.двостор.імпорті стала 68,6% з обсягом 100,939 млн.євро), фармацевтичної продукції (на 471%), продукції деревообробної промисловості (на 64%) та деяких інших, частка яких є незначною. У грудні 2008 р. зафіксовано значні поставки з України за 23-ю товарною позицією (залишки і відходи харчової промисловості; готові корми для тварин), обсяг яких склав 5,733 млн.євро (3,9% всього імпорту IV кв.). Саме позитивна динаміка за цими товарними позиціями забезпечила загальне зростання українського експорту до Бельгії у IV кварталі на 73%, порівняно з попереднім кварталом, до 147,178 млн.євро. І це не зважаючи на суттєві скорочення за такими товарними групами, як: 15-тваринні та рослинні жири і олії (зменшення на 100%), 27-енергопродукція (на 45%), 29-органічна хімія (на 9%), 62-текстильний, крім трикотажного, одяг (на 28%), електрообладнання (на 5,7%). Загальний обсяг імпорту з України до Бельгії у IV кв. 2008 р. склав 147,178 млн.євро.
 
а) Експорт з Бельгії до України (український імпорт). Протягом 2007 р. загальні обсяги бельгійського експорту до України склали 574,418 млн.євро, що становить 0,2% всього бельгійського імпорту. Україна посіла 42 місце у зовнішній торгівлі з Бельгією.
 
На початку 2008 р. обсяги експорту до України зазнали незначного зменшення, особливо у травні. Обсяги експорту у ІІ кварталі склали 196,363 млн.євро. У ІІІ кварталі тенденція до скорочення збереглася, квартальна динаміка продемонструвала зменшення на 4,4% до 187,645 млн.євро.
 
Основними товарними групами за, якими Бельгія здійснювала експорт до України у ІІІ кварталі 2008 р. були:
 
1.        84-(код УКТЗЕД)- Реактори ядерні, котли, машини, апарати і механічні пристрої; їх частини (частка у двосторонньому імпорті 17,7%, обсяги 33,257 млн.євро, частка у загальному імпорті Бельгії за товарною групою 0,54%).
2.        87- Автомобілі, тягачі, велосипеди та інші наземні транспортні засоби, їх частини та пристрої (частка у двосторонньому імпорті 13,5%, обсяги 25,240 млн.євро, частка у загальному імпорті Бельгії за товарною групою 0,32%).
3.        30- Фармацевтична продукція (частка у двосторонньому імпорті 8,9 %, обсяги 16,607 млн.євро, частка у загальному імпорті Бельгії за товарною групою 0,2%).
4.        85- Електричні машини і устаткування; аудіо-, відеоапаратура (частка у двосторонньому імпорті 8,8 %, обсяги 16,538 млн.євро, частка у загальному імпорті Бельгії за товарною групою 0,52%).
5.        34- Мило, поверхнево-активні органічні речовини, мийні засоби, мастильні матеріали, штучний, готовий віск, суміші для чищення або полірування, свічки та аналогічні вироби, пасти для ліплення, пластилін, "зуболікарський віск" і суміші на основі гіпсу для стоматологічних цілей (частка у двосторонньому імпорті 5,1 %, обсяги 9,524 млн.євро, частка у загальному імпорті Бельгії за товарною групою 1,87%).
6.        39- Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них (частка у двосторонньому імпорті 5%, обсяги 9,342 млн.євро, частка у загальному імпорті Бельгії за товарною групою 0,16%).
7.        2- М'ясо та харчові нутрощі (субпродукти) (частка у двосторонньому імпорті 4,8 %, обсяги 9,070 млн.євро, частка у загальному імпорті Бельгії за товарною групою 1,28%).
8.        38- Інші продукти хімічної промисловості (частка у двосторонньому імпорті 4,1 %, обсяги 7,667 млн.євро, частка у загальному імпорті Бельгії за товарною групою 0,46%).
9.        37- Фотографічні або кінематографічні товари (частка у двосторонньому імпорті 3,4 %, обсяги 6,388 млн.євро, частка у загальному імпорті Бельгії за товарною групою 2,13%).
10.     90- Прилади та апарати оптичні, для фотографування або кінематографії, вимірювання, контролю або вимірювання точності; апарати медико-хірургічні; їх частини та приладдя (частка у двосторонньому імпорті 3,4 %, обсяги 6,294 млн.євро, частка у загальному імпорті Бельгії за товарною групою 0,45%).
 
 
У IV кв. 2008 р. структура бельгійського експорту до України не зазнала істотних змін. Скорочення експортних поставок за переважною більшістю товарних позицій спричинило зменшення загальних обсягів експорту на 21,5% до 147,353 млн.євро. В першу чергу зменшення торкнулося таких основних продуктів експорту, як: 84-Реактори ядерні, котли, машини, апарати і механічні пристрої (на 16,4%), 87-Автомобілі та інші наземні транспортні засоби (на 54,1%), 39-Полімерні матеріали і пластмаси (на 52,5%), 30-Фармацевтична продукція (на 14,4%), 2-М’ясопродукція (на 9,1%).
 
Водночас, збільшився експорт до України таких продуктів, як: 85-Електроприлади та устаткування (на 8%), 90-Точні та вимірювальні прилади (на 24,9%), 37-Фото- та кінотовари (на 13,3%). Суттєвого збільшення зазнали також такі товарні позиції, як: 31-Добрива (на 435%, частка в експорті склала 2%), 52-Бавовна (на 115%, частка 0,6%), , 53-Інші рослинні текстильні волокна; пряжа з паперу і тканини з паперової пряжі (на 3543%, частка 0,2%),        8-Їстівні плоди та горіхи; цедра цитрусових (на 1165%, частка 0,08%), 1-Живі тварини (на 936%, частка 0,03%), 25-Сіль; сірка; землі та каміння; штукатурні матеріали, вапно та цемент (на 374%, частка 0,03%) та інші. Загальна частка товарів, експорт яких збільшився склала 35,3%, що не змогло, звичайно, вплинути на виправлення негативної тенденції до скорочення бельгійського експорту.
 
Разом з тим, слід відзначити, що значне збільшення українського експорту до Бельгії на фоні скорочення імпорту з цієї країни, кардинально виправило тенденцію до зростання негативного для України сальдо двосторонньої товарної торгівлі. Якщо у ІІІ кварталі 2008 р. це сальдо для України було -102,581 млн.євро, то у IV кв. воно зменшилося до -0,175 млн.євро.
 
в) Аналіз динаміки цін експортованої з України до Бельгії продукції (Додаток 1) дозволяють констатувати загальну тенденцію до зменшення експортних цін по основних товарних позиціях.
 
В контексті можливого започаткування антидемпінгових розслідувань проти експорту української продукції, слід звернути увагу на суттєве (більше 50%) квартальне підвищення у IV кв. 2008 р. експортних цін за такими товарними позиціями, як:
 
85389099 (Частини, призначені для установок зондового контролю напівпровідникових пластин товарної підкатегорії 8536902000) – на 391,3%, зменшення обсягів, порівняно з ІІІ кв. на ↓85% ; 
62045910 (Спідниці та спідниці-штани: із штучних волокон) – на 122%, зменшення обсягів на 83%;
44092999 (Пилопродукція з деревини  - з листяних порід) – на 78,3%, збільшення обсягів на ↑194%;
44092991 (Пилопродукція з листяних порід: бруски, планки та фриз для паркетного або дерев'яного покриття підлоги, незібрані) – на 53%, зменшення обсягів на 22%.
 
Зважаючи на негативну динаміку розвитку експорту за трьома з цих товарних позицій, особливу увагу, вірогідно, варто звернути на „пилопродукцію з листяних порід”, яка зазнає підвищення в ціні та значне збільшення в обсягах.
 
За даними, наявними в ТЕМ, намірів започатковувати антидемпінгові розслідування проти українського експорту за згаданими товарними позиціями серед бельгійських установ чи підприємств станом на березень 2009 р. не зафіксовано.
Подібна інформація про інші країни  
Австрія Азербайджан Алжир Аргентина Бельгія Білорусь Болгарія Боснія і Герцеговина Бразилія Великобританія В`єтнам Греція Грузія Естонія Єгипет ЄС Ізраїль Індія Індонезія Ірак Іран Ісландія Іспанія Італія Йорданія Казахстан Канада Киргизстан Китай Кіпр Куба Кувейт Латвія Литва Ліван Лівія Македонія Малайзія Мальта Марокко Мексика Молдова Нідерланди Німеччина ОАЕ Пакистан ПАР Південна Корея Польща Португалія Росiя Румунія Саудівська Аравія Сенегал Сербія Сирія Сінгапур Словаччина Словенія США Таджикистан Туніс Туреччина Туркменістан Угорщина Узбекистан Україна Фінляндія Франція Хорватія Чехія Чорногорія Швейцарія Швеція Японія
Інші документи по цій країні  
IT та телекомунікації Будівництво Валюта Вироби з чорних та інших некоштовних металів Географічне розташування Державний устрій Довідкова інформація Економічне співробітництво Економічні новини Енергоносії Законодавство у сфері ЗЕД Захист внутрішнього ринку Зв'язок ЗЕД Інвестиції Інформаційно-аналітичні послуги Інше машинобудування Інші послуги Каміння, скло, кераміка Консалтингові послуги Кон’юнктура ринків Макроекономічні показники Митно-тарифне регулювання Міжурядова комісія Мінеральна сировина Населення Нетарифне регулювання Святкові дні Страхування Товари агропромислового комплексу Товари легкої промисловості Товари чорної металургії Транспорт Транспортно-експедиційні послуги Туризм Фінансові послуги

 
Підписка на оновлення  

Українські експортери
ДИСКАВЕРИ БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (УКРАИНА), ООО
ул. Яворницкого, 41, г. Стрий, Львовская обл.
НЕПТУН, ООО
3-ий пер. Шевченка, 3, с. Б. Дальник, Беляевский район, Одесская область
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ, ООО
ул. Сомовская, 12 Б, Харьков
КРИСТАЛЛ, ВИННИЦКИЙ ЗАВОД, ДП
ул. 600-летия, 21, г. Винница
Експортоспроможна продукція
KSG АGRO, ХОЛДИНГ
Туши и полутуши свиные

ТЕХНОТОН-ЛУГАНСК, ООО
Нить полипропиленовая мультифиламентная

КАЛИБР, ООО
Болты

Комерційні пропозиції
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "БАЄР АФЛАК"
Компанія зацікавлена в реалізації фармацевтичної прощукції в Україні

DOMESTAV, LTD.
Компанія зацікавлена в експорті ламелей для каркасу ліжка зі смереки, ялини, сосни, тополі або вільхи. ...

MIVINA S.R.O.
MIVINA s.r.o. зацікавлена в поставках з України: сантехніки, керамічної плитки, покрівельних матеріалів, ...

Тендери за кордоном
Бововняний очіс
Security Paper Mill India

Відбор компаній для проведення незалежних сертифікації та інспектування прибережних проектів
Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

Аукціон на право користування надрами родовища кам'яного вугілля "Ташкумирське"
Держкомітет промисловості, енергетики та надрокористування Киргизької республіки