Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державна підтримка
українського експорту
Укр | Eng | Рус
Словаччина
Перелік країн
Контакти диппредставництв
Довідка про країну
Економічне співробітництво

Огляд економіки

Торговельно-економічні відносини

Торговельні обмеження

Кон’юнктура ринків
Товарообіг з Україною

Дані країни перебування

Дані Держкомстату

Торгівля послугами

Правові питання

Угоди з Україною

Законодавство країни перебування

Міжурядова комісія

Про МК та її склад

Пошук партнера

Комерційні пропозиції від фірм в країні перебування

Торги/тендери в країні перебування

Міжнародні бізнес-події

Інвестиційне співробітництво

Аналіз інвестиційного співробітництва

Галузеві об’єднання
Корисні посилання
Відгуки про Портал
ЕНЕРНОАТОМ, Національна атомна енергогенеруюча компанія
«Інтернет-портал створений на досить високому технічному рівні і містить багато корисної інформації»

Украинские нефтепродукты
Внутрішньо- та зовнішньоекономічна ситуація у СР (1 квартал 2009 р.)  
Параметри: Інвестиції, ЗЕД, Макроекономічні показники, Економічне співробітництво

Внутрішньо- та зовнішньоекономічна ситуація у СР (1-й квартал 2009 р.)

Зовнішньоекономічна ситуація

Зовнішньоекономічна політика Словацької Республіки продовжує будуватись на підвалинах внутрішньої економічної ситуації та на засадах зовнішньоекономічної політики Європейського Союзу.

Протягом І півріччя 2009 року продовжує поглиблюватись негативний вплив світової фінансової та економічної кризи на економіку Словацької Республіки, відбувається економічний спад.

Передумовою рецесії стали високий ступінь залежності національної економіки від іноземного капіталу та припливу іноземних інвестицій, а також експортна орієнтація промисловості Словацької Республіки.

Зниження рівня фінансування промислових підприємств з іноземним капіталом, які є найкрупнішими виробниками і роботодавцями країни, має наслідком зменшення обсягів випуску продукції та скорочення кількості робочих місць на цих підприємствах.

Значне зменшення припливу до країни іноземних інвестицій поставило під загрозу реалізацію низки державних проектів, спрямованих на підсилення економічного розвитку Словацької Республіки , оскільки у цих проектах передбачалась участь приватного капіталу, включаючи іноземний.

Показники зовнішньоекономічної діяльності у І кварталі 2009 р. значно погіршились у порівнянні з відповідним періодом попереднього року.

Згідно з даними Статистичного управління Словацької Республіки , зовнішній торговельний обіг (ЗТО) порівняно з І кварталом 2008 р. зменшився на 28,1% та склав 18,298 млрд. євро; сальдо зовнішньоторговельного обігу СР залишилось негативним і склало 46,8 млн. євро.

Динаміка змін показників зовнішньоекономічної діяльності, а саме зниження обсягів імпорту (9,173 млрд. євро) на 28,0%, а експорту (9,125 млрд. євро) на 28,3% з урахуванням спаду орієнтованого на експорт промислового виробництва дозволяє прогнозувати і подальше збільшення негативного зовнішньоторговельного балансу СР.

Аналіз зовнішньої торгівлі Словацької Республіки за територіальною направленістю протягом січня-березня 2008 р. показує, що найбільші її обсяги – 94,8% експорту та 72,5% імпорту припадають на Європу (на ЄС – 87,7% експорту і 68,0% імпорту), 3,2% словацького експорту і 17,5% імпорту – на Азію, 1,5% експорту і 2,1% імпорту – на Америку, 0,4% експорту і 0,3% імпорту – на Африку та 0,1% експорту і 0,05% імпорту – на Австралію і Нову Зеландію.

У розрізі країн найкрупнішим торговельним партнером Словацької Республіки  залишається Німеччина – 21,6% експорту та 16,6% імпорту. За товарною номенклатурою у зовнішньоторговельному обігу Словаччини найбільшу питому вагу у І кварталі 2009 р. мали товари наступних розділів: XVI "Машини, устаткування, механізми", XVII "Засоби наземного, повітряного та водного транспорту", V "Мінеральні продукти" та VII "Пластмаси і каучук".

Протягом І кварталу 2009 р. у порівнянні з відповідним періодом попереднього року відбулось зменшення зовнішньоторговельного обігу між Україною і Словацькою Республікою, що переважно обумовлене зниженням обсягів словацького експорту до України на 67,4% внаслідок спаду промислового виробництва в СР.

Обсяги імпорту з України до СР зазнали меншого зниження – на 45,1%.


Внутрішньоекономічна ситуація. Макроекономичні показники.

Внаслідок дії світової фінансової та економічної кризи відбувається зниження темпів економічного розвитку Словаччини.

За даними Статистичного управління СР, ВВП за І квартал 2009 р. у поточних цінах зменшився на 6,1% порівняно з відповідним періодом 2008 р. і склав 14,648 млрд. євро.

У структурі ВВП частка промисловості становила 26,3%, оптової та роздрібної торгівлі – 15,9%, транспорту та телекомунікацій – 10,8%, будівництва – 9,7%.

Зменшення ВВП відбулось завдяки спаду у більшості сфер економіки Словацької Республіки  та зовнішньоекономічній діяльності, зменшення купівельної спроможності та споживання населення, падіння попиту на товари високих цінових категорій на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Державний бюджет Словацької Республіки за І квартал 2009 р. виконаний по прибутках, які становили 2,411 млрд. євро, на 18,4%, а по видатках, які склали 2,615 млрд. євро, – на 18,5%. Показники виконання держбюджету за 5 місяців 2009 р. – по прибутках на 30,1% (3,945 млрд. євро), а по видатках на 33,8% (4,777 млрд. євро) – свідчать про обумовлену кризою тенденцію зростання дефіциту державного бюджету СР.

Зовнішній борг СР станом на 31 березня 2009 р. становив 53,263 млрд. дол. США. Золотовалютні резерви НБС станом на ту ж дату становили 987,4 млн. євро. Обсяги промислового виробництва у Словаччині протягом І кварталу 2009 р. порівняно з відповідним періодом 2008 р. знизились на 26,4%, найбільший спад спостерігався у виробництві транспортних засобів – на 51,8%.


Соціально-економічні показники

Внаслідок економічної кризи погіршились також і соціально-економічні показники Словаччини.

Середній рівень зареєстрованого безробіття, швидкість зниження якого була у попередні роки однією з найвищих серед країн-членів ЄС, почав зростати і станом на кінець І кварталу 2009 р. склав 10,3%, на кінець травня 2009 р. – 11,4%, тоді як станом на початок 2009 р. цей показник становив 9,6%.

На зниження рівня зайнятості у Словаччині вирішальний вплив мало скорочення обсягів виробництва крупними підприємствами внаслідок кризового падіння попиту на їх продукцію в європейських країнах, зменшення припливу прямих іноземних інвестицій, а також підвищення безробіття в інших країнах-членах ЄС, що суттєво знизило можливості словацьких громадян у відношенні працевлаштування за кордоном.

Середньомісячна номінальна зарплата в СР у січні-квітні 2009 р. становила 714 євро і була на 2,7% вищою, ніж у відповідному періоді 2008 р. Найвищою середня номінальна зарплата була у сфері інформаційних та телекомунікаційних послуг –1520 євро, найнижчою – у сфері готельного та ресторанного обслуговування – 343 євро.

Рівень споживчих цін протягом 5 місяців 2009 р. зріс порівняно з тим же періодом попереднього року на 2,7%.

Базова інфляція цього періоду склала 1,7%, чиста інфляція (без змін непрямих податків) – 2,2%.

Ціни харчових продуктів та безалкогольних напоїв знизились на 0,2%, комунальних послуг – зросли на 8,3%, освіти та освітніх послуг – зросли на 5,2%, алкогольних напоїв та тютюну – зросли на 8,2%, транспортних послуг – знизились на 7,7%, медичних послуг – зросли на 5,6%.

Зростання цін виробників у січні-травні 2009 р. найбільше позначилось на електроенергії, газі, опаленні та гарячій воді – на 7,8% та будівельних роботах – на 3,7%.

Знизились ціни виробників сільськогосподарської продукції – на 25,1%, продукції нафтопереробної промисловості – на 42,3%, хімічної промисловості – на 5,0%, деревини та виробів з неї – на 4,8%, транспортних засобів – на 3,5%, гумових та пластмасових виробів – на 3,4%, харчових продуктів і тютюну – 3,1%.

В цілому ціни промислових виробників у Словацькій Республіці знизились протягом 5 місяців 2009 р. на 6,1%.


Перспективи розвитку зовнішньоекономічної політики Словаччини
 

Перспективи розвитку СР обумовлені її членством в ЄС.

Уряд Словаччини продовжуватиме Спільну торговельну політику Євросоюзу, основні економічні умови функціонування ЄС матимуть вирішальний вплив на зовнішньоекономічну діяльність СР; внутрішня економічна діяльність Уряду СР та впровадження спільних заходів ЄС по послабленню та подоланню наслідків світової фінансової та економічної кризи сприятиме повноті інтеграції країни до спільного економічного простору ЄС.

Набуття Україною статусу країни з ринковою економікою, вступ до СОТ та укладення Угоди про створення зони вільної торгівлі з ЄС мають перспективу уникнення квот і обмежень на експорт з України до ЄС сталеливарної продукції, хімічних добрив та сільськогосподарських товарів, однак залишається можливість антидемпінгових розслідувань та санкцій на чутливі товари українського експорту до ЄС, зокрема до СР.

У короткочасній перспективі обсяги двостороннього товарообігу між Україною та Словацькою Республікою продовжуватимуть зазнавати певного скорочення внаслідок дії кризових факторів в обох країнах, а також впровадження Урядом СР антикризових заходів, одним з яких є стимулювання скорочення імпорту до країни.

Подібна інформація про інші країни  
Австрія Азербайджан Алжир Аргентина Бельгія Білорусь Болгарія Боснія і Герцеговина Бразилія Великобританія В`єтнам Греція Грузія Естонія Єгипет ЄС Ізраїль Індія Індонезія Ірак Іран Ісландія Іспанія Італія Йорданія Казахстан Канада Киргизстан Китай Кіпр Куба Кувейт Латвія Литва Ліван Лівія Македонія Малайзія Мальта Марокко Мексика Молдова Нідерланди Німеччина ОАЕ Пакистан ПАР Південна Корея Польща Португалія Росiя Румунія Саудівська Аравія Сенегал Сербія Сирія Сінгапур Словаччина Словенія США Таджикистан Туніс Туреччина Туркменістан Угорщина Узбекистан Україна Фінляндія Франція Хорватія Чехія Чорногорія Швейцарія Швеція Японія
Інші документи по цій країні  
Будівництво Вироби з чорних та інших некоштовних металів Географічне розташування Державний устрій Довідкова інформація Економічне співробітництво Економічні новини Енергоносії Законодавство у сфері ЗЕД Захист внутрішнього ринку Зв'язок ЗЕД Інвестиції Інше машинобудування Каміння, скло, кераміка Кон’юнктура ринків Макроекономічні показники Міжурядова комісія Мінеральна сировина Населення Національна символіка Нетарифне регулювання Товари агропромислового комплексу Товари деревообробної промисловості Товари кольорової металургії Товари легкої промисловості Товари фармацевтичної промисловості Товари хімічної промисловості Товари целюлозно-паперової промисловості та друкована продукція Товари чорної металургії Точне машинобудування Транспорт Туризм

 
Підписка на оновлення  

Українські експортери
ДИСКАВЕРИ БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (УКРАИНА), ООО
ул. Яворницкого, 41, г. Стрий, Львовская обл.
НЕПТУН, ООО
3-ий пер. Шевченка, 3, с. Б. Дальник, Беляевский район, Одесская область
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ, ООО
ул. Сомовская, 12 Б, Харьков
КРИСТАЛЛ, ВИННИЦКИЙ ЗАВОД, ДП
ул. 600-летия, 21, г. Винница
Експортоспроможна продукція
KSG АGRO, ХОЛДИНГ
Туши и полутуши свиные

ТЕХНОТОН-ЛУГАНСК, ООО
Нить полипропиленовая мультифиламентная

КАЛИБР, ООО
Болты

Комерційні пропозиції
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "БАЄР АФЛАК"
Компанія зацікавлена в реалізації фармацевтичної прощукції в Україні

DOMESTAV, LTD.
Компанія зацікавлена в експорті ламелей для каркасу ліжка зі смереки, ялини, сосни, тополі або вільхи. ...

MIVINA S.R.O.
MIVINA s.r.o. зацікавлена в поставках з України: сантехніки, керамічної плитки, покрівельних матеріалів, ...

Крамниця-А
Тендери за кордоном
Бововняний очіс
Security Paper Mill India

Відбор компаній для проведення незалежних сертифікації та інспектування прибережних проектів
Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

Аукціон на право користування надрами родовища кам'яного вугілля "Ташкумирське"
Держкомітет промисловості, енергетики та надрокористування Киргизької республіки