Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державна підтримка
українського експорту
Укр | Eng | Рус
Польща
Перелік країн
Контакти диппредставництв
Довідка про країну
Економічне співробітництво

Огляд економіки

Торговельно-економічні відносини

Торговельні обмеження

Кон’юнктура ринків
Товарообіг з Україною

Дані країни перебування

Дані Держкомстату

Торгівля послугами

Правові питання

Угоди з Україною

Законодавство країни перебування

Міжурядова комісія

Про МК та її склад

Пошук партнера

Комерційні пропозиції від фірм в країні перебування

Торги/тендери в країні перебування

Міжнародні бізнес-події

Інвестиційне співробітництво

Аналіз інвестиційного співробітництва

Галузеві об’єднання
Корисні посилання
Відгуки про Портал
УКРАВТОПРОМ, Асоціація автовиробників України
«Асоціація підтримує створення порталу вітчизняних експортерів у мережі Інтернет, що безумовно буде сприяти поширенню конкурентоспроможної продукції українського виробництва на міжнародній арені»

Украинские нефтепродукты
Щодо тенденцій розвитку польського експорту та прогнозів до 2015 року  
Параметри: ЗЕД, Економічні новини

Щодо тенденцій розвитку польського експорту та прогнозів до 2015 року

(прогнозно-аналітична довідка)

 

Вступ

Розвиток зовнішньоекономічної діяльності протягом останніх 20 років був найбільш важливим чинником розвитку Польщі, стабільного зростання ВВП країни. Це було обумовлено тим, що  внутрішній попит в країні залишався обмеженим у зв’язку з порівняно низькими доходами населення.

Так,  за даними  Головного управління статистики РП, за період з 1991 по 2013 рік польський експорт зріс в 10 разів. При цьому за період після 2004 року, після вступу Польщі до ЄС, експорт товарів зріс з 65,8 до 154,9 млрд. євро.

Особливо помітним було зростання експорту у 2000, 2003, 2004, 2006  роках, коли експорт збільшувався за рік на 16%-25%. Зниження експорту у порівнянні з попереднім роком за останні 15 років спостерігалося лише 1 раз – у 2009 році (на 8%), що пояснюється початком світової фінансової та економічної кризи.

Експорт послуг також зростав, але не такими швидкими темпами – в 2,9% разів за останні 13 років.

Докладні дані про  динаміку розвитку торгівлі товарами та послугами в Польщі, а також про динаміку торговельного балансу у 2000-2012 роках наводяться  у таблиці 1 (надсилається у додатку).

Баланс зовнішньої торгівлі весь цей час був негативним, але залишався на помірному рівні та поступово знижався. Однак останніми роками темпи зростання експорту випереджали темпи зростання імпорту (див. графік 1).

Графік 1. Зовнішньоторговельний баланс РП (2010-2013р.р.)

 

Обсяги польського експорту в 2004-2014 рр. (дивись графік 2) свідчать про уповільнення зростання експорту. Так, приріст експорту у 2013 році становив 8%, а в першому півріччі 2014 року - 5,4%. Це викликано економічною ситуацією в країнах-членах ЄС – основних торговельних партнерах РП, та, у поточному році – конфліктом між Україною і Росією та введеними в цьому зв’язку санкціями з боку ЄС та Росії.  

Загальна тенденція розвитку обсягів  польського експорту в 2004-2014 роках наочно  представлена на  графіку 2.
 
Графік 2. Польський експорт в 2004-2014 р.р.
 

Особливий інтерес представляють результати розвитку експорту польських сільськогосподарських товарів у 2003-2013 роках. Як видно з графіку 3, цей експорт збільшився за 10 років  майже в 5 разів. При цьому Польща постійно мала позитивне сальдо у торгівлі с/г товарами, яке щорічно зростає. У 2013 році воно сягнуло майже 6 млрд.євро.

Графік 3. Експорт та імпорт польських сільськогосподарських товарів  у 2003-2013 роках 
 

Структура польського експорту

Протягом останніх 20 років структура польського експорту значно змінилася, зараз її більшу частину складають високотехнологічні товари с високою доданою вартістю.

Так, на першому місці в списку експортних товарів (більше 40% всього експорту) знаходяться товари електромашинобудування: у 2013 році їх було продано на 59,8 млрд. євро, що на 6,2 % більше, ніж  у попередньому році. В першому півріччі 2014 року найбільше зростання польського експорту  також відзначається в цій сфері - на 6,9% (32 млрд. євро). Протягом останніх років Польща вийшла на перше місце в Європі (обігнавши Німеччину, Італію та Велику Британію) як постачальник складної побутової техніки. Це викликано тим, що низка провідних міжнародних компаній – виробників побутової техніки налагодили виробництво своєї продукції в РП. 80% продукції цих підприємств постачається на експорт.

Польща також стала важливим центром виробництва автомобілів та компонентів до них. Свої підприємства, орієнтовані на виробництво експортної продукції, розмістили у Польщі такі світові автогіганти, як «Фольксваген», «Пежо». Більша частина товарів, що виробляються на цих підприємствах - 70-90% - постачається на експорт.

Іншими важливими експортними товарами є продукція  хімічної промисловості та сільськогосподарського сектору. В 2013 році їх було продано на 21,7 млрд. євро та 20 млрд. євро відповідно. У першому півріччі 2014 року експорт продовольства зріс на 6,3% до 10,3 млрд. євро.

В таблиці № 2 представлені групи товарів, які в 2013 році разом складали більше ніж  90%  загального обсягу  польського експорту.

Таблиця № 2. Структура польського експорту у 2013 році (основні товари)

 

Назва товарів

 

% в структурі

експорту

 

% до 2012 року 2012 =100

Живi тварини; продукти тваринного походження

         11,0

         112,4

Продукцiя хiмiчної та пов’язаних з нею галузей   промисловостi

         9,2

         108,6

Промислові товари, що класифікуються згідно сировини

        20,2

        102,6

Машини, механізми та транспортні засоби

        7,6

        108,0

Різні промислові товари

       13,0

        110,1


В серпні ц.р. польські експерти в сфері зовнішньої торгівлі визначили 9 категорій польських товарів, експорт яких зростав найбільшими темпами протягом останніх кількох років. Хоча не всі з цих товарів постачаються у великих обсягах, вони все ж грають важливу роль у збільшенні експорту, його диверсифікації.

В число згаданих товарів входять: вікна та двері, косметичні вироби, яблука, побутова техніка, молочні продукти, свинина, телевізори, меблі та яхти.

Доля цих товарів в структурі польського експорту в 2013 році представлена в діаграмі 1.

Діаграма 1. Доля окремих  товарів в структурі польського експорту в 2013 році

Експерти  привертають особливу увагу до успіху у розвитку експорту польських виробників меблів, яхт, побутової техніки. Так, обсяги експорту меблів щорічно зростають. Очікується, що в 2014 році вони сягнуть 7,3 млрд.євро  у порівнянні з 6,9 млрд.євро  в 2013 році. Польща стала другим найбільшим експортером меблів у світі після Китаю. 90% меблів, вироблених в РП, постачаються на експорт. Найбільшим покупцем польських меблів є Німеччина, однако виробники останнім часом успішно виходять на ринки Близького Сходу та Африки.

Ще одним яскравим прикладом успіху у виході польських виробників на зовнішні ринки є виробники яхт. У сфері будівництва яхт у Польщі працює близько 1000 підприємств, вони щорічно виробляють близько 220 яхт. 95% усіх яхт постачається на експорт. Хоча вартість експорту яхт становить лише 0,15% загального обсягу експорту, фахівці відзначають його важливість, оскільки цей сектор є одним з небагатьох у Польщі, який досяг помітного статусу серед міжнародних виробників статусних товарів класу «люкс».

 

Географія польського експорту

Згідно з даними Головного управління статистики Польщі, що представлені згідно з міжнародними стандартами, географія польського експорту в 2013 році була такою:

Таблиця № 3. Географічна структура польського експорту у 2013 році

Категорія країн

в млрд.евро

% до загального обсягу

% до 2012 року 2012 =100

Експорт, всього

        154,9

         100,0

     108,0

Розвинуті країни

        126,9

         81,9

     107,4

      в т.ч.ЄС

        116,2

         75,0

     106,3

              в т.ч. зона євро

        78,6

         50,7

     105,6

Країни, що розвиваються

        13,4

         8,7

     115,3

Країни Центрально-Східної Європи

        14,5

         9,4

     107,7

 

 

На діаграмі 2 представлені долі у польському експорті 10 країн – головних торговельних партнері Польщі, які закуповують 66% польських експортних товарів.

Діаграма 2. Головні країни - імпортери польських товарів у 2013 році

Як видно з наведених в таблиці 3 та діаграми 2, основними експортними ринками Польщі в 2013 році були розвинуті країни та інші країни - члени Європейського Союзу.  ЄС в цілому поглинає 75% загального обсягу експорту Польщі, в т.ч. країни зони євро – 51%. Експорт до країн ЄС зріс в минулому році на 6,3%, в той час як продажі в країни єврозони зросли на 5,6%.

Найважливішим експортним ринком для польських компаній традиційно залишається Німеччина – 26,3% від загального експорту. Іншими важливими ринками є Великобританія, Чехія, Франція (6,0% - 6,4% ), а також Італія, Росія, Нідерланди. Британський ринок поступово "відкрився" для польських компаній, зокрема, у зв’язку з тим,  що багато з відвантажених  туди польських товарів головним  чином призначено для поляків, що живуть і працюють у Великобританії.

Якщо експорт до розвинутих країн зростав повільно, то на ринки, що розвиваються, та в країни Центральній та Східній Європи, таких як Росія, Україна і Білорусь він збільшувався більш високими темпами, що фактично уможливило високий загальний показник росту експорту. Так, в минулому році польський експорт на ринки, що розвиваються, збільшився на 15,3%, а Центральної та Східній Європі – на 7,7%.

За результатами 2013 року помітно зріс експорт до  таких країн з розвинутою економікою, що не є членами ЄС, як Норвегія (на 26,3 %) та США (на 20,6 %). Зростання експорту до таких країн з економікою, що розвивається, як Сербія,  становило 77 %, ОАЄ -  66,5 %, Республіка Корея - 32,6 %.

Польський експорт до країн СНД склав 15,3 млрд.євро, що на 7,8 % більше у порівнянні з минулим роком. Експорт до України виріс на 5,2 %, Росії - на 6,1 % і до Республіки Білорусь – на 17,1 %.

Згідно з останніми даними Головного управління статистики, експорт товарів з Республіки Польща за перше півріччя 2014 року становив 80 млрд. євро, що на 5,4% більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року. За вказаний період експорт товарів до країн з розвинутою економікою збільшився на 7,2 % (до 66,9 млрд. євро), у той час як імпорт зріс на 2,5% (до 52,2 млрд. євро). У результаті позитивне сальдо в торгівлі з цією групою країн збільшилося на 3,2 млрд. євро, до 14,7 млрд.євро.

Експорт до країн - членів Європейського Союзу також зріс на 7,2%, при цьому зростання експорту до країн зони євро становило 8,5%, а до інших країн-членів ЄС - 4,3%. Експорт до Німеччини, головного торговельного партнера РП, виріс на 8,8 % (до 20,7 млрд.євро).

За результатами січня-червня ц.р. експорт до країн з розвинутою економікою, що не є членами ЄС, зріс на 6,6 % (до 5,7 млрд. євро), зокрема, до Канади на 28,4 %, Австралії - на 34,7 %, а США - на 1%.

Експорт до слаборозвинутих країн та країн з економікою, що розвивається, знизився на 3 % (до 13,1 млрд.євро), а імпорт з них збільшився на 8,3 % (до 28 млрд. євро). У результаті дефіцит торгового балансу по цієї групі країн зріс на 2,5 млрд.євро до 14,9 млрд.євро.

Польський експорт до країн-членів СНД знизився на 11,9 % (до 6,3 млрд.євро), зокрема, до України – на 26,4%, Росії - на 10,7%.

Експорт до інших країн з економікою, що розвивається, крім СНД, зріс на 7,1% (до 6,8 млрд.євро). Зокрема, до ОАЄ- на 64%, Саудівської Аравії - на 45,5%, Сербії - на 21%. Знизився експорт до Туреччини - на 10,9%.
Найбільше зростання польського експорту за перше півріччя 2014 року відзначається в продукції електромашинобудівній промисловості - на 6,9% (до 32 млрд. євро) та сільського господарства - на 6,3% (до 10,3 млрд. євро).
Зменшення експорту в Україну пояснюється наслідками складної політичної та економічної ситуації в Україні для розвитку нашого двостороннього торгово-економічного співробітництва. Зокрема, на регулярних нарадах, що проводилися Міністерством економіки РП з початку ц.р., прогнозувалась велика вірогідність зменшення обсягів двосторонньої торгівлі (на 20-25%) та польських інвестицій в Україну. Відзначалося, що польський бізнес у відносинах з Україною перейшов «у режим очікування».

Оскільки продовольчі товари є важливим та дуже чутливим  компонентом польського експорту, йому приділяється особлива увага, перш за все, у зв’язку із санкціями які були введені країнами - членами ЄС щодо Росії та Росією щодо ЄС.

На діаграмі 3 представлені основні країни – покупці польських продовольчих товарів, які споживають більше 60% польського продовольчого експорту. Оскільки експорт до Росії в 2013 році становив, за даними Міністерства сільського господарства РП, 804 тис. тонн, то втрати польських підприємців від санкцій можуть сягнути 500 млн.євро, що менше, ніж передбачалося раніше. Польським експортерам вже вдалося знайти інші ринки для продажу певної кількості  своїх товарів на заміну російського.

Діаграма 3. Основні країни – імпортери польських продовольчих товарів

 
 
 

Заходи щодо сприяння розвитку експорту

Польські урядовці та експерти вважають, що польський експорт збільшився в 2013 році на 8% головним чином тому, польські компанії все частіше прагнуть вийти на нові ринки, активно шукають альтернативи кризовим економікам країн єврозони.

 З метою пошуку нових ринків та виходу на них польських компаній уряд РП вживав відповідних заходів щодо сприяння розвитку експорту, забезпечення того, щоб польські товари ставали все більш популярними в неєвропейських країн. Ці заходи вживалися Міністерством економіки РП, державними банками, іншими урядовими установами та польськими дипломатичними місіями. Зокрема, були розроблені програми «Go to China»  та «Go to Africa», націлені на збільшення продажів польських товарів в Китаї, в арабських та африканських країнах.

Уряд також оголосив про плани відкриття у 2014 році торгового представництва РП в Дубаї, діяльність якого буде покривати країни Східної Африки, такі як Ефіопія, Кенія, Танзанія, Руанда і Уганда. Плануються також польські ділові місії до Кенії, Танзанії, Сенегалу, Анголи та Мозамбіку, проведення  Польсько - африканського форуму в Ефіопії.

Про ефективність програм сприяння розвитку експорту та розширення  його географії свідчать наведені в діаграмі 4 дані про зростання експорту польських продовольчих товарів у 2013 році по окремих країнах. Так, за 2013 рік експорт польських продовольчих товарів до Китаю зріс на 100%, до ОАЕ – на 48%, до Саудівської Аравії – на 42%, до Узбекистану – на 36%.

Діаграма 4. Зростання експорту польських продовольчих товарів у 2013 році (по окремих країнах)

 

Прогнози розвитку польського експорту на 2014-2015 роки

Враховуючи позитивні прогнози розвитку польської економіки в цілому, урядовці та експерти у сфері зовнішньоекономічних зв’язків на початку 2014 року прогнозували зростання експорту в 2014-2015 роках на рівні 7-9%. Однак, у зв’язку із  стагнацією економіки європейських країн, які є головними торгівельними партнерами РП,  та ускладненнями, пов’язаними із подіями в Україні, ці прогнози змінюються.

Зокрема, у зв’язку із російським санкціями обсяг експорту Польщі до РФ може знизитися на 10%. Як зазначалося вище, в першому півріччі ц.р.  експорт до Росії знизився  на 10,7%, до України – на 26,4%. Загальний обсяг експорту РП в першому півріччі ц.р зріс лише на 5,4%.

За оцінкою Віце-прем’єр-міністра, міністра економіки РП Я.Пехоцінського, у найгіршому сценарії експорт Польщі до Росії в 2014 році може знизитися  на більш ніж 20%, а до України – на 40%.

Тому, незважаючи на успіхи польських експортерів у розширенні географії постачання польських товарів, можна очікувати зниження темпів росту польського експорту у 2014-2015 роках до 5%-7%. Але деякі аналітичні центри, зокрема, «Оксфорд Економікс», у своєму прогнозі, оприлюдненому у вересні ц.р., дає більш оптимістичну оцінку зростання експорту на рівні 9%. Головними секторами економіки, які,  на їх думку, забезпечать зростання експорту в 2014-2016 роках, стануть машинобудування та виробництво автомобілів та комплектуючих до них.

 

Висновки та пропозиції

1. Протягом останніх  років польський експорт розвивався випереджаючими темпами. Він виступав у ролі головного  локомотива стабільного розвитку польської економіки. Однак, за оцінками польських та міжнародних експертів, починаючи з 2014 року він втрачає цю роль, уступаючи її таким факторам зростання економіки, як підвищення внутрішнього попиту та інвестиції.

У зв’язку із продовженням економічної стагнації в європейських країнах, зниженням експорту до Росії та інші країни Східної Європи, можна очікувати зниження темпів зростання польського експорту у 2014-2015 роках до 5%-7%.

2. Значним поштовхом для динамічного розвитку польського експорту став вступ РП до Євросоюзу. За період після 2004 року польський експорт зріс в 2,5 разів. 75% всіх польських експортних товарів зараз постачаються до країн-членів ЄС. Головним імпортером польських товарів є Німеччина, на долю якої припадає 26,3% польського експорту.

3. Вступ Польщі до ЄС сприяв також покращенню структури експорту, підвищенню якості товарів. Польща вийшла на перше місце в Європі  як постачальник на зовнішні ринки складної побутової техніки. Польща також стала важливим центром виробництва автомобілів та компонентів до них, товарів хімічної промисловості, продовольчих товарів, меблів.

4. Заслуговує на увагу діючі в Польщі заходи щодо сприяння розвитку експорту, забезпечення розширення географії експортних поставок. Ці заходи вживаються Міністерством економіки РП, державними банками, іншими урядовими установами та польськими дипломатичними місіями.

5. На особливу увагу заслуговує досвід РП у пошуку нових ринків збуту для польської експортної продукції після введення ЄС торговельних санкцій відносно РФ та російських санкцій проти ЄС. Завдяки вжитим заходам польській стороні вдалося значно пом’якшити їх негативний вплив.

 6. У зв’язку з укладенням між Україною та ЄС Угоди про вільну торгівлю досвід Польщі у розвитку експортного потенціалу після вступу її до ЄС може бути корисним для відповідних органів державної влади та асоціацій промисловців та підприємців.

 

Подібна інформація про інші країни  
Австрія Азербайджан Алжир Аргентина Бельгія Білорусь Болгарія Боснія і Герцеговина Бразилія Великобританія В`єтнам Греція Грузія Естонія Єгипет ЄС Ізраїль Індія Ірак Іран Іспанія Італія Йорданія Казахстан Канада Киргизстан Китай Куба Кувейт Латвія Литва Ліван Лівія Македонія Малайзія Марокко Мексика Молдова Нідерланди Німеччина ОАЕ Пакистан Південна Корея Польща Португалія Росiя Румунія Саудівська Аравія Сенегал Сербія Сирія Сінгапур Словаччина Словенія США Таджикистан Туніс Туреччина Туркменістан Угорщина Узбекистан Україна Фінляндія Франція Хорватія Чехія Чорногорія Швейцарія Швеція Японія
Інші документи по цій країні  
IT та телекомунікації PR та реклама Будівництво Валюта Вироби з чорних та інших некоштовних металів Географічне розташування Державний устрій Довідкова інформація Економічне співробітництво Економічні новини Енергоносії Законодавство у сфері ЗЕД Захист внутрішнього ринку ЗЕД Інвестиції Інформаційно-аналітичні послуги Інші послуги Консалтингові послуги Кон’юнктура ринків Макроекономічні показники Митно-тарифне регулювання Міжурядова комісія Населення Нетарифне регулювання Святкові дні Страхування Товари агропромислового комплексу Товари кольорової металургії Товари легкої промисловості Товари фармацевтичної промисловості Товари хімічної промисловості Товари целюлозно-паперової промисловості та друкована продукція Товари чорної металургії Транспорт Транспортне машинобудування Транспортно-експедиційні послуги Туризм Фінансові послуги

 
Підписка на оновлення  

Українські експортери
ДИСКАВЕРИ БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (УКРАИНА), ООО
ул. Яворницкого, 41, г. Стрий, Львовская обл.
НЕПТУН, ООО
3-ий пер. Шевченка, 3, с. Б. Дальник, Беляевский район, Одесская область
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ, ООО
ул. Сомовская, 12 Б, Харьков
КРИСТАЛЛ, ВИННИЦКИЙ ЗАВОД, ДП
ул. 600-летия, 21, г. Винница
Експортоспроможна продукція
KSG АGRO, ХОЛДИНГ
Туши и полутуши свиные

ТЕХНОТОН-ЛУГАНСК, ООО
Нить полипропиленовая мультифиламентная

КАЛИБР, ООО
Болты

Комерційні пропозиції
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "БАЄР АФЛАК"
Компанія зацікавлена в реалізації фармацевтичної прощукції в Україні

DOMESTAV, LTD.
Компанія зацікавлена в експорті ламелей для каркасу ліжка зі смереки, ялини, сосни, тополі або вільхи. ...

MIVINA S.R.O.
MIVINA s.r.o. зацікавлена в поставках з України: сантехніки, керамічної плитки, покрівельних матеріалів, ...

Тендери за кордоном
Бововняний очіс
Security Paper Mill India

Відбор компаній для проведення незалежних сертифікації та інспектування прибережних проектів
Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

Аукціон на право користування надрами родовища кам'яного вугілля "Ташкумирське"
Держкомітет промисловості, енергетики та надрокористування Киргизької республіки