Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державна підтримка
українського експорту
Укр | Eng | Рус
Польща
Перелік країн
Контакти диппредставництв
Довідка про країну
Економічне співробітництво

Огляд економіки

Торговельно-економічні відносини

Торговельні обмеження

Кон’юнктура ринків
Товарообіг з Україною

Дані країни перебування

Дані Держкомстату

Торгівля послугами

Правові питання

Угоди з Україною

Законодавство країни перебування

Міжурядова комісія

Про МК та її склад

Пошук партнера

Комерційні пропозиції від фірм в країні перебування

Торги/тендери в країні перебування

Міжнародні бізнес-події

Інвестиційне співробітництво

Аналіз інвестиційного співробітництва

Галузеві об’єднання
Корисні посилання
Відгуки про Портал
Херсонська Торгово-промислова палата
«Переконані, що Портал дозволить створити надійну інформаційну базу для діяльності вітчизняних експортерів та надасть їм всебічну підтримку з боку держави.
Ми впевнені, цей ресурс сприятиме популяризації України серед світової спільноти в якості надійного та стабільного торговельного партнера, поширенню конкурентоспроможної продукції українського виробництва на зовнішні ринки, а також створенню позитивного іміджу нашої країни у межах світового інформаційного простору»

Украинские нефтепродукты
Соціально-економічне становище в Республіці Польща в контексті фінансової кризи (січень - серпень 2009 р.)  
Параметри: ЗЕД, Макроекономічні показники, Економічне співробітництво, Фінансові послуги

 

Соціально-економічне становище в Республіці Польща  в контексті фінансової кризи  (за підсумками січень-серпень 2009 р.)
 

Наслідки світової фінансової кризи відчутно вплинули на економічну ситуацію в Республіці Польща. За підсумками січень-серпень 2009 р. економіка Польщі розвивалась повільнішими темпами у порівнянні з аналогічним періодом 2008 р.

Рівень виробництва промислової продукції в РП знизився на 6,5 % у порівнянні з приростом виробництва у 2008 р. на рівні 105,7 %. Рівень виробництва будівельно-монтажної продукції зріс на 103,9 % у порівнянні з приростом виробництва у 2008 р. на рівні 114,0 %. Рівень продажу у роздрібній торгівлі зріс на 101,9 % у 2009 р. у порівнянні з приростом на рівні 112,2 % у аналогічному періоді 2008 р.

Індекс цін на споживчі товари та послуги у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року надалі залишався низьким і становив 103,5 % (за підсумками 2008 р. - 104,4 %), натомість, на промислову продукцію індекс цін зростає і становить 104,1 % (у порівнянні з 102,2 % за підсумками 2008 р.). На будівельну продукцію індекс цін зріс до рівня 100,7 % (у порівнянні з 105,6 % у аналогічному періоді 2008 р.).

З
а підсумками першого півріччя 2009 р. рівень ВВП РП зріс до 101,0 % річних і склав 641,2 млрд. злотих (191,4 млрд. дол. США).

Станом на кінець серпня 2009 р. рівень безробіття підвищився і складав 10,8 % у порівнянні з 9,1 % за підсумками серпня 2008 р. Кількість зареєстрованих безробітних, станом на кінець серпня 2009 р., становила 1 689 тис. осіб, тобто на 13 тис. осіб більше у порівнянні до липня 2009 р. і на 285 тис. осіб більше по відношенню до серпня 2008 р.

За результатами дев’яти місяців 2009 р. середній рівень місячної заробітної плати у підприємницькому секторі Республіки Польща склав 3 281,10 злотих (1 139,2 дол. США), тобто виявився на 4,5 % вищим у порівнянні до аналогічного періоду 2008 р.    

Виконання дохідної частини бюджету за результатами дев’яти місяців 2009 р. склало 74,2 % (202,4 млрд. злотих або 70,2 млрд. дол. США), тоді як державним бюджетом РП  передбачено на 2009 р. загальну суму доходів на рівні 279,9 млрд. злотих (99,9 млрд. дол. США).

Виконання видаткової частини бюджету за результатами дев’яти місяців 2009 р. склало 74,6 % (223,9 млрд. злотих або 77,7 млрд. дол. США), тоді як державним бюджетом РП передбачено на 2009 р. загальну суму видатків на рівні 300,1 млрд. злотих (104,2 млрд. дол. США).

За результатами восьми місяців 2009 р. дефіцит державного бюджету РП складає 15,6 млрд. злотих (5,39 млрд. дол. США) 1]

Зовнішній борг Республіки Польща за результатами восьми місяців 2009 р. склав 161 833,8 млн. злотих, тобто 55 997,8 млн. дол. США (станом на кінець 2008 р. - 149 743,8 млн. злотих, тобто 62 393,25 млн. дол. США) 2].
                        
За результатами восьми місяців 2009 р. динаміка зовнішнього товарообігу РП має тенденцію до зниження. Обсяг експорту за зазначений період склав 60 618,9 млн. євро (77,5 % від аналогічного показника минулого року), а обсяг імпорту – 66 520,7 млн. євро (70,1 % від аналогічного показника минулого року). У результаті переваги рівня імпорту над експортом, спостерігається від’ємне сальдо торговельного балансу (-5 901,9 млн. євро).

У польському експорті за результатами І–VІI місяців 2009 року найбільша частка припадає на:

 • машини та механічні устаткування, електричне обладнання (24,75 %); 
   
 • автомашини, судна і повітряні апарати (19,32 %);

 • чорні метали та вироби з них (10,10 %).
Натомість в імпорті, за результатами І –VII місяців 2009 року, найбільша частка припадає на:

 • автомашини, судна і повітряні апарати (25,02 %); 
   
 • запасні частини до автомашин (24,75 %).
За результатами 7 місяців 2009 року головним торговельним партнером Польщі є Німеччина, на яку припадає 26,00 % польського експорту та 22,20 % польського імпорту.

Серед країн колишнього СРСР головним торговельним партнером Польщі залишається Росія
, на яку припадає 3,66 % польського експорту та 8,81 % імпорту. Україна посідає друге місце серед країн колишнього СРСР (2,56 % від загального польського експорту та 0,62 % імпорту).

За даними Національного банку Республіки Польща, прямі іноземні інвестиції за 6 місяців 2009 року склали 962 млн. EUR – тобто лише 13,9 % від обсягів ПІІ, що надійшли до РП протягом І півріччя 2008 року. Більше половини цих інвестицій надійшли на проекти типу «greenfield». При цьому, при виборі місця реалізації проектів іноземні інвестори зазвичай віддають перевагу т.зв. спеціальним економічним зонам. Незважаючи на той факт, що пільги, які існують в цих зонах, починаючи з 2001 року на виконання вимог ЄС були суттєво обмежені, інтерес до провадження діяльності на їх територіях не зменшився. Таким чином, польський досвід свідчить про можливість
ефективного існування СЕЗ на території ЄС як ефективного інструменту залучення іноземних інвестицій до країни.    

***

Після того, як 27 січня 2009 р. Голова Ради Міністрів Республіки Польща Д. Туск вперше публічно визнав, що заплановані у Державному бюджеті на 2009 рік показники економічного зростання є завищеними (зріст ВВП – 3,7 %) і можуть скласти 1,7 % або й нижчий рівень, уряд Республіки Польща активізував діяльність з метою мінімізації негативних наслідків світової економічної кризи на соціально-економічну ситуацію в країні.

У цьому контексті головним завданням уряду РП, на відміну від практики США та більшості європейських держав, є не допустити зростання бюджетного дефіциту, у тому числі за допомогою максимального обмеження видатків з державного бюджету, реструктуризації системи державного фінансування інфраструктурних проектів, заохочення іноземних та внутрішніх інвестицій, більш ефективного використання фінансових механізмів ЄС.

Необхідність утримання дефіциту бюджету на нинішньому рівні (18,2 млрд. пол. злотих) значною мірою пов’язана з реалізацією курсу на запровадження в РП з 2012 року європейської валюти.

Варто зауважити, що у зв’язку з фінансовою кризою у
травні ц.р. увійшли в дію окремі положення плану уряду РП щодо забезпечення стабільності та розвитку польської економіки - першого антикризового пакету, який уряд РП ухвалив на початку грудня 2008 р. З восьми законів плану уряду РП увійшли в дію шість законів.

Основні положення «Плану стабільності і розвитку» уряду РП передбачають:
 
 • призначити 40 млрд. злотих на збільшення лімітів і гарантій Державного казначейства РП для банків;
   
 • виділити 20 млрд. злотих для малого і середнього бізнесу з метою забезпечення їхньої кредитної спроможності (в основному за посередництвом Державного економічного банку РП профінансованого на суму 2 млрд. злотих);
   
 • використати фінансові інвестиції з бюджету ЄС на суму 16,8 млрд. злотих;
   
 • сума вартістю 1,14 млрд. злотих буде становити т.зв. резерв суспільної солідарності для багатодітних сімей та старших осіб.   
   
Уряд РП прийняв антикризові закони, які передбачають ряд заходів щодо підтримки польських фірм:

- якщо польська фірма переживатиме тимчасові проблеми, пов’язані із кризою, то зможе на термін півроку зменшити працівникам розмір робочого часу та пропорційно до нього розмір заробітної плати у сумі половини ставки. Якщо фірма відповідатиме певним критеріям (зниження рівня замовлень на 30% протягом останніх чотирьох кварталів до часу подачі заявки на отримання допомоги, а також за умови відсутності податкових боргів та щодо страхування), то може розраховувати на 70 % допомогу для безробітних. Якщо фірма почне звільняти працівників після отримання допомоги, то змушена віддати повну суму наданої допомоги Фонду з питань надання гарантій працівникам;

- надання додаткової фінансової допомоги фірмам, які були змушені відправити своїх працівників, у зв’язку з фінансовою кризою, у вимушену відпустку. Такі працівники отримають від держави допомогу у розмірі 575 злотих, що становить суму допомоги для безробітних;

- якщо працівник працював протягом двох років по тимчасовій трудовій угоді, то роботодавець змушений працевлаштувати такого працівника на постійну роботу.

- усі польські фірми зможуть розраховуватися із працівниками за виконану роботу за результатами 12-ти місяців, а це означає, що працівник матиме право менше працювати і відповідно менше заробляти, але в інших випадках навпаки. Проте, у даному випадку розмір заробітної плати такого працівника не зможе знизитись до рівня нижчого від мінімального розміру заробітної плати;

- роботодавці зможуть пропонувати працівникам еластичний графік виконання своїх трудових обов’язків;

- фірми зможуть отримувати додаткові кошти з метою проведення навчальних програм по підвищенню рівня кваліфікації працівників.

Зокрема, закони передбачають додатково надання державної допомоги у пошуку кредитів для фірм. Уряд РП має намір вдосконалити процедуру надання запоруки та гарантії для отримання підприємствами кредитів в польських банках. Проте, механізм надання допомоги ще не функціонує.

Водночас, близько 80 млн. злотих (25,2 млн.дол.США) склала сума найбільшої дотації з фонду ЄС для підприємців на 2007-2013 роки. На думку експертів, така сума покриє лише 30 % витрат побудови центрів постачання. За даними Міністерства регіонального розвитку РП, до початку березня допомогу від ЄС отримало 844 фірм, яким надаються дотації в рамках регіональних програм та програми «Інноваційна економіка». Окрім цього, серед усіх бенефіціантів допомоги ЄС лише 10 % - це підприємства.
 


[1] Станом на кінець серпня 2009 р. середній курс валют: 1 дол. США - 2,89 пол. злотих
[2] Середній курс валют на кінець 2008 р.: 1 дол. США – 2,4 пол. злотих


 

Подібна інформація про інші країни  
Австрія Азербайджан Алжир Аргентина Бельгія Білорусь Болгарія Боснія і Герцеговина Бразилія Великобританія В`єтнам Греція Грузія Естонія Єгипет ЄС Ізраїль Індія Індонезія Ірак Іран Ісландія Іспанія Італія Йорданія Казахстан Канада Киргизстан Китай Кіпр Куба Кувейт Латвія Литва Ліван Лівія Македонія Малайзія Мальта Марокко Мексика Молдова Нідерланди Німеччина ОАЕ Пакистан ПАР Південна Корея Польща Португалія Росiя Румунія Саудівська Аравія Сенегал Сербія Сирія Сінгапур Словаччина Словенія США Таджикистан Туніс Туреччина Туркменістан Угорщина Узбекистан Україна Фінляндія Франція Хорватія Чехія Чорногорія Швейцарія Швеція Японія
Інші документи по цій країні  
IT та телекомунікації PR та реклама Будівництво Валюта Вироби з чорних та інших некоштовних металів Географічне розташування Державний устрій Довідкова інформація Економічне співробітництво Економічні новини Енергоносії Законодавство у сфері ЗЕД Захист внутрішнього ринку ЗЕД Інвестиції Інформаційно-аналітичні послуги Інші послуги Консалтингові послуги Кон’юнктура ринків Макроекономічні показники Митно-тарифне регулювання Міжурядова комісія Населення Нетарифне регулювання Святкові дні Страхування Товари агропромислового комплексу Товари кольорової металургії Товари легкої промисловості Товари фармацевтичної промисловості Товари хімічної промисловості Товари целюлозно-паперової промисловості та друкована продукція Товари чорної металургії Транспорт Транспортне машинобудування Транспортно-експедиційні послуги Туризм Фінансові послуги

 
Підписка на оновлення  

Українські експортери
ДИСКАВЕРИ БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (УКРАИНА), ООО
ул. Яворницкого, 41, г. Стрий, Львовская обл.
НЕПТУН, ООО
3-ий пер. Шевченка, 3, с. Б. Дальник, Беляевский район, Одесская область
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ, ООО
ул. Сомовская, 12 Б, Харьков
КРИСТАЛЛ, ВИННИЦКИЙ ЗАВОД, ДП
ул. 600-летия, 21, г. Винница
Експортоспроможна продукція
KSG АGRO, ХОЛДИНГ
Туши и полутуши свиные

ТЕХНОТОН-ЛУГАНСК, ООО
Нить полипропиленовая мультифиламентная

КАЛИБР, ООО
Болты

Комерційні пропозиції
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "БАЄР АФЛАК"
Компанія зацікавлена в реалізації фармацевтичної прощукції в Україні

DOMESTAV, LTD.
Компанія зацікавлена в експорті ламелей для каркасу ліжка зі смереки, ялини, сосни, тополі або вільхи. ...

MIVINA S.R.O.
MIVINA s.r.o. зацікавлена в поставках з України: сантехніки, керамічної плитки, покрівельних матеріалів, ...

Крамниця-А
Тендери за кордоном
Бововняний очіс
Security Paper Mill India

Відбор компаній для проведення незалежних сертифікації та інспектування прибережних проектів
Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

Аукціон на право користування надрами родовища кам'яного вугілля "Ташкумирське"
Держкомітет промисловості, енергетики та надрокористування Киргизької республіки