Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державна підтримка
українського експорту
Укр | Eng | Рус
Македонія
Перелік країн
Контакти диппредставництв
Довідка про країну
Економічне співробітництво

Огляд економіки

Торговельно-економічні відносини

Торговельні обмеження

Кон’юнктура ринків
Товарообіг з Україною

Дані країни перебування

Дані Держкомстату

Торгівля послугами

Правові питання

Угоди з Україною

Законодавство країни перебування

Міжурядова комісія

Про МК та її склад

Пошук партнера

Комерційні пропозиції від фірм в країні перебування

Торги/тендери в країні перебування

Міжнародні бізнес-події

Інвестиційне співробітництво

Аналіз інвестиційного співробітництва

Галузеві об’єднання
Корисні посилання
Відгуки про Портал
Міністерство закордонних справ України
«Міністерство закордонних справ України вбачає створений під егідою Міністерства економіки України веб-портал «Державна підтримка українського експорту» є дієвим інструментом висвітлення торговельного потенціалу нашої держави та просування вітчизняної продукції на світові ринки»

Украинские нефтепродукты
Соціально-економічна ситуація в Республіці Македонія (1 квартал 2010 р.)  
Параметри: Макроекономічні показники

Соціально-економічна ситуація в Республіці Македонія (1 квартал 2010 р.) 

Незважаючи на антикризові заходи з боку уряду Македонії негативні економічні тенденції зберігаються і на початку 2010 р. З огляду на досить складну економічну ситуацію в країні урядом РМ на початку лютого 2010 року направлено на розгляд парламенту 8 законопроектів з фінансової сфери для покращання бізнес-клімату в країні.
 
Якщо протягом 2003-2006 років ВВП Македонії щорічно зростав в середньому на 4%, а в 2007-2008 роках на 5%, то на кінець 2009 р. зафіксовано падіння ВВП на рівні 1,8%. У структурі ВВП за підсумками 2009 58,2% належить послугам, 29,9% - промисловості, 11,9 % - сільському господарству.
 
У січні 2010 року обсяги промислового виробництва у порівнянні з відповідним періодом минулого року зменшилися на 36,2 %, що є найгіршим показником за останні 17 років. Таке падіння спричинене насамперед практично повною зупинкою найбільшого металургійного підприємства РМ «Макстіл». Обсяги виробництва чорних металів зменшилися на 92,5 % у порівнянні з груднем минулого року.
 
У лютому 2010 р. обсяги промислового виробництва в РМ зменшилися на 13,1 % у порівнянні з відповідним періодом минулого року з фіксацією падіння у 14 з 24 галузей. Найбільше скоротилися обсяги виробництва:
 
 • електричних машин і апаратів – на 72,5 %
 • видавничої діяльності – 60.6 %
 • металовиробів – 57,8 %
Значне зменшення обсягів промислового виробництва призвело до скорочення сукупних податкових надходжень до бюджету Республіки Македонія на 17,0 % . Падіння надходжень від ПДВ склало 31,3%. При цьому ПДВ формує майже 50,0 % доходної частини бюджету РМ. Це призвело до зменшення бюджетних видатків на 20,8 % в січні 2010 р. у порівнянні з відповідним періодом минулого року.
 
За офіційними даними у 2009 року дефіцит державного бюджету Македонії становив 178,0 млн. євро, або 2,77% ВВП. На 2010 рік передбачено дефіцит держаного бюджету на рівні 2,5 % ВВП основі прогнозів щодо економічного зростання на рівні 2,0%.
 
Для подолання бюджетного дефіциту уряд РМ в кінці першого кварталу 2010 р. отримав позику від Світового банку на суму 20 млн. євро, а також грант у сумі 7,0 млн. євро від уряду Нідерландів. 
 
На кінець 2009 року у РМ було зареєстровано майже 120 тис. компаній, з них лише половина були економічно активними. Найбільша питома частка діючих фірм відзначалася в сферах, які отримують бюджетне фінансування: охорона здоров’я (77,4%), державне адміністрування, оборона та соціальний захист (73,9%), а також в сфері готельного та ресторанного господарства (46,4 %). Через зниження зовнішнього та внутрішнього попиту на македонські товари кількість економічно активних фірм в промисловості та сільському господарстві є незначною, а підприємства несуть значні збитки. При цьому, за офіційною інформацією антикризовими заходами уряду скористалися 27,1% македонських фірм на суму еквівалентну 330,0 млн. євро.
 
Кількість офіційно зареєстрованих безробітних у 2009 році склала майже 300 тис. осіб (31,7%), що на 4,1 % менше у порівнянні з відповідним періодом минулого року. Разом з цим близько 150,0 тис. осіб зайняті у «тіньовому секторі» економіки, де створюється до 50,0% ВВП. Тому рівень реального безробіття в РМ не перевищує 15,0 %.
 
У 2009 році в РМ запроваджено реформу оплати праці, суть якої полягає у неможливості виплати власне зарплати без сплати до бюджету всіх нарахувань на неї (від 33 до 39%). Середньомісячна зарплата у січні 2010 р. склала 20,3 тис. денарів. При цьому вартість споживчого кошика для домогосподарства з 4 осіб протягом 2009 р. – початку 2010 р. за офіційною статистикою не перевищувала 12,0 тис. денарів (курс 45,3 денарів за 1 дол. США). Разом з цим офіційні доходи майже 35,0% населення РМ не перевищували 3,2 тис. денарів на 1 особу у місяць, що є межею бідності в країні.
 
Індекс споживчих цін у лютому 2009 р. становив 100,4% по відношенню до грудня 2009 р.
 
У січні-лютому 2010 року зовнішній товарообіг РМ склав 1081,9 млн. дол. США, що на 1,8 % більше у порівнянні з відповідним періодом 2009 роком. Македонський експорт становив 401,0 млн. дол. США, збільшившись при цьому на 23,3% у порівнянні з відповідним періодом минулого року, а імпорт – 680,9 млн.дол. США і зменшився на 7,7 %. Негативне зовнішньоторговельне сальдо склало 279,9 млн. дол. США.
 
За підсумками двох місяців 2010 р. в експорті РМ провідними статтями експорту були:
 
 • різні готові вироби (27,7 %)
 • вироби із сировини, у т. ч. з металу (27,5%)
 • мінеральне паливо (8,4%)
 • напої та тютюн (7,5%)
 • продукти харчування (7,2%)
Серед окремих товарів - це вироби з металу та чавуну, одяг, феронікель та переробка нафти.
 
В імпорті:
 
 • вироби з сировини, в.ч. з металу (22,6%)
 • мінеральні палива (21,9%)
 • машини та транспортне обладнання (19,3%)
 • продукція хімічної промисловості (12,3)
 • продукти харчування (11,9%)
Серед окремих товарів це нафта, електроенергія, транспортні засоби для особистого користування.
 
Найбільше македонських товарів експортувалося до країн-членів Європейського Союзу (63,8%) та західно-балканських країн (29,3%), а імпорт надходив з країн-членів ЄС (47,5%) та країн, що розвиваються (33,2%). Найбільшими торговельними партнерами РМ серед окремих країн були:
 
 • Німеччина
 • Росія
 • Греція
 • Сербія
 • Болгарія,
на які припадає 45,9 % загального товарообігу.
 
За підсумками січня-лютого 2010 року Україна посідає 19 місце (15,0 млн. дол. США) серед торговельних партнерів РМ.
 
Станом на початок жовтня 2009 р. в економіку РМ залучено 148,7 млн. дол. США прямих іноземних інвестицій. У порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяги іноземного інвестування скоротилися на 67,7%. Інвестиції переважно надійшли з Нідерландів, Австрії та Швейцарії.
 
Державний борг Македонії за результатами 2009 р. сягнув 2140 млн. дол. США або 24,7% ВВП країни.
 
Сукупні валютні резерви РМ на у січні 2010 року по відношенню до відповідного періоду минулого року зросли на 12,3% (177,9 млн. євро). На кінець 2009 року вони становили 2230,6 млн. дол. США.
 
З метою мінімізації впливу світової фінансово-економічної кризи на економіку РМ урядом подано на розгляд парламенту зміни та доповнення до законів, які регулюють обіг цінних паперів, митні тарифи та діяльність митниці, запобігання фінансування терористичної діяльності, діяльність державних ревізійних органів при перевірці витрачання передприєднувальних фондів ЄС.
 
Так зміни та доповнення до Закону про цінні папери спрямовані на максимальне сприяння входженню іноземних інвесторів на македонську біржу через відміну норми отримання дозволу від комісії з цінних паперів, створення гарантійного фонду для підсилення забезпеченості інвестування в цінні папери.
 
Зміни до закону про митницю спрямовані на запровадження нової системи обробки митної документації шляхом максимально можливого усунення паперових носіїв і запровадження нових інформаційних технологій. Це сприятиме полегшенню митних процедур, зменшенню видатків та часу для компаній, які здійснюють зовнішню торгівлю.
 
Внесення змін до закону про митні тарифи передбачає зниження митної ставки на імпорт автомобілів, які були у використанні з 10% до 5%. Це має сприяти здешевленню не нових імпортних автомобілів. Зменшено також митні ставки на керамічну продукцію, що використовується у технологічному процесі по виробництву запчастин для автомобілів.
 
Заплановано запровадження інтегрованого митного тарифу для забезпечення уніфікацію експортно-імпортних операцій як це здійснюється в ЄС. Збільшено також з 175 до 350 євро безмитний ліміт для громадян, які ввозять товари із-за кордону.
 
Врегульовано умови призначення, кваліфікаційні вимоги та термін перебування на посаді директора державної митниці (4 роки).
 
Зміни до закону про послуги щодо швидкого перерахування грошей передбачають зниження бар’єрів для заняття такою діяльністю. Так, зменшується нижня межа кількості країн для транзакцій з 100 до 20 (10 з них мають бути членами Організації економічного співробітництва та розвитку), а також сума статутного капітал компаній, що здійснюватимуть таку діяльність з 100 тис. євро до 20 тис. євро. Ці заходи сприятимуть лібералізації ринку фінансових послуг в РМ.
 
Проект закону про ревізію Інструменту передприєднувальної допомоги передбачає створення окремого держаного органу для моніторингу та контролю за використанням передприєднувальних фондів ЄС.
 
Зміни до закону про запобігання відмиванню грошей та фінансування тероризму передбачають розширення переліку установ, які мають вживати заходи щодо запобігання відмиванню грошей. Банки, ощадкаси, обмінні пункти, надавачі послуг зі швидкого перерахування грошей, страхові компанії, брокери, адвокати, нотаріуси, казино, лотереї, біржа цінних паперів, центральний реєстр РМ, центральний депозитарій цінних паперів мають щоденно та щомісячно подавати дані про фінансові операції, які перевищують 15 тис. євро. Передбачено також посилення відповідальності за недотримання цього закону.
 
На початку березня 2010 року Урядом Македонії затверджено четвертий пакет антикризових заходів, який стосується податкової та кредитної політики, майнових питань, сільського господарства, будівництва, соціальної політики. Новий пакет антикризових заходів, як і три попередніх, розроблений в процесі діалогу між владою та бізнесом.
 
Березневий пакет передбачає прийняття закону про Агентство з іноземних інвестицій та просування експорту, зміну умов використання суб’єктами господарювання Македонії кредитної лінії від Європейського інвестиційного банку та Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Запроваджено обмеження максимальної кредитної ставки на рівні 6% для першого року кредитування та 7,5% для другого, визначено межі мікрокредиту ( до 40,0 тис. євро), малого кредиту (40,0–400,0 тис.євро), середнього – до 3500,0 тис.євро. Дозволено кредитування не лише виробників, а й торгових компаній. Для цього передбачено 15 млн.євро.
 
Внесено зміни та доповнення до Закону про ПДВ, якими передбачається використання електронної форми звітності, розділення термінів оплати заробітної плати та нарахувань на неї, інших податків та ПДВ з 15 на 25 число поточного місяця, піднято поріг реєстрації податкових зобов’язань по ПДВ з 1,3 млн. до 2,0 млн. денарів (32,5 тис. євро).
 
Спрощено критерії отримання фінансової допомоги за Програмою фінансової підтримки сільського господарства на 20010 р. щодо використання фінансових ресурсів, передбачено створення фонду земельних ділянок сільськогосподарського призначення для використання безробітними громадянами, які проживають в сільській місцевості, а також виділення сільськогосподарської техніки для них.
 
Зміни та доповнення до Закону про обслуговування житлових площ передбачають можливість викупу квартир в державну власність у разі некредитоспроможності власника.
 
Разом з тим, в кінці березня 2010 р. віце-прем’єр-міністр, міністр фінансів РМ Зоран Ставреськи заявив, що зростання економічної активності на 1,2 % в останньому кварталі 2009 року свідчить про офіційний вихід економіки країни зі стану рецесії.
Подібна інформація про інші країни  
Австрія Азербайджан Алжир Аргентина Бельгія Білорусь Бразилія Великобританія Греція Грузія Естонія Єгипет ЄС Ізраїль Індія Ірак Іспанія Італія Йорданія Казахстан Канада Киргизстан Китай Кувейт Латвія Литва Ліван Лівія Македонія Малайзія Марокко Мексика Молдова Нідерланди Німеччина ОАЕ Південна Корея Польща Росiя Румунія Саудівська Аравія Сербія Сирія Сінгапур Словаччина Словенія США Таджикистан Туреччина Угорщина Узбекистан Україна Фінляндія Франція Хорватія Чехія Чорногорія Швейцарія Швеція Японія
Інші документи по цій країні  
PR та реклама Будівництво Валюта Довідкова інформація Економічне співробітництво Економічні новини Законодавство у сфері ЗЕД Захист внутрішнього ринку ЗЕД Інвестиції Інформаційно-аналітичні послуги Інші послуги Кон’юнктура ринків Макроекономічні показники Міжурядова комісія Нетарифне регулювання Товари агропромислового комплексу Товари кольорової металургії Товари чорної металургії Транспортно-експедиційні послуги Фінансові послуги

 
Підписка на оновлення  

Українські експортери
ДИСКАВЕРИ БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (УКРАИНА), ООО
ул. Яворницкого, 41, г. Стрий, Львовская обл.
НЕПТУН, ООО
3-ий пер. Шевченка, 3, с. Б. Дальник, Беляевский район, Одесская область
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ, ООО
ул. Сомовская, 12 Б, Харьков
КРИСТАЛЛ, ВИННИЦКИЙ ЗАВОД, ДП
ул. 600-летия, 21, г. Винница
Експортоспроможна продукція
KSG АGRO, ХОЛДИНГ
Туши и полутуши свиные

ТЕХНОТОН-ЛУГАНСК, ООО
Нить полипропиленовая мультифиламентная

КАЛИБР, ООО
Болты

Комерційні пропозиції
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "БАЄР АФЛАК"
Компанія зацікавлена в реалізації фармацевтичної прощукції в Україні

DOMESTAV, LTD.
Компанія зацікавлена в експорті ламелей для каркасу ліжка зі смереки, ялини, сосни, тополі або вільхи. ...

MIVINA S.R.O.
MIVINA s.r.o. зацікавлена в поставках з України: сантехніки, керамічної плитки, покрівельних матеріалів, ...

Крамниця-А
Тендери за кордоном
Бововняний очіс
Security Paper Mill India

Відбор компаній для проведення незалежних сертифікації та інспектування прибережних проектів
Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

Аукціон на право користування надрами родовища кам'яного вугілля "Ташкумирське"
Держкомітет промисловості, енергетики та надрокористування Киргизької республіки