Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державна підтримка
українського експорту
Укр | Eng | Рус
Білорусь
Перелік країн
Контакти диппредставництв
Довідка про країну
Економічне співробітництво

Огляд економіки

Торговельно-економічні відносини

Торговельні обмеження

Кон’юнктура ринків
Товарообіг з Україною

Дані країни перебування

Дані Держкомстату

Торгівля послугами

Правові питання

Угоди з Україною

Законодавство країни перебування

Міжурядова комісія

Про МК та її склад

Пошук партнера

Комерційні пропозиції від фірм в країні перебування

Торги/тендери в країні перебування

Міжнародні бізнес-події

Інвестиційне співробітництво

Аналіз інвестиційного співробітництва

Галузеві об’єднання
Корисні посилання
Відгуки про Портал
Івано-Франківська обласна державна адміністрація
«Веб-Портал Державна підтримка українського експорту» за умови постійного поновлення інформації забезпечить українським товаровиробникам необхідну інформаційну підтримку в здійсненні ними зовнішньоекономічної діяльності»

Украинские нефтепродукты
Соціально-економічна ситуація в Республіці Білорусь (станом на 01.10.2009 р.)  
Параметри: Населення, ЗЕД, Макроекономічні показники, Економічне співробітництво

 

Соціально-економічна ситуація в Республіці Білорусь  (за результатами 9 місяців 2009 року)

 
За результатами 9 місяців 2009 року соціально-економічна ситуація в Республіці Білорусь характеризується збереженням низки негативних тенденцій, спричинених, насамперед, світовою фінансово-економічною кризою. При цьому, кризові явища в економіці країни посилюються недостатністю структурних реформ, збереженням командно-адміністративних методів управління господарським комплексом, а також досить повільним  проведенням приватизації.

Упродовж січня-вересня 2009 року в роботі реального сектору економіки Білорусі продовжувалося
накопичення наднормативних складських запасів виробленої продукції, спостерігалося суттєве зниження надходжень в країну валютної виручки, а також зростання негативного сальдо зовнішньої торгівлі з країнами світу.

За даними Національного статистичного комітету Республіки Білорусь,  ВВП країни у січні-вересні 2009 року  порівняно з аналогічним періодом минулого року знизився на  0,3% (99,98 трлн. біл. руб. або 36,49 млрд. дол. США; прогноз на рік – 10-12%, відповідний період минулого року – +10,9%), обсяги промислового виробництва – на 4,5% (прогноз 10-12%, минулого року – +13,4%).  

Темп зростання виробництва продукції сільського господарства склав 2,4% (прогноз 8,5-9,5%, минулого року – 6,5%), інвестиції в основний капітал 14,5% (прогноз 23-25%, минулого року – 23%).

Обсяг виробництва споживчих товарів зменшився порівняно з відповідним періодом 2008 року на 0,6% (прогноз 12-13%, минулого року – +13,1%), у т.ч., продовольчих товарів – збільшився на 5,2% (прогноз 12-13%, минулого року – +13,4%), непродовольчих товарів – зменшився на 7,4% (прогноз – +11,5-12,5%, минулого року -+12,9%).  

Інфляція в січні-вересні ц.р. становила 7,9% (9,4% - в січні-вересні минулого року), в річному обчисленні (до вересня минулого року) – 11,7% .

В січні-вересні 2009 року в Білорусі спостерігалося значне скорочення обсягів промислового виробництва. Так, за даними Національного статистичного комітету РБ, обсяги промислового виробництва в машинобудуванні та металообробці знизились на 27,3%, лісовій, деревообробній та целюлозно-паперовій промисловості – на 23,6%, в промисловості будівельних матеріалів – на 4,8%, в легкій промисловості – на 11,1%, в електроенергетиці – на 13,4%. Наслідком зазначеного стало суттєве зниження обсягів перевезень в транспортній галузі. Зокрема, вантажообіг усіх видів транспорту в січні-вересні 2009 року скоротився порівняно з відповідним періодом минулого року на 13,7% проти зростання на 7,7% минулого року.  

Слід також відзначити, що за результатами 9 місяців 2009 року збитковими були 1074 організації РБ (10,2% від  загальної кількості). Сума чистого збитку збиткових організацій становила 1,2 трлн. біл. руб. (437,95  млн. дол. США), що в 4,3 рази більше, ніж за відповідний період минулого року.  

Рентабельність реалізованої продукції, робіт, послуг промислових підприємств в січні-вересні 2009 року склала 10,4% проти 16,1% в січні-вересні минулого року, рентабельність продажів відповідно – 6,1% проти 9%.

Світова фінансово-економічна криза водночас спровокувала помітне погіршення фінансового становища білоруських підприємств. Так, в січні-серпні 2009 року прибуток від реалізації товарів, продукції, послуг знизився на 32,5% до 11,1 трлн. біл. руб (4,05 млрд. дол. США). Водночас погіршився стан розрахунків. Так, станом на 1 серпня 2009 року прострочена кредиторська заборгованість сягнула 7 трлн. біл. руб. (2,55 млрд. дол. США), що в 1,6 рази більше ніж рік тому. Прострочена дебіторська заборгованість зросла в 1,6 рази до 7,2 трлн. біл. руб. (2,62 млрд. дол. США).

За даними Міністерства фінансів РБ, за 7 місяців ц.р. консолідований бюджет Білорусі виконаний з дефіцитом 1,37 трлн. біл. руб. (500 млн. дол. США, минулого року – з профіцитом 4,74 трлн. біл. руб. або 2,1 млрд. дол. США).   

Поряд з цим, експерти звертають увагу на стрімке зростання складських запасів білоруських підприємств. Так, співвідношення запасів готової продукції та середньомісячного обсягу промислового виробництва станом на 1 вересня 2009 року в фактичних цінах склало 77,8% проти 49,3% в січні-вересні 2008 року. Найбільше співвідношення запасів готової продукції та середньомісячного обсягу виробництва склалось в легкій промисловості (188,1%) і машинобудуванні та металообробці (161,1%).

У свою чергу, суттєве збільшення запасів продукції на складах білоруських підприємств  призвело до погіршення ситуації в зовнішній торгівлі країни.

Так, за попередніми даними Національного банку РБ, обсяг зовнішньої торгівлі товарами та послугами за вісім місяців поточного року склав 34,1 млрд. дол. США та зменшився порівняно з аналогічним періодом 2008 року на 48,1% (прогноз на рік - +16,2%-17,7%%). Експорт зменшився на 43,4% та склав 15,3 млрд. дол. США (прогноз на рік - +17%-18,5%), імпорт – на 34,2% та склав 18,8 млрд. дол. США (прогноз на рік - +15%-17%). Сальдо зовнішньої торгівлі товарами та послугами склалося від’ємним в сумі 3,59 млрд. дол. США (прогноз на 2009 рік – від’ємне сальдо в сумі 1,5 млрд. дол. США).
 
Обсяг зовнішньої торгівлі товарами в січні-серпні 2009 року склав 30,7 млрд. дол. США (зменшився на 39,6%) , в т.ч. експорт – 13 млрд. дол. США (зменшився на 44,5%), імпорт – 17,7 млрд. дол. США (зменшився на 34,7%).

Поряд з цим, експерти звертають увагу на зростання сукупного зовнішнього державного боргу Білорусі, який станом на 1 серпня 2009 року становив 17,6 млрд. дол. США, збільшившись з початку року на 2,47 млрд. дол. США. Основними кредиторами Білорусі є Росія (понад 3 млрд. дол. США), МВФ (0,8 млрд. дол. США), Венесуела (500 млн. дол. США), Всесвітній Банк, Китай.

Розмір золотовалютних резервів Білорусі (за оцінкою МВФ) станом на 1 вересня  ц.р. становив 3,47 млрд. дол. США.
 
За даними Національного статистичного комітету РБ,  номінальна нарахована середньомісячна заробітна плата в січні-липні 2009 року склала 968,6 тис. біл. руб. (353,5 дол. США).  

Звертає на себе увагу зростання вимушеної неповної зайнятості на підприємствах Білорусі на тлі збереження низького рівня безробіття. У січні-серпні 2009 року в режимі вимушеної неповної зайнятості працювали 288,6 тис. осіб або 8,2% зайнятих в економіці проти 1,2% у аналогічному періоді 2008 року. При цьому, офіційно рівень безробіття на кінець серпня 2009 року склав 1% від економічно активного населення країни, що відповідає аналогічному показнику на кінець серпня 2008 р. Попри збереження низького рівня безробіття, чисельність зареєстрованих безробітних збільшилася протягом січня-серпня на 5,4% і досягла 44, тис. осіб на 1 вересня 2009 року. 

Станом на 1 вересня 2009 року чисельність населення Білорусі становила 9 млн. 663,4 тис. осіб та зменшилась порівняно із відповідною датою минулого року на 12,8 тис. осіб. Рівень смертності продовжує перевищувати рівень народжуваності.
 
В цілому, розвиток соціально-економічної ситуації в Республіці Білорусь на даному етапі має негативну динаміку виробничої та інвестиційної діяльності в основних галузях економіки. Головними труднощами та проблемами білоруської економіки наразі є такі:
 
  • зростання дефіциту зовнішньоторговельного балансу;
  • збереження високого рівня зношування активної частини основних виробничих засобів, яке перевищує граничне значення (60%);
  • збільшення запасів готової продукції на складах підприємств;
  • відставання темпів зростання продуктивності праці від темпів зростання заробітної плати;
  • зниження надходжень в країну валютної виручки;
  • відставання в проведенні структурних перетворень в економіці, створенні ринкових інститутів та розвитку малого підприємництва.
 
 
 
 

 

Подібна інформація про інші країни  
Австрія Азербайджан Алжир Аргентина Бельгія Білорусь Болгарія Боснія і Герцеговина Бразилія Великобританія В`єтнам Греція Грузія Естонія Єгипет ЄС Ізраїль Індія Індонезія Ірак Іран Ісландія Іспанія Італія Йорданія Казахстан Канада Киргизстан Китай Кіпр Куба Кувейт Латвія Литва Ліван Лівія Македонія Малайзія Мальта Марокко Мексика Молдова Нідерланди Німеччина ОАЕ Пакистан ПАР Південна Корея Польща Португалія Росiя Румунія Саудівська Аравія Сенегал Сербія Сирія Сінгапур Словаччина Словенія США Таджикистан Туніс Туреччина Туркменістан Угорщина Узбекистан Україна Фінляндія Франція Хорватія Чехія Чорногорія Швейцарія Швеція Японія
Інші документи по цій країні  
IT та телекомунікації Будівництво Довідкова інформація Економічне співробітництво Економічні новини Енергоносії Законодавство у сфері ЗЕД Захист внутрішнього ринку ЗЕД Інвестиції Інформаційно-аналітичні послуги Інше машинобудування Інші послуги Каміння, скло, кераміка Консалтингові послуги Кон’юнктура ринків Макроекономічні показники Митно-тарифне регулювання Міжурядова комісія Мінеральна сировина Населення Нетарифне регулювання Товари агропромислового комплексу Товари деревообробної промисловості Товари легкої промисловості Товари хімічної промисловості Товари чорної металургії Транспорт Транспортно-експедиційні послуги Фінансові послуги

 
Підписка на оновлення  

Українські експортери
ДИСКАВЕРИ БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (УКРАИНА), ООО
ул. Яворницкого, 41, г. Стрий, Львовская обл.
НЕПТУН, ООО
3-ий пер. Шевченка, 3, с. Б. Дальник, Беляевский район, Одесская область
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ, ООО
ул. Сомовская, 12 Б, Харьков
КРИСТАЛЛ, ВИННИЦКИЙ ЗАВОД, ДП
ул. 600-летия, 21, г. Винница
Експортоспроможна продукція
KSG АGRO, ХОЛДИНГ
Туши и полутуши свиные

ТЕХНОТОН-ЛУГАНСК, ООО
Нить полипропиленовая мультифиламентная

КАЛИБР, ООО
Болты

Комерційні пропозиції
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "БАЄР АФЛАК"
Компанія зацікавлена в реалізації фармацевтичної прощукції в Україні

DOMESTAV, LTD.
Компанія зацікавлена в експорті ламелей для каркасу ліжка зі смереки, ялини, сосни, тополі або вільхи. ...

MIVINA S.R.O.
MIVINA s.r.o. зацікавлена в поставках з України: сантехніки, керамічної плитки, покрівельних матеріалів, ...

Тендери за кордоном
Бововняний очіс
Security Paper Mill India

Відбор компаній для проведення незалежних сертифікації та інспектування прибережних проектів
Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

Аукціон на право користування надрами родовища кам'яного вугілля "Ташкумирське"
Держкомітет промисловості, енергетики та надрокористування Киргизької республіки