Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державна підтримка
українського експорту
Укр | Eng | Рус
Чехія
Перелік країн
Контакти диппредставництв
Довідка про країну
Економічне співробітництво

Огляд економіки

Торговельно-економічні відносини

Торговельні обмеження

Кон’юнктура ринків
Товарообіг з Україною

Дані країни перебування

Дані Держкомстату

Торгівля послугами

Правові питання

Угоди з Україною

Законодавство країни перебування

Міжурядова комісія

Про МК та її склад

Пошук партнера

Комерційні пропозиції від фірм в країні перебування

Торги/тендери в країні перебування

Міжнародні бізнес-події

Інвестиційне співробітництво

Аналіз інвестиційного співробітництва

Галузеві об’єднання
Корисні посилання
Відгуки про Портал
Закарпатська Торгово-промислова палата
«Враховуючи сьогоднішню економічну ситуацію, необхідність у наданні практичної допомоги малому, середньому та крупному бізнесу України в налагодженні, відновленні чи створенні нових виробництв, які в свою чергу будуть сприяти створенню нових робочих місць., збільшенню доходів суб’єктів господарювання та зростання бюджетних надходжень, є одним з найбільш ефективних шляхів стабілізації економічного зростання нашої держави.
Члени Палати, Закарпатська ТПП всілякими ресурсами, всіма наявними можливостями готова підтримати Ваші кроки з популяризації українських товарів, українського товаровиробника не тільки на внутрішньому, але й на зовнішніх ринках»

Украинские нефтепродукты
Щодо виробництва електроенергії з відновлювальних джерел енергії в Чехії  
Параметри: Кон’юнктура ринків, Енергоносії

 

Щодо виробництва електроенергії з відновлювальних джерел енергії в Чехії
 
В умовах світової фінансової та економічної кризи у Чеській Республіці значна увага приділяється скороченню споживання енергоносіїв, впровадженню енергоефективних технологій для зменшення, в першу чергу, споживання обсягів природного газу. Найбільш динамічно з 2008 р. розвивається виробництво електроенергії з поновлюваних джерел. Зокрема, виробництво електроенергії вітряними електростанціями збільшилося, в порівнянні з попереднім роком, на 40% і склало 0,175 млрд. КВт/годин. Теплоелектростанції, які використовують як паливо біомасу, збільшили виробництво електроенергії на 10,9%, що в абсолютних цифрах склало 1,076 млрд. кВт/рік.

Відповідно до Закону ЧР №180/2005 Зб. "Про підтримку виробництва електроенергії з відновлювальних джерел енергії" (ВДЕ), до поновлюваних джерел відносяться:

• енергія вітру;
• енергія сонця;
• геотермальна енергія;
• енергія води;
• енергія землі;
• енергія повітря;
• енергія біомаси;
• енергія газів (попутного, болотного, біогазу).

Однак, перші результати в галузі розвитку поновлюваних джерел енергії у Чехії, незначні в порівнянні з результатами, досягнутими в країнах ЄС. У 2008 р. частка електроенергії, отриманої в ЧР з поновлюваних джерел, склала близько 4,1% від її загального обсягу.

Виробництво електроенергії з ВДЕ представлені в таблиці:

в млрд. КВт/годин
 
ВДЕ /роки
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Вода
1,383
2,019
2,380
3,257
2,524
2,092
Біомаса
0,373
0,593
0,560
0,729
0,985
1,076
Біогаз
0,108
0,139
0,161
0,182
0,231
0,264
Вітер
0,004
0,009
0,021
0,049
0,125
0,175
Сонце
-
0,000077
0,0004
0,0008
0,0015
0,009
Комунальні відходи
0,0096
0,01
0,01
0,011
0,012
0,013
Всього ВДЕ
1,878
2,771
2,977
4,229
3,878
3,629
Частка ВДЕ в загальному виробництві, у %
2,8
4,04
4,48
5,01
4,4
4,1
 
Джерело: Чеське статистичне управління

Як випливає з таблиці, основним джерелом виробництва електричної енергії є вода. На даний час у Чехії працює 35 малих гідроелектростанцій (потужністю до 10 МВт.), на яких виробляється понад 2 млрд. кВт/годин електроенергії на рік, однак перспективи нового будівництва ГЕС вкрай обмежені. За оцінкою фахівців, в Чехії за допомогою води потенційно можна виробити близько 4,0 млрд. КВт/годин електроенергії.
 
Значним потенціалом при виробництві електроенергії володіє біомаса. На сьогодні в Чехії використовуються такі види біомас: деревна тріска і стружка; деревина, призначена для спалювання; сільськогосподарські енергокультури (ріпак, щавель); брикети і пелети; відходи целюлозно-паперової промисловості.

Протягом року для виробництва електроенергії спалюється приблизно 450 тис. тонн біомаси. Близько 45% з цієї кількості припадає на деревну тріску і стружку; 42% - на відходи целюлозно-паперової промисловості; 11% - на сільськогосподарські енергокультури. При цьому, частка сільськогосподарських енергокультур у виробництві електроенергії, в порівнянні з 2004 р. зросла у 3,5 рази.

На думку чеських енергетиків, найбільш перспективним напрямком використання ВДЕ є енергія вітру. У 2008 р. в Чехії працювала 71 вітряна електростанція загальною потужністю близько 51 МВт. На них було вироблено 0,175 млрд. КВт/годин електроенергії, що на 40% більше, ніж 2007 р. та у 8 разів більше, ніж в 2005 р.

Незважаючи на те, що вітряні електростанції використовуються лише на 15% від встановленої потужності, до 2012 р. їх загальна потужність може скласти близько 600 МВт, а до 2030 р. в ЧР планується побудувати понад одну тисячу нових вітряних електростанцій загальною потужністю 2000 МВт.

Значне місце в ЧР займають ВДЕ і у виробництві теплової енергії. У 2008 р. за допомогою ВДЕ було вироблено понад 21700 ТДж. теплової енергії. Близько 85% (17700 ТДж.) теплової енергії виробляється з біомаси (деревна тріска, брикети і пелети, відходи целюлозної промисловості, енергокультури). Всього при виробництві тепла спалюється близько 2500 тис. тонн біомаси (майже 40% її припадає на деревну тріску, 41-42% - на відходи целюлозної промисловості, приблизно 15% - на сільськогосподарські енергокультури і решта 3-4% - на брикети і пелети).

Наразі в Чехії є 0,5 млн. га необробленої землі, на яких теоретично можна вирощувати енергокультури, а максимальна територія, що може бути відведена під них без шкоди для сільськогосподарського рослинництва та овочівництва, становить близько 1,0 млн. га. За оцінками експертів, теоретично можна отримати з цих площ до 275000 ТДж теплової енергії.

Також в ЧР приблизно 8,5% теплової енергії виробляється за рахунок спалювання комунальних відходів (близько 2000 ТДж.). Виробництво теплової енергії за рахунок використання біогазу становить майже 4,3% (1010 ТДж.), теплових насосів - 2%, сонячних колекторів - 0,5%.

Наявний потенціал біогазу (виділяється при розпаду біомаси і продуктів життєдіяльності людини), який теоретично може бути використаний для одержання електричної енергії складає 2,1 млрд. кВт/год. на рік, теплової - 32000 ТДж/рік.

Енергетичний потенціал сонячної енергії становить: при виробництві електроенергії - 5.5 млрд. кВт/год. на рік, при виробництві теплової енергії - 17000 ТДж/рік.

На початку 2008 р. фірма «Energy 21», в районі містечка Ярославіц (район Зноймо), ввело в експлуатацію найбільшу в ЧР сонячну електростанцію потужністю 0,9 МВт. На цій електростанції використовується 15 тис. сонячних панелей, розташованих на площі 4,3 га.

Як відомо, держава підтримує чеські підприємництва, які займаються енергозберігаючими технологіями і використовують ВДЕ. Зокрема, у 2008 р. в ЧР діяло дві програми, спрямовані на більш широке впровадження ВДЕ: «Ефект» - національна програма, яка за рахунок коштів держбюджету підтримує мале і середнє підприємництво в енергетичній сфері та «Еко-енергія» - європейська програма, яка фінансується з європейських структурних фондів, в основному, для реалізації великих інвестиційних проектів в галузі енергетики. Слід зазначити, що цими програмами можуть скористатися тільки комерційні структури.

Відповідно до Державної енергетичної концепції Чехії, виробництво теплої енергії вторинних і поновлюваних джерел енергії до 2030 р. має бути таким:

ГДж. 

 
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030
біомаса
 
18
 
 
62
 
 
121
 
 
146
 
 
173
 
 
228
 
 
242
 
вторинна тепл. енергія
 
20
 
 
20
 
 
20
 
 
20
 
 
20
 
 
20
 
 
20
 
ВДЕ
 
6
 
 
9
 
 
13
 
 
14
 
 
15
 
 
14
 
 
13
 
комунальні відходи
 
0
 
 
2
 
 
5
 
 
7
 
 
7
 
 
7
 
 
8
 
 
Всього
 
44
93
159
187
215
269
283

 
Джерело: Чеське статистичне управління
 
 
В цілому, за результатами роботи Енергетичного конгресу ЧР (відбувся у травні 2009 р., у м. Прага), відносно ВДЕ можна зробити наступні висновки:

•              будівництво електростанцій, що працюють тільки на біомасі, вважається недоцільним через існуючі ризики, пов’язані з нестабільністю поставок, використовувати біомасу як додатковий вид палива краще на працюючих ТЕЦ;

•              діюча система державної підтримки використання ВДЕ в ЧР спрямована, в основному, на розвиток малих гідроелектростанцій, використання енергії вітру і сонця;

•              найбільш перспективним для впровадження ВДЕ буде період після 2010 р., коли Чехія отримає для цих цілей фінансову підтримку зі структурних фондів ЄС.

Після 2010р. основним напрямком в розвитку ВДЕ буде використання енергії вітру. У Чехії планується в найближчі 3-5 років побудувати понад 500 вітряних електростанцій.

Слід зазначити, що Уряд Чехії наразі ставить перед собою завдання знизити до 2020 р. споживання енергії на одиницю валового внутрішнього продукту на 40%. При цьому, частка ВДЕ в загальному виробництві електроенергії повинна скласти 12%.
 
 
 

 

Подібна інформація про інші країни  
Австрія Азербайджан Алжир Бельгія Білорусь Болгарія Боснія і Герцеговина Бразилія Великобританія Греція Грузія Естонія Єгипет ЄС Ізраїль Індія Ірак Іран Іспанія Італія Казахстан Канада Киргизстан Китай Кувейт Латвія Литва Ліван Лівія Македонія Малайзія Марокко Мексика Молдова Нідерланди Німеччина ОАЕ Пакистан Південна Корея Польща Португалія Росiя Румунія Саудівська Аравія Сербія Сирія Словаччина Словенія США Таджикистан Туреччина Туркменістан Угорщина Узбекистан Україна Фінляндія Франція Хорватія Чехія Чорногорія Швейцарія Швеція Японія
Інші документи по цій країні  
Будівництво Валюта Довідкова інформація Економічне співробітництво Економічні новини Енергоносії Законодавство у сфері ЗЕД Захист внутрішнього ринку ЗЕД Інвестиції Інше машинобудування Кон’юнктура ринків Макроекономічні показники Митно-тарифне регулювання Міжурядова комісія Населення Національна символіка Нетарифне регулювання Святкові дні Страхування Товари агропромислового комплексу Товари фармацевтичної промисловості Товари чорної металургії Транспорт Транспортно-експедиційні послуги Фінансові послуги

 
Підписка на оновлення  

Українські експортери
ДИСКАВЕРИ БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (УКРАИНА), ООО
ул. Яворницкого, 41, г. Стрий, Львовская обл.
НЕПТУН, ООО
3-ий пер. Шевченка, 3, с. Б. Дальник, Беляевский район, Одесская область
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ, ООО
ул. Сомовская, 12 Б, Харьков
КРИСТАЛЛ, ВИННИЦКИЙ ЗАВОД, ДП
ул. 600-летия, 21, г. Винница
Експортоспроможна продукція
KSG АGRO, ХОЛДИНГ
Туши и полутуши свиные

ТЕХНОТОН-ЛУГАНСК, ООО
Нить полипропиленовая мультифиламентная

КАЛИБР, ООО
Болты

Комерційні пропозиції
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "БАЄР АФЛАК"
Компанія зацікавлена в реалізації фармацевтичної прощукції в Україні

DOMESTAV, LTD.
Компанія зацікавлена в експорті ламелей для каркасу ліжка зі смереки, ялини, сосни, тополі або вільхи. ...

MIVINA S.R.O.
MIVINA s.r.o. зацікавлена в поставках з України: сантехніки, керамічної плитки, покрівельних матеріалів, ...

Тендери за кордоном
Бововняний очіс
Security Paper Mill India

Відбор компаній для проведення незалежних сертифікації та інспектування прибережних проектів
Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

Аукціон на право користування надрами родовища кам'яного вугілля "Ташкумирське"
Держкомітет промисловості, енергетики та надрокористування Киргизької республіки