Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державна підтримка
українського експорту
Укр | Eng | Рус
Торгівля з країнами світу
Перелік країн
Контакти диппредставництв
Довідка про країну
Економічне співробітництво

Огляд економіки

Торговельно-економічні відносини

Торговельні обмеження

Кон’юнктура ринків
Товарообіг з Україною

Дані країни перебування

Дані Держкомстату

Торгівля послугами

Правові питання

Угоди з Україною

Законодавство країни перебування

Міжурядова комісія

Про МК та її склад

Пошук партнера

Комерційні пропозиції від фірм в країні перебування

Торги/тендери в країні перебування

Міжнародні бізнес-події

Інвестиційне співробітництво

Аналіз інвестиційного співробітництва

Галузеві об’єднання
Корисні посилання
Відгуки про Портал
Закарпатська Торгово-промислова палата
«Враховуючи сьогоднішню економічну ситуацію, необхідність у наданні практичної допомоги малому, середньому та крупному бізнесу України в налагодженні, відновленні чи створенні нових виробництв, які в свою чергу будуть сприяти створенню нових робочих місць., збільшенню доходів суб’єктів господарювання та зростання бюджетних надходжень, є одним з найбільш ефективних шляхів стабілізації економічного зростання нашої держави.
Члени Палати, Закарпатська ТПП всілякими ресурсами, всіма наявними можливостями готова підтримати Ваші кроки з популяризації українських товарів, українського товаровиробника не тільки на внутрішньому, але й на зовнішніх ринках»

Украинские нефтепродукты
Стаття 27. Спеціальний і диференційний режим країн-Членів, що розвиваються  
Параметри:

Стаття 27. Спеціальний і диференційний режим країн-Членів, що розвиваються

27.1 Члени СОТ визнають, що субсидії можуть відігравати важливу роль у програмах економічного розвитку країн-Членів, що розвиваються.
 
27.2 Заборона параграфа 1(а) Статті 3 не поширюється на:
(a) країни-Члени, що розвиваються, зазначені у Додатку VII;
(b) інші країни-Члени, що розвиваються, протягом восьми років з моменту набрання чинності Угодою СОТ при виконанні умов параграфа 4.
 
27.3 Заборона параграфа 1(b) Статті 3 не поширюється на країни-Члени, що розвиваються, протягом п’яти років, а на найменш  розвинені країни-Члени – протягом восьми років після набрання чинності Угодою СОТ.
 
27.4 Будь-яка країна-Член, що розвивається, зазначена у параграфі 2(b), повинна відмінити свої експортні субсидії  протягом восьми років, бажано у поступовий спосіб. Проте країна-Член, що розвивається, не повинна збільшувати  рівень експортних субсидій і повинна відмінити їх протягом терміну, меншого за термін, передбачений цим параграфом,  коли використання таких експортних субсидій не відповідає потребам її розвитку. Якщо країна-Член, що розвивається, вважає  за необхідне застосовувати такі субсидії протягом терміну, більшого за вісім років, вона повинна не менше ніж за рік до закінчення такого терміну вступити у консультації з Комітетом, який визначить, чи є продовження цього терміну виправданим, вивчивши всі відповідні економічні, фінансові потреби та потреби у розвитку такої країни-Члена, що розвивається. Якщо  Комітет визначить, що продовження терміну є виправданим, зацікавлена країна-Член, що розвивається, повинна проводити  щорічні консультації з Комітетом з тим, щоб визначати необхідність у подальшому збереженні субсидій. Якщо такого визначення Комітетом зроблено не буде, країна-Член, що розвивається, повинна відмінити експортні субсидії, що залишилися, протягом двох років після закінчення останнього дозволеного періоду.
 
27.5 Країна-Член, що розвивається, яка досягла експортної конкурентоспроможності для певного товару, повинна відмінити свої експортні субсидії на такий товар (товари) протягом терміну у два роки.
Проте для країни-Члена, що розвивається, яку зазначено у Додатку VII і яка досягла експортної конкурентоспроможності для одного або більшої кількості товарів, експортні субсидії будуть відмінятися поступово протягом терміну у вісім років.
 
27.6 Експортна конкурентоспроможність для певного товару існує тоді, коли експорт цього товару з країни-Члена, що розвивається, досяг частки принаймні в 3,25 відсотка у світовій торгівлі цим товаром за два календарні роки поспіль. Наявність експортної конкурентоспроможності встановлюється або (a) на підставі повідомлення країни-Члена, що розвивається, яка досягла експортної конкурентоспроможності, або (b) на підставі розрахунків, здійснених Секретаріатом на вимогу будь- якого Члена СОТ. Для цілей цього параграфа, товар визначається як назва розділу Номенклатури
Гармонізованої системи. Комітет повинен переглянути дію цього положення через п’ять років після набрання чинності Угодою СОТ.
 
27.7 Положення Статті 4 не поширюється на країну-Член, що розвивається, у випадку експортних субсидій, що відповідають положенням параграфів 2–5. Положеннями, що застосовуються у такому
випадку, повинні бути положення Статті 7.
 
27.8 У розумінні параграфа 1 Статті 6 не вважатиметься, що субсидія, яку надає країна-Член, що розвивається, завдає серйозної шкоди, як її визначено у цій Угоді. Така серйозна шкода, де це можливо згідно з умовами параграфа 9, повинна бути доведена позитивними доказами відповідно до положень параграфів 3–8 Статті 6.
 
27.9 Щодо субсидій, які дають підставу для ужиття заходів і котрі надаються або зберігаються
 
27.10 Будь-яке розслідування з компенсаційних мит щодо товару, який походить з країни-Члена, що розвивається, повинно бути припинено відразу ж після того, як відповідні органи визначать, що:
(a) загальний рівень субсидій, які надаються для такого товару, не перевищує 2 відсотків від його вартості у розрахунку на одиницю товару;
(b) обсяг субсидованого імпорту становить менше 4 відсотків від загального обсягу імпорту аналогічного товару до країни імпортуючого Члена СОТ, якщо тільки сукупний імпорт з країн-Членів, що розвиваються, частка кожного з яких у загальному імпорті становить менше 4 відсотків, разом не перевищує 9 відсотків від загального імпорту аналогічного товару до країни імпортуючого Члена СОТ.
 
27.11 Для тих країн-Членів, що розвиваються, зазначених у параграфі 2(b), які відмінили експортні субсидії до закінчення терміну у вісім років з моменту набрання чинності Угодою СОТ, а також для
країн-Членів, що розвиваються, які зазначено у Додатку VII, обсяг субсидій, зазначений у параграфі 10(а) становить 3 відсотки, а не 2. Це положення застосовується, починаючи з дня повідомлення Комітету про скасування експортних субсидій, і діє стільки, скільки та країна-Член, що розвивається, яка надсилає повідомлення, не надає експортних субсидій. Це положення втрачає чинність
через вісім років після набрання чинності Угодою СОТ.
 
27.12 При будь-якому визначенні de minimis згідно з параграфом 3 Статті 15 застосовуються положення параграфів 10 і 11 цієї Статті.
 
27.13 Положення Частини ІІІ не застосовуються до прямого списання боргів, субсидій на покриття соціальних витрат, у якій би формі вони не здійснювалися, включаючи відмову уряду від доходів та
інший переказ зобов’язань, коли такі субсидії надаються в рамках програми приватизації в країні-Члені, що розвивається, і прямо прив’язані до неї за умови, що і сама програма, і відповідні субсидії
здійснюються протягом обмеженого періоду часу, про них повідомлено Комітет і що результатом програми є приватизація відповідного підприємства.
 
27.14 На вимогу зацікавленого Члена СОТ Комітет здійснює перегляд конкретної практики надання
експортних субсидій країнами-Членами, що розвиваються, з метою виявлення того, чи відповідає така
практика потребам розвитку такої країни.
 
27.15 На вимогу зацікавленої країни-Члена, що розвивається, Комітет здійснює перегляд конкретного компенсаційного заходу з метою виявлення того, чи відповідає він положенням параграфів 10 і 11 у тому вигляді, у якому вони застосовуються до такої країни-Члена, що розвивається. країною-Членом, що розвивається, за винятком тих, які зазначені у параграфі 1 Статті 6, заходи не може
бути дозволено або вжито відповідно до Статті 7, якщо тільки не буде виявлено факту зведення нанівець або ушкодження тарифних поступок чи інших зобов’язань за ГАТТ 1994, який є результатом такої субсидії і має наслідком витіснення або перешкодження імпорту аналогічних товарів іншого Члена СОТ на ринок субсидуючої країни-Члена, що розвивається, або якщо не завдається шкоди галузі вітчизняного виробництва на ринку імпортуючого Члена СОТ.
Подібна інформація про інші країни  
Інші документи по цій країні  
IT та телекомунікації PR та реклама Будівництво Валюта Вироби з чорних та інших некоштовних металів Географічне розташування Державний устрій Довідкова інформація Економічне співробітництво Економічні новини Енергоносії Законодавство у сфері ЗЕД Захист внутрішнього ринку Зв'язок ЗЕД Інвестиції Інформаційно-аналітичні послуги Інше машинобудування Інші послуги Каміння, скло, кераміка Консалтингові послуги Кон’юнктура ринків Макроекономічні показники Митно-тарифне регулювання Міжурядова комісія Мінеральна сировина Населення Національна символіка Нетарифне регулювання Святкові дні Страхування Товари агропромислового комплексу Товари деревообробної промисловості Товари кольорової металургії Товари легкої промисловості Товари фармацевтичної промисловості Товари хімічної промисловості Товари целюлозно-паперової промисловості та друкована продукція Товари чорної металургії Точне машинобудування Транспорт Транспортне машинобудування Транспортно-експедиційні послуги Туризм Фінансові послуги

 
Підписка на оновлення  

Українські експортери
ДИСКАВЕРИ БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (УКРАИНА), ООО
ул. Яворницкого, 41, г. Стрий, Львовская обл.
НЕПТУН, ООО
3-ий пер. Шевченка, 3, с. Б. Дальник, Беляевский район, Одесская область
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ, ООО
ул. Сомовская, 12 Б, Харьков
КРИСТАЛЛ, ВИННИЦКИЙ ЗАВОД, ДП
ул. 600-летия, 21, г. Винница
Експортоспроможна продукція
KSG АGRO, ХОЛДИНГ
Туши и полутуши свиные

ТЕХНОТОН-ЛУГАНСК, ООО
Нить полипропиленовая мультифиламентная

КАЛИБР, ООО
Болты

Комерційні пропозиції
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "БАЄР АФЛАК"
Компанія зацікавлена в реалізації фармацевтичної прощукції в Україні

DOMESTAV, LTD.
Компанія зацікавлена в експорті ламелей для каркасу ліжка зі смереки, ялини, сосни, тополі або вільхи. ...

MIVINA S.R.O.
MIVINA s.r.o. зацікавлена в поставках з України: сантехніки, керамічної плитки, покрівельних матеріалів, ...

Крамниця-А
Тендери за кордоном
Бововняний очіс
Security Paper Mill India

Відбор компаній для проведення незалежних сертифікації та інспектування прибережних проектів
Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

Аукціон на право користування надрами родовища кам'яного вугілля "Ташкумирське"
Держкомітет промисловості, енергетики та надрокористування Киргизької республіки