Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державна підтримка
українського експорту
Укр | Eng | Рус
Торгівля з країнами світу
Перелік країн
Контакти диппредставництв
Довідка про країну
Економічне співробітництво

Огляд економіки

Торговельно-економічні відносини

Торговельні обмеження

Кон’юнктура ринків
Товарообіг з Україною

Дані країни перебування

Дані Держкомстату

Торгівля послугами

Правові питання

Угоди з Україною

Законодавство країни перебування

Міжурядова комісія

Про МК та її склад

Пошук партнера

Комерційні пропозиції від фірм в країні перебування

Торги/тендери в країні перебування

Міжнародні бізнес-події

Інвестиційне співробітництво

Аналіз інвестиційного співробітництва

Галузеві об’єднання
Корисні посилання
Відгуки про Портал
Закарпатська Торгово-промислова палата
«Враховуючи сьогоднішню економічну ситуацію, необхідність у наданні практичної допомоги малому, середньому та крупному бізнесу України в налагодженні, відновленні чи створенні нових виробництв, які в свою чергу будуть сприяти створенню нових робочих місць., збільшенню доходів суб’єктів господарювання та зростання бюджетних надходжень, є одним з найбільш ефективних шляхів стабілізації економічного зростання нашої держави.
Члени Палати, Закарпатська ТПП всілякими ресурсами, всіма наявними можливостями готова підтримати Ваші кроки з популяризації українських товарів, українського товаровиробника не тільки на внутрішньому, але й на зовнішніх ринках»

Украинские нефтепродукты
Товарна структура зовнішньої торгівлі (січень-вересень 2011 р.)  
Параметри: ЗЕД
Товарна структура зовнішньої торгівлі (січень-вересень 2011 р.)

Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД
Експорт
Імпорт
тис.дол. США
у % до січня-вересня 2010р.
у % до загального обсягу
тис.дол. США
у % до січня-вересня 2010р.
у % до загального обсягу
Усього
49951838,1
137,8
100,0
59494805,6
142,7
100,0
I. Живi тварини; продукти тваринного походження
690271,4
126,4
1,4
715595,0
82,9
1,2
01 живi тварини
5488,0
546,0
0,0
57764,9
119,0
0,1
02 м’ясо та їстівні субпродукти
147595,1
204,0
0,3
211500,1
61,7
0,4
03 риба i ракоподібні
15277,8
92,0
0,0
341186,1
91,5
0,6
04 молоко та молочнi продукти, яйця птиці; натуральний мед
517922,0
115,0
1,0
97374,5
107,9
0,2
05 інші продукти тваринного походження
3988,6
71,4
0,0
7769,3
92,0
0,0
II. Продукти рослинного походження
3516996,3
135,9
7,0
1326754,0
118,1
2,2
06 живі дерева та інші рослини
1146,1
79,7
0,0
78949,8
144,7
0,1
07 овочі
108676,0
130,9
0,2
110634,4
104,4
0,2
08 їстівні плоди та горіхи
118459,4
94,3
0,2
444015,8
90,3
0,7
09 кава, чай
9971,6
150,7
0,0
212369,6
136,4
0,4
10 зерновi культури
2251975,2
132,8
4,5
179800,9
149,4
0,3
11 продукцiя борошномельно-круп’яної промисловості
83368,7
147,0
0,2
38436,2
225,7
0,1
12 насiння і плоди олійних рослин
941091,5
152,7
1,9
234723,2
157,5
0,4
13 шелак природний
661,9
67,6
0,0
27123,1
94,5
0,0
14 рослинні матеріали для виготовлення
1645,9
105,1
0,0
701,1
138,1
0,0
III. 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження
2428014,8
144,0
4,9
341385,8
124,8
0,6
IV. Готові харчовi продукти
2075692,9
120,1
4,2
2183435,8
125,7
3,7
16 продукти з м’яса, риби
35297,1
95,3
0,1
82544,5
138,2
0,1
17 цукор і кондитерські вироби з цукру
171565,3
116,5
0,3
203551,9
104,6
0,3
18 какао та продукти з нього
455462,2
120,8
0,9
344372,3
128,5
0,6
19 готові продукти із зерна
238984,4
135,6
0,5
120161,6
148,3
0,2
20 продукти переробки овочів
164008,0
120,3
0,3
198613,3
139,8
0,3
21 різні харчовi продукти
114702,7
136,2
0,2
424661,1
133,2
0,7
22 алкогольнi i безалкогольнi напої та оцет
273145,5
85,9
0,5
276470,1
161,3
0,5
23 залишки і вiдходи харчової промисловості
456550,9
151,4
0,9
175500,6
119,2
0,3
24 тютюн і промислові замінники тютюну
165976,8
109,9
0,3
357560,4
100,8
0,6
V. Мінеральнi продукти
7512414,7
154,6
15,0
21966652,5
151,3
36,9
25 сiль; сірка; землі та каміння
451560,0
128,4
0,9
331063,2
112,5
0,6
26 руди, шлак і зола
2881367,0
153,8
5,8
769919,2
86,4
1,3
27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки
4179487,7
158,6
8,4
20865670,1
156,5
35,1
з них:
 
 
 
 
 
 
кам’яне вугілля
592317,1
153,4
1,2
1971525,0
163,5
3,3
нафта сира (включаючи газовий конденсат)
0,0
0,0
3334203,1
104,5
5,6
газ природний
10340612,7
168,5
17,4
VI. Продукцiя хiмiчної та пов’язаних з нею галузей промисловостi
3878342,9
161,1
7,8
5829901,2
129,2
9,8
28 продукти неорганiчної хімії
1269068,3
159,4
2,5
215734,5
110,7
0,4
29 органiчнi хiмiчнi сполуки
530012,5
194,6
1,1
679533,3
154,7
1,1
30 фармацевтична продукція
135022,5
100,2
0,3
1971247,9
119,4
3,3
31 добрива
1246965,3
190,1
2,5
628187,1
190,0
1,1
32 екстракти дубильні
281804,8
150,7
0,6
354937,1
130,4
0,6
33 ефiрнi олії
129458,0
112,8
0,3
582429,2
109,6
1,0
34 мило, поверхнево-активні органічні речовини
85775,6
115,7
0,2
322889,8
115,4
0,5
35 бiлковi речовини
49540,3
140,0
0,1
113064,3
119,4
0,2
36 порох і вибуховi речовини
6882,3
103,9
0,0
13142,5
114,6
0,0
37 фотографічні або кiнематографічні товари
441,6
43,0
0,0
31676,0
108,9
0,1
38 різноманітна хімічна продукція
143371,9
111,6
0,3
917059,4
135,0
1,5
VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них
696493,4
151,6
1,4
3383006,3
131,8
5,7
39 пластмаси, полімерні матеріали
566167,2
168,8
1,1
2596308,0
127,8
4,4
40 каучук, гума
130326,3
105,0
0,3
786698,3
147,0
1,3
VIII. Шкури необроблені, шкіра вичищена
127642,9
99,6
0,3
144872,2
116,0
0,2
41 шкури
85272,1
91,4
0,2
72406,7
147,2
0,1
42 вироби із шкіри
34595,3
120,2
0,1
65695,9
92,5
0,1
43 натуральне та штучне хутро
7775,5
127,3
0,0
6769,6
144,0
0,0
IX. Деревина і вироби з деревини
820928,9
137,8
1,6
286377,2
121,9
0,5
44 деревина і вироби з деревини
820553,2
137,7
1,6
272751,6
122,0
0,5
45 корок та вироби з нього
135,0
360,7
0,0
9925,2
142,8
0,0
46 вироби із соломи
240,8
163,3
0,0
3700,4
85,1
0,0
X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів
818891,4
119,4
1,6
1367004,7
115,9
2,3
47 маса з деревини
413,6
64,1
0,0
107277,9
136,7
0,2
48 папiр та картон
736840,0
122,6
1,5
1178960,9
115,0
2,0
49 друкована продукція
81637,7
97,1
0,2
80766,0
107,4
0,1
ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби
661303,2
123,2
1,3
1476377,5
107,1
2,5
50 шовк
51,9
100,2
0,0
1523,6
101,5
0,0
51 вовна
4070,4
86,5
0,0
54056,4
119,6
0,1
52 бавовна
3464,6
71,9
0,0
151375,8
129,6
0,3
53 іншi текстильнi волокна
684,2
59,7
0,0
12531,9
145,7
0,0
54 нитки синтетичні або штучні
5398,3
134,2
0,0
121885,7
104,2
0,2
55 синтетичні або штучні штапельнi волокна
7969,6
155,5
0,0
213760,7
130,0
0,4
56 вата
23851,0
92,7
0,0
123193,2
138,1
0,2
57 килими
11186,5
147,2
0,0
29264,4
144,7
0,0
58 спецiальнi тканини
3050,8
142,5
0,0
46126,4
89,7
0,1
59 текстильнi матеріали
20716,8
139,2
0,0
87623,5
115,4
0,1
60 трикотажні полотна
6663,9
143,4
0,0
68985,8
118,1
0,1
61 одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні
124901,6
140,5
0,3
209314,5
76,3
0,4
62 одяг та додаткові речі до одягу, текстильні
373144,5
120,9
0,7
195793,6
88,2
0,3
63 іншi готовi текстильні вироби
76149,0
118,4
0,2
160941,7
120,4
0,3
XII. Взуття, головнi убори, парасольки
162978,3
126,2
0,3
300571,6
80,9
0,5
64 взуття
157582,4
126,2
0,3
281897,8
79,3
0,5
65 головнi убори
3070,9
115,5
0,0
6273,8
138,3
0,0
66 парасольки
2076,7
152,7
0,0
6175,1
143,9
0,0
67 обробленi пір’я та пух
248,3
110,3
0,0
6224,9
86,5
0,0
XIII. Вироби з каменю, гiпсу, цементу
420611,8
145,8
0,8
841855,3
136,3
1,4
68 вироби з каменю, гiпсу, цементу
107881,1
141,5
0,2
249614,5
138,3
0,4
69 керамiчнi вироби
185382,4
137,6
0,4
289027,3
123,0
0,5
70 скло та вироби із скла
127348,3
164,6
0,3
303213,5
149,8
0,5
XIV. 71. Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння
76715,5
145,0
0,2
516145,0
295,7
0,9
XV. Недорогоцінні метали та вироби з них
16641587,1
131,7
33,3
4203428,9
147,7
7,1
72 чорнi метали
13909390,4
129,7
27,8
2062300,9
153,2
3,5
73 вироби з чорних металів
2107344,7
153,8
4,2
858717,2
144,1
1,4
74 мiдь i вироби з неї
209415,9
101,9
0,4
161452,9
150,4
0,3
75 нiкель i вироби з нього
15104,7
98,3
0,0
195348,8
159,2
0,3
76 алюмiнiй i вироби з нього
151024,8
115,4
0,3
360426,2
138,6
0,6
78 свинець і вироби з нього
11361,5
90,7
0,0
49409,3
161,6
0,1
79 цинк i вироби з нього
9215,2
6503,7
0,0
38802,1
108,7
0,1
80 олово і вироби з нього
565,3
915,5
0,0
11476,9
260,8
0,0
81 іншi недорогоцінні метали
101352,0
151,0
0,2
86978,9
161,0
0,1
82 інструменти, ножовi вироби
30274,1
117,9
0,1
185829,7
137,1
0,3
83 іншi вироби з недорогоцінних металiв
96538,5
120,8
0,2
192686,1
126,2
0,3
XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання
4868915,6
121,8
9,7
8776125,2
161,0
14,8
84 реактори ядерні, котли, машини
2581408,4
114,9
5,2
4980364,9
161,7
8,4
85 електричнi машини
2287507,3
130,7
4,6
3795760,3
160,0
6,4
XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби
3669174,2
163,4
7,3
4306146,3
176,4
7,2
86 залізничні локомотиви
2864666,2
173,3
5,7
344790,9
194,9
0,6
87 засоби наземного транспорту крiм залізничного
498111,3
129,2
1,0
3856537,6
173,3
6,5
88 літальні апарати
243673,0
370,8
0,5
42131,1
188,0
0,1
89 судна
62723,7
44,3
0,1
62686,8
361,0
0,1
XVIII. Прилади та апарати оптичнi, фотографічні
206378,5
117,7
0,4
653000,7
110,3
1,1
90 прилади та апарати оптичнi, фотографічні
203883,9
117,5
0,4
634121,1
110,7
1,1
91 годинники
1955,1
178,4
0,0
11147,0
95,7
0,0
92 музичні інструменти
539,5
77,3
0,0
7732,6
107,0
0,0
ХX. Рiзнi промислові товари
393142,8
138,7
0,8
574380,7
123,9
1,0
94 меблi
312429,3
151,1
0,6
322866,8
128,5
0,5
95 іграшки
77259,7
104,9
0,2
147457,1
113,4
0,2
96 рiзнi готовi вироби
3453,8
114,5
0,0
104056,7
126,4
0,2
XXІ. 97 Твори мистецтва
194,3
107,9
0,0
4751,2
435,7
0,0
Товари, придбані в портах
21850,8
95,2
0,0
268184,4
146,6
0,5
Різне
263296,3
138,5
0,5
28854,2
103,2
0,0

Джерело: Держкомстат України

Подібна інформація про інші країни  
Австрія Азербайджан Алжир Аргентина Бельгія Білорусь Болгарія Боснія і Герцеговина Бразилія Великобританія В`єтнам Греція Грузія Естонія Єгипет ЄС Ізраїль Індія Ірак Іран Іспанія Італія Йорданія Казахстан Канада Киргизстан Китай Куба Кувейт Латвія Литва Ліван Лівія Македонія Малайзія Марокко Мексика Молдова Нідерланди Німеччина ОАЕ Пакистан Південна Корея Польща Португалія Росiя Румунія Саудівська Аравія Сенегал Сербія Сирія Сінгапур Словаччина Словенія США Таджикистан Туніс Туреччина Туркменістан Угорщина Узбекистан Україна Фінляндія Франція Хорватія Чехія Чорногорія Швейцарія Швеція Японія
Інші документи по цій країні  
IT та телекомунікації PR та реклама Будівництво Валюта Вироби з чорних та інших некоштовних металів Географічне розташування Державний устрій Довідкова інформація Економічне співробітництво Економічні новини Енергоносії Законодавство у сфері ЗЕД Захист внутрішнього ринку Зв'язок ЗЕД Інвестиції Інформаційно-аналітичні послуги Інше машинобудування Інші послуги Каміння, скло, кераміка Консалтингові послуги Кон’юнктура ринків Макроекономічні показники Митно-тарифне регулювання Міжурядова комісія Мінеральна сировина Населення Національна символіка Нетарифне регулювання Святкові дні Страхування Товари агропромислового комплексу Товари деревообробної промисловості Товари кольорової металургії Товари легкої промисловості Товари фармацевтичної промисловості Товари хімічної промисловості Товари целюлозно-паперової промисловості та друкована продукція Товари чорної металургії Точне машинобудування Транспорт Транспортне машинобудування Транспортно-експедиційні послуги Туризм Фінансові послуги

 
Підписка на оновлення  

Українські експортери
ДИСКАВЕРИ БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (УКРАИНА), ООО
ул. Яворницкого, 41, г. Стрий, Львовская обл.
НЕПТУН, ООО
3-ий пер. Шевченка, 3, с. Б. Дальник, Беляевский район, Одесская область
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ, ООО
ул. Сомовская, 12 Б, Харьков
КРИСТАЛЛ, ВИННИЦКИЙ ЗАВОД, ДП
ул. 600-летия, 21, г. Винница
Експортоспроможна продукція
KSG АGRO, ХОЛДИНГ
Туши и полутуши свиные

ТЕХНОТОН-ЛУГАНСК, ООО
Нить полипропиленовая мультифиламентная

КАЛИБР, ООО
Болты

Комерційні пропозиції
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "БАЄР АФЛАК"
Компанія зацікавлена в реалізації фармацевтичної прощукції в Україні

DOMESTAV, LTD.
Компанія зацікавлена в експорті ламелей для каркасу ліжка зі смереки, ялини, сосни, тополі або вільхи. ...

MIVINA S.R.O.
MIVINA s.r.o. зацікавлена в поставках з України: сантехніки, керамічної плитки, покрівельних матеріалів, ...

Тендери за кордоном
Бововняний очіс
Security Paper Mill India

Відбор компаній для проведення незалежних сертифікації та інспектування прибережних проектів
Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

Аукціон на право користування надрами родовища кам'яного вугілля "Ташкумирське"
Держкомітет промисловості, енергетики та надрокористування Киргизької республіки